Prihlásenie do profilu

SIENA, s. r. o., Trenčín

projektovanie, stavebný dozor, dizajn

Pre oblasť

  p.Liptáková
  zástupca spoločnosti

  Trenčín, kraj
  Tel: 4219072...

  Projekty: malé

  Spoločnosť Sienna.sk sa zaoberá projektovaním stavieb, stavebným dozorom, odborným vedením stavby, projektovaním interiérov, výrobnej dokumentácii. Každá zákazka má svojho Hlavného inžiniera projektu stavby (HIP), ktorý je riadiacou hlavou projektu.

  Kde a čo robíme

  ARCHITECTÚRA, PROJEKTOVANIE

  Architekt, architektúra
  Interiérový dizajn
  Legalizácia stavby
  Poradenstvo a legislatíva
  Projekt elektroinštalácií
  Projekt požiarnej ochrany
  Projekt pre stavebné povolenie
  Projektovanie a plánovanie
  Projektovanie inžinierskych stavieb
  Realizačný projekt
  Riadenie projektu a stavebný dozor
  Stavebný dozor

  V blízkosti mesta Trenčín, kraj a v jeho okolí vykonávame:

  Prečo si vybrať SIENA, s. r. o.?


  8.2
  výborná hodnotenie spoločnosti
  Kde a čo robíme

  Projektovanie, stavebný dozor, dizajn:

  Trenčiansky, kraj,