Pre oblasť

  Kino Mier – Nové Zámky

  Článok si prečítalo viac ako 3486+ používateľov
  Nové Zámky sú mesto v Nitrianskom kraji. Podľa odbornej literatúry samotný vznik Nových Zámkov súvisí s výstavbou prvej novozámockej pevnosti na ľavom brehu rieky Nitry v roku 1545. V rokoch 1573 až 1580 bola postavená druhá, moderná renesančná pevnosť na pravom brehu rieky Nitry, ktorá mala pravidelný šesťuholníkový pôdorys s mohutnými ušnicovými bastiónmi pre delostrelectvo. Hradby boli po celom obvode obohnané širokou vodnou priekopou, tá bola napojená na rieku Nitru. Prvá písomná správa o meste je z roku 1573. Vzácne dokumenty o osídlení a vývoji mesta sa nachádzajú vo vlastivednom múzeu.

  Nové Zámky mali veľa vzácnych kultúrnych a historických pamiatok, počas druhej svetovej vojny však väčšina z nich bola nenávratne zničená. Napriek tomu aj v súčasnosti mesto má čo návštevníkom ponúknuť. Väčšinu kultúrno-historických pamiatok v meste tvoria početné sakrálne stavby (kostoly, kaplnky, kláštor), pomníky (pomník Antona Bernoláka, prvého kodifikátora slovenského spisovného jazyka), pamätníky, sochy, baroková kalvária, ortodoxná synagóga... 

  K najreprezentatívnejším stavbám mesta a obľúbeným budovám Novozámočanov patrí kino Mier (slúži ako spádové kino pre asi 30-kilometrovú oblasť) a je jedným z najnavštevovanejších kamenných kín na Slovensku s dlhoročnou históriou. Kino Mier bolo postavené podľa návrhu z roku 1979 a do užívania bolo dané v roku 1986. Autorkou pôvodného návrhu a interiérov je Ing. arch. Milica Marcinková, autorom drevených plastík je Juraj Meliš, akademický sochár. Kino má 1438 m2 zastavanej plochy a 1530 m2  úžitkovej plochy.  Ak ide o kapacitné údaje, kinosála je určená pre 368 osôb, kaviareň s terasou je pre 60 osôb a kultúrne pracovisko (zamestnanci kina) pre 20 osôb.

  Architektúra tohto objektu bola v minulosti navrhnutá čitateľne, s pretrvávajúcim vkusom, elegantne tvarovaná, urbanisticky doslova vystavená na obdiv celému okoliu.

  Aby kino Mier mohlo držať krok s dobou, nevyhnutná bola jeho modernizácia, preto prešlo niekoľkými zmenami (digitalizácia kina, použitie kvalitnej techniky a najmodernejších zvukových systémov). 

  Architekti Ivana Thomková a Marcel Mészáros z ateliéru IMA, ktorí boli angažovaní na rekonštrukcii kina, nechceli dať kinu novú tvár za každú cenu, ale chceli stavbe ponúknuť prvok nových čias. Podľa ich mienky ide o jednu z najreprezentatívnejších stavieb mesta Nové Zámky, preto sa k nej rozhodli pristúpiť s rešpektom, aby v tomto duchu mohla žiť ďalej. Ako sami hovoria, „najzaujímavejšie na projekte bolo hľadanie tej správnej miery, ako sa k stavbe, ktorá funguje desaťročia a dýcha minulým režimom, postaviť. Architektúra objektu kina bola v minulosti navrhnutá čitateľne a s pretrvávajúcim vkusom.“ Hlavnou myšlienkou ich práce bolo zachovať nadčasové pôsobenie stavby a obohatiť ju  o jemný odtlačok dnešnej doby. Kultúrna stavba, ktorá symbolizovala svoju dobu, sa zmenila na moderný a vizuálne pútavý objekt.

  PÔVODNÝ STAV

  Čelná fasáda kina Mier – pôvodný vzhľad
  Čelná fasáda kina Mier – pôvodný vzhľad
  Zadná fasáda – pôvodný vzhľad
  Zadná fasáda – pôvodný vzhľad

  Takto stavba vyzerala pred rekonštrukciou
  Takto stavba vyzerala pred rekonštrukciou

  Rekonštrukcia Kina Mier sa začala v septembri 2017 a trvala 5 mesiacov, do januára 2018. Po stavebno-technickej stránke bola stavba navrhnutá podľa súčasných požiadaviek zákona o energetickej hospodárnosti budov a technických noriem na obnovované budovy. Revitalizáciou kina sa prispelo ku skultúrneniu objektu z hľadiska estetiky, ale aj k zníženiu energetického zaťaženia budovy. Na stavbu bola navrhnutá odvetraná fasáda. Okenné a dverné výplne sa vymenili za hliníkové s trojitým izolačným zasklením. Tepelnoizolačný materiál bol zvolený podľa miesta aplikácie. V častiach fasády, ktorá je v kontakte s terénom, bol navrhnutý extrudovaný polystyrén kvôli nenasiakavosti. Na ostatných plochách plášťa bola aplikovaná tepelná izolácia na minerálnovláknitej báze. Tepelná izolácia je chránená aj paropriepustnou fóliou. Podporná kovová konštrukcia, ktorá nesie fasádny obklad, je odsadená od obvodového plášťa pomocou špeciálnych podložiek Thermostop kvôli zníženiu tepelných prestupov v týchto miestach.

  Architekti chceli pri obnove kina Mier nájsť neumelo pôsobiaci a trvácny materiál. I. Thomková vymenúva dôvody výberu fasádneho obkladu: „Dôležitým kritériom výberu boli prírodná škála farieb a štruktúrovanosť obkladu, aby sme sa priblížili pôvodnej myšlienke stvárnenia obvodového plášťa. Preto sme zvolili niekoľko farebne a štruktúrou odlišných vláknocementových obkladových dosiek Equitone. Tie majú navyše do hĺbky homogénnu štruktúru, čo je vítaná vlastnosť pri drobných poškodeniach obkladu, ktoré sú tak viditeľné len minimálne.“ V prípade poškodenia možno fasádne panely rýchlo vymeniť za nové.

  Architektonické stvárnenie fasády vychádza z pôvodného návrhu. Hlavnou myšlienkou stavby boli a sú silné horizontály v priečeliach (tmavšie odlíšené pásy plávajúce nad parterom a ustúpený vodorovný pás parteru) vsadené medzi prísne zvislo členené štíty. Vertikalita bola kedysi vytvorená kladením tvarovanej keramiky a posilnená vystupujúcimi pásmi, ktorých vzájomné vzdialenosti boli nepravidelné. Príbuzné pôsobenie na hlavných plochách stavby (štítoch) sa architekti z ateliéru IMA snažili docieliť zvislo ukladaným obkladom,  kombináciou dosiek Equitone Tectiva TE01 a TE10 svetlobéžovej farby. Je to obklad s jemne brúseným vláknocementovým povrchom v pozdĺžnom smere dosky. Boli zvolené dva veľmi podobné svetlé odtiene, aby sa vyzdvihol jemný kontrast v ploche štítov. V parteri objektu pri vstupoch do stavby (predné a zadné priečelie) bol realizovaný obklad doskami Equitone Pictura PA041 čiernej farby. Povrch týchto dosiek je hladký a matný, opatrený „PRO“ povrchovou úpravou s trvácnou antigraffiti ochranou.  Pre najvýraznejšie plochy fasády – vodorovné pásy (horizontály priečelí, najmä presklenými plochami prízemia), ktoré boli aj pôvodne stvárnené zvislo ryhovaným obkladom, použité sú dosky Equitone Linea LT60 hnedošedej farby. Equitone Linea je trojrozmerný materiál. Tak vďaka hĺbke ryhovanej štruktúry a hre svetla a tieňa dáva meniaci sa uhol dopadajúceho svetla v každú dennú dobu tomuto fasádnemu materiálu odlišný charakter. Lineárny obklad umožňuje nenútené začlenenie zvislých LED pásov dynamického osvetlenia fasády. Horizontalita parteru je podčiarknutá čiernym obkladom Equitone Pictura, ktorého pridanou hodnotou je trvácna antigraffitová úprava.

  Prednosti fasádneho obkladu, respektíve odvetranej fasády, spočívajú v lepšej ochrane tepelnej izolácie a obvodového plášťa pred poveternostnými vplyvmi a pred mechanickým poškodením vďaka prítomnosti pevného obkladového materiálu, čím sa zvyšuje životnosť fasády. Veľkou výhodou je odvetraná medzera, ktorá reguluje vlhkostný režim obvodového plášťa (zabezpečuje prúdenie vzduchu a trvalú elimináciu vlhkosti). Odvetraná medzera ako pridaná nárazová medzivrstva pomáha aj pri regulovaní teplotného režimu obvodových konštrukcií. V lete zabraňuje prílišnému prehrievaniu stavby, prúdenie vzduchu v medzere plášť stavby ochladzuje. V zime s tepelnou izoláciou spolupôsobí proti úniku tepla z vykurovaného interiéru. Ďalšou výhodou fasádneho obkladu je možnosť rýchlej výmeny poškodených dosiek za nové.

  Nakoniec bol projekt obohatený aj o dynamické osvetlenie, ktoré prispelo k priblíženiu sa k dnešnému modernému návštevníkovi. Pridaná hodnota stavby spočíva v decentnej dynamizácii najvýznamnejších plôch fasády programovateľným LED osvetlením. Variujúca farebnosť a typ osvetlenia vnášajú svieži vietor do nadčasového vzhľadu a zároveň ho obohacujú o funkciu navyše. Slúži ako farebný pútač oznamujúci vopred a počas premietania žánrové zaradenie filmu a meniacim sa programom osvetlenia aj jednotlivé fázy priebehu premietania.

  Obnova verejného priestoru v okolí kina vychádza z pôvodného hmotovo-priestorového riešenia. Terasa a okolité pochôdzne plochy boli navrhnuté z trvácnych materiálov – betónovej dlažby a prefabrikátov z pohľadového betónu.

  NÁVRHOVÁ A PROJEKTOVÁ FÁZA

  Objekt spevnené plochy: pôdorys prízemia objektu a návrh okolitých plôch – schéma
  Objekt spevnené plochy: pôdorys prízemia objektu a návrh okolitých plôch – schéma

  Zábery z rekonštrukcie
  Zábery z rekonštrukcie

  REALIZOVANÉ DIELO

  Pravé bočné nárožie
  Pravé bočné nárožie

   

  Ľavé bočné nárožie
  Ľavé bočné nárožie
  Detail obkladu fasády
  Detail obkladu fasády
  Ľavý bočný rad štítových stien
  Ľavý bočný rad štítových stien
  Zadná fasáda
  Zadná fasáda
  Zadná fasáda
  Zadná fasáda
  Večerná scéna s LED osvetlením
  Večerná scéna s LED osvetlením
  3486
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené