Pre oblasť

  Kosenie a mulčovanie trávnikov, orezávanie živých plotov, výrub stromov

  Článok si prečítalo viac ako 903+ používateľov
  Okolie domu by malo byť vždy pekne upravené. Samozrejme, každá, aj dobre naplánovaná záhrada a okolie domu bez pravidelnej údržby rýchlo bude pôsobiť zanedbane. Taká záhrada je nielen neatraktívna, ale nebudete sa v nej cítiť príjemne. Záhrada, do ktorej pravidelne nezasahuje ľudská ruka, sa snaží o svoj prírodný stav. V nej sa veľmi rýchlo, za jeden rok, presadia tie najagresívnejšie a najodolnejšie rastliny a chúlostivejšie rastliny, ktoré potrebujú väčšiu starostlivosť, rýchlo zahynú. Záhrada zriadená na trávenie voľného času by mala byť minimalistická, aby v nej bola čo najmenej potrebná práca spojená so starostlivosťou a údržbou. Ak však nemáte vôbec voľný čas, ktorý by ste mohli venovať údržbe vašej záhrady, a chcete ju mať peknú, upravenú, ba priam ukážkovú, najlepšie je zveriť jej údržbu skúseným záhradníkom, alebo firmám, ktoré poskytujú služby uvedené v názve tohto článku, pretože majú potrebné znalosti, zručnosti, náčinie a stroje.
  Odborný článok 903
  zahradnik
  Máme 709 realizátorov v oblasti Záhradníctvo:

  Najčastejšie ide o kosenie okrasných trávnikov, orezávanie živých plotov, v najhoršom prípade o výrub drevín alebo mulčovanie zaburinených trávnatých porastov. V súčasnej dobe sú firmy, ktoré sa zaoberajú poskytovaním uvedených služieb.

  Kosenie okrasných trávnikov

  Základná starostlivosť o trávnik je jeho pravidelné kosenie, aby trávnik dosiahol optimálnu hustotu, bude viac odolný voči burinám (obmedzuje sa výskyt burín v trávniku) a chorobám a trávnatá plocha bude adekvátnej kvality. Na kosenie trávnika je potrebné najviac času zo všetkých činností, ktoré si trávnik vyžaduje. Hoci sa zdá, že ide o jednoduchú činnosť, správne kosiť trávnik sa treba naučiť a získať v tom prax. Nesprávnym kosením trávnik môžete nenávratne poškodiť, jeho regenerácia do pôvodného stavu bude zbytočne dlhá a nákladná… A ďalšia dôležitá vec, na ktorú netreba zabudnúť je, že kosenie trávnika musí ísť ruka v ruke s optimálnym hnojením a závlahou!

  Kosenie trávnika je činnosť, ktorou sa optimálne skracuje výška trávnika a jednotlivé steblá trávy sa zarovnávajú. Výška kosenia a jeho intenzita závisí predovšetkým od jednotlivých typov trávnika. Trávnik vyžaduje kosenie počas celého obdobia rastu od jari až do jesene. Keď ide o optimálnu frekvenciu kosenia, bežný trávnik pri rodinnom dome obyčajne treba kosiť raz do týždňa, resp. raz za 5 dní, menej časté kosenie zníži hustotu trávneho porastu, zvýši výskyt burín, machu a chorôb. Okrasný trávnik vyžaduje veľmi časté kosenie, aj 2-krát do týždňa. Na jar trávnik rastie intenzívnejšie. Prvé kosenie trávy by nemalo byť príliš nízke, aby mal trávnik väčšiu silu regenerácie po strate asimilačnej hmoty. V letnom období sa odporúča kosiť trávnik máličko vyššie, aby lepšie zniesol stres vyvolaný horúčavou a suchom, lepšie bude držať vlhkosť a nezožltne. Poslednýkrát je potrebné trávnik skosiť, keď už nevykazuje žiadne prírastky biohmoty, môže sa skosiť na výšku 2,5 až 3 cm (pri bežnom kosení na 4 až 6 cm), obmedzí sa tak tvorba plesní a uležaných miest pod snehom.

  Výška kosenia závisí od toho, aký trávnik doma máte. Ak ide o trávnik, ktorý sa najčastejšie pri domoch zvykne vyskytovať (športovo-úžitkový trávnik), ľudia ho využívajú väčšinou na hranie, posedenie pri grile, alebo menšie športové aktivity. Vhodná výška kosenia takéhoto trávnika je 3 až 5 cm, kosenie pod 3 cm takýto trávnik poškodzuje. Pri reprezentatívnych ozdobných trávnikoch prípustná je aj menšia výška kosenia, čo sa dosiahne výberom správnych druhov tráv, ktoré znášajú aj častejšie kosenie na minimálnu výšku.

  Kosenie vysokej trávy a burín

  Trávnik môžete pokosiť, aj keď bude mať 10 cm, ale v tom prípade mu hrozí, že sa z toho bude dostávať dlhšie a určitý čas nebude taký vzhľadný ako býval. Aby k tomu nedošlo, treba ho kosiť postupne. Keď je tráva príliš vysoká, pletivo listov redne a listy menia farbu zo sýtozelenej na žltú. Okrem toho takéto kosenie viac namáha kosačku a zvyšuje sa tak spotreba energie, a z praktického hľadiska sa aj rýchlejšie zaplní zberný kôš.

  Ak sa však o perfektne upravený trávnik nestaráme niekoľko týždňov, tráva začne nekontrolovane rásť, bežná kosačka na jej skosenie už nestačí. Tráva nám doslovne môže prerásť cez hlavu, a kosenie vysokej zaburinenej trávy je náročné. Obyčajná kosačka, benzínová alebo elektrická, je skôr na bežné kosenie trávy. Pokiaľ viete kosiť s kosou, vyššiu trávu môžete pokosiť za skorého rána, za rosy, ale väčšina z nás už takéto kosenie neovláda. V takomto prípade môžu pomôcť iba špecializované stroje, jedným z nich je motorová kosa. Umožňuje dostať sa aj do miest, kam sa s obyčajnou kosačkou nemožno dostať. Existujú aj elektrické alternatívy motorovej kosy, tzv. vyžínače, ktoré nie sú práve najvhodnejšie na príliš vysokú trávu. Pre majiteľov väčších pozemkov alebo lúk je na efektívne kosenie vysokej trávy potrebný podstatne silnejší stroj. Najlepšou voľbou je v tomto prípade samochodná bubnová kosačka. Jej hlavnými výhodami je pohodlné ovládanie a rýchlosť kosenia. Môže sa použiť na likvidovanie trávy až do výšky jeden a pol metra a ďalšou výhodu tohto typu kosačky je fakt, že ju nezastaví ani svah.

  Mulčovanie vysokej trávy a buriny

  Keď ide o mulčovanie, je to veľmi efektívny spôsob kosenia pravidelne udržiavaných, ale aj zanedbaných pozemkov, pretože pokosenú/pomulčovanú trávu a burinu nie je potrebné odvážať na skládku, čím sa znižujú náklady. Porast je rozsekaný na malé kúsky a slúži ako hnojivo. Trávnaté plochy, ktoré majú aj estetickú funkciu, sa odporúča kosiť aspoň raz mesačne, mulčovanie vysokej trávy vytvorí silnú vrstvu rozsekaného porastu, ktorý trávu „udusí“. Pri mulčovaní zarastenej a zanedbanej plochy je to výhoda, pomulčovaná masa spomalí rast ďalšej trávy a buriny

  Čo je vlastne mulčovanie trávnatých plôch? 

  Je to spôsob kosenia, pri ktorom sa pokosená hmota nezberá. Rozdrvená je na drobné kúsky, čím sa vytvorí tzv. mulč, ktorý slúži aj ako prírodné hnojivo. Pri štandardnom kosení je tráva odseknutá a čo najrýchlejšie vyhodená von z telesa kosačky, takže vznikajú veľké kusy trávy. Pri mulčovaní trávy sa špeciálne nože a protiostrie v mulčovači postarajú o rozsekanie trávy, ale aj buriny na jemné časti, ktoré rýchlo uschnú a pozemok je o pár dní „ako pohrabaný“.

  Mulčovanie traktorom 

  Vhodné je na kosenie vysokej trávy, buriny, malinčia, šípok a pod. na pozemkoch zanedbaných záhrad, stavebných pozemkoch, vo vinohradoch, na plochách fotovoltaických elektrární (FVE). Mulčovanie traktorom je tiež vhodné na obnovu lúk, údržbu firemných areálov, alebo verejných priestranstiev. 

  Keď ide o extrémne zanedbané a zarastené pozemky, v takom prípade je možné použiť aj lesnú frézu, ktorá si poradí aj s drevom s priemerom do 15 cm. 

  Orezávanie živých plotov

  Živý plot je vynikajúcim riešením, ak si chceme zaistiť súkromie, ochrániť pozemok, resp.  zabrániť nežiaducemu vstupu naň. Živé ploty tiež chránia aj pred hlukom a zadržia veľa prachu. Môže byť v kombinácii aj s iným spôsobom oplotenia (napr. s pletivovým) alebo môže byť natoľko hustý a nepriestupný, že bude prekážkou ľuďom aj zvieratám. Pri výbere druhu rastlín, ktoré budú tvoriť živý plot, okrem iného je dôležitá rýchlosť rastu drevín, resp. rýchlosť vytvorenia nepriestupnej bariéry. Dôležité sú aj informácie o nároku živého plotu na starostlivosť a pôdu. Nie je nič horšie, než sa stať doslova otrokom vlastného oplotenia.

  Ak sú na vytvorenie živého plotu použité extrémne rýchlo rastúce dreviny, v takom prípade je plot potrebné každý rok ostrihať o ohromné ​​množstvo hmoty, navyše nie len raz, v niektorých prípadoch je strihanie potrebné každý mesiac. V prípade, že by ste to v jednom roku vôbec nestihli, v tom ďalšom už na vás číha doslova obluda, hromada tieňa a popri krovinoreze možno už aj reťazová píla. Preto pri rozhodovaní o druhu živého plotu nepostupujte impulzívne, ale dobre zvažujte a tiež dobre počítajte. Aj obstaranie živého plotu a jeho údržba môžu urobiť poriadny zárez do rozpočtu.

  Len pravidelná údržba živého plotu poskytuje požadovaný vzhľad. Aby na živom plote po strihaní nezostali na povrchu viditeľné diery, uvádzame niekoľko užitočných rád na údržbu živých plotov. Najlepší čas na strihanie živého plotu je slnečné počasie, bez mrazu (nikdy nie pod -5 °C). Živé ploty je potrebné strihať na jar, ideálne pred vegetáciou. V lete je potrebné živý plot tvarovať a udržiavať. Pri reze pred koncom leta (august, september) je potrebné pred zimou odstrániť slabé konáre. Keď ide o omladenie živého plotu, treba ho urobiť v zime.

  Výrub stromov

  Stromy sú významnou zložkou životného prostredia. Plnia predovšetkým ekologické a environmentálne funkcie. Sú základným prvkom nie iba lesov, ale aj rozptýlenej poľnohospodárskej a sídelnej vegetácie. Napríklad: 100-ročný buk s listovou plochou 1600 m2 je schopný vyprodukovať za hodinu 17 kilogramov kyslíka, je to ročná zásoba postačujúca pre 10 ľudí. Stromy vylučujú do svojho okolia aj biologicky aktívne látky, tzv. fytoncídy, ktoré na človeka pôsobia priaznivo a negatívne vplývajú na choroboplodné zárodky („vychytávajú“ zo vzduchu škodliviny, čím znižujú úroveň kontaminácie ovzdušia).

  O dreviny, ktoré rastú na našom pozemku, vedľa nášho domu, sa musíme náležite starať, ošetrovať ich a udržiavať. Sú však aj prípady, že je potrebné vykonať výrub stromov. Výrub stromov na vlastnom pozemku je ten najbežnejší. Existujú dve možnosti, kedy povolenie na výrub stromov potrebujete a v druhom prípade zasa nie. Ďalej môže ísť o výrub stromov u suseda, ktorého stromy vám prekážajú, ale on nie je ochotný ich odstrániť. Tretí prípad môže nastať, ak máte pred domom alebo v blízkosti pozemku strom/stromy, ktorý vám z nejakého (adekvátneho) dôvodu prekáža a chcete požiadať o jeho spílenie. Ako postupovať?

  Úlohou orgánu ochrany prírody je predchádzať neodôvodneným výrubom!!!

  Naša legislatíva prešla v nedávnych rokov úpravami a ani to, čo je zdanlivo samozrejmosťou – výrub stromov na vlastnom pozemku, nie je tak úplne jednoduché. Pokuta za nelegálny výrub stromov nie je malá a výrub drevín podlieha legislatívnemu konaniu. V prípade výrubu dreviny je potrebné dodržať postup v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

  Zákon o ochrane prírody pozná len 3 odôvodnené prípady pre výrub: zlý zdravotný stav dreviny (malá pravdepodobnosť prežitia), nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch a narúšanie stability stavby koreňovým systémom.

  Výrub drevín sa môže uskutočniť len počas vegetačného kľudu, ktorý začína každoročne 1. októbra a končí 31. marca v nasledujúcom roku. Mimo uvedeného obdobia je výrub možný len za mimoriadnych okolností, napr. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody. Okrem toho, dreviny je možné vyrúbať len s povolením príslušného orgánu ochrany prírody. Zákon však z tejto povinnosti pripúšťa aj určité výnimky.

  Nevyžaduje sa povolenie – súhlas na výrub drevín (ak drevina rastie na pozemku vo vlastníctve žiadateľa) predovšetkým na všetky stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2, na súvislé krovité porasty za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2, na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a v záhradkárskych osadách.

  Žiadosť o povolenie na výrub drevín sa podáva mestu (mestský úrad) alebo obci (obecný úrad), na ktorého katastrálnom území drevina rastie. Príslušný orgán o žiadosti rozhodne v správnom konaní v lehote 30 dní. Výrub dreviny tak možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny po nadobudnutí právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať!

  Náhradná výsadba drevín

  Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľovi nie je možné uložiť povinnosť náhradnej výsadby, orgán ochrany prírody mu uloží zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje.

  Odporúčame vám preto dobre sa informovať, ak plánujete svojpomocne vykonať výrub drevín. Druhá možnosť je na tieto účely angažovať firmu, ktorá vám určite bude vedieť poskytnúť správne informácie týkajúce sa tejto témy a tiež profesionálne poskytne služby súvisiace so samotným orezávaním, prerezávaním, zrezávaním alebo výrubom drevín.

  Ak máte záujem o kosenie trávnika, strihanie živého plotu alebo iné práce súvisiace s údržbou okolia vášho domu, môžete nás kontaktovať na Daibau.sk alebo nám poslať dopyt. Na našich stránkach nájdete ďalšie tipy týkajúce sa tejto témy, ale aj zhotoviteľov, s ktorými spolupracujeme a ktorí v súlade s vaším dopytom pripravia vhodnú ponuku.

  Informácie o cene sú dostupné v cenovej kalkulačke.

  Váš tím

  Daibau.sk

  Odborný článok 903
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Záhradníctvo?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 709 realizátorov v oblasti Záhradníctvo:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené