Pre oblasť

  6 krokov k montovanému domu

  Článok si prečítalo viac ako 1030+ používateľov
  Rozhodnutie vlastniť dom nie je ľahké rozhodnutie a nemožno ho urobiť narýchlo bez toho, aby ste nemuseli čeliť množstvu otázok týkajúcich sa jednotlivých krokov – v tomto prípade tých, ktoré vedú k vysnívanému montovanému domu. Od nápadu po odovzdanie kľúča od vášho nového domu treba zdolať najmenej 6 základných krokov. Predstavíme ich v nasledujúcom texte v nádeji, že vám pomôžu urobiť toto dôležité životné rozhodnutie.
  Odborný článok 1030
  montovany dom
  Máme 477 realizátorov v oblasti Montované domy:

  1. Výber pozemku

  Pri výbere pozemku je potrebné dbať na to, aby bol váš budúci pozemok svojím priestorovým usporiadaním určený na výstavbu objektov. Na začiatku má zmysel skontrolovať stav a všetky vlastnosti vybraného pozemku, pretože všetky informácie budú veľmi nápomocné pri návrhu (projektovaní) a založení nového domu. Pozemok môže byť vybavený všetkou potrebnou komunálnou infraštruktúrou a prípojkami od samého začiatku, alebo je možné všetko potrebné zabezpečiť v určitom časovom období.

  Pri výbere a kúpe pozemku sú dôležité aj informácie o makrolokácii a mikrolokácii, pretože sú potrebné pre veľkosť a tvar domu a jeho správne usporiadanie. Pri mikrolokácii sa berú do úvahy tieto zložky: pozemok, svah, vodné toky, budovy v bezprostrednej blízkosti, susedné pozemky a podobne. Makrolokácia zohľadňuje umiestnenie pozemku vo vzťahu k dôležitým uzlom: blízkosť osídleného miesta, vzdelávacích, zdravotníckych a ďalších verejných zariadení, nákupného centra a podobne.

  2. Výber montovaného (prefabrikovaného) domu a podpis zmluvy

  Najskôr je potrebné vyhliadnuť špecializované spoločnosti na výrobu montovaných domov a vybrať si jednu z nich. Odporúčame vám, aby ste si na to vyhradili trochu času a porovnali ceny, kvalitu a ďalšie vlastnosti, zohľadnili vaše priania a potreby. Pri výbere domu sa môžete rozhodnúť pre typový dom alebo na dom na mieru. Katalóg typových domov obsahuje štandardné plány montovaných stavieb. Montovaný dom na mieru je vlastne ten, ktorý je založený na individuálnom návrhu zákazníka, jeho želaniach a potrebách. Paralelne s výberom požadovaného domu sa získavajú aj informácie o polohe, pretože nakoniec je dôležité, aby sa zvolený typ montovaného domu zhodoval s týmito informáciami.

  Pri výbere typového domu sa môžete rozhodnúť pre akýkoľvek montovaný dom z katalógu určitej spoločnosti, ale ak chcete montovaný dom, ktorý je navrhnutý podľa vašich predstáv, budete potrebovať ešte nejaké práce a stretnutia s architektom. Architekta si môžete najať aj v prípade výberu typového domu, keď požadujete určité zmeny a úpravy pôdorysu podľa vlastnej predstavy. Spolu s architektom sa formuje finálny návrh montovaného domu a architekt vám zároveň poradí s technológiou a technologickými systémami. Je dôležité, aby vám architekt na začiatku projektu tiež poskytol približný odhad nákladov celého projektu. Idea, ktorá sa prenáša na papier, musí byť racionálna, aby nakoniec nevznikli nadmerné náklady spojené s plánovanou výstavbou.  Celkovú výšku investície ovplyvňuje výber systému, architektonické riešenie, výber materiálov a zvolená fáza výstavby.

  Po odsúhlasení údajov týkajúcich sa stavby montovaného domu dôjde k uzavretiu zmluvy. Zmluva zaručuje, že neexistujú žiadne ďalšie dodatočné náklady, pokiaľ sa na žiadosť zákazníka nevykonajú ďalšie práce, ku ktorým je pred ich realizáciou pripravená ďalšia ponuka, ktorú musí zákazník potvrdiť.

  3. Projektová dokumentácia

  Dokumentácia na získanie všetkých povolení sa považuje za zdĺhavý proces, ktorý veľká väčšina ľudí oprávnene považuje za najzložitejší. Preto sa odporúča vyhľadať odborníkov, ktorí za vás vykonajú prácu na získanie stavebného povolenia so všetkými ostatnými súhlasmi. Pokiaľ ide o prípravu dokumentácie, môžete sa obrátiť na firmu so špecializáciou na montované domy, kde ste si vybrali svoj vysnívaný budúci dom. Celý proces vybavovania dokumentácie sa začína získaním informácií o polohe a spoločnosť vám s najväčšou pravdepodobnosťou  pomôže s geodetickými službami, parcelovaním a podobnými záležitosťami.

  Pri získavaní projektovej dokumentácie máte niekoľko možností. V prípade, že máte vlastného architekta a projektová dokumentácia je vypracovaná podľa vášho želania (PSP na mieru), jej vyhotovenie má na starosti architekt. V prípade, že sa rozhodnete pre štandardný plán montovaného domu, projektovú dokumentáciu vypracúva spoločnosť, od ktorej montovaný dom kupujete. Je potrebné poznamenať, že miestni majstri nemôžu získať projektovú dokumentáciu, pretože na to nemajú oprávnenie.

  Na ceste k stavebnému povoleniu je potrebné mať projekt k žiadosti o získanie stavebného povolenia (PSP), po ktorom nasleduje získanie všetkých súhlasov schvaľovateľov podľa pripraveného PSP. V súbore súhlasov, povolení a rozhodnutí sú väčšinou zastúpené predovšetkým spoločnosti na distribúciu elektriny, spoločnosti poskytujúce verejné služby, povolenia na ochranu vôd, riaditeľstvá ciest a podobne. Pomoc odborníkov pri príprave dokumentácie je určite vítaná. Po získaní stavebného povolenia môžete relaxovať a spolu s odborníkmi z firmy vypracovať predbežný harmonogram pre realizáciu vášho montovaného domu.

  Odborná rada zo spoločnosti HEMMA SK s.r.o.

  1. Čo sú to drevodomy?

  Drevodomy sú nízkoenergetické stavby, ktoré svojou rýchlosťou výstavby a nákladmi na vykurovanie konkurujú murovaným stavbám. Ľudia majú voči drevodomom stále predsudky, obávajú sa či dom ako taký vydrží, či nezhorí, či ho obrazne povedané nezoberie vietor atď. Drevostavbami sa venujem od roku 1996, čiže v podstate od ukončenia strednej školy a prešiel som si skoro všetkými profesiami pri výrobe a montáži drevodomu, či už na Slovensku, kde ma vychovala Bučina Zvolen a. s., alebo v zahraničí prevažne Nemecko, Švédsko a Švajčiarsko. Postup je všade iný, no výsledok je ten istý kvalitný, pevný drevodom a preto môžem aj ja svojimi skúsenosťami potvrdiť, že dom vydrží (sú prísnejšie statické prepočty), má lepšie protipožiarne vlastnosti (to sa týka hlavne moderných drevodomov, kde sú použité certifikované materiály, ktoré podliehajú pod prísne normy spĺňajúce protipožiarne požiadavky).

  2. Ktoré sú výhody drevených montovaných stavieb a prečo sa rozhodnúť pre výstavbu drevom?

  Najväčšou výhodou drevodomu je, že sa používajú materiály z trvalo obnoviteľných zdrojov, v prevažnej časti je to drevná surovina, ďalej je to rýchlosť výstavby (pri montáži z hotových panelov, vyrobených v hale, to robí max. 7 až 10 dní do stavu hrubej stavby), možnosť výstavby viacerími postupmi (stĺpikový systém priamo na základovej platni, montáž z hotových panelov, atď), drevodomy sú antialergické, samozrejme pri správnom dodržaní postupov pri montáži nielen drevodomu ako takého, ale aj pri jeho súčastiach ako sú okná, rekuperácia, atď...

  3. Ako sa pohybujú ceny montovaných domov?

  V dnešnej dobe je toto veľmi ťažká otázka. V minulosti, kedy boli ceny viac menej stabilné, tam sa dalo odpovedať jednoduchšie, no teraz je to o dosť ťažšie, hlavne kvôli tomu, že povedzme teraz sa vypočíta zákazníkovi cena a o týždeň už neplatí, lebo na materiáloch sa pohybuje cena každý deň. Je iné keď príde zákazník a povie chcem drevodom taký a taký, cena sa vyráta, podpíše sa zmluva a pri objednávke materiálov už dodávateľ nemôže veľmi hýbať s cenou, ale iné je, keď zákazník príde a povie chcem tento dom, vyráta sa mu cena a keď sa vráti o mesiac tak cena už neplatí, lebo cena stúpa a nikto z nás na tom nechce prerobiť.

  4. Aké sú populárne montované domy u nás na Slovensku?

  Ako som už písal vyššie, tak zatiaľ prevažuje sendvičový systém, kde je skladba steny fasáda, polystyrén popr. fasádna min. doska, osb doska, drevený rám s izoláciou, parozábrana, inštalačná predstena. Pre tých solventnejších sú možno zaujímavé aj drevodomy z CLT panelov, kde sa materiál dováža zväčša z Rakúska, ďalej môžem uviesť zrubové domy. Tieto typy sú u nás najpoužívanejšie.

  Pán Radoslav Ďurač, spoločnosť HEMMA SK s.r.o.

  4. Financovanie a subvencie

  Svoj budúci montovaný dom chcete financovať spôsobom, ktorý je pre vás momentálne najvhodnejší a najpriaznivejší? Najpriaznivejšie podmienky určite ponúkajú tzv. ekologické pôžičky, pri ktorých musíte predložiť doklad o výstavbe energeticky efektívneho zariadenia. Banky a fondy vám pomôžu s financovaním,  spolupracujú so stavebnými spoločnosťami určitých profilov a spoločne nachádzajú najvýhodnejšiu formu financovania. V posledných rokoch je podporovaný rozvoj v oblasti ochrany životného prostredia poskytovaním pôžičiek resp. záruk na investície do životného prostredia a iné formy pomoci. Zahŕňa to pôžičky na investície do solárnych vykurovacích systémov, obnovu jednej alebo viacerých obytných budov, nízkoenergetickú alebo pasívnu výstavbu a niektoré opatrenia na obnovu existujúcich bytových domov. Ak chcete nájsť najvhodnejší a najpriaznivejší spôsob financovania, odporúčame vám venovať viac času na získanie komplexných informácií. Dôvod spočíva v spôsobe platby za montovaný dom, pretože väčšina investícií je platená vopred. Ak sa budete usilovať, s trochou trpezlivosti a šťastia určite sa vám podarí dosiahnuť výrazné úspory.

  Výhoda budovania energeticky úsporných a pasívnych zariadení, akými sú napr. montované domy, prináša tiež určité výhody. Odborníci zo spoločnosti, od ktorej montovaný dom kupujete, o týchto veciach určite vedia veľa, a preto vám budú vedieť poradiť s výberom materiálov a technológií, ktoré sú pre dotácie potrebné. To sa týka aj výhod a nevýhod určitých technológií a materiálov v porovnaní s nákupnými cenami, efektívnosťou a úsporami.

  Dotáciu je možné získať na určité triedy energetickej efektívnosti zariadenia, tepelné čerpadlá, vetranie budovy s rekuperáciou, solárne vykurovacie systémy, využívanie drevnej biomasy a všeličo iné.

  5. Objednávka montovaného domu a záverečná kontrola plánov

  Po všetkých konzultáciách a výbere domu, vypracovaní projektovej dokumentácie a dohode o financovaní a dotáciách,  nasleduje objednávka domu a podpis zmluvy. Musí sa vymedziť rozsah dodávky a požadovaná fáza výstavby montovaného domu. Montovaný dom sa  objednáva v súlade s platným stavebným povolením. Na podrobnosti, farby, typy a ďalšie veci definované v zmluve sa použijú výrazy, terminológia a slovník stavby. Konštruktéri vo firme kreslia výkresy a pôdorysy s najmenšími detailmi a v súlade so zoznamom prác sa objednávajú okná a dvere a ďalší potrebný materiál na dokončenie montovaného domu.

  Všetky plány súvisiace s výrobou montovaného domu dostane zákazník na schválenie, skontroluje ich spolu s projektantom a podpíše ich. Na základe preskúmania plánov a všetkých podrobností sa musíte ubezpečiť, že váš montovaný dom bude naozaj taký, aký ste  chceli mať. Podpis na výrobných alebo projektových (stavebných) plánoch je posledným krokom pred začatím realizácie  montovaného domu vo výrobe.

  6. Výroba a stavba montovaného domu

  Stavba domu sa začína vo výrobe, kde je tiež možné vidieť výrobný proces. Hlavnou výhodou výroby montovaného domu je nezávislosť od poveternostných podmienok a optimálne a stabilné podmienky pre plynulý proces prefabrikácie prvkov. Spoločnosti na výrobu montovaných domov používajú prírodne a technicky sušené certifikované drevo, rôzne druhy dosiek (sadra, drevotrieska, cement), spojovacie prvky zodpovedajúcej kvality a izolačné a iné materiály, ktoré zabezpečujú vysokú kvalitu domu z hľadiska energetickej efektívnosti a použitia ekologických materiálov.

  Po dokončení výrobného procesu sa prefabrikované prvky domu dopravia na stavenisko a položia sa na predtým zhotovenú základovú dosku. Montovaný dom je postavený v extrémne krátkom čase a je pripravený na nasťahovanie už o 5 mesiacov.

  Montované domy vo výrobnom závode
  Montované domy vo výrobnom závode
  Odborný článok 1030
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Montované domy?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 477 realizátorov v oblasti Montované domy:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené