Pre oblasť

  Socha Panny Márie Immaculaty na stĺpe vo Veľkom Záluží

  Článok si prečítalo viac ako 3952+ používateľov
  Pre tých, čo náhodou nevedia, obec Veľké Zálužie leží v Nitrianskej pahorkatine a  je vzdialená približne 10 kilometrov západne od mesta Nitra. Vývoj tejto obce ovplyvnili nie len dobré prírodné podmienky pre pestovanie poľnohospodárskych plodín a viniča, ale aj jej poloha voči mestu Nitra. Územie obce Veľké Zálužie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej asi 5000 rokov p. n. l.  Na  túto skutočnosť vplývala hlavne výhodná poloha a blízkosť vodných tokov, tak rieky Nitry ako aj Váhu. Prvá písomná zmienka o obci je z druhej polovice 13. storočia, z roku 1261, kde sa spomína ako majetok veľmoža Abu v chotári Bábu.

  Na území obce sa v súčasnosti nachádza viacero historických pamiatok ako napríklad mariánsky stĺp z roku 1753, ale aj niektoré, ktoré boli v priebehu dejín zničené.

  Socha Panny Márie je najstaršou dochovanou pamiatkou a zároveň aj výrazným orientačným bodom v obci, nachádza sa pred obecným úradom. Kultúrna pamiatka predstavuje celistvý dobrý príklad barokového stĺpu so sochou Immaculaty umiestnenou na stĺpe a v prostredí obce Veľké Zálužie je jediným mariánskym stĺpom. Objekt disponuje výraznými umelecko-historickými hodnotami, ako v rámci obce, tak i v širších súvislostiach regionálneho charakteru a v danej lokalite predstavuje jednu z najhodnotnejších pamiatok náboženského charakteru. Vznik samotnej pamiatky datovaný do 18. storočia súvisí s umením protireformácie, kedy sa v rámci rekatolizačného  boja do popredia dostáva najmä kult Panny Márie. Socha je symbolom ochrany a pomoci v každej núdzi, patrónkou a ochrankyňou viacerých zemí.

  Socha bola v minulosti viackrát obnovená, na podstavci sú uvedené roky renovácie, 1888 a 1906.

  Od roku 1963 je objekt zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka pod číslom 1565/1-2. Tvoria ju valcový stĺp s podstavcom a socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária Immaculata).

  Jedna z posledných opráv bola realizovaná v roku 1991. O poslednej oprave vykonanej v roku 2017 svedčí fotodokumentácia v tomto texte.

  Socha reštaurovaním nestratila ani svoj duchovný rozmer, ktorý je zakotvený hlboko v srdciach občanov. Dňa 12. novembra 2017 bola Socha Panny Márie Immaculaty opätovne slávnostne požehnaná.

  3952
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Architekt, architektúra?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené