Pre oblasť

  Župný dom v Rimavskej Sobote

  Článok si prečítalo viac ako 3543+ používateľov
  Mesto Rimavská Sobota sa môže pochváliť troma námestiami – Hlavné námestie, Námestie Mihálya Tompu a Námestie Štefana Marka Daxnera. Námestie M. Tompu je druhým najvýznamnejším námestím Rimavskej Soboty. Postavené bolo podľa všetkých estetických kritérií začiatkom 20. storočia. Na námestí sa nachádza hneď niekoľko významných historických budov – budova delostreleckých kasární, v ktorej v súčasnosti sídli Gemersko-malohontské múzeum; budova Uhorského kráľovského súdu, v ktorej dnes sídli Okresný súd a najmladšia, ale najhonosnejšia budova župného domu. Budova župného domu patrila k najfotografovanejším budovám mesta. V súčasnosti je tento stavebný skvost mesta pamiatkovo chránená budova.

  „Pravdepodobne najviac pohľadníc sa zachovalo z najmladšej budovy stoličného domu. Tento objekt zo začiatku 20. storočia sa stal najfotografovanejšou stavbou mesta. Potreba výstavby budovy sa začala písať po roku 1850, kedy sa Rimavská Sobota stala definitívne sídlom Gemersko-malohontskej stolice. Pôvodné staršie budovy dvoch stoličných domov nevyhovovali rozrastajúcej sa administratíve, a preto v roku 1900 padlo rozhodnutie o výstavbe novej budovy stoličného domu na mieste bývalého Husárskeho hostinca. Priestor pred budovou slúžil ako staré trhovisko. Stavbu projektoval v pomerne krátkom čase miestny staviteľ Gejza Ziegler a rozsiahla stavba stála stolicu 400 000 korún. Od rozhodnutia o začatí výstavby uplynulo neuveriteľných deväť mesiacov a v júli v roku 1901 sa v novej dvojpodlažnej stoličnej budove už úradovalo. Na stavbe pracovali domáci stavební robotníci vo veľmi rýchlom tempe. Počas výstavby sa uskutočnil neúspešný štrajk stavebných robotníkov.

  Stoličný, resp. župný dom okolo roku 1910, zdroj: súkromný archív Igora Mikitu
  Stoličný, resp. župný dom okolo roku 1910, zdroj: súkromný archív Igora Mikitu

  Na priečelí jednej z najmonumentálnejších budov mesta je medzi dvoma vežičkami umiestnený kamenný erb Gemersko-malohontskej stolice. Klasicistická dvojpodlažná budova s prvkami elektických fasád a s dvoma šikmými dvornými krídlami má hlavný vstup z námestia s prechodom do dvorného traktu. Zo vstupného vestibulu do priestorov na poschodí vedie na prvé a druhé poschodie mohutné ústredné schodište. Hlavné priečelie so stredným sedemosovým rizalitom pôsobí monumentálne. Nad vstupom do budovy je veľká zasadacia sála s malým kamenným balkónom a trojicou okien s bohatou dekoráciou. Vo veľkej zasadacej sále na poschodí medzi oknami sú umiestnené tri kamenné erby: erb Hontu, Gemera a mesta Rimavská Sobota. Strecha je valbová s viacerými vežičkami.

  Po odhalení pomníka básnikovi Mihályovi Tompovi 4. júna 1902 sa definitívne námestie premenovalo na Námestie M. Tompu. Dominantami jeho námestia boli okrem budovy stoličného úradu a pomníka M. Tompu dve staršie budovy bývalých delostreleckých kasárni, v ktorých 3. septembra 1882 sprístupnili Umelecko-archeologickú výstavu Gemersko-malohontskej stolice. Neskôr tu sídlil Poštový úrad, do roku 1907 Dievčenská škola a od roku 1910 až dodnes Gemersko-malohontské múzeum.

  Vznik Československa znamenal viacero závažných zmien. Za nového župana Gemersko-malohontskej stolice vymenoval 28. decembra 1918 Vavro Šrobár, minister československej vlády, Samuela Daxnera. Za ďalšieho župana v poradí bol vymenovaný 18. mája 1919 básnik a spisovateľ Janko Jesenský, ktorý tu úradoval v rokoch 1919 až 1922. Stál však aj pri jej zrušení 31. decembra 1922 ako posledný župan, kedy podľa zákona č. 126 z roku 1920 prestala Gemersko-malohontská stolica ako územno-správny celok existovať. Mesto Rimavská Sobota však nebolo básnikovi a politikovi neznáme. Prvý kontakt Janka Jesenského s mestom datujeme už v rokoch 1888 až 1898, keď tu študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu. Od 1. januára 1923 sa Rimavská Sobota stala mestom so zriadeným magistrátom, tzv. veľkou obcou. V monumentálnej budove stolice sa vystriedalo od roku 1901 viacero inštitúcií. V rokoch 1923 až 1938 tu sídlila okrem okresného úradu i žandárska stanica.

  Župný dom okolo roku 1930, zdroj: súkromný archív Igora Mikitu
  Župný dom okolo roku 1930, zdroj: súkromný archív Igora Mikitu

  V rokoch 1938 až 1944 po Viedenskej arbitráži, kedy mesto pripadlo Maďarsku, tu sídlil maďarský stoličný úrad, v roku 1945 rumunská poľná nemocnica, neskôr aj sovietska. Od jesene roku 1945 začal v budove úradovať Okresný národný výbor, ktorý tu mal sídlo až do roku 1990. Po roku 1990 sa okresné národné výbory transformovali do okresných úradov, neskôr ich premenovali na obvodné úrady.

  Župný dom okolo roku 1938 – 1945, zdroj: súkromný archív Igora Mikitu
  Župný dom okolo roku 1938 – 1945, zdroj: súkromný archív Igora Mikitu

  V druhej svetovej vojne počas prechodu frontu v decembri 1944 bola budova značne poškodená, vybité boli všetky okná. Po vojne sa vo veľkej sále na poschodí konali podujatia Zväzu priateľov ZSSR a akcie slovensko-maďarskej vzájomnosti. V prízemí budovy bol od roku 1960 umiestnený Okresný archív v Rimavskej Sobote, ktorý mal dovtedy sídlo v budove Gemersko-malohontského múzea.“

  Zdroj: BODOROVÁ, O.: Rimavská Sobota na starých pohľadniciach. Bratislava, 2008.

  Na dôvažok, niektoré údaje z histórie stavby župného domu:

  Na stavbe pracovalo viac ako 300 stavebných robotníkov. Zo zdrojov dostupných na internete sa dozvedáme, že na výstavbu župného domu bolo použitých 1,7 milióna tehál, 3 tisíc metrov kubických piesku, 4,5 tisíc metrov kubických kameňa, 15 vagónov železa, 19 vagónov dreva, 35 vagónov cementu, 50 vagónov vápna. Stavba by mala mať 99 miestností, 339 okien a 195 dverí. Vyššie spomínaná zasadacia sála má impozantných 242 metrov štvorcových (dlhá je 20 metrov, široká 12 metrov a výška stropu je viac ako 8 metrov).

  Župný dom, Námestie M. Tompu, pohľad z budovy Gemersko-malohontského múzea, júl 2020, foto: Martina Oštrom Mareková
  Župný dom, Námestie M. Tompu, pohľad z budovy Gemersko-malohontského múzea, júl 2020, foto: Martina Oštrom Mareková
  3543
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené