Pre oblasť

  Kovové konštrukcie a kovové profily

  Článok si prečítalo viac ako 2252+ používateľov
  Kovové konštrukcie už mnoho rokov konkurujú mnohým bežným stavebným materiálom (betón, tehly) a majú aj mnoho výhod. Oceľové a železné profily sú typickejšie pre komerčné a priemyselné zariadenia, o niečo menej pre rodinné domy, aj keď v tejto oblasti došlo v poslednom období k nárastu. Aké sú výhody výstavby s kovovou konštrukciou, aké typy oceľových profilov sa používajú a aká je približná cena kovovej konštrukcie, prečítajte si v tomto texte.
  Odborný článok 2252
  kovove konstrukcie
  Máme 433 realizátorov v oblasti Kovové konštrukcie:

  1. Železné konštrukcie, železné profily

  1.1 Železná konštrukcia

  Železná konštrukcia alebo železné profily sú vlastne nesprávne termíny, pretože v modernej konštrukcii je prakticky všetko „železo“ v skutočnosti oceľ. Pojem železná konštrukcia sa používal v minulosti, keď sa skutočne stavalo zo železa, a oceľ ešte nebola dobre známa, ani  všetky jej vlastnosti.  Neskôr sa železná konštrukcia zušľachťovala inými kovmi, vznikla tak oceľová konštrukcia. Keď sa dnes povie železná konštrukcia, pravdepodobne si všetci predstavíme staré liatinové mosty,  na ktoré sa najčastejšie používali železné profily veľkých rozmerov.

  2. Oceľová konštrukcia

  Môžeme povedať, že oceľ, z ktorej sa dnes vyrábajú oceľové konštrukcie, je materiálom budúcnosti. Oceľ je podporovaná svojimi technickými vlastnosťami, ako je pevnosť v ťahu, schopnosť premosťovať veľké rozpätia, rýchla a presná montáž, jednoduchá údržba, elasticita a flexibilita. Okrem uvedeného sa oceľová konštrukcia vyznačuje optimálnosťou z estetického, ekonomického, bezpečnostného a v konečnom dôsledku aj environmentálneho hľadiska. Oceľová konštrukcia je považovaná za pevnú, je možné ju ľahko kombinovať s inými stavebnými materiálmi, tiež je považovaná za mimoriadne odolnú a bezpečnú z hľadiska ochrany pred zemetrasením.

  V tejto súvislosti je potrebné vysvetliť rozdiel medzi kovovou a oceľovou konštrukciou. Oceľová konštrukcia, ako naznačuje jej názov, je vyrobená z ocele a kovová konštrukcia je širší pojem, ktorý zahŕňa niekoľko druhov kovov. Kovová konštrukcia je napríklad aj hliníková konštrukcia.

  3. Oceľové profily

  3.1. Charakteristiky oceľových profilov

  Oceľové profily majú vynikajúce fyzikálne vlastnosti, čo ich robí žiadanými a často používanými najmä pri výstavbe väčších budov. Oceľové profily môžu preklenúť veľké vzdialenosti, preto sa často používajú pri stavbe objektov, kde sú potrebné veľké stavebné rozpätia, napr. športové haly, výrobné haly a podobne. Hlavnými výhodami ocele, z ktorej sú vyrobené oceľové profily, sú rýchla a ekonomická montáž, dlhá životnosť, flexibilita v konštrukcii, jednoduchá kombinácia s inými stavebnými materiálmi, umožňujúca premostenie veľmi veľkých rozpätí, jednoduchá údržba, pričom plánovanie a dimenzovanie dáva dizajnérom a architektom veľkú voľnosť. V neposlednom rade sú oceľové konštrukcie šetrné k životnému prostrediu, pretože ide o recyklovateľný materiál.

  Oceľové profily sú veľmi ťažké a vždy sú prefabrikované –  sú spájané alebo zvárané na stavbe počas montáže. Oceľové profily pre oceľové konštrukcie sú pre svoju mimoriadnu hmotnosť prepravované nákladnými automobilmi a zdvíhané väčšími alebo menšími žeriavmi.

  3.2. Montáž oceľových profilov

  Už bolo spomenuté, že oceľové konštrukcie sú považované za vynikajúce najmä keď ide o rýchlu a jednoduchú stavbu, pretože oceľové profily sa relatívne ľahko montujú. Pred montážou na stavenisku sa oceľová konštrukcia vyrába vo výrobe, v interiéri za kontrolovaných klimatických a iných podmienok, takže výrobný proces je porovnávaný s výrobou drevených panelov pre montované domy. Po dokončení výrobného procesu sa oceľové profily (stĺpy, nosníky...) prepravia na stavenisko, kde sa namontujú. Po montáži nosnej oceľovej konštrukcie pokračuje výstavba fasádnych a strešných prvkov.

  Oceľové konštrukcie sú osobitnou výzvou pre samotných projektantov. Objekty, na výstavbu ktorých  boli použité oceľové konštrukcie, sú z estetického hľadiska považované za mimoriadne elegantné, najmä preto, že umožňujú realizáciu úplne netypických a  abstraktných ideí moderného architektonického dizajnu a inžinierstva. Estetické hľadisko je vidieť hlavne v možnosti použitia väčších sklenených plôch, ktorých montáž umožňuje vysoká nosnosť a prekonávanie veľkých rozpätí oceľovými profilmi.

  Existuje mnoho typov oceľových profilov, ktoré sa navzájom môžu kombinovaťujú počas výstavby
  Existuje mnoho typov oceľových profilov, ktoré sa navzájom môžu kombinovaťujú počas výstavby

  4. HEA, IPE alebo U profily?

  Oceľovú konštrukciu tvoria stĺpy, nosníky a podobné prvky zložené z rôznych oceľových profilov. Používajú sa napríklad profily I valcované za tepla, profily IPE valcované za tepla, profily HEA so širokými rovnobežnými pásmi, profily HEB, profily HEM, U profily, profily L, rôzne uhly a v neposlednom rade oceľové rúry. Všetky typy oceľových profilov a požiadavky na dimenzovanie oceľových konštrukcií sú uvedené v Eurokóde 3 – navrhovanie oceľových konštrukcií.

  4.1. HEA, H, I a IPE profily

  Profily IPE a profily I sú rýchlo rozpoznateľné podľa typického prierezu v tvare I. Profily IPE sú do výšky 80 – 600 mm. Profily I sú veľmi podobné s profilmi IPE, ibaže štandardné rozmery sa mierne líšia.

  4.2. H, HEB a HEA profily

  Pri rozlišovaní profilov H, HEB a HEA od profilov IPE a I môže dôjsť k zmätku. Profily HEA a profily H majú prierez veľmi podobný profilu IPE, ale rozdiel je v tom, že profily IPE sú tenšie a užšie, zatiaľ čo profily HEB, HEA a H sú v priereze viac hranaté a majú výšku a dĺžku. Profily HEB, H a HEA majú tiež úplne odlišné štandardné rozmery. Profily HEA sú profily do výšky 1 000 mm.

  4.3. L a U profily

  Profily L a U sa v priereze veľmi líšia od ostatných profilov. Majú jasný a okamžite rozpoznateľný prierez v tvare písmena U alebo L. Používajú sa na konštrukciu, ktorá má nosnú funkciu, ale aj na iné účely. Profily L sa často nazývajú uhly alebo uhlové profily, pretože ich tvar umožňuje umiestnenie do uhla.

  Odborná rada zo spoločnosti GBR Banská Bystrica s.r.o.

  1. Aká je výhoda kovových konštrukcií v porovnaní s konvenčnými stavebnými materiálmi?

  Kovové konštrukcie poskytujú podľa projektovej dokumentácie neobmedzené riešenia, variabilitu kovových konštrukcii a kombinovateľnosť podľa jednotlivých segmentov kovových konštrukcii zhotovených z rôznych kovových materiálov. Realizácia kovových konštrukcií poskytuje neobmedzené interiérové využitie v rámci funkčnosti a exteriérové vizuálne a estetické riešenia. Výhodou je rýchla výroba a montáž na základe skrutkových a iných spojov v porovnaní s konvenčnými materiálmi. Kovové konštrukcie s kvalitnou povrchovou úpravou majú dlhú životnosť.

  2. Ako sa pohybujú ceny kovových konštrukcií?

  Cena kovových konštrukcií sa pohybuje od veľkosti a typu využitia kovových konštrukcií. Základom ceny je použitý kovový materiál: nerez, hliník, oceľ, atď.

  Pán Dušan Gendiar, spoločnosť GBR Banská Bystrica s.r.o.

  5. Oceľové profily – cena

  Cena oceľovej konštrukcie závisí predovšetkým od rozmerov, typu oceľových profilov a zhotoviteľa. Pre väčšie budovy, ako sú výrobné haly, sa používa cena za kilogram. Ak ide o kovové prístrešky, tak sa cena prepočíta na m2. Cena kovových konštrukcií zo žiarovo pozinkovaných profilov, vrátane dodávky a montáže, je okolo 3 – 4 EUR/kg. Orientačná cena za dodávku a montáž kovového prístrešku veľkosti 4 m × 4 m, pokrytého s polykarbonátovou krytinou, je okolo 190 EUR/m2.

  Odborný článok 2252
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Kovové konštrukcie?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 433 realizátorov v oblasti Kovové konštrukcie:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené