Prihlásenie do profilu
Pre oblasť

  Gluštikova Anna
  zástupca spoločnosti

  Oravská Lesná, kraj
  Tel: 0918495...

  Veľkosť skupiny: 19
  Projekty: malé, stredné a veľké
  Založenie: 2008

  STAVORAVA s.r.o., Oravská Lesná

  Komplexná stavebná činnosť so zameraním na rodinné domy, polyfunkčné, výrobné a obchodné objekty.

  Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Turčianske Teplice, Tvrdošín, a inde na Slovensku

  Naša spoločnosť vznikla v r. 1997 so zameraním na stavebné práce. Postupom času firma rozširovala portfólio stavebných činností, ako aj oblasť pôsobnosti. V r. 2008 sme zmenili právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Zaviedli sme a používame systém manažérstva kvality v oblasti: „Uskutočňovanie pozemných a inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác“ podľa STN EN ISO 9001:2016. Disponujeme pracovníkmi kvalifikovanými pre činnosť stavbyvedúceho i činnosť stavebného dozoru.

  Kde a čo robíme

  ARCHITECTÚRA, PROJEKTOVANIE

  Architekt, architektúra
  Interiérový dizajn
  Inžiniering
  Poradenstvo a legislatíva
  Projekt elektroinštalácií
  Projekt požiarnej ochrany
  Projekt pre stavebné povolenie
  Projektovanie a plánovanie
  Realizačný projekt
  Riadenie projektu a stavebný dozor
  Statika stavebných konštrukcií
  Stavebný dozor
  Vizualizácie
  Vypracovanie zoznamu prác

  STAVEBNÉ PRÁCE

  Domy na kľúč
  Novostavba

  V blízkosti mesta Oravská Lesná, kraj a v jeho okolí vykonávame:

  Kde a čo robíme

  Komplexná stavebná činnosť so zameraním na rodinné domy, polyfunkčné, výrobné a obchodné objekty.:

  Banskobystrický, kraj, Prešovský, kraj, Žilinský, kraj.