Pre oblasť

  Obnova fasády

  Článok si prečítalo viac ako 4886+ používateľov
  Fasáda sa zvyčajne obnovuje z dvoch dôvodov – keď je nutná oprava, pretože je fasáda opotrebovaná alebo poškodená, alebo keď je budova zle izolovaná a je potrebné inštalovať dodatočnú alebo novú izoláciu, aby sa znížili energetické, a tým aj finančné straty. Obnova fasády, resp. renovácia fasády je určite zmysluplná aj z čisto estetických dôvodov.
  Odborný článok 4886
  obnova fasady
  Máme 2015 realizátorov v oblasti Fasáda:

  1. Kedy je potrebná obnova fasády?

  Vo väčšine prípadov sa fasáda opravuje z dvoch dôvodov: môže to byť z dôvodu poškodenia alebo rozpadu fasádnych vrstiev alebo z čisto estetických dôvodov. V prvom prípade je obnova fasády nevyhnutná a nemala by sa odkladať. V druhom prípade ide o estetické úpravy fasády, ktorými sa osviežuje vzhľad nášho domu.

  1.1. Renovácia fasády v prípade poškodenia fasádnych vrstiev

  Obnova fasády je nevyhnutná vtedy, keď sú vrstvy fasády poškodené, opotrebované alebo sa dokonca oddeľujú od povrchu fasády. Obnova je potrebná aj vtedy, ak sa objavili riasy a plesne, čo sa stáva častejšie na tienistých severných častiach fasády. V spomínaných prípadoch netreba rekonštrukciu odkladať, pretože poškodenie fasádnej vrstvy môže výrazne ovplyvniť komfort bývania. Ak je poškodená tepelná izolácia, vzniknú na fasáde tepelné mosty, cez ktoré v zime uniká teplo.

  Ak dôjde k poškodeniu omietky, dochádza k prenikaniu vody do vnútra fasády, ktorá postupne poškodzuje aj jej vnútorné vrstvy.

  1.2. Estetická obnova fasády

  Majitelia domov sa často rozhodnú obnoviť fasádu z estetických dôvodov. To znamená, že vrstvy fasády sú v dobrom stave, ale chcú osviežiť vonkajší vzhľad domu. To sa dá urobiť premaľovaním fasády, vďaka ktorému fasáda bude okamžite krajšia a sviežejšia. Obnova fasády novým náterom sa v zásade odporúča každých 10 rokov, nakoľko je fasáda vystavená poveternostným vplyvom a výfukovým plynom, ktoré na nej zanechávajú sivé sadze. Ak chcete úplne zmeniť vzhľad domu, môžete sa rozhodnúť pre novú dokončovaciu fasádnu vrstvu, ako sú drevené alebo vláknocementové dosky. V tomto prípade ide o väčší a nákladnejší zásah, pretože nielen drevené a vláknocementové dosky, ale aj iné dosky je nutné kotviť do nosnej konštrukcie domu.

  Obnova fasády: renovácia izolačnej vrstvy zvyšuje energetickú hospodárnosť budovy a výrazne znižuje náklady na vykurovanie 
  Obnova fasády: renovácia izolačnej vrstvy zvyšuje energetickú hospodárnosť budovy a výrazne znižuje náklady na vykurovanie 

  2. Sanácia fasády: obnova tepelnej izolácie  

  2.1. Obnova fasády vplýva na energetickú efektívnosť

  Veľmi častým zásahom do fasády je inštalácia alebo obnova tepelnej izolácie. Tepelná izolácia sa obnovuje, keď je potrebné chrániť budovu pred energetickými stratami. Minimálna norma stanovuje, že obytné budovy musia byť izolované tak, aby súčiniteľ prestupu tepla (U) bol <0,28 W/m2K, čo v skutočnosti znamená, že vonkajšie steny musia mať tepelnú izoláciu najmenej 15 cm. Pokiaľ má budova tenšiu izoláciu, má zmysel uvažovať o dokončení a renovácii fasády. Náklady na údržbu vašej budovy sa drasticky znížia, ak budovu zateplíte ešte viac, najoptimálnejšia hrúbka tepelnej izolácie je okolo 25 cm.

  2.2. Obnova izolácie: rozdiely v spotrebe energie

  Pozrime sa, aká bude spotreba v kilowatthodinách (kWh). Ak budova nie je dostatočne izolovaná, môže ročná spotreba presiahnuť 200 kWh/m2, čo je asi 2 000 litrov vykurovacieho oleja ročne. Správne izolované budovy majú ročnú spotrebu okolo 50 kWh/m2, čo je asi 500 litrov vykurovacieho oleja (spotreba sa uvádza pre rodinný dom s rozlohou 120 m2). Liter vykurovacieho oleja stojí okolo 1 EUR (december 2022).

  2.3. Hrúbka tepelnej izolácie

  Pri renovácii izolačnej vrstvy musíme venovať pozornosť množstvu faktorov, predovšetkým skladbe (zloženiu) a tepelnej vodivosti existujúcich stien. Na výpočet potrebnej hrúbky tepelnej izolácie majú vplyv aj údaje o priemernej ročnej teplote vzduchu a slnečnom svetle.

  Pokiaľ ide o novostavbu, požadovanú hrúbku tepelnej izolácie vypočíta projektant, v rámci prípravy projektu pre stavebné povolenie. Pri renovácii však musíte o takýto rozpočet výslovne požiadať. 

  Správne naplánované zateplenie domu a kvalitne realizovaná tepelná izolácia môže z dlhodobého hľadiska znížiť náklady na polovicu, preto sa veľmi odporúča. Spravidla až 70 % tepelných strát vzniká v dôsledku nedostatočnej izolácie fasády alebo strechy.
  Obnova finálnej vrstvy fasády novým náterom 
  Obnova finálnej vrstvy fasády novým náterom 

  Odborná rada zo spoločnosti SPAK s.r.o.

  1. Kedy sa obnovuje teplená izolácia?

  Posúdenie stavebných konštrukcií podľa termovízie zabezpečujeme ako prvý krok pri príprave cenovej ponuky či riešenia obnovy tepelnej ochrany. Overená životnosť našich systémov je cez 60 rokov, no neodbornou aplikáciou ju niekedy realizátor radikálne skráti.

  1. Čo je potrebné vziať do úvahy pri renovácii izolačnej vrstvy fasády?

  Termovízia, sondy, mechanické "preklepanie" podkladov... každý kontakt a diagnostika má svoj význam. Zväčša po postavení lešenia odhalí investor aj skryté vady a s tými rátať treba. Je potrebné uvedomiť si, že na mokrú košeľu vetrovka nepomáha, ak by som to mal vysvetliť úplne laicky. Vo väčšine prípadoch však izolanty neprejavujú známky degradácie a tak je možné celoplošne aplikovať nový tepelnoizolačný plášť na pôvodný omietkový alebo tepelnoizolačný systém.

  3. Ako predĺžiť životnosť fasády?

  Naša spoločnosť poskytuje 10 ročné záruky na dodávané fasády. To je možné dosiahnuť nielen správnou aplikáciou podľa technologického predpisu, ale aj dodržaním dvoch vecí: malý servis každú sezónu, ktorého obsahom je detailné prezretie celého systému/škáry, tmely, dilatácie, ukončenia, detialy sokla, kontaktu rámov okenných a dverových otvorov so systémom veľký servis každých 7 rokov/celoplošné ošetrenie fasády odborne odporúčaným náterovým systémom. Jednoducho si treba uvedomiť, že aj auto vyžaduje svoj malý a veľký servis. Rovnako tak aj fasáda.

  Pán Miroslav Špak, špecialista pre fasády, spoločnosť SPAK s.r.o.

  3. Obnova fasády: finálna vrstva

  3.1. Poškodená finálna vrstva vplýva na celú fasádu

  Obnovu fasády je potrebné vykonať aj vtedy, keď sa na povrchu objavia zreteľné známky opotrebenia finálnej vrstvy fasády. Poškodená vrstva nedostatočne chráni budovu pred poveternostnými vplyvmi a negatívne ovplyvňuje aj vzhľad budovy. Predtým, ako sa pustíte do obnovy finálnej vrstvy fasády, je potrebné vedieť niekoľko faktov. Pri renovácii fasády sa najskôr treba zamerať na výber vhodného materiálu pre dokončovaciu vrstvu. V zásade treba vybrať taký materiál, ktorý bude ladiť s okolím, keďže je konečná vrstva fasády domov najviditeľnejším prvkom budovy. Iba tak bude prostredie, v ktorom žijete, upravené a príjemné. Nemenej dôležitá je aj kvalita, odolnosť a trvanlivosť použitého materiálu.

  3.2. Ako postupovať pri výbere materiálu na finálnu vrstvu fasády?

  Ak si nie ste istí ako treba správne postupovať pri výbere materiálu pre povrchovú úpravu vašej stavby, nech je návodom projekt pre stavebné povolenie (PSP), ktorý už máte vypracovaný. Pri vyhotovení fasády by sa rozhodne malo postupovať podľa tohto projektu (PSP), aj keď ide o renováciu. V územnoplánovacej informácii však môžete skontrolovať, ktoré materiály sú povolené v konkrétnom prostredí. Pri renovácii fasády musíte byť obzvlášť opatrní, ak ide o pamiatkovo chránenú stavbu, pretože v takom prípade musíte výslovne dodržiavať predpísané pravidlá. Renovácia finálnej vrstvy bude vždy najlepšie realizovaná, ak ju vykonajú profesionáli.

  Odborný článok 4886
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Fasáda?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 2015 realizátorov v oblasti Fasáda:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené