Pre oblasť

  Tepelné čerpadlo voda-voda a zem-voda

  Článok si prečítalo viac ako 1597+ používateľov
  Pri kúpe tepelných čerpadiel často volíme bez zváženia typ tepelného čerpadla vzduch-voda a dôvodmi na to sú jednoduchá inštalácia a nižšia cena (nižšie investičné náklady). Ako to však v živote býva, nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Pre tepelné čerpadlo voda-voda je potrebné nájsť dodávateľov, ktorí za dobrú cenu vyhotovia studňu alebo odstránia hornú vrstvu zeminy pre tepelné čerpadlo zem-voda. Rozdiel v investíciách na kľúč medzi všetkými troma verziami vykurovacieho systému je zanedbateľný, ale účinnosť a výkon vo vzťahu k podmienkam, ktoré musia byť splnené, nie sú zanedbateľné.
  Odborný článok 1597
  tepelne cerpadlo voda voda
  Máme 874 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  1. Tepelné čerpadlo voda-voda

  1.1. Ako funguje tepelné čerpadlo voda-voda?

  Tepelné čerpadlo voda-voda je jedným z najúčinnejších vykurovacích systémov. Kľúčový faktor vysokej účinnosti spočíva v zdroji energie – v podzemných vodách, ktoré tepelné čerpadlo voda-voda používa. Podzemná voda je považovaná za spoľahlivý zdroj energie s veľmi konštantnou teplotou (7 až 12 °C), čo pre tepelné čerpadlo znamená prevádzku v priaznivom teplotnom rozsahu počas celého vykurovacieho obdobia. Vykurovací výkon – výkonové číslo (COP) pre tento typ čerpadla je väčšie ako 5 – na 1 kW energie spotrebovanej tepelným čerpadlom voda-voda na pohon kompresora získate viac ako 5 kW vykurovacieho výkonu alebo tepla.

  1.2. Aké sú výhody tepelného čerpadla voda-voda?

  Vzhľadom na vysoký výkon (teplo) počas celej vykurovacej sezóny, bez ohľadu na teplotu okolia, tento typ tepelného čerpadla voda-voda pokrýva všetky energetické potreby budovy bez potreby dodatočného zdroja tepla. Ďalšou výhodou tohto tepelného čerpadla je možnosť pasívneho chladenia v horúcich letných mesiacoch, ktoré je účinnou náhradou klimatizácií.

  1.3. Realizácia výkopu vrtu pre tepelné čerpadlo

  Hľadanie podzemných vôd začína na geodetickom úrade, kde pomocou geologických máp získate informácie o tom, kde v blízkosti vášho domu prechádza podzemná voda, ktorá je potrebná pre tepelné čerpadlo voda-voda. Ide o veľmi presné mapy, ktoré poskytujú spoľahlivé informácie o podzemných vodách. Realizátori vrtov pred začatím vŕtania (hĺbenia) studne vždy kontrolujú hĺbku podzemnej vody špeciálnymi meracími prístrojmi. Ak je podzemná voda v hĺbke až 15 m pod zemou, investícia do vykurovacieho systému tepelného čerpadla voda-voda sa rozhodne oplatí.

  2. Tepelné čerpadlo zem-voda

  Tepelné čerpadlo zem-voda pozostáva zo siete rúrok naplnených vodou (v tvare hada)
  Tepelné čerpadlo zem-voda pozostáva zo siete rúrok naplnených vodou (v tvare hada)

  2.1. Ako funguje tepelné čerpadlo zem-voda?

  Tepelné čerpadlo zem-voda je tiež jedným z najúčinnejších vykurovacích systémov. Vysoké hodnoty vykurovania a vykurovací výkon (COP medzi 4 a 5) sa dosahujú počas celej vykurovacej sezóny. Tepelné čerpadlo zem-voda funguje tak, že využíva nízkopotenciálové teplo zeme. Jeden typ tohto čerpadla má sondu, pre ktorú je potrebný vrt v šírke sondy, ktorá sa inštaluje s hĺbkou viac ako 10 m, zatiaľ čo pri druhom type čerpadla sa vykonáva povrchové hĺbenie pre potrubia, ktoré sú inštalované v tvare hada; tento typ čerpadla zem-voda nevyžaduje veľkú hĺbku, ale musí zaberať veľa povrchu. Na tomto povrchu tráva kvôli akumulácii tepla rastie zle alebo nerastie vôbec, čo môže byť problém, ak chcete  mať peknú zelenú záhradu. Preto skôr než sa rozhodnete, ktoré tepelné čerpadlo zem-voda je pre vás lepšie,  informujte sa o rozdieloch u predajcu a výrobcu.

  2.2. Aké sú výhody tepelného čerpadla zem-voda?

  Tepelné čerpadlo zem-voda dosahuje veľmi vysoké ročné hodnoty vykurovania vďaka jednému prírodnému zákonu. Zem, ktorú tepelné čerpadlo zem-voda používa ako zdroj tepla (čerpá zo zeme energiu), v lete akumuluje veľa tepla zo slnka a dažďa. To na začiatku vykurovacej sezóny (október, november, december) znamená priaznivú teplotu a samozrejme vysoké číslo COP. Čerpadlo zem-voda v takýchto podmienkach môže pracovať v monovalentnom režime, to znamená s dostatočným vykurovacím výkonom počas tejto časti sezóny bez dodatočného zdroja energie. Tepelné čerpadlo zem-voda, podobne ako čerpadlo voda-voda, ponúka v horúcich letných mesiacoch aj možnosť pasívneho chladenia.

  2.3. Realizácia výkopu pre tepelné čerpadlo

  Výkop zeminy na inštaláciu zemných kolektorov: navrhujeme, aby ste na tento typ práce – výkop zeminy do hĺbky 1,2 až 1,5 m, najali zhotoviteľa, ktorý za výhodnú cenu vykoná výkop zeminy a montáž potrubí pre zemný kolektor. Samozrejme, zeminu je možné vykopať aj vo vlastnej réžii, odporúčame však predchádzajúcu konzultáciu s odborníkom, ktorý vám bude vedieť poradiť s typom kolektora aj s príslušnými zemnými prácami. Investičné náklady na vykurovací systém tepelného čerpadla zem-voda sú úplne porovnateľné s investičnými nákladmi na tepelné čerpadlo vzduch-voda. Hovoríme o investícii na kľúč, ktorá zahŕňa čerpadlo zem-voda, nádrž, pomocné zariadenia a inštaláciu so všetkými stavebnými zásahmi.

  Typ tepelného čerpadla zem-voda so sondami
  Typ tepelného čerpadla zem-voda so sondami

  Odborná rada zo spoločnosti Proheat, s.r.o.

  1. Kde je inštalácia tepelného čerpadla najlepšia?

  Najlepšia je inštalácia tepelného čerpadla v novostavbe rodinného domu, samozrejme, inštalujeme tepelné čerpadlá aj v starších rodinných domoch.

  2. Aká je životnosť tepelného čerpadla?

  Životnosť tepelného čerpadla je zhruba 15 - 25 rokov v závislosti od typu tepelného čerpadla.

  3. Koľko stojí inštalácia tepelného čerpadla? Oplatí sa kúpa?

  Cena inštalácie tepelného čerpadla sa pohybuje v závislosti od veľkosti domu, typu tepelného čerpadla a značky. Približná cena je cca od 5 000 – 15 000 eur.

  Pani Ivana Kotlárová, spoločnosť Proheat, s.r.o.

  3. Tepelné čerpadlo voda-voda – cena

  Tepelné čerpadlo voda-voda je podobné čerpadlu zem-voda a stojí viac ako čerpadlo vzduch-voda. Náklady na dodávku a montáž tepelného čerpadla typu voda-voda pre rodinný dom sú od 8 000 RUR do 12 500 EUR/kus. Majte na zreteli, že sú tu zahrnuté práce a zariadenia, že napriek relatívne vysokým nákladom v tomto systéme sa investícia vráti do 3 až 4 rokov, čo nie je v porovnaní s inými vykurovacími systémami zanedbateľné!

  4. Tepelné čerpadlo zem-voda – cena

  Tepelné čerpadlo zem-voda je drahšie ako čerpadlo vzduch-voda, pretože obsahuje zariadenie (typ so sondou alebo potrubným systémom a kolektorom) a ďalšie potrebné vybavenie. Typ čerpadla so sondou vyžaduje hĺbkové kopanie, a preto sú aj  náklady vyššie. Cena za dodávku a montáž tepelného čerpadla zem-voda v rodinnom dome vrátane pripojenia a umiestnenia tepelného čerpadla sa môže pohybovať od 8 000 do 15 000 EUR/kus.

  Skôr než sa rozhodnete pre určitý typ tepelného čerpadla je potrebné porovnať vlastnosti domu, na vykurovanie ktorého čerpadlo bude použité, s vlastnosťami zariadenia. Cena nesmie byť hlavným kritériom, pretože tepelné čerpadlo je investícia na 20 rokov a aj viac. Hlavným kritériom by mala byť kvalita tepelného čerpadla a odborná konzultácia súvisiaca s jeho výberom, spôsobom inštalácie a regulácie systému i samotnou realizáciou inštalácie. Tepelné čerpadlo môže byť samo o sebe veľmi dobrým zariadením, ale ak nie je správne nainštalované do systému, nebude pracovať správne a jeho energetická účinnosť bude nižšia.

  Preto, ak máte záujem o obstaranie a montáž tepelného čerpadla, obráťte sa na našich osvedčených dodávateľov tepelných čerpadiel, pošlite im dopyt a zistíte o koľko si môžete znížiť náklady na vykurovanie. Pripravili sme pre vás niekoľko rád o tepelných čerpadlách.

  Informácie o cenách nájdete v našej kalkulačke.

  Odborný článok 1597
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 874 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené