Špecializované stavebné práce cena

Koľko stoja špeciálizované stavebné práce? Špeciálizované stavebné práce zahŕňajú široké spektrum služieb: stavba základov a zatĺkanie pilót, vŕtanie a výkop kanálov, montáž kovových konštrukcií, ohýbanie oceľovej výstuže, betónovanie, montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín, stavanie komínov a pecí (priemyselných a iných), hydroizolačné práce, služby týkajúce sa výťahov a inej stavebnej mechanizácie atď. Ceny sa značne odlišujú v závislosti od zložitosti a rozsahu služieb a od realizátora.

Komu zveriť špecializované stavebné práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom špecializovaných stavebných prác vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA VŔTANIA DO BETÓNU


Náklady na vŕtanie otvoru do železobetónu, 20 cm hrubého.

40.00 €/kus

VEĽMI NÍZKA CENA
€/kus

STREDNÁ CENA
50.00 €/kus

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za stavbára

OSTATNÉ CENY ZA ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Stavba komína


Koľko stojí zhotovenie komína? Cena komína v prvom rade závisí od toho, či ide o vybudovanie nového ...

Skontrolovať tiež: Stavba komína cena

Hydroizolácia základov


Koľko stojí hydroizolácia základov? Hydroizácia základov sa môže realizovať viacerými spôsobmi: keso...

Skontrolovať tiež: Hydroizolácia základov cena

Rezanie betónu


Koľko stojí vŕtanie alebo rezanie betónu? Cena diamantového vŕtania závisí od priemeru vrtáka a real...

Skontrolovať tiež: Rezanie betónu cena

Pilotáž


Cena pilótovacích prác závisí od mnohých faktorov, medzi ktoré patrí hĺbka základov, obtiažnosť teré...

Skontrolovať tiež: Pilotáž cena

Brúsenie betónu, leštenie podlahy


Koľko stojí brúsenie betónu? Cena brúsenia betónovej podlahy je závislá od stavu podkladu (jeho rovn...

Skontrolovať tiež: Brúsenie betónu, leštenie podlahy cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Stavebníctvo a stavebné práce - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Čo potrebujeme vedieť o stavbe domu

Spomedzi rôznych spôsobov výstavby preferujú Slováci výdtavbu klasického tehlového domu. Dôvodom pravdepodobne je skutočnosť, že v klasickej výstavbe je možné projekt realizovať v etapách počas dlhšieho časového obdobia. Druhým dôvodom je to, že v klasickej konštrukcii je možné niektoré práce robiť sami. Kedysi sa všeobecne verilo, že domy postavené týmto spôsobom nemôžu dosiahnuť dostatočnú energetickú účinnosť podľa dnešných stanovených noriem. Dnes je však celkom zrejmé, že s modernými materiálmi dostupnými pre masívnu výstavbu je možné dosiahnuť štandard nízkoenergetických aj pasívnych domov. Je však dôležité, aby sme dali dostatočné množstvo tepelnej izolácie a aby sme venovali osobitnú pozornosť detailom, ktoré zabraňujú výskytu tepelných mostov.

Spomedzi rôznych spôsobov výstavby preferujú Slováci výstavbu klasického tehlového domu
Spomedzi rôznych spôsobov výstavby preferujú Slováci výstavbu klasického tehlového domu

1.1. Neočakávané náklady

Pri stavbe domu je prakticky nemožné úplne sa vyhnúť nepredvídateľným nákladom. Vo fáze projektovania však môžu byť veľmi zmiernené prípravou kvalitnej projektovej dokumentácie a zabezpečením prísneho dodržiavania tejto dokumentácie na stavenisku. Náklady na samotnú projektovú dokumentáciu skutočne nestoja za zmienku v porovnaní so škodami a navýšením ceny, ktoré môžu vzniknúť v praxi. Ak nemáme napríklad veľmi presný zoznam prác, napríklad pri výbere materiálov a množstiev, nechávame sa na milosť dodávateľom, ktorí väčšinou zastupujú svoje vlastné záujmy. Preto si vyberajú drahšie materiály v nadmernom množstve, ktoré nepotrebujeme. Nejde len napríklad o výber sanitárnej keramiky, obkladov, parkiet atď. Dokonca aj v prípade stavebných prvkov preháňajú s množstvom. Tomu sa dá zabrániť tým, že ich vo fáze projektovej dokumentácie optimálne dimenzuje rozpočtár a dodávatelia ich musia vykonať podľa plánov. Náklady na niekoľko málo centimetrov nadrozmernej železobetónovej dosky môžu byť aj niekoľko tisíc eur. Za tieto peniaze si môžeme dovoliť kvalitný projekt, ktorý nám ušetrí peniaze na všetky ostatné stavebné prvky domu. Nehovoriac o obavách o bezpečnosť stavebnej konštrukcii, inštalácií a všetkých vstavaných prvkov. S kvalitnou projektovou dokumentáciou, presným súpisom prác a dôsledným dohľadom na stavenisku sa môžeme zbaviť nepredvídaných nákladov.

1.2. Neznižujte náklady na úkor kvality

V cene dizajnérov, dodávateľov a inštalačných materiálov sa neskôr ukázalo byť nerozumné znižovať náklady na úkor kvality. Výhodnejšie môžeme náklady na výstavbu znížiť informovanými rozhodnutiami o pláne domu, výbere materiálu atď. Náklady sa dajú znížiť aj prostredníctvom určitých opatrení. Bez toho, aby sme sa vzdali požadovanej funkčnosti, môžeme napríklad postaviť dom menšej veľkosti alebo rozdeliť nadrozmerný pozemok na dve časti a zvyšok predať. Môžeme začať s výstavbou dvojdomu spolu so spoluinvestorom atď.

1.3. Základová doska namiesto základových pásov

V minulosti sa prevažná väčšina pásových základov používala na základy, prednostne neizolované, čo je v energeticky efektívnej stavbe neprijateľné. Lepším riešením je zhotovenie základovej dosky vyrobenej na vhodnej silnej vrstve tepelnej izolácie, ktorá okrem iného umožňuje akumuláciu tepla v základovej doske. V prípade pasívneho domu je potrebná tepelná izolácia základovej dosky zdola a mnohí investori sa rozhodnú pre izoláciu základovej dosky zhora kvôli nižším nákladom.

1.4. Náklady na výstavbu domu

Všeobecne sa odhaduje, že výstavba štvorcového metra domu stojí približne 1 000 eur. Cena sa vzťahuje na klasický tehlový dom a vstavané materiály strednej triedy. Ak postavíme dom 120 m2, cena stavby domu je 120 000 EUR.

Základná doska_cca 10 %

Nosné steny / konštrukcia_cca 16 %

Strecha domu_cca 11 %

Fasáda_cca 8 %

Vonkajšie stolárstvo_cca 10 %

Vnútorné schody_cca 1 %

Podlahy_cca 2,5 %

Finalizácia podláh_cca 5 %

Omietka stien a stropov_cca 2,5 %

Nenosné diely_cca 2,5 %

Elektrické inštalácie_cca 5 %

Vykurovanie domu_cca od 4-12 %

Kanalizácia_cca 1 %

Interiér, dvere_cca 3 %

Sanita_cca 5 %

2. Stavebný dozor a dodávateľ

V klasickej stavbe sa môže vyskytnúť viac chýb ako v prefabrikovanej stavbe, ktorá sa väčšinou vykonáva vo výrobnom závode. Tam sa jednotlivé prvky vyrábajú v továrni, sú pod kontrolou a zostavené v uzavretom prostredí bez rušivých poveternostných podmienok. V klasickej konštrukcii sa chybám dá najlepšie vyhnúť najatím skúseného supervízora prác a dobrého a spoľahlivého dodávateľa. Jednou z dodatočných záruk na predchádzanie chybám a zvyšujúcim sa nákladom v dôsledku nepredvídateľných prác je výstavba na kľúč, ktorá bráni jednotlivým dodávateľom vzájomne sa vyhovárať na druhého.

2.1. Stavebný dozor

Úlohy dozorného orgánu podľa nového stavebného zákona sú najmä:

- Podieľa sa na búraní budovy a pravidelne monitoruje výstavbu budovy na stavenisku
- Zabezpečiť kontrolu kvality, aby sa umožnilo dokončenie budovy v súlade s povoleniami, dokumentáciou a predpismi
- Ústne a písomne upozorňuje účastníkov výstavby, pokiaľ zistia porušenia a konania, ktoré sú v rozpore so stavebným zákonom.
- Zastavenie výstavby, ak porušovanie pokračuje alebo chyby neboli odstránené a porušenia sa oznámia príslušnej inšpekcii
- včas informuje investora o potrebe zmeniť alebo doplniť dokumentáciu pre realizáciu stavby a koordinuje ju s ním as projektantom.
- Dohliada na to, aby dodávateľ zaznamenal zmeny počas výstavby v dokumentácii pre realizáciu stavby, ktorá je základom na získanie povolenia na používanie.
- Poskytuje účastníkom informácie a odbornú podporu pri príprave predpísaných dokumentov
- Prijíma osvedčenia o zhode a vhodnosti stavebných a iných výrobkov, materiálov a zariadení
- Kontroly a svojím podpisom potvrdzujú primeranosť dokumentácie na získanie povolenia na používanie
- Podieľa sa na odstraňovaní nedostatkov až do ukončenia správneho konania
- Podieľa sa na vykonávaní meraní, testov a pokusov
- Zabezpečuje koordináciu odborníkov

2.2. Dodávateľ

Úlohy dodávateľa podľa nového stavebného zákona sú najmä:

- zabezpečenie kvality výkonu
- Realizácia stavby v súlade so stavebným povolením a dokumentáciou pre realizáciu stavby, zmluvy a predpisy a pravidlá povolania
- Vedenie stavebného denníka
- Prevzatie vytýčenia terénu
- Včasné informovanie dozorného orgánu pred každou dôležitou fázou realizácie stavby
- Zabezpečenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov počas výstavby a predchádzanie environmentálnemu zaťaženiu
- Odstránenie stavebných bariér a obmedzenie prístupu po dokončení stavby, čistenie a odstránenie odpadu zo staveniska
- Podpisovanie vyhlásení o dokončení stavby a dôkaz o spoľahlivosti

3. Druhy stavebných prác

Stavebné práce zahŕňajú veľmi širokú škálu prác, ktoré sú potrebné na výstavbu alebo úpravu domu, bytu alebo len jednotlivých izieb v byte, ako sú kúpeľne. Spektrum zahŕňa všetko od búracích prác, zemných prác, tesárskych prác, betónových a železobetónových prác, murárskych prác po asfaltovacie a vonkajšie práce, dlažby, terénne úpravy a prístupové cesty.

3.1. Demolačné práce

Demolačné práce môžu byť jednoduché alebo náročné (v závislosti od veľkosti a špecifických charakteristík budovy). V prípade náhradnej konštrukcie, keď je budova úplne zbúraná, sa vykonáva mechanické búranie prác. Pri renováciách a úpravách sa však búracie práce zvyčajne vykonávajú manuálne. Po dokončení demolácie sa odpady odvezú na príslušnú skládku a zmluvné strany vydajú záznamový list alebo osvedčenie o dodaní odpadu, ktoré je povinnou prílohou k technickej dokumentácii.

3.2. Zemné práce

Zemné práce sú prvou fázou výstavby budovy, preto je dôležité, aby sa vykonávali profesionálne a kvalitne, pretože iba v tomto prípade je možná plynulá realizácia ďalších fáz výstavby. Zemné práce zahŕňajú mechanické, ručné a kombinované vykopávky, výstavbu násypov a prípravu stavebnej jamy na následné založenie základov. Zvyčajne sa okolo budovy v tejto fazy tiež robí odvodnenie, inštalácia a konsolidácia štrkového násypu a zrovnanie pôdy. Po dokončení výstavby sa ešte budova resp. stavebná jama zasype.

3.3. Tesárske práce

Zahŕňa to okrem výroby strešných konštrukcií a striešok a lešenia najmä šalovanie železobetónových dosiek, stien a vodorovných a zvislých väzieb, schodov a iných betónových konštrukcií. Debnenie môže byť jednostranné, obojstranné alebo viacstranné.

3.4. Betónové a železobetónové práce

Sú to práce, v ktorých sa betón používa ako základný stavebný materiál. Ak sa do betónu pridáva železná výstuž, nazýva sa železobetón. Profesionálne vyrobenou konštrukciou z betóna zaisťujeme stabilitu a bezpečnosť budovy, a preto sú konkrétne betonárske práce jedny z najdôležitejších pri stavbe budovy. Betonárske práce zahŕňajú betonáž základov, podlahových a základových dosiek, výrobu betónových väzieb a oporných múrov, starostlivosť o betón po vyhotovení, ohýbanie, kladenie a viazanie výstužných tyčí a sietí atď.

3.5. Murárske práce

To zahŕňa murivo s tehlami, betónové tvárnice, siporex, konštrukciu oporných múrov, komíny, murovacie úpravy, špalety, stavba okien a dverí, drážkovanie, vyrovnávanie stien a vykonávanie všetkých druhov hydroizolácie.

4. Fázy výstavby a trvanie výstavby

Potom, čo sme si zariadili projektovú dokumentáciu a získali stavebné povolenie, môžeme začať s výstavbou.

4.1. Konštrukčné fázy

V prvej fáze výstavby je stavebný pozemok usporiadaný a stavenisko je prichystané alebo usporiadané. Zahŕňa to aj búranie budovy, výkop stavebnej jamy, odvodnenie a výstavbu základov. Prvá fáza výstavby stojí menšiu časť investície, asi 3 percentá z celkovej výstavby. Druhá fáza výstavby zahŕňa konštrukciu a steny budovy. Nosná konštrukcia všetkých podláh, stien, dosiek, stĺpov, trámov a podkrovia a strešnej konštrukcie sa stavia. V tretej fáze výstavby sa robia strešné krytiny a všetky ostatné práce na streche (inštalatérske práce atď.). Pokiaľ ide o náklady, druhá a tretia fáza predstavuje asi 40 až 45 percent celkovej investície do výstavby, pričom výstavba nosnej konštrukcie predstavuje najväčšiu časť nákladov. Zďaleka najvyššie stavebné náklady sú v 4. a 5. fáze výstavby, pretože predstavujú viac ako polovicu všetkých nákladov na výstavbu. Vo štvrtej fáze sa realizujú všetky inštalácie, montáže okien a dverí, fasáda a podlahy. V piatej konštrukčnej fáze sa vytvoria všetky konečné vrstvy. Najväčšia časť nákladov, 10 - 15 percent, sú inštalácie (inštalatérske práce, kúrenie, vetranie, elektrina).

4.2. Trvanie stavby

Ako dlho bude práca trvať, závisí od niekoľkých faktorov. Ak máme k dispozícii viac finančných zdrojov, môžeme najať stavebnú spoločnosť, ktorá prevezme výstavbu celého zariadenia na kľúč. V takom prípade je možné prácu vykonať rýchlo, dom je možné dokončiť za 4-5 mesiacov. Bude to však podstatne drahšie, než keby sme najali jednotlivých dodávateľov na jednotlivé práce a sami si zorganizovali výstavbu. Zvyčajný čas potrebný na vybudovanie v tomto prípade je asi jeden rok. Ak však staviame po fázach, práca sa môže predĺžiť aj o niekoľko rokov. Vzhľadom na to, že pravdepodobne postavíme dom len raz za život a budeme v ňom bývať veľmi dlho, je rozumné venovať čas, najmä fáze architektonického plánovania, keď je všetko ešte len na papieri.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMMENSIE MURARSKE PRACE, IZOLATÉR, OBKLADAČ

Dobrý deň.

Hľadáme zamestnanca, príp. pracovníka na živnosť pre rôzne práce. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

900 1 do 1500 €


........

STAVBA SÚKROMNÉHO MOSTU

Dobrý deň.

potrebujeme zhotoviteľa pre premostenie nad dedinským potokom pomocou železobetónového mosta na dvoch pilotách zabudovaných v brehu. Pod mostom zabudovať stávajúci plyn do chráničky. Dĺžka premostenia 10 m.

Nosná konštrukcia je navrhnutá ako železobetónová doska šírky 3,95 m, dĺžky 12,0 a hrúbky 0,35 m (0,53-0,55 m v „rímsovej“ časti dosky). Nosná konštrukcia bude uložená na drieky opôr na 4 vrstvách lepenky celkovej hr. 20 mm. Súčasťou tvaru ŽB dosky je ozub hrúbky 0,25 m a dilatačný priestor medzi ozubom NK a novými betónovými časťami opôr je vyplnený polystyrénom hr. 0,40 m.
Všetky plochy nosnej konštrukcie, ktoré budú v definitívnom stave zasypané zeminou, budú ochránené proti zemnej vlhkosti 1x penetračným náterom a 2x asfaltovým náterom.

Vozovka na moste nebude realizovaná. Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako priamo pojazdná bez vrstiev vozovky. Fotka v prilohe.
Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 27000 1 do 45000 €


........

PRENÁJOM + MONTÁŽ DEBNENIA, ARMOVANIE STROPU

Dobrý deň,

Mame zaujem o poskytovatela na:

- Prenajom debnenia a montaz (150m2) Strop / plocha strecha
- Prenajom debnenia a montaz (1 poshodie) Schodisko
- Idealne aj armovanie a betonaz (vieme zabezpezpečiť v prípade potreby)

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

1350 1 do 2250 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, STAVBA GABIÓNOV , 10X 1M
Špecializované stavebné práce, Bojnice

1350 € do 2250 €

CENA, VYSYPAŤ JAMU ŠTRKOM A ZHUTNIT. , CCA. 1 AŽ 2 KUBIKY ŠTRKU
Špecializované stavebné práce, Pernek

765 € do 1275 €

CENA, ZELEZOBETON, OPORNY MUR, HORIZONTALNE, PO POPISE
Špecializované stavebné práce, Machulince

4500 € do 7500 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Špecializované stavebné práce CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

261+ SPOLOČNOSŤAMI PRE ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE?

 • Špecializované stavebné práce Bratislava
 • Špecializované stavebné práce Banská Bystrica
 • Špecializované stavebné práce Košice
 • Špecializované stavebné práce Nitra
 • Špecializované stavebné práce Prešov
 • Špecializované stavebné práce Žilina
 • Špecializované stavebné práce Bardejov
 • Špecializované stavebné práce Humenné
 • Špecializované stavebné práce Komárno
 • Špecializované stavebné práce Levice
 • Špecializované stavebné práce Liptovský Mikuláš
 • Špecializované stavebné práce Lučenec
 • Špecializované stavebné práce Martin
 • Špecializované stavebné práce Michalovce
 • Špecializované stavebné práce Nové Zámky
 • Špecializované stavebné práce Piešťany
 • Špecializované stavebné práce Poprad
 • Špecializované stavebné práce Považská Bystrica
 • Špecializované stavebné práce Prievidza
 • Špecializované stavebné práce Ružomberok
 • Špecializované stavebné práce Spišská Nová Ves
 • Špecializované stavebné práce Topoľčany
 • Špecializované stavebné práce Trenčín
 • Špecializované stavebné práce Trnava
 • Špecializované stavebné práce Zvolen
 • Špecializované stavebné práce Bánovce nad Bebravou
 • Špecializované stavebné práce Brezno
 • Špecializované stavebné práce Bytča
 • Špecializované stavebné práce Čadca
 • Špecializované stavebné práce Detva
 • Špecializované stavebné práce Dolný Kubín
 • Špecializované stavebné práce Dunajská Streda
 • Špecializované stavebné práce Galanta
 • Špecializované stavebné práce Gelnica
 • Špecializované stavebné práce Hlohovec
 • Špecializované stavebné práce Ilava
 • Špecializované stavebné práce Kežmarok
 • Špecializované stavebné práce Krupina
 • Špecializované stavebné práce Kysucké Nové Mesto
 • Špecializované stavebné práce Levoča
 • Špecializované stavebné práce Malacky
 • Špecializované stavebné práce Medzilaborce
 • Špecializované stavebné práce Myjava
 • Špecializované stavebné práce Námestovo
 • Špecializované stavebné práce Nové Mesto nad Váhom
 • Špecializované stavebné práce Partizánske
 • Špecializované stavebné práce Pezinok
 • Špecializované stavebné práce Poltár
 • Špecializované stavebné práce Púchov
 • Špecializované stavebné práce Revúca
 • Špecializované stavebné práce Rimavská Sobota
 • Špecializované stavebné práce Rožňava
 • Špecializované stavebné práce Sabinov
 • Špecializované stavebné práce Šaľa
 • Špecializované stavebné práce Senec
 • Špecializované stavebné práce Senica
 • Špecializované stavebné práce Skalica
 • Špecializované stavebné práce Snina
 • Špecializované stavebné práce Sobrance
 • Špecializované stavebné práce Stará Ľubovňa
 • Špecializované stavebné práce Stropkov
 • Špecializované stavebné práce Svidník
 • Špecializované stavebné práce Trebišov
 • Špecializované stavebné práce Turčianske Teplice
 • Špecializované stavebné práce Tvrdošín
 • Špecializované stavebné práce Veľký Krtíš
 • Špecializované stavebné práce Vranov nad Topľou
 • Špecializované stavebné práce Žarnovica
 • Špecializované stavebné práce Žiar nad Hronom
 • Špecializované stavebné práce Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené