articles_articles

  Energetická trieda – čo je to nízkoenergetický dom?

  Môžeme povedať, že nízkoenergetické domy sú trend, ktorý je prítomný v poslednom desaťročí. Pojem nízkoenergetická efektívnosť zahŕňa všetky domy, ktoré spĺňajú určité normy a patria do príslušnej energetickej triedy z hľadiska ročnej spotreby energie na vykurovanie. Podmienkou pre nízkoenergetický dom je špeciálne navrhnutý koncept a nízkoenergetický štandard, ktorý zaradí stavbu do príslušnej energetickej triedy. Čo presne znamená pojem nízkoenergetický dom, aké sú podmienky pre nízkoenergetický štandard budovy a aké energetické toky ovplyvňujú spotrebu energie v budove sa dozviete v tomto článku.
  Odborný článok 18
  nizkoenergeticka-stavba.jpg
  Máme 209 realizátorov v oblasti Nízkoenergetické domy:

  1. Koncept energeticky efektívneho domu

  Koncept nízkoenergetického domu vychádza z viacerých východísk. Ide v podstate o využívanie obnoviteľných zdrojov energie – OZE (slnko, vietor, voda, pôda), dané východiská (lokalita, klíma) a ciele (zníženie spotreby energie, znižovanie emisií skleníkových plynov).

  Pre dosiahnutie zodpovedajúcej energetickej triedy domu sú kľúčové základné komponenty nízkoenergetického domu a aktívne technické systémy pre nízkoenergetický dom.

  1.1 Komponenty nízkoenergetického domu

  Medzi komponenty nízkoenergetického domu patrí orientácia domu, tvar domu, plášť budovy, tepelná izolácia, vzduchotesnosť, konštrukcia domu bez tepelných mostov, zasklenie, tienenie, konštrukčný systém nízkoenergetického domu a použité stavebné materiály.

  1.2. Aktívne technické systémy pre nízkoenergetické domy a budovy

  Koncept nízkoenergetického domu zahŕňa aj aktívne technické systémy na ohrev vody a vzduchu, aktívne technické systémy na vetranie, osvetlenie, výrobu elektriny a rôzne ďalšie zariadenia (spotrebiče). Režim prevádzky nízkoenergetického domu úzko súvisí so životným postojom a správaním užívateľov.

  2. Energetická trieda, nízkoenergetický štandard domu

  Aby mohli byť montované domy, resp. akékoľvek iné stavby zaradené do nízkoenergetickej triedy, musia spĺňať určité podmienky definované nízkoenergetickým štandardom. Horná hranica pre nízkoenergetický štandard je teda 50 kWh/m2a špecifického tepla potrebného na vykurovanie objektu (Qnh) počas jedného roka. Hranica nízkoenergetického štandardu je v súlade s medzinárodným štandardom.

  2.1. Ukazovatele spotreby energie v obytných budovách

  Merné ročné teplo potrebné na vykurovanie budov (Qnh) je jedným z ukazovateľov spotreby energie. Ukazovatele spotreby energie v budovách zahŕňajú mernú ročnú energiu potrebnú na chladenie a mernú energiu dodanú na prevádzku budovy, ktorá zahŕňa energiu na vykurovanie (kvapalné a plynné palivá, biomasa), energiu na prípravu teplej vody (kvapalné a plynné palivá, elektrina, biomasa alebo solárne kolektory), elektrinu pre domácnosť (domáce spotrebiče a osvetlenie), energiu na chladenie budov a energiu na prevádzku pomocných aktívnych technických systémov (tepelné čerpadlá, ventilačný systém, obehové čerpadlá teplej vody, čerpadlá pre systémy solárnej energie, kotly a pod.). Okrem všetkých uvedených energií využívaných na prevádzku budovy sú emisie CO2 zahrnuté do ukazovateľov spotreby energie.

  2.2. Nízkoenergetické triedy domov

  Podľa konkrétnych ročných ukazovateľov dodanej mernej energie (Qnh) sú budovy rozdelené do jednotlivých nízkoenergetických tried.

  Trieda C

  Do triedy C patria stavby, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky nízkoenergetických domov resp. minimálne požiadavky nízkej energetickej účinnosti domov. Ide spravidla o klasickú montovanú stavbu, s modernými oknami a dverami, vykurovaním plynovým kotlom a bez centrálneho vetracieho systému. Merná ročná potreba energia na vykurovanie je 35 až 50 kWh/m2a.

  Trieda B2

  Do triedy B2 patria nízkoenergetické (montované) domy v pravom zmysle slova, ktoré majú vylepšený plášť budovy. Vďaka vylepšenému plášťu budovy je merná ročná potreba energie  na vykurovanie 25 až 35 kWh/m2a.

  Trieda B1

  Do triedy B1 patria lepšie nízkoenergetické (montované) domy, s vylepšeným izolačným plášťom, vykurovaním tepelným čerpadlom a rekuperačným vetraním. Merná ročná potreba energie na vykurovanie objektu je 15 až 25 kWh/m2a.

  Trieda A2

  Trieda A2 zahŕňa pasívne (montované) domy, s dodatočným zateplením, vylepšenou izoláciou, vykurovaním tepelným čerpadlom a rekuperačným vetraním. Merná ročná potreba energie na vykurovanie objektu je 10 až 15 kWh/m2a.

  Trieda A1

  Do najnižšej energetickej triedy A1 zaraďujeme ultranízkoenergetické stavby, ktoré obsahujú dodatočný izolačný vylepšený plášť budovy, vylepšené okná a dvere, vykurovanie tepelným čerpadlom a vetranie s rekuperáciou. Merná ročná potreba energie na vykurovanie budovy je 10 kWh/m2a alebo menej.

  3.  Tepelné toky  

  Nakoniec z pohľadu energetickej hospodárnosti domu je potrebné spomenúť tepelné toky, ktoré sa vyskytujú v budove a ovplyvňujú celkovú spotrebu energie. Patria sem tepelné straty prestupom (Qt), tepelné straty vetraním (Qv), ale aj solárne zisky (Qs). Svoj podiel na spotrebe energie majú aj vnútorné zariadenia a spotrebiče (Qi).

  Tepelné toky v budove a okolo nej
  Tepelné toky v budove a okolo nej

  Ak máte záujem o nízkoenergetický dom, môžete nás kontaktovať na DaiBau.sk. Aby ste sa dozvedeli presnú cenu, môžete poslať dopyt našim overeným projektantom nízkoenergetických domov, a tak dostanete viacero ponúk. Pripravili sme pre vás niekoľko rád o nízkoenergetických domoch.  

  Informácie o cenách nájdete v kalkulačke cien.

  Odborný článok 18
  Autor: Daibau casopis
  Máme 209 realizátorov v oblasti Nízkoenergetické domy:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  ODPORUČENÍ POSKYTOVATELIA V OBLASTI NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
  8.7
  0

  Mstav-Michal Šarközy

  Záhorácka 503/19, 90061 Gajary
  9
  0

  APBau - Andrej Plánka

  Malá 70,, 02201 Čadca
  9.7
  0

  SIKERS SVIT, s.r.o

  Hlavna15/33, 05921 Svit
  8.8
  0

  STAVMIX V-NAJ s.r.o.

  Papín 346, 06601 Humenné
  9.2
  0

  DC JOMIS, s.r.o.

  Štúrova 2273, , 02201 Čadca
  9.6
  0

  BAUHAUS s.r.o.

  Kremnička 3, , 97405 Banská Bystrica
  Máme 209 realizátorov v oblasti Nízkoenergetické domy:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI NÍZKOENERGETICKÉ DOMY?

 • Nízkoenergetické domy Bánovce nad Bebravou
 • Nízkoenergetické domy Banská Bystrica
 • Nízkoenergetické domy Bardejov
 • Nízkoenergetické domy Bratislava
 • Nízkoenergetické domy Brezno
 • Nízkoenergetické domy Bytča
 • Nízkoenergetické domy Čadca
 • Nízkoenergetické domy Detva
 • Nízkoenergetické domy Dolný Kubín
 • Nízkoenergetické domy Dunajská Streda
 • Nízkoenergetické domy Galanta
 • Nízkoenergetické domy Gelnica
 • Nízkoenergetické domy Hlohovec
 • Nízkoenergetické domy Humenné
 • Nízkoenergetické domy Ilava
 • Nízkoenergetické domy Kežmarok
 • Nízkoenergetické domy Komárno
 • Nízkoenergetické domy Košice
 • Nízkoenergetické domy Krupina
 • Nízkoenergetické domy Kysucké Nové Mesto
 • Nízkoenergetické domy Levice
 • Nízkoenergetické domy Levoča
 • Nízkoenergetické domy Liptovský Mikuláš
 • Nízkoenergetické domy Lučenec
 • Nízkoenergetické domy Malacky
 • Nízkoenergetické domy Martin
 • Nízkoenergetické domy Medzilaborce
 • Nízkoenergetické domy Michalovce
 • Nízkoenergetické domy Myjava
 • Nízkoenergetické domy Námestovo
 • Nízkoenergetické domy Nitra
 • Nízkoenergetické domy Nové Mesto nad Váhom
 • Nízkoenergetické domy Nové Zámky
 • Nízkoenergetické domy Partizánske
 • Nízkoenergetické domy Pezinok
 • Nízkoenergetické domy Piešťany
 • Nízkoenergetické domy Poltár
 • Nízkoenergetické domy Poprad
 • Nízkoenergetické domy Považská Bystrica
 • Nízkoenergetické domy Prešov
 • Nízkoenergetické domy Prievidza
 • Nízkoenergetické domy Púchov
 • Nízkoenergetické domy Revúca
 • Nízkoenergetické domy Rimavská Sobota
 • Nízkoenergetické domy Rožňava
 • Nízkoenergetické domy Ružomberok
 • Nízkoenergetické domy Sabinov
 • Nízkoenergetické domy Šaľa
 • Nízkoenergetické domy Senec
 • Nízkoenergetické domy Senica
 • Nízkoenergetické domy Skalica
 • Nízkoenergetické domy Snina
 • Nízkoenergetické domy Sobrance
 • Nízkoenergetické domy Spišská Nová Ves
 • Nízkoenergetické domy Stará Ľubovňa
 • Nízkoenergetické domy Stropkov
 • Nízkoenergetické domy Svidník
 • Nízkoenergetické domy Topoľčany
 • Nízkoenergetické domy Trebišov
 • Nízkoenergetické domy Trenčín
 • Nízkoenergetické domy Trnava
 • Nízkoenergetické domy Turčianske Teplice
 • Nízkoenergetické domy Tvrdošín
 • Nízkoenergetické domy Veľký Krtíš
 • Nízkoenergetické domy Vranov nad Topľou
 • Nízkoenergetické domy Žarnovica
 • Nízkoenergetické domy Žiar nad Hronom
 • Nízkoenergetické domy Žilina
 • Nízkoenergetické domy Zlaté Moravce
 • Nízkoenergetické domy Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  KONTAKTY

  Dopyty: 00421 233 329 745
  Firmy: 00421 233 329 745

  REGIONÁLNE STRÁNKY

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 DaiBau, všetky práva vyhradené