Pre oblasť
  Dobré skutky vytvárajú hrdinov!
  Fasáda sa zvyčajne obnovuje z dvoch dôvodov – keď je nutná oprava, pretože je fasáda opotrebovaná alebo poškodená, alebo keď je budova zle izolovaná a je potrebné inštalovať dodatočnú alebo novú izoláciu, aby sa znížili energetické, a tým aj finančné straty. Obnova fasády je určite zmysluplná aj z čisto estetických dôvodov.
  Odborný článok 499
  renovacia-fasady.jpg
  Máme 1325 realizátorov v oblasti Fasáda:

  1. Obnova tepelnej izolácie  

  Veľmi častým zásahom do rekonštrukcie fasády je inštalácia alebo obnova tepelnej izolácie. Tepelná izolácia sa obnovuje, keď je potrebné chrániť budovu pred energetickými stratami. Minimálna norma stanovuje, že obytné budovy musia byť izolované tak, aby súčiniteľ prestupu tepla (U) bol <0,28 W/m2K, čo v skutočnosti znamená, že vonkajšie steny musia mať tepelnú izoláciu najmenej 15 cm. Pokiaľ má budova tenšiu izoláciu, má zmysel uvažovať o dokončení a renovácii fasády. Náklady na údržbu vašej budovy sa drasticky znížia, ak budovu zateplíte ešte viac, najoptimálnejšia hrúbka tepelnej izolácie je okolo 25 cm.

  Pozrime sa, aká bude spotreba v kilowatthodinách (kWh). Ak budova nie je dostatočne izolovaná, môže ročná spotreba presiahnuť 200 kWh/m2, čo je asi 2 000 litrov vykurovacieho oleja ročne. Správne izolované budovy majú ročnú spotrebu okolo 50 kWh/m2, čo je asi 500 litrov vykurovacieho oleja (spotreba sa uvádza pre rodinný dom s rozlohou 120 m2). Liter vykurovacieho oleja stojí okolo 1 EUR.

  Pri renovácii izolačnej vrstvy musíme venovať pozornosť množstvu faktorov, predovšetkým skladbe (zloženiu) a tepelnej vodivosti existujúcich stien. Na výpočet potrebnej hrúbky tepelnej izolácie majú vplyv aj údaje o priemernej ročnej teplote vzduchu a slnečnom svetle.

  Pokiaľ ide o novostavbu, požadovanú hrúbku tepelnej izolácie vypočíta projektant, v rámci prípravy projektu pre stavebné povolenie. Pri renovácii však musíte o takýto rozpočet výslovne požiadať. Dômyselne naplánovaná tepelná izolácia môže z dlhodobého hľadiska znížiť náklady na polovicu, preto sa veľmi odporúča. Spravidla až 70 % tepelných strát vzniká v dôsledku nedostatočnej izolácie fasády alebo strechy.

  Odborná rada zo spoločnosti SPAK s.r.o.

  1. Kedy sa obnovuje teplená izolácia?

  Posúdenie stavebných konštrukcií podľa termovízie zabezpečujeme ako prvý krok pri príprave cenovej ponuky či riešenia obnovy tepelnej ochrany. Overená životnosť našich systémov je cez 60 rokov, no neodbornou aplikáciou ju niekedy realizátor radikálne skráti.

  1. Čo je potrebné vziať do úvahy pri renovácii izolačnej vrstvy fasády?

  Termovízia, sondy, mechanické "preklepanie" podkladov... každý kontakt a diagnostika má svoj význam. Zväčša po postavení lešenia odhalí investor aj skryté vady a s tými rátať treba. Je potrebné uvedomiť si, že na mokrú košeľu vetrovka nepomáha, ak by som to mal vysvetliť úplne laicky. Vo väčšine prípadoch však izolanty neprejavujú známky degradácie a tak je možné celoplošne aplikovať nový tepelnoizolačný plášť na pôvodný omietkový alebo tepelnoizolačný systém.

  3. Ako predĺžiť životnosť fasády?

  Naša spoločnosť poskytuje 10 ročné záruky na dodávané fasády. To je možné dosiahnuť nielen správnou aplikáciou podľa technologického predpisu, ale aj dodržaním dvoch vecí: malý servis každú sezónu, ktorého obsahom je detailné prezretie celého systému/škáry, tmely, dilatácie, ukončenia, detialy sokla, kontaktu rámov okenných a dverových otvorov so systémom veľký servis každých 7 rokov/celoplošné ošetrenie fasády odborne odporúčaným náterovým systémom. Jednoducho si treba uvedomiť, že aj auto vyžaduje svoj malý a veľký servis. Rovnako tak aj fasáda.

  Pán Miroslav Špak, špecialista pre fasády, spoločnosť SPAK s.r.o.

  2. Obnova finálnej vrstvy fasády

  Obnovu fasády je potrebné vykonať aj vtedy, keď sa na povrchu objavia zreteľné známky opotrebenia finálnej vrstvy fasády. Poškodená vrstva nedostatočne chráni budovu pred poveternostnými vplyvmi a negatívne ovplyvňuje aj vzhľad budovy. Predtým, ako sa pustíte do obnovy finálnej vrstvy fasády, je potrebné vedieť niekoľko faktov. Pri renovácii fasády sa najskôr treba zamerať na výber vhodného materiálu pre dokončovaciu vrstvu. V zásade treba vybrať taký materiál, ktorý bude ladiť s okolím, keďže je konečná vrstva fasády  najviditeľnejším prvkom budovy. Iba tak bude prostredie, v ktorom žijete, upravené a príjemné. Nemenej dôležitá je aj kvalita, odolnosť a trvanlivosť použitého materiálu.

  Ak si nie ste istí ako treba správne postupovať  pri výbere materiálu pre povrchovú úpravu vašej stavby, nech je návodom projekt pre stavebné povolenie (PSP), ktorý už máte vypracovaný. Pri vyhotovení fasády by sa rozhodne malo postupovať podľa tohto projektu (PSP), aj keď ide o renováciu. V územnoplánovacej informácii však môžete skontrolovať, ktoré materiály sú povolené v konkrétnom prostredí. Pri renovácii fasády musíte byť obzvlášť opatrní, ak ide o pamiatkovo chránenú stavbu, pretože v takom prípade musíte výslovne dodržiavať predpísané pravidlá. Renovácia finálnej vrstvy bude vždy najlepšie realizovaná, ak ju vykonajú profesionáli.

  Ak máte záujem o renováciu fasády, môžete nás kontaktovať na DaiBau.sk. Na našej webovej stránke nájdete ďalšie rady týkajúce sa tejto témy. Ak sa chcete dozvedieť presnú cenu, môžete poslať dopyt našim overeným fasádnikom, a tak dostanete viacero ponúk.

  Informácie o cenách nájdete v kalkulačke cien.

  Odborný článok 499
  Autor: Daibau casopis
  Máme 1325 realizátorov v oblasti Fasáda:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1325 realizátorov v oblasti Fasáda:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 1325 realizátorov v oblasti Fasáda
  9.5
  0

  REMU s.r.o.

  Pusté Úľany
  9.7
  0

  BROS Estate, s. r. o.


  10
  0

  VALDEVIA s.r.o.

  Sady nad Torysou
  9.9
  0

  VERVA, spol.s r.o., Košice

  Košice
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI FASÁDA?

  Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené