Pre oblasť

  Plochá zelená strecha

  Článok si prečítalo viac ako 1765+ používateľov
  Zelená strecha je čoraz viac známa ako moderná (súčasná) verzia plochej (rovnej) strechy. Plochá zelená strecha má mnoho výhod, a to nielen kvôli svojej estetike, ale aj vďaka ďalším pozitívnym faktorom. Dalo by sa povedať, že sa zelená strecha považuje za riešenie, ktoré významnou mierou prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. V tomto článku sme zhrnuli základné výhody zelenej strechy a jej správnu realizáciu.
  Odborný článok 1765
  plocha zelena strecha
  Máme 314 realizátorov v oblasti Zelená strecha:

  1. Prečo sa rozhodnúť pre zelenú strechu

  1.1. Zelenými strechami sa vracia do prírody časť zelene odstránenej výstavbou

  Prvou výhodou zelenej strechy je skutočnosť, že týmto spôsobom vraciame do prírody časť zelene a ďalších porastov, ktoré sme kvôli stavbe objektu boli nútení odstrániť. Ako vieme, rastliny sú veľmi dôležitou súčasťou prírody, pretože produkujú kyslík, ktorý potrebujeme na  život. Nevyhnutná je, samozrejme, správna a kvalitná realizácia zelenej strechy a všetkých detailov. V prípade, že bude plochá zelená strecha vyrobená profesionálne a bezchybne, existuje možnosť jej ekologizácie a teda využívania všetkých výhod, ktoré nám tento typ strechy ponúkne.

  1.2. Zelená strecha ušetrí energiu aj peniaze

  Zelená strecha umožňuje ušetriť peniaze, pretože v zime, ale najmä v lete, je dodatočnou vrstvou izolácie. Úspora bude teda v prevádzkových nákladoch, resp. nákladoch na vykurovanie. Výrazne sa zníži aj použitie klimatizácie v priestoroch pod zelenou strechou. Okrem primeranej tepelnej izolácie k tomu prispievajú aj rastliny, pretože sa strecha pod nimi nikdy neprehrieva, v skutočnosti ju rastliny ochladzujú. Rastliny vlastne zastavujú teplo, ktoré by unikalo do spodných vrstiev plochej strešnej konštrukcie.

  1.3. Rastliny prispievajú k dlhšej životnosti strechy

  Rastliny prispievajú k dlhšej životnosti strechy, pretože vrstvy vegetácie chránia spodné vrstvy strechy. Hydroizolácia je tak chránená pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi a inými možnými mechanickými poškodeniami.

  1.4. Plochá zelená strecha ponúka aj ďalší obytný priestor

  Plochá zelená strecha nám ponúka aj ďalší obytný priestor, ako je napr. relaxačná terasa, zeleninová záhrada a podobne. 

  1.5. Zelená strecha prispieva k zníženiu hluku

  Takáto strecha prispieva nielen k vzhľadu samotnej budovy, ale aj k zníženiu hluku. 

  1.6. Vegetácia zlepšuje kvalitu vzduchu

  Vegetácia vysadená na zelenej streche zlepšuje  kvalitu vzduchu, pretože filtruje prach a smog, a tým znižuje množstvo CO2 vo vzduchu.  

  1.7. Zelená strecha je ochranou pred krupobitím

  Keď ide o výhody zelenej strechy, je potrebné poznamenať, že ponúka úplnú ochranu všetkých vrstiev pred poškodením krupobitím.

  2. Typy zelených striech

  Keď ide o strechu porastenú zeleňou, často sa objavujú pojmy extenzívna a intenzívna zelená strecha. Medzi týmito typmi zelených striech sú určité rozdiely. Treba ich poznať, aby ste sa vedeli rozhodnúť pre ten správny typ.

  2.1. Extenzívna zelená strecha

  Extenzívne zelené strechy patria medzi najčastejšie realizované zelené strechy. Využívajú sa na stavbách s nízkou nosnosťou strešnej konštrukcie. Vysádzané sú vegetáciou, ktorá dokáže fungovať v extrémnych podmienkach. Sú to rastliny s vysokou regeneračnou schopnosťou, takže najčastejšie zastúpené rastliny na tomto type striech sú rôzne sukulentné druhy, machy, trávy a byliny.  Tento typ zelenej strechy sa vyznačuje nízkou hrúbkou strešného substrátu (max. 10 cm). Extenzívnu zelenú strechu možno realizovať s relatívne nízkymi nákladmi, a aj údržba je minimálna. Nevýhodou však je, že nie je určená na pohyb osôb.

  2.2. Intenzívna zelená strecha

  Je vhodná pre tých, ktorí plánujú strechu využívať a tráviť na nej voľný čas. Tento typ zelenej strechy sa odporúča pre strechy, ktoré znesú vyššie zaťaženie, vrstva substrátu je totiž vyššia, zvyčajne od 30 do 100 cm.  Najčastejšie sa pre pokrývanie intenzívnych zelených striech používa klasický trávnik. S týmto typom zelenej strechy súvisí výsadba trávy, kvetov, kríkov, stromov... Je náročnejšia na údržbu (kosenie trávy a pod.), samozrejme v závislosti od typu zelene. Tento systém dokáže veľmi účinne zadržiavať dažďovú vodu.

  Odborná rada zo spoločnosti GAMAT, s.r.o.

  1. Prečo budovať vegetačnú strechu, aké sú jej výhody?

  Zelená strecha je nielen krásna, ale aj užitočná. Výrazne reguluje teplotu vo vnútri objektu a v jeho okolí. Podľa správy, ktorú publikoval Národný výskumný ústav v Kanade, potreba používania klimatizácie je až o 75 % nižšia, keď má dom zelenú strechu. Vrstvy zelenej strechy chránia hydroizoláciu pred veľkými teplotnými výkyvmi, ale aj pred mechanickým poškodením. Rastliny na streche zachytávajú prach a škodlivé látky v ovzduší. Sú vynikajúce v tlmení hluku. V lete zelená strecha zadrží 70 - 90 % všetkých zrážok. V zime je to približne 40 %. Rozsiahle plochy pokryté širokou škálou vegetácie poskytujú domov mikroorganizmom, bezstavovcom, drobnému hmyzu a vtákom. Zelená strecha môže byť veľkým plusom pri predaji domu, bytov v bytovom dome, pri prenájme bytov, alebo obchodných priestorov. Zelené strechy kompenzujú prírode to, čo jej ľudia berú svojou činnosťou. Zelenú strechu je potrebné vnímať ako investíciu, nie ako náklad. Vegetačné strechy majú mnoho benefitov a vložené prostriedky sa vám vrátia. Navyše sa môžete kochať pohľadom na zelenú strechu alebo si vytvoríte ďalší priestor na trávenie voľného času.

  2. Vyžaduje si zelená strecha závlahu?

  Niektoré typy zelených striech závlahu vyžadujú, existujú však aj také, ktoré sú bezúdržbové a závlaha a ani závlahový systém nie je potrebný. Zelené strechy sa rozdeľujú na extenzívne a intenzívne. Extenzívna zelená strecha od firmy GAMAT = bezúdržbová zelená strecha so zárukou až 20 rokov. Veľkým pozitívom extenzívnej zelenej strechy je bezúdržbovosť. Po vysadení rastlín nie je potrebné pravidelné zavlažovanie, kosenie, strihanie ani hnojenie. Na povrch strechy sa vysádzajú rastliny, ktoré sú odolné voči extrémnym podmienkam ako napríklad: striedanie tepla, sucha a mrazu. Najčastejšie sa na vysádzanie používajú rastliny zvané rozchodníky. Tieto rastliny postupne porastú celú plochu a vytvoria hustý koberec. Najviac používanou variantov pri extenzívnych zelených strechách spoločnosťou GAMAT sú však už vopred predsadené zásobníky napríklad ECOSEDUM, svojou flexibilnosťou a váhou sú bezkonkurenčné. Výška substrátu sa pohybuje od 5 do 7 cm. Pri plnom nasiaknutí vodou zaťaží strechu na 60 až 95 kg/m2. Intenzívna zelená strecha = menej flexibilné riešenie vhodné pre milovníkov záhrady. Je najvhodnejšou voľbou, ak plánujete stráviť čas práve v nej. Vyznačuje sa rozmanitosťou druhov. Podľa toho, akú hrúbku substrátu si zvolíte, také typy rastlín môžete na streche pestovať. Najčastejšie sa na pokrytie strechy používa trávnik. Pri tomto variante výška substrátu nemôže byť menšia ako 20 cm. Na substrát sa vysadia predpestované koberce. Po dokončení si môžete začať užívať záhradu. Pre tento typ strechy je dôležitá pravidelná údržba – kosenie, hnojenie, zavlažovací systém. Pri intenzívnej zelenej streche je potrebné rátať s hmotnosťou celej skladby cca 300 kg/m2.

  3. Aký je postup pri budovaní zelenej strechy?

  Najjednoduchší postup pri budovaní zelenej strechy je použitie už vopred predsadených zásobníkov zelenej strechy, napríklad ECOSEDUM. Vďaka svojej flexibilite, váhe a jednoduchou manipuláciou dokáže už jedna osoba za deň pokryť strechu predsadenými modulmi o rozlohe cca 300 m2. Zatiaľ čo pri klasickej zelenej streche je postup zdĺhavý a vytvoríte si na streche niekoľko celistvých vrstiev drenážnych vrstiev, fólií, štrku či samotného substrátu, kde postup trvá aj niekoľko dní a nakoniec sa samotná zeleň musí na povrchu strechy stať celistvá. Pri defekte hydroizolácie je nutné klasickú zelenú strechu demontovať, aby sa hydroizolácia mohla technologicky správne opraviť/vymeniť. Pri našej zelenej streche tvorenej s vopred predsadených modulov/zásobníkov máte už v prvý deň realizácie zelenú strechu celistvú a homogénnu, povrch je na 90 % pokrytý zeleňou a pri akomkoľvek defekte hydroizolácie plochej strechy postačuje jednotlivé moduly presunúť a hydroizoláciu správne technologicky opraviť. Potom moduly jednoducho uložíme naspäť na svoje miesto.

  Pán Matúš Garb, spoločnosť GAMAT, s.r.o.

  3.  Realizácia zelenej strechy

  Pre kvalitnú realizáciu zelenej strechy je samozrejme nevyhnutný profesionálny prístup majstrov a použitie kvalitných materiálov, najmä hydroizolácie, ktorá je najdôležitejším prvkom zelenej strechy.

  Klasická plochá zelená strecha má tieto vrstvy: doska zo železobetónu, základný bitúmenový náter, bodovo zváraná parozábrana,  dve vrstvy tepelnej izolácie EPS, prvá vrstva hydroizolácie (samolepiaca páska), druhá vrstva hydroizolácie (pásy, ktoré zabraňujú prenikaniu koreňov), membrána, ktorá zabraňuje prenikaniu koreňov, drenážna vrstva, substrát s minerálnymi vláknami, pôda a vegetácia. Na bokoch sa inštaluje hrana z profilu v tvare písmena L a štrk. 

  Plochá zelená strecha má nasledovné vrstvy:

  1. Kamenná vlna, špeciálny typ pre ploché strechy.
  2. Mechanické pripevnenie izolácie ku konštrukcii. Mechanické pripevnenie je najbežnejším spôsobom inštalácie hydroizolačnej fólie na nosnú strešnú konštrukciu.
  3. Hrana z profilu v tvare písmena L na oddelenie vegetačnej vrstvy od parapetu.
  4. Vegetačná vrstva s hrúbkou 2 až 4 cm.
  5. Podklad s hrúbkou 4 cm.
  6. Drenážna vrstva s hrúbkou 2,5 cm. Možnosť usporiadania drenážnej vrstvy s nádržou alebo bez nej.
  7. Špeciálna fólia proti koreňom. Fólia sa inštaluje, ak hydroizolácia nemá ochranu proti koreňom rastlín. Do klasickej hydroizolačnej fólie sa pridávajú chemické prísady, vďaka ktorým sa korene otáčajú na druhú stranu, a nepoškodzujú tak konštrukciu strechy.
  8. Hydroizolačná fólia s protikoreňovou ochranou.
  9. Kamenná vlna - špeciálne druhy pre tento typ strešnej konštrukcie.
  10. Kamenná vlna - špeciálny druh na tepelnú izoláciu.
  11. Parozábrana na zabránenie prieniku vlhkosti do stavebnej konštrukcie.
  12. Železobetónová doska s hrúbkou 20 cm.
  Odborný článok 1765
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zelená strecha?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 314 realizátorov v oblasti Zelená strecha:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené