Pre oblasť

  Socha Panny Márie Immaculaty na stĺpe vo Veľkom Záluží

  Článok si prečítalo viac ako 1792+ používateľov
  Pre tých, čo náhodou nevedia, obec Veľké Zálužie leží v Nitrianskej pahorkatine a  je vzdialená približne 10 kilometrov západne od mesta Nitra. Vývoj tejto obce ovplyvnili nie len dobré prírodné podmienky pre pestovanie poľnohospodárskych plodín a viniča, ale aj jej poloha voči mestu Nitra. Územie obce Veľké Zálužie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej asi 5000 rokov p. n. l.  Na  túto skutočnosť vplývala hlavne výhodná poloha a blízkosť vodných tokov, tak rieky Nitry ako aj Váhu. Prvá písomná zmienka o obci je z druhej polovice 13. storočia, z roku 1261, kde sa spomína ako majetok veľmoža Abu v chotári Bábu.

  Na území obce sa v súčasnosti nachádza viacero historických pamiatok ako napríklad mariánsky stĺp z roku 1753, ale aj niektoré, ktoré boli v priebehu dejín zničené.

  Socha Panny Márie je najstaršou dochovanou pamiatkou a zároveň aj výrazným orientačným bodom v obci, nachádza sa pred obecným úradom. Kultúrna pamiatka predstavuje celistvý dobrý príklad barokového stĺpu so sochou Immaculaty umiestnenou na stĺpe a v prostredí obce Veľké Zálužie je jediným mariánskym stĺpom. Objekt disponuje výraznými umelecko-historickými hodnotami, ako v rámci obce, tak i v širších súvislostiach regionálneho charakteru a v danej lokalite predstavuje jednu z najhodnotnejších pamiatok náboženského charakteru. Vznik samotnej pamiatky datovaný do 18. storočia súvisí s umením protireformácie, kedy sa v rámci rekatolizačného  boja do popredia dostáva najmä kult Panny Márie. Socha je symbolom ochrany a pomoci v každej núdzi, patrónkou a ochrankyňou viacerých zemí.

  Socha bola v minulosti viackrát obnovená, na podstavci sú uvedené roky renovácie, 1888 a 1906.

  Od roku 1963 je objekt zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka pod číslom 1565/1-2. Tvoria ju valcový stĺp s podstavcom a socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária Immaculata).

  Jedna z posledných opráv bola realizovaná v roku 1991. O poslednej oprave vykonanej v roku 2017 svedčí fotodokumentácia v tomto texte.

  Socha reštaurovaním nestratila ani svoj duchovný rozmer, ktorý je zakotvený hlboko v srdciach občanov. Dňa 12. novembra 2017 bola Socha Panny Márie Immaculaty opätovne slávnostne požehnaná.

  1792
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA?

 • Architekt, architektúra Bratislava
 • Architekt, architektúra Banská Bystrica
 • Architekt, architektúra Košice
 • Architekt, architektúra Nitra
 • Architekt, architektúra Prešov
 • Architekt, architektúra Žilina
 • Architekt, architektúra Bardejov
 • Architekt, architektúra Humenné
 • Architekt, architektúra Komárno
 • Architekt, architektúra Levice
 • Architekt, architektúra Liptovský Mikuláš
 • Architekt, architektúra Lučenec
 • Architekt, architektúra Martin
 • Architekt, architektúra Michalovce
 • Architekt, architektúra Nové Zámky
 • Architekt, architektúra Piešťany
 • Architekt, architektúra Poprad
 • Architekt, architektúra Považská Bystrica
 • Architekt, architektúra Prievidza
 • Architekt, architektúra Ružomberok
 • Architekt, architektúra Spišská Nová Ves
 • Architekt, architektúra Topoľčany
 • Architekt, architektúra Trenčín
 • Architekt, architektúra Trnava
 • Architekt, architektúra Zvolen
 • Architekt, architektúra Bánovce nad Bebravou
 • Architekt, architektúra Brezno
 • Architekt, architektúra Bytča
 • Architekt, architektúra Čadca
 • Architekt, architektúra Detva
 • Architekt, architektúra Dolný Kubín
 • Architekt, architektúra Dunajská Streda
 • Architekt, architektúra Galanta
 • Architekt, architektúra Gelnica
 • Architekt, architektúra Hlohovec
 • Architekt, architektúra Ilava
 • Architekt, architektúra Kežmarok
 • Architekt, architektúra Krupina
 • Architekt, architektúra Kysucké Nové Mesto
 • Architekt, architektúra Levoča
 • Architekt, architektúra Malacky
 • Architekt, architektúra Medzilaborce
 • Architekt, architektúra Myjava
 • Architekt, architektúra Námestovo
 • Architekt, architektúra Nové Mesto nad Váhom
 • Architekt, architektúra Partizánske
 • Architekt, architektúra Pezinok
 • Architekt, architektúra Poltár
 • Architekt, architektúra Púchov
 • Architekt, architektúra Revúca
 • Architekt, architektúra Rimavská Sobota
 • Architekt, architektúra Rožňava
 • Architekt, architektúra Sabinov
 • Architekt, architektúra Šaľa
 • Architekt, architektúra Senec
 • Architekt, architektúra Senica
 • Architekt, architektúra Skalica
 • Architekt, architektúra Snina
 • Architekt, architektúra Sobrance
 • Architekt, architektúra Stará Ľubovňa
 • Architekt, architektúra Stropkov
 • Architekt, architektúra Svidník
 • Architekt, architektúra Trebišov
 • Architekt, architektúra Turčianske Teplice
 • Architekt, architektúra Tvrdošín
 • Architekt, architektúra Veľký Krtíš
 • Architekt, architektúra Vranov nad Topľou
 • Architekt, architektúra Žarnovica
 • Architekt, architektúra Žiar nad Hronom
 • Architekt, architektúra Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené