Pre oblasť

  Prečo práve bezpečnostné dvere?

  Článok si prečítalo viac ako 2995+ používateľov
  Pocit bezpečia v dome je pre každého niečo neoceniteľné a vzácne. S rastúcim počtom vlámaní a krádeží sa zvyšuje aj dopyt po dverách proti vlámaniu, ktoré okrem adekvátnej ochrany poskytujú mimoriadne dobrú tepelnú a zvukovú izoláciu. Bezpečnostné dvere sú obzvlášť dôležité pre majiteľov bytov v panelákoch, kde je najväčší počet vlámaní, pretože sú vchodové dvere väčšinou jedinou prekážkou. Preto je o to dôležitejšie rozhodnúť sa pre kvalitné bezpečnostné dvere, ktoré zaistia pokoj a pocit bezpečnosti.
  Odborný článok 2995
  bezpecnostne dvere
  Máme 248 realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere:

  1. Na čo si dať pozor pri kúpe bezpečnostných dverí?

  Pred kúpou bezpečnostných vchodových dverí od určitého výrobcu sa treba uistiť, či má príslušné certifikáty kvality a ochrany definované normami. Totiž, nie všetky vchodové dvere sú odolné voči vlámaniu. Bezpečnostné sú iba tie vchodové dvere, ktoré v súlade s príslušnými certifikátmi spĺňajú všetky definované normy. Pred kúpou si preto záväzne treba skontrolovať, čo kupujete, a nenechať sa oklamať určitými výrobcami, ktorí nám ponúkajú lacné falzifikáty alebo výrobcami iných vchodových dverí, ktorí tieto predávajú ako dvere odolné voči vlámaniu. Vhodnú ochranu ponúkajú iba kvalitné dvere proti vlámaniu, ktoré majú všetky predpísané certifikáty a patria minimálne do 3. bezpečnostnej triedy.

  1.1 Existuje rozdiel medzi dverami proti vlámaniu do bytov a rodinných domov?

  Na trhu sú rôzne bezpečnostné dvere. Rozdiel medzi bezpečnostnými vchodovými dverami do rodinných domov a bytov je v tom, že vchodové dvere do rodinných domov majú všetky kovové časti chránené antikoróznymi a inými prostriedkami, resp. nátermi,  pretože sú priamo vystavené všetkým vplyvom prostredia; vchodové dvere proti vlámaniu do bytov takú ochranu nepotrebujú. Oba typy bezpečnostných dverí majú rovnaký konštrukčný základ.

  2. Technické vlastnosti a materiály pre bezpečnostné dvere

  2.1 Konštrukcia a bezpečnostné vybavenie dverí proti vlámaniu

  Základná konštrukcia dverného krídla a rámu dverí proti vlámaniu je oceľ, ktorá je mimoriadne odolná voči pokusom o vlámanie. Oceľová konštrukcia je obvykle obložená drevenými doskami a v dvernej konštrukcii je zabudovaná tepelná a zvuková izolácia. Dvere proti vlámaniu sú vyrábané špeciálnymi technologickými postupmi, medzi ktoré patrí robotické zváranie a laserové meranie odchýlok. Pri takýchto bezpečnostných dverách je okrem základnej konštrukcie a dosiek veľmi dôležité bezpečnostné zariadenie a kovanie. Patrí sem viacbodový bezpečnostný zámok s pevnými kolíkmi, ktoré sa automaticky zablokujú pri pokuse o násilné vniknutie, cylindrická vložka s chráneným profilom, ktorá zabraňuje falšovaniu kľúčov, širokouhlé dverové kukátko, oceľové pánty, dodatočný vnútorný zámok a ďalšie bezpečnostné prvky. V posledných rokoch nenastali žiadne zásadné zmeny v konštrukcii bezpečnostných dverí, väčšina inovácií sa vďaka rozvoju technológií a elektroniky vzťahuje na uzamykací systém. Na trhu sa objavujú zámky s odomykaním  odtlačkom prsta alebo bezkontaktným kľúčom.

  2.2. Tepelná a zvuková izolácia bezpečnostných dverí

  Ako už bolo spomenuté, v oceľovej konštrukcii dverí tohto typu je zabudovaná viacvrstvová tepelná a zvuková izolácia. Vchodové dvere proti vlámaniu obsahujú aj kvalitné tesnenie, ktoré zabraňujú úniku vzduchu a prípadnému vnikaniu vlhkosti. Kombinácia tepelnej a zvukovej izolácie prispieva k mimoriadne dobrým výsledkom pri obmedzovaní hluku z chodby alebo okolia a úniku a straty tepla.

  2.3. Materiály použité na výrobu bezpečnostných dverí

  Na výrobu bezpečnostných vchodových dverí je možné použiť rôzne materiály, aj keď na základnú konštrukciu sa najčastejšie používa kov (oceľ) a masívne drevo. Materiály sú v porovnaní s materiálmi použitými na bežné vchodové dvere odolnejšie. Môžete si vybrať medzi drevom, kovom a inými druhmi materiálov.  Vzhľad bezpečnostných dverí je možné ľahko prispôsobiť akémukoľvek bytu či domu, štýlu interiéru či exteriéru, pretože sú k dispozícii rôzne farby a odtiene. Vonkajší vzhľad dverí proti vlámaniu sa nelíši od bežných vchodových dverí. Rozdiel je viditeľný, lepšie povedané citeľný, pri ich otváraní, pretože takéto dvere sú o niečo ťažšie kvôli množstvu materiálov a dodatočných náterov, ktoré pomáhajú zväčšiť hrúbku dverného krídla a ochranu.

  2.4. Montáž bezpečnostných dverí

  Odporúča sa montáž bezpečnostných dverí prenechať vysokokvalifikovaným montérov, ktorí zabezpečia profesionálnu a kvalitnú montáž. Všetky práce sú spravidla dokončené maximálne do 6 hodín. Angažovaní majstri vykonajú aj všetky dodatočné práce. Pri výmene bežných dverí alebo starých bezpečnostných dverí za nové nie je potrebné vylamovať zo steny existujúci kovový rám, a nahradiť ho novým. Stačí vykonať potrebné úpravy  a namontovať naň nové dverné krídlo. Pokiaľ ide o novú konštrukciu, je možná obvyklá suchá montáž dverí proti vlámaniu, ale v predchádzajúcich fázach je potrebné rám vopred namontovať a po dokončení murárskych a maliarskych prác sa vykoná iba montáž dverného krídla.

  Odborná rada zo spoločnosti Ame Pure s.r.o.

  1. Keď ide o bezpečnostné dvere, aký je na Slovensku záujem o takýto druh dverí?

  Záujem o bezpečnostné prvky stavieb, teda nielen bezpečnostných dverí neustále narastá. Dôvody sú viaceré, ale dva sú podľa nášho názoru nosné:

  - oblasť legislatívy stavieb, finančné inštitúcie a poisťovne neustále zvyšujú nároky na bezpečnosť výstavby tak z pohľadu požiarnej ochrany ako aj z hľadiska ochrany majetku. Ten asi najdôležitejší faktor bezpečnosti je ochrana ľudského zdravia a života. Staviame stále väčšie a vyššie budovy a z hľadiska bezpečnosti sa potom neustále sprísňujú pravidlá bezpečného úniku z budovy cez únikové cesty, ktorých súčasťou sú aj dvere. Toto je však oblasť, ktorá je často vnímaná investorom či koncovým zákazníkom ako nutné zlo, aby mohol postaviť, prefinancovať a poistiť.

  - oveľa pozitívnejšie však vnímame narastajúcu uvedomelosť zákazníkov z oblasti individuálnej výstavby, keď pri rekonštrukciách aj novostavbách sa zamýšľajú nielen nad ochranou vstupu do domu, garáže alebo bytu pred zlodejmi, ale aj nad požiarnou bezpečnosťou – aké dvere dať na technickú miestnosť, kde mám plynový kotol, aké dvere na prechod z garáže do domu a podobne.

  2. Aké druhy dverí okrem bezpečnostných, ponúka Vaša spoločnosť Ame Pure s.r.o.?

  Oblasť bezpečnostných dverí spadá v našom ponímaní do širšej kategórie špeciálnych dverí, kde sa nachádzajú technické, bezpečnostné a požiarne dvere. Spoločnosť Ame Pure v tejto oblasti ponúka širokú škálu výrobkov vďaka spolupráci s výrobcami dverí Solodoor a Next. Táto kategória dverí a zárubní je dodávaná vo viacerých variantách, podľa toho ako je definované využitie. Dvere môžu byť drevené, s oceľovou konštrukciou alebo oceľové v kombinácii s drevenou alebo oceľovou zárubňou.

  Možno sa pýtate, prečo do bezpečnostných dverí miešam požiarne a technické. Je len veľmi málo typov dverí, ktoré spĺňajú v tejto oblasti len jeden účel a tak sú dvere vo väčšine prípadov kombináciou viacerých kategórií: napríklad vstupné dvere do bytu by mali okrem bezpečnosti pred vlámaním spĺňať aj požiarnu odolnosť, protihlukovú úpravu a dymotesnosť – tu sme v kategórii (označujeme DPB), ktoré sa potom rozdeľujú ďalej podľa triedy bezpečnosti RC2 alebo RC3 (DPB2 a lebo DPB3), ktorá hovorí o odolnosti voči nástrojom používaným na násilné otvorenie a podľa toho sú vsádzané do oceľovej zárubne, ktorá sa zalieva betónom. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti sú tieto dvere štandardne dodávané s požiarnou odolnosťou 30 minút prípadne 45 minút. Tuto technické možnosti drevených dverí končia a v prípade vyšších požiadavok, treba voliť dvere s oceľovou konštrukciou. Oceľové bezpečnostné dvere, ktoré máme v ponuke vedia ponúknuť aj triedu bezpečnosti RC4 a požiarnu odolnosť 60 aj 90 minút.

  DVERE POŽIARNE ODOLNÉ bez požiadavky na odolnosť proti vlámaniu sú potom používané ako požiarne uzávery a dvere v únikových cestách v komerčných budovách, prípadne ako doplnkové dvere na prechod z domu do garáže, dvere na technických miestnostiach v rodinných domoch a bytoch, v pivničných priestoroch rodinných či bytových domoch. Znova platí, že podľa požiadaviek na odolnosť sú drevené dvere vsádzané buď do drevenej zárubne alebo do oceľovej zárubne a tam, kde už nestačia drevené dvere, ponúkame oceľové prípadne hliníkové dvere, ktoré umožňujú aj rôzne presklenia protipožiarnym sklom.

  Všetky typy týchto dverí je potom doplnkovo možné vyzbrojiť ešte ďalšími vlastnosťami ako sú dymotesnosť, protihlukovosť, termoizolácia a klimatická odolnosť. Rôzne doplnky ako samozatvárače, panikové kovania, elktrické zámky, kontakty a signalizácie dopĺňajú funkčnosť dverí v rámci požiarneho a bezpečnostného DVERÍ POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÝCH konceptu budovy.

  A samozrejmosťou nakoniec je, že všetky tieto špeciálne dvere vieme vyrobiť a dodať v povrchových úpravách ponúkaných interiérových dverí a dosiahnuť tak optické zladenie v interiéri.

  3. Ako sa pohybujú ceny bezpečnostných dverí u nás?

  Ceny DVERÍ POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÝCH sa u nás pohybujú od 650 € v základnej výbave. Jedná sa o drevené dvere bezpečnostnej triedy 2 bez zárubne, pokiaľ sa dvere objednávajú do existujúce zárubne.

  Bežne pri nových dverách treba však počítať aj s objednaním a osadením oceľovej bezpečnostnej zárubne, ktorá sa pohybuje od 160 € bez povrchovej úpravy v závislosti od šírky múru na ktorý sa má zárubňa osádzať. Cena sa postupne navyšuje so zmenou povrchovej úpravy dverného krídla, so zvýšením triedy bezpečnosti a v neposlednej rade má na cenu v vplyv aj náročnosť zákazníka na vybavenosť bezpečnostných dverí, čo do kovania, zámku a pod.

  Nakoniec sa dostávame k dverám požiarno-bezpečnostným oceľovým a tu ich cena začína od 1000€ a vyššie.

  Pán Ing. Tomáš Slivka, spoločnosť Ame Pure s.r.o.

  3. Bezpečnostné dvere – cena

  Cena bezpečnostných vchodových dverí závisí od materiálu, príslušenstva a bezpečnostného vybavenia. Môžu teda stáť od 1 000 do 1 500 EUR, s rôznym príslušenstvom dokonca 2 500 EUR. Ceny bezpečnostných vchodových dverí sú porovnateľné s bežnými drevenými vchodovými dverami, ktoré v priemere stoja okolo 1 100 EUR a obyčajnými hliníkovými  vchodovými dverami, ktoré stoja asi 1 500 EUR. Podľa uvedeného by sa dalo povedať, že sa nákup bezpečnostných dverí oplatí. Ide totiž o dlhodobú investíciu do bezpečnosti a ochrany domu.

  Ak máte záujem o obstaranie alebo montáž bezpečnostných dverí, môžete nás kontaktovať na DaiBau.sk. Aby ste sa dozvedeli presnú cenu bezpečnostných dverí, môžete poslať dopyt našim overeným dodávateľom bezpečnostných dverí, a tak dostanete viacero ponúk. Pripravili sme pre vás aj niekoľko rád o bezpečnostných dverách.

  Informácie o cenách nájdete v kalkulačke cien.

  dvere-proti-vlamaniu.jpg

  Odborný článok 2995
  Autor: Daibau casopis
  Máme 248 realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 248 realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 248 realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere
  9.2
  0

  LUGLASS


  10
  1

  OKNO-team spol. s r.o.


  10
  2

  EURO-MONT SK s.r.o.


  9.7
  2

  Karol Herák


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti BEZPEČNOSTNÉ DVERE?

 • Bezpečnostné dvere Bratislava
 • Bezpečnostné dvere Banská Bystrica
 • Bezpečnostné dvere Košice
 • Bezpečnostné dvere Nitra
 • Bezpečnostné dvere Prešov
 • Bezpečnostné dvere Žilina
 • Bezpečnostné dvere Bardejov
 • Bezpečnostné dvere Humenné
 • Bezpečnostné dvere Komárno
 • Bezpečnostné dvere Levice
 • Bezpečnostné dvere Liptovský Mikuláš
 • Bezpečnostné dvere Lučenec
 • Bezpečnostné dvere Martin
 • Bezpečnostné dvere Michalovce
 • Bezpečnostné dvere Nové Zámky
 • Bezpečnostné dvere Piešťany
 • Bezpečnostné dvere Poprad
 • Bezpečnostné dvere Považská Bystrica
 • Bezpečnostné dvere Prievidza
 • Bezpečnostné dvere Ružomberok
 • Bezpečnostné dvere Spišská Nová Ves
 • Bezpečnostné dvere Topoľčany
 • Bezpečnostné dvere Trenčín
 • Bezpečnostné dvere Trnava
 • Bezpečnostné dvere Zvolen
 • Bezpečnostné dvere Bánovce nad Bebravou
 • Bezpečnostné dvere Brezno
 • Bezpečnostné dvere Bytča
 • Bezpečnostné dvere Čadca
 • Bezpečnostné dvere Detva
 • Bezpečnostné dvere Dolný Kubín
 • Bezpečnostné dvere Dunajská Streda
 • Bezpečnostné dvere Galanta
 • Bezpečnostné dvere Gelnica
 • Bezpečnostné dvere Hlohovec
 • Bezpečnostné dvere Ilava
 • Bezpečnostné dvere Kežmarok
 • Bezpečnostné dvere Krupina
 • Bezpečnostné dvere Kysucké Nové Mesto
 • Bezpečnostné dvere Levoča
 • Bezpečnostné dvere Malacky
 • Bezpečnostné dvere Medzilaborce
 • Bezpečnostné dvere Myjava
 • Bezpečnostné dvere Námestovo
 • Bezpečnostné dvere Nové Mesto nad Váhom
 • Bezpečnostné dvere Partizánske
 • Bezpečnostné dvere Pezinok
 • Bezpečnostné dvere Poltár
 • Bezpečnostné dvere Púchov
 • Bezpečnostné dvere Revúca
 • Bezpečnostné dvere Rimavská Sobota
 • Bezpečnostné dvere Rožňava
 • Bezpečnostné dvere Sabinov
 • Bezpečnostné dvere Šaľa
 • Bezpečnostné dvere Senec
 • Bezpečnostné dvere Senica
 • Bezpečnostné dvere Skalica
 • Bezpečnostné dvere Snina
 • Bezpečnostné dvere Sobrance
 • Bezpečnostné dvere Stará Ľubovňa
 • Bezpečnostné dvere Stropkov
 • Bezpečnostné dvere Svidník
 • Bezpečnostné dvere Trebišov
 • Bezpečnostné dvere Turčianske Teplice
 • Bezpečnostné dvere Tvrdošín
 • Bezpečnostné dvere Veľký Krtíš
 • Bezpečnostné dvere Vranov nad Topľou
 • Bezpečnostné dvere Žarnovica
 • Bezpečnostné dvere Žiar nad Hronom
 • Bezpečnostné dvere Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené