Pre oblasť

  Vodovodné potrubie a vodomer

  Článok si prečítalo viac ako 1390+ používateľov
  Voda, ktorú každý deň používame v našom byte, sa získava z verejného vodovodu. Hlavné potrubie a sieť distribučných potrubí vedie k prívodnému potrubiu. Prívodné vodovodné potrubie vedie k jednotlivým prípojkám, ako sú vodovodné rozvody okolo domu alebo budovy a vodomery.
  Odborný článok 1390
  vodovodne potrubie
  Máme 1189 realizátorov v oblasti Vodár:

  1. Vodovodné potrubie

  1.1. Vodovodné potrubie v dome

  Vodovodné potrubia sú všetky potrubia, ktoré sú súčasťou vodovodnej siete, ktoré zásobujú jednotlivé domácnosti vodou. Vodovodné potrubie je súčasťou inžinierskej infraštruktúry a súčasťou inštalácií bytov, domov a bytových domov. Pozor, vodovodné potrubia nie sú potrubia, ktoré sú súčasťou podlahového kúrenia alebo stropného chladenia, a to aj napriek tomu, že nimi preteká voda – tieto potrubia nie sú vodovodné potrubie, ale sú súčasťou vykurovania alebo chladenia.

  1.2. Kto je vlastníkom vodovodného potrubia?

  Verejný vodovod tvoria objekty a zariadenia, ktoré slúžia verejnej potrebe a umožňujú hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou. Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu. Vodovodné prípojky nie sú verejným vodovodom ani jeho súčasťou, sú iba úsekom potrubia, ktorý spája rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu, okrem meradla, ak je osadené. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vnútorný vodovod je zariadenie odberateľa (vodovodné potrubie, inštalácie s príslušenstvom, ktoré slúžia na rozvod dodávanej vody na pozemku a v objektoch odberateľa). Na meranie množstva pitnej vody  sa používa meradlo – vodomer.

  2. Vodomer  s príslušenstvom

  2.1. Hlavný ventil

  Na mieste, kde končí pripojenie na verejný vodovod a začína vedenie domu, je nainštalovaný hlavný ventil na otváranie alebo zatváranie vody v celej budove. Tento ventil je bezpečnostný a používa sa veľmi zriedka, najčastejšie v prípade porúch na vodovodnom potrubí, keď počas opravy nesmie byť v potrubí voda.

  2.2. Vodomer

  Vedľa hlavného ventilu je vodomer, meradlo merajúce spotrebu vody v m3. Množstvo spotrebovanej vody merané vodomerom je základom pre výpočet mesačného poplatku za vodu. Odberatelia vody môžu pomocou meradla kontrolovať a zaznamenávať množstvo skutočne použitej vody, tiež môžu kontrolovať tesnosť vnútorných vodovodných potrubí. Odberateľom vody sa odporúča občas skontrolovať vodomer a jeho stav, pretože by sa mohol pokaziť a spôsobiť nekontrolovaný odtok vody. Ak vodomer zaznamená vyššiu spotrebu, výrazne sa zvyšuje aj suma na účte za spotrebu vody.

  Vodomer
  Vodomer

  2.3. Redukčný ventil

  Na vodovodnom potrubí vedľa vodomeru je umiestnený redukčný ventil. Zaisťuje primeranú úroveň tlaku vody v potrubí. Nesprávny tlak môže poškodiť potrubie alebo zničiť zariadenia nainštalované v budove. Okrem redukčného ventilu na domácej inštalácii môže byť nainštalované zariadenie, pomocou ktorého sa dodávaním určitých chemikálií reguluje tvrdosť vody.

  3. Domové vodovodné potrubie

  Hlavnou časťou domovej inštalácie je domové vodovodné potrubie, ktoré môže byť v budove inštalované vertikálne alebo horizontálne. Vodorovné rúry sú položené v podlahe alebo strope, je dôležité, aby boli vo vhodnom sklone. Ak sklon nie je možné navrhnúť pre príliš veľké vzdialenosti alebo iné architektonické prekážky, je možné inštalovať čerpadlá. Vertikálne vodovodné potrubia sú umiestnené v stenách, v samotnej konštrukcii alebo v izolácii.

  4. Inštalácia vnútorného vodovodného potrubia

  Vodovodné potrubie sa inštaluje do stien, podláh a stropov (zabudované potrubie)  alebo na steny, stropy a podlahy (povrchová montáž). Potrubia umiestnené napr. na steny alebo na stropy sa ľahšie udržiavajú a opravujú, pretože pevné časti konštrukcie sa nemusia vŕtať ani búrať. Avšak zabudovaný  systém sa stále používa častejšie. Vodovodné potrubia môžu byť vyrobené z kovu, čoraz častejšie sa však používajú plastové, ktoré majú dlhšiu životnosť a nehrdzavejú. Navyše, výmena plastových vodovodných potrubí je o niečo ľahšia, menšia by mala byť pravdepodobnosť prasklín a následného nekontrolovaného úniku vody.

  Ak máte záujem o montáž vodovodného potrubia, môžete nás kontaktovať na DaiBau.sk. Na našej webovej stránke nájdete ďalšie rady týkajúce sa tejto témy. Ak sa chcete dozvedieť presnú cenu, môžete poslať dopyt našim overeným zhotoviteľom, a tak dostanete viacero ponúk.

  Ďalšie informácie o cenách nájdete v kalkulačke cien.

  Odborný článok 1390
  Autor: Daibau casopis
  Máme 1189 realizátorov v oblasti Vodár:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1189 realizátorov v oblasti Vodár:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 1189 realizátorov v oblasti Vodár
  10
  51

  Mário Paulička


  9.7
  0

  TCH SPACE, s. r. o.


  8.7
  0

  Pallos


  10
  2

  ŠIPS Staving s.r.o.


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti VODÁR?

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené