Pre oblasť

  Prečo práve bezpečnostné dvere?

  Článok si prečítalo viac ako 3523+ používateľov
  Pocit bezpečia v dome je pre každého niečo neoceniteľné a vzácne. S rastúcim počtom vlámaní a krádeží sa zvyšuje aj dopyt po dverách proti vlámaniu, ktoré okrem adekvátnej ochrany poskytujú mimoriadne dobrú tepelnú a zvukovú izoláciu. Bezpečnostné dvere sú obzvlášť dôležité pre majiteľov bytov v panelákoch, kde je najväčší počet vlámaní, pretože sú vchodové dvere väčšinou jedinou prekážkou. Preto je o to dôležitejšie rozhodnúť sa pre kvalitné bezpečnostné dvere, ktoré zaistia pokoj a pocit bezpečnosti.
  Odborný článok 3523
  bezpecnostne dvere
  Máme 322 realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere:

  1. Na čo si dať pozor pri kúpe bezpečnostných dverí?

  Pred kúpou bezpečnostných vchodových dverí od určitého výrobcu sa treba uistiť, či má príslušné certifikáty kvality a ochrany definované normami. Totiž, nie všetky vchodové dvere sú odolné voči vlámaniu. Bezpečnostné sú iba tie vchodové dvere, ktoré v súlade s príslušnými certifikátmi spĺňajú všetky definované normy. Pred kúpou si preto záväzne treba skontrolovať, čo kupujete, a nenechať sa oklamať určitými výrobcami, ktorí nám ponúkajú lacné falzifikáty alebo výrobcami iných vchodových dverí, ktorí tieto predávajú ako dvere odolné voči vlámaniu. Vhodnú ochranu ponúkajú iba kvalitné dvere proti vlámaniu, ktoré majú všetky predpísané certifikáty a patria minimálne do 3. bezpečnostnej triedy.

  1.1. Existuje rozdiel medzi dverami proti vlámaniu do bytov a rodinných domov?

  Na trhu sú rôzne bezpečnostné dvere – osobitné pre domy a osobitné pre byty. Rozdiel medzi bezpečnostnými vchodovými dverami do rodinných domov a bytov je v tom, že vchodové dvere do rodinných domov majú všetky kovové časti chránené antikoróznymi a inými prostriedkami, resp. nátermi,  pretože sú priamo vystavené všetkým vplyvom prostredia; vchodové dvere proti vlámaniu do bytov takú ochranu nepotrebujú. Oba typy bezpečnostných dverí majú rovnaký konštrukčný základ.

  Na výrobu bezpečnostných dverí sa používajú špeciálne technologické postupy, medzi ktoré patrí robotické zváranie a laserové meranie odchýlok
  Na výrobu bezpečnostných dverí sa používajú špeciálne technologické postupy, medzi ktoré patrí robotické zváranie a laserové meranie odchýlok

  2. Konštrukcia vchodových dverí, vybavenie a viacbodové zamykanie 

  Základná konštrukcia dverného krídla a rámu bezpečnostných dverí je oceľ, ktorá je mimoriadne odolná voči pokusom o vlámanie. Oceľová konštrukcia je obvykle obložená drevenými doskami a v dvernej konštrukcii je zabudovaná tepelná a zvuková izolácia. Na výrobu bezpečnostných dverí sa používajú špeciálne technologické postupy, medzi ktoré patrí robotické zváranie a laserové meranie odchýlok. Pri takýchto bezpečnostných dverách je okrem základnej konštrukcie a dosiek veľmi dôležité bezpečnostné zariadenie a kovanie. Patrí sem viacbodový bezpečnostný zámok s pevnými kolíkmi, ktoré sa automaticky zablokujú pri pokuse o násilné vniknutie, cylindrická vložka s chráneným profilom, ktorá zabraňuje falšovaniu kľúčov, širokouhlé dverové kukátko, oceľové pánty, dodatočný vnútorný zámok a ďalšie bezpečnostné prvky. V posledných rokoch nenastali žiadne zásadné zmeny v konštrukcii bezpečnostných dverí, väčšina inovácií sa vďaka rozvoju technológií a elektroniky vzťahuje na uzamykací systém. Na trhu sa objavujú zámky s odomykaním  odtlačkom prsta alebo bezkontaktným kľúčom.

  3. Tepelná a zvuková izolácia bezpečnostných dverí

  Do dverí tohto typu je od začiatku zabudovávaná viacvrstvová tepelná a zvuková izolácia, a to do samotnej oceľovej konštrukcii. Aby zabezpečili okrem ochrany proti vlámaniu aj dobrú ochranu pred vonkajšími vplyvmi, museli byť vchodové dvere konštruované tak, aby neprepúšťali teplo ani vlhkosť a už vôbec nie hluk prichádzajúci zvonku. Preto sú dnešné bezpečnostné dvere výbornou kombináciou všetkých týchto vlastností a spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa tepelnej izolácie, zvukovej izolácie, bezpečnosti a ochrany.

  4. Z akých materiálov sa vyrábajú bezpečnostné dvere?

  Na výrobu vchodových dverí, o ktorých hovoríme, možno použiť rôzne materiály, aj keď na základnú konštrukciu sa najčastejšie používa kov (oceľ) a masívne drevo. Vďaka takýmto pevným a odolným materiálom sú vchodové dvere bezpečné, aj keď, samozrejme, výber je vždy individuálny. Vzhľad bezpečnostných dverí sa ľahko môže prispôsobiť akémukoľvek bytu alebo domu, resp. štýlu interiéru alebo exteriéru, pretože je k dispozícii množstvo farieb a odtieňov, originálnych textúr alebo ich imitácií. Samotné dvere sa teda môžu, ale nemusia líšiť od niektorých bežných dverí. Rozdiel sa však bude cítiť až pri ich otváraní, pretože takéto dvere sú o niečo ťažšie nielen kvôli množstvu a kvalite materiálov, ale aj kvôli dodatočným obkladom, ktoré slúžia na to, aby bolo krídlo masívnejšie, pevnejšie a stabilnejšie, a tým aj celé dvere.

  Bezpečnostné dvere majú okrem základnej konštrukcie a dosiek aj špeciálne ochranné prvky, napr. zámky s odomykaním odtlačkom prsta
  Bezpečnostné dvere majú okrem základnej konštrukcie a dosiek aj špeciálne ochranné prvky, napr. zámky s odomykaním odtlačkom prsta

  5. Profesionálna montáž bezpečnostných dverí

  Odporúča sa, aby bezpečnostné dvere namontovali vysokokvalifikovaní montéri, ktorí zabezpečia profesionálnu a kvalitnú montáž a dodatočnú záruku. Všetky práce sú spravidla dokončené maximálne do 6 hodín. Angažovaní majstri vykonajú aj všetky potrebné dodatočné práce súvisiace s montážou dverí. 

  Pri novostavbe je možný bežný postup suchej montáže bezpečnostných dverí. V skorších fázach výstavby sa osadí rám do otvoru v stene a po ukončení murárskych prác sa osadí krídlo dverí s dreveným rámom alebo bez neho. Pokiaľ ide o novú konštrukciu, je možná obvyklá suchá montáž dverí proti vlámaniu.

  Pri výmene obyčajných vchodových dverí alebo starých bezpečnostných dverí za nové bezpečnostné dvere nie je potrebné odstraňovať existujúci kovový rám. Stačí vykonať potrebné úpravy a na rám priskrutkovať novú zárubňu. Bezpečnostné dvere sú tak pevne pripevnené k stene a dobre tesnia, budú sa dobre zatvárať a zamykať, takže vám poskytnú rovnakú bezpečnosť.

  Odborná rada zo spoločnosti Ame Pure s.r.o.

  1. Keď ide o bezpečnostné dvere, aký je na Slovensku záujem o takýto druh dverí?

  Záujem o bezpečnostné prvky stavieb, teda nielen bezpečnostných dverí neustále narastá. Dôvody sú viaceré, ale dva sú podľa nášho názoru nosné:

  - oblasť legislatívy stavieb, finančné inštitúcie a poisťovne neustále zvyšujú nároky na bezpečnosť výstavby tak z pohľadu požiarnej ochrany ako aj z hľadiska ochrany majetku. Ten asi najdôležitejší faktor bezpečnosti je ochrana ľudského zdravia a života. Staviame stále väčšie a vyššie budovy a z hľadiska bezpečnosti sa potom neustále sprísňujú pravidlá bezpečného úniku z budovy cez únikové cesty, ktorých súčasťou sú aj dvere. Toto je však oblasť, ktorá je často vnímaná investorom či koncovým zákazníkom ako nutné zlo, aby mohol postaviť, prefinancovať a poistiť.

  - oveľa pozitívnejšie však vnímame narastajúcu uvedomelosť zákazníkov z oblasti individuálnej výstavby, keď pri rekonštrukciách aj novostavbách sa zamýšľajú nielen nad ochranou vstupu do domu, garáže alebo bytu pred zlodejmi, ale aj nad požiarnou bezpečnosťou – aké dvere dať na technickú miestnosť, kde mám plynový kotol, aké dvere na prechod z garáže do domu a podobne.

  2. Aké druhy dverí okrem bezpečnostných, ponúka Vaša spoločnosť Ame Pure s.r.o.?

  Oblasť bezpečnostných dverí spadá v našom ponímaní do širšej kategórie špeciálnych dverí, kde sa nachádzajú technické, bezpečnostné a požiarne dvere. Spoločnosť Ame Pure v tejto oblasti ponúka širokú škálu výrobkov vďaka spolupráci s výrobcami dverí Solodoor a Next. Táto kategória dverí a zárubní je dodávaná vo viacerých variantoch, podľa toho ako je definované využitie. Dvere môžu byť drevené, s oceľovou konštrukciou alebo oceľové v kombinácii s drevenou alebo oceľovou zárubňou.

  Možno sa pýtate, prečo do bezpečnostných dverí miešam požiarne a technické. Je len veľmi málo typov dverí, ktoré spĺňajú v tejto oblasti len jeden účel a tak sú dvere vo väčšine prípadov kombináciou viacerých kategórií: napríklad vstupné dvere do bytu by mali okrem bezpečnosti pred vlámaním spĺňať aj požiarnu odolnosť, protihlukovú úpravu a dymotesnosť – tu sme v kategórii (označujeme DPB), ktorá sa potom rozdeľuje ďalej podľa triedy bezpečnosti RC2 alebo RC3 (DPB2 a lebo DPB3), ktorá hovorí o odolnosti voči nástrojom používaným na násilné otvorenie a podľa toho sú vsádzané do oceľovej zárubne, ktorá sa zalieva betónom. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti sú tieto dvere štandardne dodávané s požiarnou odolnosťou 30 minút prípadne 45 minút. Tuto technické možnosti drevených dverí končia a v prípade vyšších požiadavok, treba voliť dvere s oceľovou konštrukciou. Oceľové bezpečnostné dvere, ktoré máme v ponuke, vedia ponúknuť aj triedu bezpečnosti RC4 a požiarnu odolnosť 60 aj 90 minút.

  DVERE POŽIARNE ODOLNÉ bez požiadavky na odolnosť proti vlámaniu sú potom používané ako požiarne uzávery a dvere v únikových cestách v komerčných budovách, prípadne ako doplnkové dvere na prechod z domu do garáže, dvere na technických miestnostiach v rodinných domoch a bytoch, v pivničných priestoroch rodinných či bytových domoch. Znova platí, že podľa požiadaviek na odolnosť sú drevené dvere vsádzané buď do drevenej zárubne alebo do oceľovej zárubne a tam, kde už nestačia drevené dvere, ponúkame oceľové prípadne hliníkové dvere, ktoré umožňujú aj rôzne presklenia protipožiarnym sklom.

  Všetky typy týchto dverí je potom doplnkovo možné vyzbrojiť ešte ďalšími vlastnosťami, akými sú dymotesnosť, protihlukovosť, termoizolácia a klimatická odolnosť. Rôzne doplnky ako samozatvárače, panikové kovania, elektrické zámky, kontakty a signalizácie dopĺňajú funkčnosť dverí v rámci požiarneho a bezpečnostného konceptu budovy.

  A samozrejmosťou nakoniec je, že všetky tieto špeciálne dvere vieme vyrobiť a dodať v povrchových úpravách ponúkaných interiérových dverí a dosiahnuť tak optické zladenie v interiéri.

  3. Ako sa pohybujú ceny bezpečnostných dverí u nás?

  Ceny DVERÍ POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÝCH sa u nás pohybujú od 650 € v základnej výbave. Ide o drevené dvere bezpečnostnej triedy 2 bez zárubne, pokiaľ sa dvere objednávajú do existujúcej zárubne.

  Bežne pri nových dverách treba však počítať aj s objednaním a osadením oceľovej bezpečnostnej zárubne, ktorá sa pohybuje od 160 € bez povrchovej úpravy v závislosti od šírky múru, na ktorý sa má zárubňa osádzať. Cena sa postupne navyšuje so zmenou povrchovej úpravy dverného krídla, so zvýšením triedy bezpečnosti a v neposlednom rade má na cenu vplyv aj náročnosť zákazníka na vybavenosť bezpečnostných dverí, čo do kovania, zámku a pod.

  Nakoniec sa dostávame k dverám požiarno-bezpečnostným oceľovým a tu ich cena začína od 1000 € a vyššie.

  Pán Ing. Tomáš Slivka, spoločnosť Ame Pure s.r.o.

  6. Koľko stoja bezpečnostné dvere? 

  Cena bezpečnostných vchodových dverí závisí od materiálu, príslušenstva a bezpečnostného vybavenia. Môžu teda stáť od 1 000 do 1 500 EUR, s rôznym príslušenstvom dokonca 2 500 EUR. Ceny bezpečnostných vchodových dverí sú porovnateľné s bežnými drevenými vchodovými dverami, ktoré v priemere stoja okolo 1100 EUR a obyčajnými hliníkovými vchodovými dverami, ktoré stoja asi 1 500 EUR. Podľa uvedeného by sa dalo povedať, že sa nákup bezpečnostných dverí oplatí. Ide totiž o dlhodobú investíciu do bezpečnosti a ochrany domu. 

  Odborný článok 3523
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 322 realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené