Pre oblasť

  Radnica v Lučenci opäť v plnej kráse

  Článok si prečítalo viac ako 1929+ používateľov
  Mesto Lučenec sa rozprestiera v južnej časti Banskobystrického kraja. Hoci bolo niekoľko nepriamych zmienok o Lučenci aj skôr, prvú písomnú zmienku o tomto meste (Luchunch) nachádzame v listine kráľa Bela IV z 3. augusta 1247. Výsledkom historického vývoja tohto mesta je historická zástavba mestského typu, v ktorej prevažujúca bola architektúra meštianskych domov postavených v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Boli to budovy s bohatou výzdobou fasád v centre mesta, ktoré môžete obdivovať prechádzajúc sa Masarykovou ulicou. Medzi dominanty mesta určite patrí budova radnice, synagóga, objekty kostolov...

  Osudovými pre mesto Lučenec boli revolučné, meruôsme roky (1848 – 1849), kedy sa  mesto po vypálení začalo z architektonického hľadiska explicitne formovať ako mesto, v ktorom mali prevahu prvky eklekticizmu a neoslohov. O historických súvislostiach, ktoré predchádzali stavbe objektu radnice, sa viac môžeme dočítať v zápisniciach z Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady, ktoré sú uložené v Štátnom archíve  v Banskej Bystrici – pobočke Lučenec, vo fonde Magistrát mesta Lučenec. Magistrát v Lučenci do roku 1893 sídlil v budove tzv. Starého mestského domu, ktorý ležal na mieste tzv. Csonkovej kúrie, takmer na tom istom mieste, kde bola neskôr vybudovaná nová budova mestského domu. Priestory starej budovy  boli už primalé na to, aby sa v nich mohol zabezpečiť kvalitný chod a činnosť všetkých zložiek úradníckeho aparátu mesta. Práve preto na zasadnutí valného zhromaždenia mesta v decembri 1892 bolo rozhodnuté, že je potrebné vybudovať modernú a veľkolepú budovu mestského domu. Keďže sa v tom čase chystalo aj vydanie publikácie, Mestským zastupiteľstvom v roku 1893 bol prijatý aj návrh, aby sa odfotografovala stará budova mestského domu, ktorá sa bude môcť využiť pre účely publikácie, a zároveň vyslovená žiadosť, aby bol v knihe vynechaný priestor na umiestnenie záberu novostavby. Výstavbou radnice bol poverený budapeštiansky staviteľ Karol Kovács. Osemnásti projektanti z celého Uhorska predložili na posúdenie návrhy na výstavbu, ktoré boli označené heslami a príslušnými číslami. Výberová komisia rozhodla, že sa radnica bude stavať podľa projektu uvedeného pod číslom trinásť s heslom „Ő“ (On), ktorého autorom bola  budapeštianska firma NAGY a KOLBENHEYER (v názve firmy boli mená dvoch významných projektantov Virgila Nagya a Viktora Kolbenheyera).

  Radnica na pohľadnici z roku 1925
  Radnica na pohľadnici z roku 1925, zdroj: LUKUS r.o. / Synagóga Lučenec / Radnica – Mestské múzeum Lučenec

  V stredu 12. júla 1893 sa uskutočnilo položenie základného kameňa mestského domu. Do základného kameňa bola umiestnená sklenená fľaša, v ktorej boli doklady a návrhy o stavebnom rozhodnutí výstavby budovy, text slávnostného prejavu mešťanostu, tiež dokument s podpismi prítomných. Do fľaše vložili aj staršie peniaze rakúskej hodnoty v obehu a novšie zmenky v korunovej hodnote. Slávnostné otvorenie mestského domu sa uskutočnilo v roku 1894.

  Počas 20. storočia prešla budova niekoľkými obnovami fasád a adaptovaním priestorov kancelárií, ktoré sa nachádzali na poschodí (stavba deliacich priečok a sekundárne dostavby hygienických zariadení). Budova slúžila nepretržite svojmu účelu do roku 2000, kedy sa dočasne úrad presťahoval do prenajatých priestorov.

  Lučenecká radnica vo svojej architektonickej podstate charakterizuje prierez dejinami architektúry pred nastupujúcim novým umeleckým slohom. Administratívno-správna budova radnice si vyžadovala dôstojný výraz, reprezentáciu a zároveň utilitárnosť dispozícií. Neorenesančný štýl svojou elegantnou strohosťou dokonale vyhovoval požiadavkám objednávateľom a jeho tvaroslovný aparát bol blízky architektom, ktorí v rámci štúdií najmä na akadémiách mali blízko ku klasickým princípom tvorby. Výzdobu tvoril pravdepodobne budapeštiansky umelecký teoretik Virgil Nagy v antickej ikonografii, riešiac problém aplikácie už prežitých umeleckých foriem na nové stavby. Kopírovanie historických umeleckých slohov vytváralo jeden pól architektúry neoslohov, ten druhý reprezentovalo úsilie historizmu o modernosť, ktoré otváralo dvere novým podnetom architektúry 20. storočia.

  Radnica na pohľadnici z roku 1937
  Radnica na pohľadnici z roku 1937, zdroj: LUKUS r.o. / Synagóga Lučenec / Radnica – Mestské múzeum Lučenec

  Viktor Kolbenheyer, pravdepodobne autor architektúry, vytvoril stavbu v  jasnej architektonickej skladbe, triezvej kompozícii s rešpektovaním tektoniky a ľudskej mierky. Výtvarný akcent zdôrazňovalo priečelie orientované do Kubínyiho námestia a hlavný vstup do budovy z Herzovej ulice. Harmónia stavby a výzdobných antických a renesančných motívov demonštruje dôležitosť, úctu a dôveru v mestskú inštitúciu.

  Rozsiahla rekonštrukcia budovy radnice sa realizovala v roku 2015. V interiéri bola zmodernizovaná infraštruktúra, zreštaurované boli dva priestory – hlavné schodisko a veľká sála na poschodí. Exteriérové omietky boli obnovené umelecko-remeselným spôsobom.

  Vzhľadom na to, že sa mesto Lučenec ako prijímateľ dotácie zaviazalo po rekonštrukcii objekt poskytnúť obyvateľom Lučenca na kultúrno-spoločenské účely, mesto Lučenec sa rozhodlo v tomto objekte zriadiť Mestské múzeum Lučenec. Po 123 rokoch,  29. septembra 2017, v tomto významnom architektonickom skvoste mesta Lučenec svoje brány návštevníkom otvára Mestské múzeum Lučenec, ktoré má za úlohu získavať, zhromažďovať, evidovať, ochraňovať a sprístupňovať verejnosti históriu mesta Lučenec, jeho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.  

  Budova radnice, zdroj: https://dev.lukus.sk/radnica/
  Budova radnice, zdroj: https://dev.lukus.sk/radnica/

  V budove radnice sídli aj rozpočtová organizácia LUKUS (Lučenské kultúrne a umelecké stredisko), ktorá bola zriadená Mestom Lučenec v roku 2014. Predmetom činnosti LUKUS r. o. je spravovanie majetku Mesta Lučenec – budovy synagógy a budovy starej radnice. Okrem toho venuje sa organizovaniu festivalov, koncerty, rôznych výstavy a pod. v priestoroch radnice. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.

  Titulná fotografia: https://www.muzeum.sk/mestske-muzeum-lucenec.html

  1929
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA?

 • Architekt, architektúra Bratislava
 • Architekt, architektúra Banská Bystrica
 • Architekt, architektúra Košice
 • Architekt, architektúra Nitra
 • Architekt, architektúra Prešov
 • Architekt, architektúra Žilina
 • Architekt, architektúra Bardejov
 • Architekt, architektúra Humenné
 • Architekt, architektúra Komárno
 • Architekt, architektúra Levice
 • Architekt, architektúra Liptovský Mikuláš
 • Architekt, architektúra Lučenec
 • Architekt, architektúra Martin
 • Architekt, architektúra Michalovce
 • Architekt, architektúra Nové Zámky
 • Architekt, architektúra Piešťany
 • Architekt, architektúra Poprad
 • Architekt, architektúra Považská Bystrica
 • Architekt, architektúra Prievidza
 • Architekt, architektúra Ružomberok
 • Architekt, architektúra Spišská Nová Ves
 • Architekt, architektúra Topoľčany
 • Architekt, architektúra Trenčín
 • Architekt, architektúra Trnava
 • Architekt, architektúra Zvolen
 • Architekt, architektúra Bánovce nad Bebravou
 • Architekt, architektúra Brezno
 • Architekt, architektúra Bytča
 • Architekt, architektúra Čadca
 • Architekt, architektúra Detva
 • Architekt, architektúra Dolný Kubín
 • Architekt, architektúra Dunajská Streda
 • Architekt, architektúra Galanta
 • Architekt, architektúra Gelnica
 • Architekt, architektúra Hlohovec
 • Architekt, architektúra Ilava
 • Architekt, architektúra Kežmarok
 • Architekt, architektúra Krupina
 • Architekt, architektúra Kysucké Nové Mesto
 • Architekt, architektúra Levoča
 • Architekt, architektúra Malacky
 • Architekt, architektúra Medzilaborce
 • Architekt, architektúra Myjava
 • Architekt, architektúra Námestovo
 • Architekt, architektúra Nové Mesto nad Váhom
 • Architekt, architektúra Partizánske
 • Architekt, architektúra Pezinok
 • Architekt, architektúra Poltár
 • Architekt, architektúra Púchov
 • Architekt, architektúra Revúca
 • Architekt, architektúra Rimavská Sobota
 • Architekt, architektúra Rožňava
 • Architekt, architektúra Sabinov
 • Architekt, architektúra Šaľa
 • Architekt, architektúra Senec
 • Architekt, architektúra Senica
 • Architekt, architektúra Skalica
 • Architekt, architektúra Snina
 • Architekt, architektúra Sobrance
 • Architekt, architektúra Stará Ľubovňa
 • Architekt, architektúra Stropkov
 • Architekt, architektúra Svidník
 • Architekt, architektúra Trebišov
 • Architekt, architektúra Turčianske Teplice
 • Architekt, architektúra Tvrdošín
 • Architekt, architektúra Veľký Krtíš
 • Architekt, architektúra Vranov nad Topľou
 • Architekt, architektúra Žarnovica
 • Architekt, architektúra Žiar nad Hronom
 • Architekt, architektúra Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené