Pre oblasť

  Špecializované stavebné práce cena

  Koľko stoja špeciálizované stavebné práce? Špeciálizované stavebné práce zahŕňajú široké spektrum služieb: stavba základov a zatĺkanie pilót, vŕtanie a výkop kanálov, montáž kovových konštrukcií, ohýbanie oceľovej výstuže, betónovanie, montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín, stavanie komínov a pecí (priemyselných a iných), hydroizolačné práce, služby týkajúce sa výťahov a inej stavebnej mechanizácie atď. Ceny sa značne odlišujú v závislosti od zložitosti a rozsahu služieb a od realizátora.

  Komu zveriť špecializované stavebné práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom špecializovaných stavebných prác vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Rýchly dopyt - nájdite majstra ľahko a zadarmo!
  Odošli dopyt

  Cena vŕtania do betónu


  Náklady na vŕtanie otvoru do železobetónu, 20 cm hrubého.

  40.00 €/kus

  VEĽMI NÍZKA CENA
  45.00 €/kus

  STREDNÁ CENA
  50.00 €/kus

  NAJVYŠŠIA CENA
  Chcem ponuku od poskytovateľov

  Ostatné ceny za Špecializované stavebné práce (2024)

  Stavba komína


  Koľko stojí zhotovenie komína? Cena komína v prvom rade závisí od toho, či ide o vybudovanie nového ...

  Skontrolovať tiež: Stavba komína cena

  Hydroizolácia základov


  Koľko stojí hydroizolácia základov? Hydroizácia základov sa môže realizovať viacerými spôsobmi: keso...

  Skontrolovať tiež: Hydroizolácia základov cena

  Jadrové vŕtanie, rezanie betónu


  Koľko stojí vŕtanie alebo rezanie betónu? Cena diamantového vŕtania závisí od priemeru vrtáka a real...

  Skontrolovať tiež: Jadrové vŕtanie, rezanie betónu cena

  Pilotáž


  Cena pilótovacích prác závisí od mnohých faktorov, medzi ktoré patrí hĺbka základov, obtiažnosť teré...

  Skontrolovať tiež: Pilotáž cena

  Brúsenie betónu, leštenie podlahy


  Koľko stojí brúsenie betónu? Cena brúsenia betónovej podlahy je závislá od stavu podkladu (jeho rovn...

  Skontrolovať tiež: Brúsenie betónu, leštenie podlahy cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  Stavebníctvo a stavebné práce - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Čo potrebujeme vedieť o stavbe domu

  Spomedzi rôznych spôsobov výstavby preferujú Slováci výdtavbu klasického tehlového domu. Dôvodom pravdepodobne je skutočnosť, že v klasickej výstavbe je možné projekt realizovať v etapách počas dlhšieho časového obdobia. Druhým dôvodom je to, že v klasickej konštrukcii je možné niektoré práce robiť sami. Kedysi sa všeobecne verilo, že domy postavené týmto spôsobom nemôžu dosiahnuť dostatočnú energetickú účinnosť podľa dnešných stanovených noriem. Dnes je však celkom zrejmé, že s modernými materiálmi dostupnými pre masívnu výstavbu je možné dosiahnuť štandard nízkoenergetických aj pasívnych domov. Je však dôležité, aby sme dali dostatočné množstvo tepelnej izolácie a aby sme venovali osobitnú pozornosť detailom, ktoré zabraňujú výskytu tepelných mostov.

  Spomedzi rôznych spôsobov výstavby preferujú Slováci výstavbu klasického tehlového domu
  Spomedzi rôznych spôsobov výstavby preferujú Slováci výstavbu klasického tehlového domu

  1.1. Neočakávané náklady

  Pri stavbe domu je prakticky nemožné úplne sa vyhnúť nepredvídateľným nákladom. Vo fáze projektovania však môžu byť veľmi zmiernené prípravou kvalitnej projektovej dokumentácie a zabezpečením prísneho dodržiavania tejto dokumentácie na stavenisku. Náklady na samotnú projektovú dokumentáciu skutočne nestoja za zmienku v porovnaní so škodami a navýšením ceny, ktoré môžu vzniknúť v praxi. Ak nemáme napríklad veľmi presný zoznam prác, napríklad pri výbere materiálov a množstiev, nechávame sa na milosť dodávateľom, ktorí väčšinou zastupujú svoje vlastné záujmy. Preto si vyberajú drahšie materiály v nadmernom množstve, ktoré nepotrebujeme. Nejde len napríklad o výber sanitárnej keramiky, obkladov, parkiet atď. Dokonca aj v prípade stavebných prvkov preháňajú s množstvom. Tomu sa dá zabrániť tým, že ich vo fáze projektovej dokumentácie optimálne dimenzuje rozpočtár a dodávatelia ich musia vykonať podľa plánov. Náklady na niekoľko málo centimetrov nadrozmernej železobetónovej dosky môžu byť aj niekoľko tisíc eur. Za tieto peniaze si môžeme dovoliť kvalitný projekt, ktorý nám ušetrí peniaze na všetky ostatné stavebné prvky domu. Nehovoriac o obavách o bezpečnosť stavebnej konštrukcii, inštalácií a všetkých vstavaných prvkov. S kvalitnou projektovou dokumentáciou, presným súpisom prác a dôsledným dohľadom na stavenisku sa môžeme zbaviť nepredvídaných nákladov.

  1.2. Neznižujte náklady na úkor kvality

  V cene dizajnérov, dodávateľov a inštalačných materiálov sa neskôr ukázalo byť nerozumné znižovať náklady na úkor kvality. Výhodnejšie môžeme náklady na výstavbu znížiť informovanými rozhodnutiami o pláne domu, výbere materiálu atď. Náklady sa dajú znížiť aj prostredníctvom určitých opatrení. Bez toho, aby sme sa vzdali požadovanej funkčnosti, môžeme napríklad postaviť dom menšej veľkosti alebo rozdeliť nadrozmerný pozemok na dve časti a zvyšok predať. Môžeme začať s výstavbou dvojdomu spolu so spoluinvestorom atď.

  1.3. Základová doska namiesto základových pásov

  V minulosti sa prevažná väčšina pásových základov používala na základy, prednostne neizolované, čo je v energeticky efektívnej stavbe neprijateľné. Lepším riešením je zhotovenie základovej dosky vyrobenej na vhodnej silnej vrstve tepelnej izolácie, ktorá okrem iného umožňuje akumuláciu tepla v základovej doske. V prípade pasívneho domu je potrebná tepelná izolácia základovej dosky zdola a mnohí investori sa rozhodnú pre izoláciu základovej dosky zhora kvôli nižším nákladom.

  1.4. Náklady na výstavbu domu

  Všeobecne sa odhaduje, že výstavba štvorcového metra domu stojí približne 1 000 eur. Cena sa vzťahuje na klasický tehlový dom a vstavané materiály strednej triedy. Ak postavíme dom 120 m2, cena stavby domu je 120 000 EUR.

  Základná doska_cca 10 %

  Nosné steny / konštrukcia_cca 16 %

  Strecha domu_cca 11 %

  Fasáda_cca 8 %

  Vonkajšie stolárstvo_cca 10 %

  Vnútorné schody_cca 1 %

  Podlahy_cca 2,5 %

  Finalizácia podláh_cca 5 %

  Omietka stien a stropov_cca 2,5 %

  Nenosné diely_cca 2,5 %

  Elektrické inštalácie_cca 5 %

  Vykurovanie domu_cca od 4-12 %

  Kanalizácia_cca 1 %

  Interiér, dvere_cca 3 %

  Sanita_cca 5 %

  2. Stavebný dozor a dodávateľ

  V klasickej stavbe sa môže vyskytnúť viac chýb ako v prefabrikovanej stavbe, ktorá sa väčšinou vykonáva vo výrobnom závode. Tam sa jednotlivé prvky vyrábajú v továrni, sú pod kontrolou a zostavené v uzavretom prostredí bez rušivých poveternostných podmienok. V klasickej konštrukcii sa chybám dá najlepšie vyhnúť najatím skúseného supervízora prác a dobrého a spoľahlivého dodávateľa. Jednou z dodatočných záruk na predchádzanie chybám a zvyšujúcim sa nákladom v dôsledku nepredvídateľných prác je výstavba na kľúč, ktorá bráni jednotlivým dodávateľom vzájomne sa vyhovárať na druhého.

  2.1. Stavebný dozor

  Úlohy dozorného orgánu podľa nového stavebného zákona sú najmä:

  - Podieľa sa na búraní budovy a pravidelne monitoruje výstavbu budovy na stavenisku
  - Zabezpečiť kontrolu kvality, aby sa umožnilo dokončenie budovy v súlade s povoleniami, dokumentáciou a predpismi
  - Ústne a písomne upozorňuje účastníkov výstavby, pokiaľ zistia porušenia a konania, ktoré sú v rozpore so stavebným zákonom.
  - Zastavenie výstavby, ak porušovanie pokračuje alebo chyby neboli odstránené a porušenia sa oznámia príslušnej inšpekcii
  - včas informuje investora o potrebe zmeniť alebo doplniť dokumentáciu pre realizáciu stavby a koordinuje ju s ním as projektantom.
  - Dohliada na to, aby dodávateľ zaznamenal zmeny počas výstavby v dokumentácii pre realizáciu stavby, ktorá je základom na získanie povolenia na používanie.
  - Poskytuje účastníkom informácie a odbornú podporu pri príprave predpísaných dokumentov
  - Prijíma osvedčenia o zhode a vhodnosti stavebných a iných výrobkov, materiálov a zariadení
  - Kontroly a svojím podpisom potvrdzujú primeranosť dokumentácie na získanie povolenia na používanie
  - Podieľa sa na odstraňovaní nedostatkov až do ukončenia správneho konania
  - Podieľa sa na vykonávaní meraní, testov a pokusov
  - Zabezpečuje koordináciu odborníkov

  2.2. Dodávateľ

  Úlohy dodávateľa podľa nového stavebného zákona sú najmä:

  - zabezpečenie kvality výkonu
  - Realizácia stavby v súlade so stavebným povolením a dokumentáciou pre realizáciu stavby, zmluvy a predpisy a pravidlá povolania
  - Vedenie stavebného denníka
  - Prevzatie vytýčenia terénu
  - Včasné informovanie dozorného orgánu pred každou dôležitou fázou realizácie stavby
  - Zabezpečenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov počas výstavby a predchádzanie environmentálnemu zaťaženiu
  - Odstránenie stavebných bariér a obmedzenie prístupu po dokončení stavby, čistenie a odstránenie odpadu zo staveniska
  - Podpisovanie vyhlásení o dokončení stavby a dôkaz o spoľahlivosti

  3. Druhy stavebných prác

  Stavebné práce zahŕňajú veľmi širokú škálu prác, ktoré sú potrebné na výstavbu alebo úpravu domu, bytu alebo len jednotlivých izieb v byte, ako sú kúpeľne. Spektrum zahŕňa všetko od búracích prác, zemných prác, tesárskych prác, betónových a železobetónových prác, murárskych prác po asfaltovacie a vonkajšie práce, dlažby, terénne úpravy a prístupové cesty.

  3.1. Demolačné práce

  Demolačné práce môžu byť jednoduché alebo náročné (v závislosti od veľkosti a špecifických charakteristík budovy). V prípade náhradnej konštrukcie, keď je budova úplne zbúraná, sa vykonáva mechanické búranie prác. Pri renováciách a úpravách sa však búracie práce zvyčajne vykonávajú manuálne. Po dokončení demolácie sa odpady odvezú na príslušnú skládku a zmluvné strany vydajú záznamový list alebo osvedčenie o dodaní odpadu, ktoré je povinnou prílohou k technickej dokumentácii.

  3.2. Zemné práce

  Zemné práce sú prvou fázou výstavby budovy, preto je dôležité, aby sa vykonávali profesionálne a kvalitne, pretože iba v tomto prípade je možná plynulá realizácia ďalších fáz výstavby. Zemné práce zahŕňajú mechanické, ručné a kombinované vykopávky, výstavbu násypov a prípravu stavebnej jamy na následné založenie základov. Zvyčajne sa okolo budovy v tejto fazy tiež robí odvodnenie, inštalácia a konsolidácia štrkového násypu a zrovnanie pôdy. Po dokončení výstavby sa ešte budova resp. stavebná jama zasype.

  3.3. Tesárske práce

  Zahŕňa to okrem výroby strešných konštrukcií a striešok a lešenia najmä šalovanie železobetónových dosiek, stien a vodorovných a zvislých väzieb, schodov a iných betónových konštrukcií. Debnenie môže byť jednostranné, obojstranné alebo viacstranné.

  3.4. Betónové a železobetónové práce

  Sú to práce, v ktorých sa betón používa ako základný stavebný materiál. Ak sa do betónu pridáva železná výstuž, nazýva sa železobetón. Profesionálne vyrobenou konštrukciou z betóna zaisťujeme stabilitu a bezpečnosť budovy, a preto sú konkrétne betonárske práce jedny z najdôležitejších pri stavbe budovy. Betonárske práce zahŕňajú betonáž základov, podlahových a základových dosiek, výrobu betónových väzieb a oporných múrov, starostlivosť o betón po vyhotovení, ohýbanie, kladenie a viazanie výstužných tyčí a sietí atď.

  3.5. Murárske práce

  To zahŕňa murivo s tehlami, betónové tvárnice, siporex, konštrukciu oporných múrov, komíny, murovacie úpravy, špalety, stavba okien a dverí, drážkovanie, vyrovnávanie stien a vykonávanie všetkých druhov hydroizolácie.

  4. Fázy výstavby a trvanie výstavby

  Potom, čo sme si zariadili projektovú dokumentáciu a získali stavebné povolenie, môžeme začať s výstavbou.

  4.1. Konštrukčné fázy

  V prvej fáze výstavby je stavebný pozemok usporiadaný a stavenisko je prichystané alebo usporiadané. Zahŕňa to aj búranie budovy, výkop stavebnej jamy, odvodnenie a výstavbu základov. Prvá fáza výstavby stojí menšiu časť investície, asi 3 percentá z celkovej výstavby. Druhá fáza výstavby zahŕňa konštrukciu a steny budovy. Nosná konštrukcia všetkých podláh, stien, dosiek, stĺpov, trámov a podkrovia a strešnej konštrukcie sa stavia. V tretej fáze výstavby sa robia strešné krytiny a všetky ostatné práce na streche (inštalatérske práce atď.). Pokiaľ ide o náklady, druhá a tretia fáza predstavuje asi 40 až 45 percent celkovej investície do výstavby, pričom výstavba nosnej konštrukcie predstavuje najväčšiu časť nákladov. Zďaleka najvyššie stavebné náklady sú v 4. a 5. fáze výstavby, pretože predstavujú viac ako polovicu všetkých nákladov na výstavbu. Vo štvrtej fáze sa realizujú všetky inštalácie, montáže okien a dverí, fasáda a podlahy. V piatej konštrukčnej fáze sa vytvoria všetky konečné vrstvy. Najväčšia časť nákladov, 10 - 15 percent, sú inštalácie (inštalatérske práce, kúrenie, vetranie, elektrina).

  4.2. Trvanie stavby

  Ako dlho bude práca trvať, závisí od niekoľkých faktorov. Ak máme k dispozícii viac finančných zdrojov, môžeme najať stavebnú spoločnosť, ktorá prevezme výstavbu celého zariadenia na kľúč. V takom prípade je možné prácu vykonať rýchlo, dom je možné dokončiť za 4-5 mesiacov. Bude to však podstatne drahšie, než keby sme najali jednotlivých dodávateľov na jednotlivé práce a sami si zorganizovali výstavbu. Zvyčajný čas potrebný na vybudovanie v tomto prípade je asi jeden rok. Ak však staviame po fázach, práca sa môže predĺžiť aj o niekoľko rokov. Vzhľadom na to, že pravdepodobne postavíme dom len raz za život a budeme v ňom bývať veľmi dlho, je rozumné venovať čas, najmä fáze architektonického plánovania, keď je všetko ešte len na papieri.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Špecializované stavebné práce?

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  Chcem ponuku od poskytovateľov
  Posledné zverejnené dopyty

  Zelezobetonovu platnu pod kontajnerovu kancelariu

  Potreujem vybetonovat zelezobetonovu platnu pod kontajnerovu kancelariu o rozmere 700 x 350 hlbka 15cm. 4500 € do 7500 €

  ........

  Zelezobetonové práce DE 20

  Miesto (Krajina), (Mesto) Ravensburg, Nemecko
  Kedy sa začne projekt (približne)? okt
  Aká je dĺžka trvania projektu? 3 mesiace
  Názov ponuky (napr. rekonštrukcia prístavby Hyatt Berlin) Vystuženie a betonáž
  Bližšie popíšte prácu Železobetónové práce, betonáž hornín a ich konzervácia. Podlahové dosky uložené v debnení, vystužené a betónované. Návrh, betonáž rôznych plošín v objekte.
  Platba €/hod 18
  Splátka mesačne cca 3 600 €
  Ako je organizovaná práca (zmeny, rozvrhnuté hodiny, nadčasy,...)? 8:00 - 17:00 // cca. 9 hodín denne, 50-55 hodín týždenne
  Je v cene ubytovanie a aké to je? Apartmány Apartmány Vitano d.o.o., max. 4 na apartmán, maximálne 2 na izbu
  Je prevod organizovaný, aký druh a kde je odberné miesto? Vlastný prevod (auto, wan), náklady na dopravu hradené. Ak niekto (alebo kolektív) dlhodobo pracuje, zabezpečíme aj auto resp
  Sú možné a organizované návraty domov (ako často, kedy atď.) Každé 4-6 týždňov.
  Môžete podrobne uviesť umiestnenie projektu (vykurované, vnútorné/vonkajšie atď.) a aké budú úlohy? pracovať vonku
  Aké kvalifikácie sa vyžadujú (normy, SIST EN, ISO atď.)
  Aký jazyk potrebujete? 1 znalosť nemčiny na tím je dobrá, nie je povinná (opýtajte sa) 90 € do 150 €

  ........

  Monolitický betónový strop, cenová ponuka

  Dobrý deň.

  cestou stavebného portalu daibau oslovujem majstrov ktorí by maly zaujem o spracovanie ponuky a nasledne aj realizaciu zakazky.

  potrebujem cenovú ponuku na monolitický betónový strop o výmere cca 218,5 m2 a hrúbke 200mm na novostavbu v Križovanoch nad Dudváhom, okres Trnava. Dokumentácia v prílohe.

  V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
  zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
  alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
  Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

  Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 18000 € do 30000 €

  ........

  Chcem ponuku od poskytovateľov

  Cena, Mensie murarske prace, izolatér, obkladač, Po popise
  Špecializované stavebné práce, Trebišov

  900 € do 1500 €

  Cena, Stavba súkromného mostu, 12 m
  Špecializované stavebné práce, Štefanov nad Oravou

  27000 € do 45000 €

  Cena, Prenájom + montáž debnenia, armovanie stropu, Po popisu
  Špecializované stavebné práce, Bratislava

  1350 € do 2250 €

  Cena, Stavba gabiónov , 10x 1m
  Špecializované stavebné práce, Bojnice

  1350 € do 2250 €

  Cena, Vysypať jamu štrkom a zhutnit. , Cca. 1 až 2 kubiky štrku
  Špecializované stavebné práce, Pernek

  765 € do 1275 €

  Cena, Zelezobeton, oporny mur, horizontalne, Po popise
  Špecializované stavebné práce, Machulince

  4500 € do 7500 €  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Špecializované stavebné práce cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  431+ spoločnosťami pre Špecializované stavebné práce
  Bezplatná služba
  Bez provízií
  Získaj ponuku
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené