Pre oblasť

  Rekonštrukcia bytu na kľúč

  Článok si prečítalo viac ako 1241+ používateľov
  Už sme hovorili o rôznych prípadoch obnovy a rekonštrukcie bytu, tentokrát však osobitnú pozornosť budeme venovať rekonštrukcii bytu na kľúč. Rekonštrukcia bytu na kľúč pokrýva najväčší objem prác, čo sa následne prejaví v najvyšších nákladoch. Často sa stáva, že obnova bytu na kľúč je v porovnaní s výstavbou bytového domu náročnejšia. Prečítajte si nižšie, ktoré práce sú súčasťou rekonštrukcie bytu na kľúč, aký je postup pri kompletnej obnove bytu a aká je cena rekonštrukcie bytu na kľúč.
  Odborný článok 1241
  rekonstrukcia bytu na kluc
  Máme 2657 realizátorov v oblasti Rekonštrukcia bytu:

  1. Rekonštrukcia bytu na kľúč

  Kompletná rekonštrukcia bytu, resp. rekonštrukcia bytu na kľúč je zložitý, komplexný projekt, často zložitejší ako samotná stavba budovy. Najlepšie je preto vykonať kompletnú rekonštrukciu bytu po etapách. Zároveň sa odporúča spolupracovať s architektom a zhotoviteľom, ktorí vám pomôžu s riešeniami a splnia vaše predstavy a požiadavky, najmä vo fáze vypracovania návrhu rekonštrukcie bytu.

  2. Rekonštrukcia bytu: koncepčný návrh

  2.1. Rekonštrukcia bytu sa začína posúdením existujúceho stavu

  Fáza koncepčného návrhu sa začína posúdením súčasného stavu bytu, na základe ktorého sa vyhotoví kompletný zoznam prác, ktoré budú súčasťou rekonštrukcie. Hodnotenie súčasného stavu bytu je založené na obhliadke všetkých miestností v byte a zaznamenaní prípadných problémových miest (napr. oprava vlhkosti a podobne).

  2.2. Odborná rekonštrukcia bytu

  Potom nasleduje stretnutie s architektom, ktorý na základe vašich želaní a potrieb nakreslí nový plán bytu, ktorý zahŕňa nový interiérový dizajn, dispozičné riešenie priestoru, prípadné búranie stien, výber materiálov, podlahy, stropy, osvetlenie a podobne. Najmä pri búraní stien je vítaná spolupráca so stavebným inžinierom (statikom), ktorý posúdi, či je zbúranie stien vôbec možné z dôvodu zmeny konštrukcie budovy. Architekt vám nakreslí plán nového bytu a poskytne vám vizualizácie, ktoré sú výkonným nástrojom pri predstavovaní budúceho priestoru. 

  Po vypracovaní plánu rekonštrukcie na kľúč a súpisu prác a materiálov (výkazu výmer) je možné začať konkrétne práce.
  Rekonštrukcia bytu – búracie práce 
  Rekonštrukcia bytu – búracie práce 

  3. Rekonštrukcia bytu: búracie práce

  3.1. Čo všetko patrí medzi búracie práce?

  Medzi búracie práce patrí búranie (demolácia) priečok. Ako už bolo spomenuté, pri búraní stien je vítaná spolupráca so statikom, ktorý stenu presne definuje ako nosnú (do ktorej možno zasahovať iba vo výnimočných prípadoch) alebo nenosnú. Demolácia nosných stien v byte rozhodne neprichádza do úvahy, pretože sa tým mení konštrukcia celého bytového domu, čím sa objekt stáva nestabilným a nebezpečným pre použitie.

  3.2. Rekonštrukcia bytu: hrubý rozvod elektrických a vodovodných inštalácií

  Potom nasleduje hrubý rozvod elektrických a vodovodných inštalácií. Okrem kladenia inštalácií je v tejto fáze potrebné, resp. má zmysel zvážiť typ vykurovania, najmä ak ide o montáž potrubí pre podlahové vykurovanie, ktorú je potrebné vykonať pred vyhotovením podláh.

  3.3. Výmena okien a dverí

  Rekonštrukcia bytu na kľúč často zahŕňa výmenu okien a dverí, aby sa zabezpečila primeraná energetická účinnosť budovy. Zlá energetická účinnosť je výsledkom nekvalitných okien a dverí a najmä ich zlej montáže. Ani najdrahšie a najkvalitnejšie okná a dvere neslúžia svojmu účelu, ak nie sú správne namontované. 

  Zlá montáž okien a dverí sa následne prejaví hlavne vo vyšších nákladoch na vykurovanie.

  3.4. Vyhotovenie poteru

  Po hrubom rozvode elektrických a vodovodných inštalácií nasleduje vyhotovenie podláh (poter alebo mazanina). V prípade podlahového vykurovania sa poter ľahko rozleje a správne vyrovná na predtým položené potrubia podlahového vykurovania pripevnené k systémovej doske.

  3.5. Dokončovacie práce na rozvode elektrických a vodovodných inštalácií

  Tieto inštalačné práce zahŕňajú výmenu elektrických skríň, omietanie, vyrovnanie a vymaľovanie stien, kladenie elektrických káblov, montáž zásuviek a vypínačov a dokončenie vodovodu a kanalizácie.

  3.6. Hrubé a jemné omietky na stenách a stropoch

  Účelom hrubého a jemného omietania je príprava stien na konečné vyhladenie a maľovanie (maliarske práce). Pred nanášaním hrubej a jemnej omietky je samozrejme nevyhnutné, aby boli všetky poškodené steny opravené (zaplátané) a vyrovnané.

  Odborná rada zo spoločnosti A-ros

  1. Oplatí sa zrekonštruovať starý byt pred predajom?

  Niekto kupuje byt preto, aby sa hneď presťahoval do nového a nemal žiadne starosti s rekonštrukciou bytu. Potom sú tu iní kupujúci, ktorí si dajú zrekonštruovať byt, preto že si ho chcú prerobiť podľa seba tak, aby boli spokojní. Zväčša sa jedná o kúpelňu a kuchyňu a to je väčšina.

  2. Ako dlho trvá rekonštrukcia priemerného bytu?

  Rekonštrukcia priemerného bytu záleží od rozsahu prác, ale zhruba je potrebné 4 až 6 týždňou.

  3. Potrebujem stavebné povolenie pre rekonštrukciu bytu?

  Stavebné povolenie pre rekonštrukciu bytu je väčšinou potrebné, ale tiež závisí od rozsahu prác pri rekonštrukcii.

  Pán Andrej Kollár, spoločnosť A-ros

  3.7. Rekonštrukcia bytu: maliarske práce

  Maliarske práce zahŕňajú dokončovacie práce na stenách a stropoch – vyrovnanie, gletovanie a nakoniec maľovanie.

  3.8. Pokladanie podlahových krytín a montáž vypínačov a zásuviek

  Po dokončení maliarskych prác pokračuje proces rekonštrukcie bytu na kľúč položením alebo opravou podlahových krytín. Patrí sem napríklad položenie parkiet, laminátov, vinylových (PVC) podláh, keramických dlaždíc a podobne. Následne prichádza na rad montáž všetkých vypínačov a zásuviek.

  4. Rekonštrukcia bytu: rekonštrukcia kúpeľne

  Rekonštrukcia kúpeľne je v rámci kompletnej rekonštrukcie bytu jedným z najväčších nákladov. Najdrahšia je vodoinštalácia a sanitárne vybavenie a najmä, ak sa premiestňuje kanalizácia alebo iné potrubie. Cena kompletnej rekonštrukcie kúpeľne, do ktorej je zahrnutá výmena obkladov, inštalácií a sanitárneho vybavenia, sa pohybuje okolo 600 EUR/m2. Cena rekonštrukcie kúpeľne sa pohybuje od 2000 EUR až do 6000 EUR. 

  Rekonštrukcia kúpeľne je jedným z najväčších nákladov v rámci rekonštrukcie bytu
  Rekonštrukcia kúpeľne je jedným z najväčších nákladov v rámci rekonštrukcie bytu

  5.  Koľko stojí rekonštrukcia bytu na kľúč

  Cena rekonštrukcie bytu závisí od množstva zásahov, typu a kvality vstavaných materiálov, dodávateľa, zložitosti rekonštrukcie a podobne. Cena kompletnej rekonštrukcie bytu s demoláciou priečok, postavením nových stien, kompletnou obnovou elektrických inštalácií, zhotovením nového vykurovania, montážou sadrokartónu, obkladačskými, parketárskymi a maliarskymi prácami, sa začína od 400 EUR/m2 až do 600 EUR/m2 a viac. Za rekonštrukciu bytu na kľúč, s výmerou 65 m2, zaplatíte takých 35 000 EUR.

  Odborný článok 1241
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Rekonštrukcia bytu?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 2657 realizátorov v oblasti Rekonštrukcia bytu:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené