Prihlásenie do profilu
Pre oblasť

  Ľubomír Sedláček
  zástupca spoločnosti

  Šintava, kraj
  Tel: 0908446...

  Veľkosť skupiny: 5
  Projekty: malé a stredné
  Založenie: 1991

  Ľubomír Sedláček, Šintava

  Betónové bloky,Ukladanie, drvenie a predaj stavebnej sute

  Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Senica, Skalica,

  Firma PRESTAV J.S., s.r.o. bola založená v roku 2003 a pôsobila súbežne so živnosťou Ing, Ľubomír Sedláče. V súčastnosti väčšia časť činností, ktoré zastrešovala, prechádza na firmu Prestav J.S. s.r.o., ktorá ponúka svoje služby v Trnave, Galante a okolí. Dnes Vám ponúkame dodávky stavieb a stavebné práce v obore pozemného, priemyslového a inžinierskeho stavebníctva. Technické vybavenie firmy, um inžinierov a technikov, ale aj vysoká kvalita remesiel garantuje schopnosť ponúknuť zákazníkovi úplný servis, prevziať akúkoľvek stavebnú zákazku a v požadovaných parametroch ju aj odovzdať. V neposlednom rade ponúkame prenájom hál, kancelárií a iných priestorov.

  Kde a čo robíme

  STAVEBNÉ PRÁCE

  Betónovanie
  Búracie práce
  Jadrové vŕtanie, rezanie betónu
  Murárske práce
  Špecializované stavebné práce
  Stavebné firmy
  Stavebný materiál
  Výkopové práce
  Základová doska, základy

  VONKAJŠIA ÚPRAVA

  Zemné práce
  Zámková dlažba

  ÚDRŽBÁRSKE A INÉ PRÁCE

  Transport

  DOKONČOVACIE PRÁCE

  Fasáda

  V blízkosti mesta Šintava, kraj a v jeho okolí vykonávame:

  Kde a čo robíme

  Betónové bloky,Ukladanie, drvenie a predaj stavebnej sute:

  Trnavský, kraj.