Priemyselné podlahy cena

Koľko stojí priemyselná podlaha? Priemyselné podlahy majú rozličné vlastnosti, navzájom sa líšia mechanickým opotrebovaním v dôsledku pohybu vozidiel a odolnosťou voči chemikáliám, teplote, nárazu, šmyku a priepustnosti tekutín, ďalej požiarnou bezpečnosťou, rýchlosťou sušenia atď. Na základe danej situácie musíme vybrať vhodnú podlahu a od nej bude závisieť aj jej konečná cena. Napríklad, cena priemyselnej kvarc podlahy pre objekt s plochou nad 1000 m2 je 15 až 30 EUR/m2.

Komu zveriť vyhotovenie priemyselnej podlahy? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným realizátorom priemyselných podláh vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA PRIEMYSELNÚ KVARC PODLAHU


Cena priemyselnej kvarc podlahy pre budovy nad 1000 m2. Brúsenie pridaného kameňa hneď po inštalácii betónovej dosky.

15.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
30.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za dodávateľa, spoločnosť pre priemyselné podlahy

OSTATNÉ CENY ZA PRIEMYSELNÉ PODLAHY

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

PRIEMYSELNÁ PODLAHA – VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

1. Priemyselné podlahy – čo potrebujete vedieť?

1.1. Čo sú priemyselné podlahy?

Priemyselné podlahy musia byť odolné a prispôsobené rôznym požiadavkám a vplyvom, ktoré vznikajú v podmienkach rôznych výrobných a iných činností. Charakteristiky priemyselných podláh sa značne líšia v závislosti od účelu, spôsobu použitia a očakávaného zaťaženia. Dôležitá je trvanlivosť a odolnosť povrchov, najmä v súvislosti s pohybom vozidiel a mechanickým opotrebovaním, priepustnosť pre kvapaliny, požiarna bezpečnosť, teplotný rozdiel, poškodenie (škrabance, nárazy...) a podobne. Ďalšími dôležitými faktormi sú kompaktnosť, kvalita a rýchlosť schnutia. V minulosti boli obľúbené prevažne priemyselné parkety, ale v posledných desaťročiach ich však nahradili iné, odolnejšie a vhodnejšie typy podláh.

Priemyselné podlahy sa najviac používajú v nebytových budovách ako sú haly, parkoviská...
Priemyselné podlahy sa najviac používajú v nebytových budovách ako sú haly, parkoviská...

1.2. Kde sa používajú priemyselné podlahy?

Používajú sa najčastejšie v priemysle, ale nie nevyhnutne, pretože ich použitie je širšie. S týmto druhom podlahy sa najčastejšie stretávame na vysoko frekventovaných miestach, kde sú intervaly prestávok a odpočinku veľmi krátke a zriedkavé a kde je očakávané zaťaženie vysoké (pády ťažkých predmetov z rôznych výšok, premávanie osobných automobilov, dodávok, dokonca aj nákladných automobilov). Ide o priemyselné, výstavné alebo športové haly, parkoviská, sklady, veľkoobchodné salóny rôzneho tovaru a podobne. Problémom takýchto zariadení je, že sú veľmi vyťažené a používajú sa celý deň alebo dokonca v noci, takže na údržbu a opravy je spravidla veľmi málo času. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby podlaha bola sama osebe odolná a pevná, a aby sa v prípade poškodenia dala rýchlo a jednoducho opraviť, aby bola budova čo najkratšie mimo prevádzky.

1.3. Základné fyzikálno-chemické vlastnosti

Priemyselné podlahy sú známe svojou mechanickou pevnosťou a vysokou odolnosťou voči nárazom, poškriabaniu a inému poškodeniu. Také podlahy sú odolné aj voči chemikáliám, ako sú rôzne čistiace a dezinfekčné prostriedky, a voči niektorým ďalším druhom, takže ich možno použiť v priemysle a zariadeniach, kde existuje možnosť rozliatia chemikálií (samozrejme v závislosti od druhu chemikálií). Sú tiež odolné voči ovocným kyselinám v určitých potravinách a voči vysokým teplotám, takže ich možno dezinfikovať a čistiť  prúdom pary.

1.4. Bezpečnosť pri práci

Priemyselné podlahy musia byť spravidla také, aby spĺňali predpoklady nevyhnutné pre bezpečnú prácu, aby predchádzali pracovným úrazom, ako je pošmyknutie alebo zakopnutie. Úroveň ochrany pri práci, pokiaľ ide o podlahy, sa líši v závislosti od konkrétneho použitia zariadení s priemyselnými podlahami. V zásade samozrejme platí, že drsnejší povrch lepšie chráni pred pošmyknutím.

1.5. Čistenie a údržba priemyselných podláh

Vzhľadom na špecifiká použitia a zariadenia, v ktorých sú priemyselné podlahy inštalované, sa musia samozrejme veľmi ľahko čistiť. Jednak preto, že v budovách, kde sa s nimi bežne stretávame, sa podlahy veľmi často špinia a jednak preto, že ich nemôžeme dlhodobo čistiť kvôli častému využívaniu priestorov.

1.6. Hygienická a fyziologická integrita

Pretože sa tento typ podlahy používa aj v potravinárskom priemysle, podlaha musí v prvom rade zaručovať biologickú integritu, musí teda spĺňať normy na emisie častíc a prchavých organických zlúčenín, tiež musí byť antimikrobiálne ošetrená. Ide však o štandard, ktorý závisí od účelu použitia zariadenia – napríklad je to nevyhnutné v potravinárskom priemysle, ale nie je potrebné na parkoviskách atď.

1.7. Ako si vybrať správnu priemyselnú podlahu

Pri výbere typu priemyselnej podlahy je potrebné brať do úvahy mnoho parametrov, ako napríklad: účel priestoru (frekvencia použitia podlahy, prípadné opotrebovanie a poškodenie, požiadavky na protišmykový povrch...), konečný vzhľad (farba, lesk, textúra...), stav existujúcej podlahu (čistota, spád, prípadné trhliny), umiestnenie (interiér alebo exteriér) a cenu (ktorá je do značnej miery ovplyvnená stavom existujúcej podlahy, pretože existujúci povrch musí byť pripravený na konečnú podlahu, cena sa tiež líši v závislosti od typov priemyselnej podlahy). Pretože optimálna voľba závisí od mnohých parametrov, je najlepšie poradiť sa s technológom a dodávateľom, ktorí vám budú vedieť najlepšie poradiť.

2. Epoxidové, poterové a iné priemyselné podlahy

2.1. Priemyselné podlahy – všeobecné rozdelenie

Priemyselné podlahy sa v zásade delia na dve skupiny: poznáme priemyselné podlahy na minerálnej báze (kremenné priemyselné podlahy a priemyselné nivelačné, resp. vyrovnávacie hmoty) a priemyselné podlahy na báze syntetických živíc; ich podskupinami sú epoxidové priemyselné podlahy, polyuretánové (PUR)  priemyselné podlahy, polyesterové (UP) priemyselné podlahy a polymetylmetakrylátové (PMMA) priemyselné podlahy. Okrem toho sú bežné aj dokončovacie betónové potery.  Najbežnejšie sú epoxidové a poterové podlahy.

2.2. Priemyselné podlahy na minerálnej báze – poter

Kremenné priemyselné podlahy alebo poterové podlahy sú známe svojimi vynikajúcimi pevnostnými vlastnosťami. Pri inštalácii tohto typu podlahy je potrebné obzvlášť dbať na to, aby prvky v zmesi spĺňali všetky požiadavky, pretože inak je podlaha nekvalitná: môže prasknúť, absorbovať vodu alebo oleje, má nehomogénny vzhľad, horšiu pevnosť a podobne. Bude najlepšie všetko prenechať profesionálom, ak ste sa už rozhodli pre priemyselnú podlahu. Existuje niekoľko spôsobov spracovania poterov a kvalita závisí od značky betónu alebo typu dokončovacej vyrovnávacej hmoty.

2.3. Podlahy na báze syntetických živíc – epoxidové

Podlahy na báze syntetických živíc sa delia na epoxidové, polyuretánové, polyesterové a polymetylmetakrylátové. Epoxid ponúka najviac výhod, pretože je bez zápachu, chemicky a mechanicky veľmi odolný, dostatočne pevný, ľahko sa čistí a má tiež veľmi dobrú priľnavosť. Nasledujú polyesterové priemyselné podlahy, polyuretánové priemyselné podlahy a polymetylmetakrylátové priemyselné podlahy. Posledné uvedené majú najviac nevýhod, takže sa používajú len zriedka.

2.4. Rozdelenie ochranných povrchových úprav

Delia sa na protiprachové priemyselné podlahy (vynikajúce napr. do strojovní a trafostaníc), hrubovrstvové priemyselné podlahy (vhodné do garáží a dielní), tenkovrstvové samonivelačné priemyselné podlahy (použitie v skladoch a autoservisoch), hrubovrstvové samonivelačné priemyselné podlahy (pre ťažké stroje a zariadenia používané vo ​​výrobe), elektricky vodivé samonivelačné priemyselné podlahy (používajú sa hlavne v zdravotníctve, počítačových centrách...).

2.5. Ošetrenie poteru

Rozlišujeme niekoľko spôsobov vhodnej povrchovej úpravy poterových podláh (podlahy na minerálnej báze). Môžete sa rozhodnúť pre hladený betón, ktorý je vhodný najmä do priemyselných hál a predajných priestorov, alebo pre brúsený betón, ktorý má lepšie protišmykové vlastnosti. Brúsený betón sa preto používa hlavne na čerpadlách, príjazdových cestách, parkoviskách... Na ďalšie zlepšenie odporových vlastností, napr. na ochranu proti opotrebovaniu, olejom, chemikáliám, soliam a mrazu je možné použiť povrchové minerálne posypy v rôznych farbách.

3. Realizácia priemyselných podláh

3.1. Inštaláciu podláh prenechajte odborníkom

Dôrazne sa odporúča, aby ste dokončovacie práce nevykonávali sami. Po prvé, pretože je potrebná správna príprava povrchu, na to potrebujete nielen znalosti, ale aj špeciálne zariadenia a stroje, ktoré sa neoplatí kupovať na jedno použitie. Neodporúčame, aby ste tieto práce vykonávali sami aj kvôli manipulácii s materiálmi, s ktorými musíte mať skúsenosti, a predovšetkým znalosti o tom, ako ich miešať, nalievať, spracovať a na čo si dať pri inštalácii pozor. Musíte byť vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a uvedomiť si, že pary mnohých chemických prvkov, z ktorých sú vyrobené priemyselné podlahy (napr. epoxidové) sú pri nalievaní a schnutí toxické! Nesprávna manipulácia môže mať negatívne dôsledky na vaše zdravie, vyhnite sa im preto a zverte prácu profesionálom!

Dokončovacie vrstvy priemyselných podláh (miešanie, nanášanie, spevňovanie) sa vykonávajú na mieste inštalácie.

3.2. Pracovné podmienky

Pri vyhotovení takýchto podláh je nevyhnutné dodržať odporúčania a pokyny uvedené výrobcom, ako aj špecifikácie použitých podlahových materiálov. Pokyny sú uvedené v technických listoch, musíme však vziať do úvahy vhodnú teplotu pracovného prostredia (teplota vzduchu a podkladu by nemala klesnúť pod 5 °C – ak sa podlaha inštaluje v zime, musí byť zabezpečené vykurovanie). Okrem toho je potrebné minimalizovať vplyvy prostredia, pretože častice prachu a nečistôt sa môžu miešať s materiálom. Tiež musíme prihliadať na poveternostné podmienky (vietor, možnosť zrážok...), ktoré môžu spomaliť tvrdnutie a schnutie, treba zabezpečiť primeraný čas sušenia, a zariadenia by sa vtedy nemali používať.

3.3. Príprava podkladu

Pred naliatím finálnych vrstiev, ako vždy, keď ide o tento druh práce, je príprava podkladu veľmi dôležitá pre kvalitu, ako aj pre trvanlivosť podlahy. Podklad musí byť pevný, tvrdý, kompaktný, suchý, nemastný, vytvorený pod vhodným uhlom, aby sa v ňom nezdržiavala voda. Podklad sa upraví základnými nátermi a pripraví sa vyrovnaním, brúsením alebo pieskovaním. V tejto fáze je tiež potrebné opraviť všetky praskliny, otvory. Neskôr je to už oveľa ťažšie, náročnejšie a drahšie.

3.4. Nalievanie materiálu

Keď je podklad pripravený a správne ošetrený, môžete začať s nalievaním podlahy. Používanie ochranných pomôcok je povinné. Je potrebné dbať na to, aby bola zmes rovnomerne rozložená po celom povrchu, čo sa dosiahne homogenizáciou zmesi a rovnomerným nalievaním.

3.5. Schnutie podlahy

Doba schnutia závisí predovšetkým od materiálu, ktorý je použitý na vyhotovenie podlahy. Epoxid schne veľmi rýchlo, menej ako týždeň, schnutie poteru trvá dlhšie, 10 až 14 dní. Je veľmi dôležité, aby sa povrch počas schnutia vôbec nepoužíval, pretože epoxidové pary sú počas schnutia toxické a odtlačky obuvi a nečistoty, prinesené do miestnosti, by zostali trvalo viditeľné na podlahe. Počas schnutia je tiež dôležité zabezpečiť vetranie miestnosti – najlepšie je nechať okná vždy otvorené.

4. Priemyselné podlahy – cena

Cena priemyselných podláh sa líši v závislosti od druhu a plochy podlahy (väčšia plocha stojí menej za m2), a závisí aj od stavu podkladu, ktorý musí byť správne pripravený. Ako bolo uvedené vyššie, najlepšie je podlahu vybrať spolu s odborníkom alebo technológom, pretože najlepšie poznajú všetky vlastnosti rôznych podláh a ceny sa môžu výrazne líšiť v závislosti od rôznych parametrov. Ceny kremenných podláh sa v zásade pohybujú okolo 15 až 30 EUR/m2 a epoxidových 10 až 15 EUR/m2. Ale pozor, ceny sa môžu značne líšiť v závislosti od vyššie uvedených parametrov, takže je najlepšie, aby si potenciálny majster, ktorý bude prácu vykonávať, prezrel povrch naživo a posúdil stav existujúcej podlahovej plochy.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMPRIEMYSELNÁ PODLAHA, POLYURETÁNOVÁ PODLAHY DO AUTOUMYVÁRKY

Dobrý deň.

potrebujem majstra pre realizáciu liatej polyuretánovej podlahy pri rekonštrukcii autoumyvárky, ako náhrada za vybúranú keramickú dlažbu. Hrúbka podlahy 9-10mm. Realizácia 1x Martin, 1x Ružomberok. Každá o výmere cca 40m2. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 2250 1 do 3750 €


........

PODLAHA V GARÁŽI Z LEŠTENÉHO PANCIEROVÉHO BETÓNU, VYSPÁDOVAŤ

Dobrý deň.

potrebujem urobiť betónovú podlahu v novostavbe. Vyspádovať do guličky (cca stred garáže). Pri vjazde do garáže osadiť nejakú diletáciu na hranu podlahy pri bráne (neviem čo presne sa tam dáva). Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 540 1 do 900 €


........

ASFALTOVANIE CESTY IBV JARABINA

Dobrý deň.

potrebujeme majstra pre asfaltovanie cesty. Mame pripravenu cestu na asfaltovanie. Fotka v prilohe. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 36900 1 do 61500 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, PANCIEROVA PODLAHA DO GARAZE, 6.5MX6.5M
Priemyselné podlahy, Marianka

1350 € do 2250 €

CENA, PRIEMYSELNÚ PODLAHU, 3000 M2
Priemyselné podlahy, Dlhá nad Váhom

54000 € do 90000 €

CENA, METLICKOVY BETÓN NA TERASU, 60 M2
Priemyselné podlahy, Námestovo

900 € do 1500 €

CENA, DODANIE PODLAHOVEJ KRYTINY A VÝMENOU V MIESTNOSTI, ÚPRAVA PODLAHY , 4,90M X 3,50 M
Priemyselné podlahy, Martin

630 € do 1050 €

CENA, PRIEMYSELNU PODLAHU DO GARÁŽE RD. , 36 M2, CCA 15 CM HRÚBKA BETÓNU
Priemyselné podlahy, Záhradné

675 € do 1125 €

CENA, PRIEMYSELNÚ PODLAHU DO AUTOSERVISU, 150M2
Priemyselné podlahy, Poprad

2700 € do 4500 €

CENA, PRIEMYSELNA PODLAHA DO GARAŽE, 7X8
Priemyselné podlahy, Hybe

1035 € do 1725 €

CENA, VYHOTOVENIE PANCIEROVEJ PODLAHY DO GARÁŽE, 43 M2
Priemyselné podlahy, Benkovce

900 € do 1500 €

CENA, PRIEMYSELNÚ PODLAHU DO EXTERIEROVEHO KRYTEHO STATIA POD AUTO, 18M2
Priemyselné podlahy, Kanaš

450 € do 750 €

CENA, PRIEMYSELNÉ PODLAHY, 200 M2
Priemyselné podlahy, Lehnice

3600 € do 6000 €

CENA, VYBETÓNOVAŤ PARKOVACIU PLOCHU PRED FIRMOU, 40X10M
Priemyselné podlahy, Žilina

9000 € do 15000 €

CENA, PRIEMYSELNÉ PODLAHY, 2X 10M
Priemyselné podlahy, Turany

360 € do 600 €

CENA, PRIEMYSELNÉ PODLAHY, 37M2
Priemyselné podlahy, Kuková

675 € do 1125 €

CENA, PRIEMYSELNA PODLAHA GARÁŽ , 6X7M
Priemyselné podlahy, Šarišské Bohdanovce

765 € do 1275 €

CENA, POTER + PANCIEROVY POTER, PO POPISU
Priemyselné podlahy, Bratislava

2430 € do 4050 €

CENA, PRIEMYSELNÚ PODLAHU CCA 8 TÓN ZAŤAŽENIE/M2, 1000 M2
Priemyselné podlahy, Senec

18000 € do 30000 €

CENA, PODLAHA DO GARÁŽE , 45M2
Priemyselné podlahy, Vinodol

810 € do 1350 €

CENA, POLYURETANOVA PODLAHA DO CHODBY A KUCHYNE, 20M2
Priemyselné podlahy, Plavecký Štvrtok

360 € do 600 €

CENA, LIATA PODLAHA DO GARÁŽE, 30M2
Priemyselné podlahy, Holíč

540 € do 900 €

CENA, PRIEMYSELNÚ PODLAHU NA TERASU, 25M2
Priemyselné podlahy, Sabinov

450 € do 750 €

CENA, LIATY BETÓN DO GARÁŽE, BRÚSENIE, 50M2
Priemyselné podlahy, Liptovský Mikuláš

900 € do 1500 €

CENA, VYROVNAŤ BETÓNOVÚ PODLAHU Z PRIEMYSELNOV PODLAHOV, 360M2
Priemyselné podlahy, Marcelová

6480 € do 10800 €

CENA, PRIEMYSELNA PODLAHA DO GARAŽE, 6X7- 42M2
Priemyselné podlahy, Vranov nad Topľou

765 € do 1275 €

CENA, STROJOVO HLADENÚ BETÓNOVÚ PODLAHU DO GARÁŽE,(PANCIEROVÁ PODLAHA), 6M X 6M X 8CM
Priemyselné podlahy, Kanianka

675 € do 1125 €

CENA, POLYURETÁNOVÁ PODLAHA, 185M2
Priemyselné podlahy, Lazy pod Makytou

3330 € do 5550 €

CENA, PRIEMYSELNA / LIATA PODLAHA DO DVOJGARAZE, 48M2
Priemyselné podlahy, Nový Ruskov

900 € do 1500 €

CENA, LIATU PODLAHU, 13M2
Priemyselné podlahy, Egreš

270 € do 450 €

CENA, PRIEMYSELNA PODLAHA 180MM DRATKOBETON, 2750M2
Priemyselné podlahy, Oravské Veselé

49500 € do 82500 €

CENA, POKLADKA POLYURETANOVEJ PODLAHY DO GARAŽE, 45M2
Priemyselné podlahy, Vrbové

900 € do 1500 €

CENA, LESTENY BETON DO GARAZE, 45M2
Priemyselné podlahy, Korytárky

810 € do 1350 €

CENA, EKOSTYREN PODLAHA, 20M2
Priemyselné podlahy, Nová Baňa

360 € do 600 €

CENA, PRIEMYSELNÁ PODLAHA, 130M2
Priemyselné podlahy, Súlovce

1800 € do 3000 €

CENA, POTER DO GARAZE, 25 M2
Priemyselné podlahy, Čirč

1800 € do 3000 €

CENA, EPOXIDOVÝ NATER PODZEMNÁ GARÁŽ, VODOROVNÉ ZNAČENIE, 437 M2
Priemyselné podlahy, Bratislava

9000 € do 15000 €

CENA, LESTENA PODLAHA V GARAZI O HRUBKE 8CM, CCA 30 M2
Priemyselné podlahy, Lipovec

900 € do 1500 €

CENA, POTREBUJEM LIATU PODLAHU DO DIELNE , 12 X 4 M
Priemyselné podlahy, Stará Ľubovňa

900 € do 1500 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Priemyselné podlahy CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

283+ SPOLOČNOSŤAMI PRE PRIEMYSELNÉ PODLAHY
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI PRIEMYSELNÉ PODLAHY?

 • Priemyselné podlahy Bratislava
 • Priemyselné podlahy Banská Bystrica
 • Priemyselné podlahy Košice
 • Priemyselné podlahy Nitra
 • Priemyselné podlahy Prešov
 • Priemyselné podlahy Žilina
 • Priemyselné podlahy Bardejov
 • Priemyselné podlahy Humenné
 • Priemyselné podlahy Komárno
 • Priemyselné podlahy Levice
 • Priemyselné podlahy Liptovský Mikuláš
 • Priemyselné podlahy Lučenec
 • Priemyselné podlahy Martin
 • Priemyselné podlahy Michalovce
 • Priemyselné podlahy Nové Zámky
 • Priemyselné podlahy Piešťany
 • Priemyselné podlahy Poprad
 • Priemyselné podlahy Považská Bystrica
 • Priemyselné podlahy Prievidza
 • Priemyselné podlahy Ružomberok
 • Priemyselné podlahy Spišská Nová Ves
 • Priemyselné podlahy Topoľčany
 • Priemyselné podlahy Trenčín
 • Priemyselné podlahy Trnava
 • Priemyselné podlahy Zvolen
 • Priemyselné podlahy Bánovce nad Bebravou
 • Priemyselné podlahy Brezno
 • Priemyselné podlahy Bytča
 • Priemyselné podlahy Čadca
 • Priemyselné podlahy Detva
 • Priemyselné podlahy Dolný Kubín
 • Priemyselné podlahy Dunajská Streda
 • Priemyselné podlahy Galanta
 • Priemyselné podlahy Gelnica
 • Priemyselné podlahy Hlohovec
 • Priemyselné podlahy Ilava
 • Priemyselné podlahy Kežmarok
 • Priemyselné podlahy Krupina
 • Priemyselné podlahy Kysucké Nové Mesto
 • Priemyselné podlahy Levoča
 • Priemyselné podlahy Malacky
 • Priemyselné podlahy Medzilaborce
 • Priemyselné podlahy Myjava
 • Priemyselné podlahy Námestovo
 • Priemyselné podlahy Nové Mesto nad Váhom
 • Priemyselné podlahy Partizánske
 • Priemyselné podlahy Pezinok
 • Priemyselné podlahy Poltár
 • Priemyselné podlahy Púchov
 • Priemyselné podlahy Revúca
 • Priemyselné podlahy Rimavská Sobota
 • Priemyselné podlahy Rožňava
 • Priemyselné podlahy Sabinov
 • Priemyselné podlahy Šaľa
 • Priemyselné podlahy Senec
 • Priemyselné podlahy Senica
 • Priemyselné podlahy Skalica
 • Priemyselné podlahy Snina
 • Priemyselné podlahy Sobrance
 • Priemyselné podlahy Stará Ľubovňa
 • Priemyselné podlahy Stropkov
 • Priemyselné podlahy Svidník
 • Priemyselné podlahy Trebišov
 • Priemyselné podlahy Turčianske Teplice
 • Priemyselné podlahy Tvrdošín
 • Priemyselné podlahy Veľký Krtíš
 • Priemyselné podlahy Vranov nad Topľou
 • Priemyselné podlahy Žarnovica
 • Priemyselné podlahy Žiar nad Hronom
 • Priemyselné podlahy Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené