articles_articles
  Urbanizmus (ako synonymum sa uvádza pojem urbanistika) je samostatná vedecká a tvorivá disciplína, ktorá sa zaoberá teoreticky a prakticky problematikou rozvoja osídlenia na všetkých úrovniach. Spolu s architektúrou tvorí neoddeliteľnú jednotu. Zaoberá sa teoreticky a prakticky plánovanou výstavbou miest, obcí a sídlisk, ich usporiadaním a údržbou. Hlavným cieľom moderného mestského plánovania je zabezpečiť maximálnu kvalitu života v mestských a vidieckych oblastiach, vytvoriť silnú ekonomickú úlohu miest a zabezpečiť zdravé životné prostredie. Urbanizmus je časťou územného plánovania.
  Odborný článok 183
  urbanizmus.jpg
  Máme 138 realizátorov v oblasti Urbanizmus a územné plánovanie:

  1. Urbanizmus/územné plánovanie

  1.1. Čo je urbanizmus?

  Urbanizmus označuje odbor, ktorý sa zaoberá plánovaním a výstavbou miest podľa technických a estetických požiadaviek. Úlohou urbanizmu je predvídať a plánovať využitie pôdy spôsobom, ktorý povedie k hospodárskemu a sociálnemu pokroku, a zároveň chrániť životné prostredie.

  1.2. Územné plánovanie

  Územné plánovanie je súčasťou urbanizmu, ktorého primárnou úlohou je zabezpečiť obyvateľom mesta alebo vidieka primeranú kvalitu života, ktorú je možné dosiahnuť vhodným plánovaním. Pri plánovaní mestských a vidieckych oblastí je potrebné mať na zreteli moderný udržateľný územný rozvoj. Trvalo udržateľný rozvoj musí zabezpečiť obnovu a vitalitu starých centier miest a umožniť rast a rozvoj rôznych aktivít. Trvalo udržateľný priestorový rozvoj nie je o rozširovaní vplyvných zón mesta smerom von, ale o ich rozvoji smerom dovnútra. Reurbanizácia vnútromestských obytných zón (obnova centier miest) sa v poslednej dobe stala veľmi aktuálnym procesom.

  2. Územný plán

  2.1. Čo všetko obsahuje územný plán?

  Územný plán obsahuje mnoho ďalších plánov. Medzi výsledky územného plánovania patria plány, riešenia a východiská pre rozhodovanie o rozvoji s prihliadnutím na priestorové dimenzie rozvoja a dopady na zastavané, prírodné a spoločenské prostredie a na rôzne možnosti realizácie jednotlivých územných a rozvojových plánov. Strategický územný plán obsahuje územné akty, jednotlivé zložky strategických priestorových aktov, realizačné plány, odborné podklady a rôzne návrhy koncepčných riešení.

  2.2.  Kto sa podieľa na príprave územných plánov?

  Na príprave a vypracovaní územných plánov sa podieľa mnoho rôznych profesií a odborníkov. Architekti a záhradní architekti sa podieľajú na úlohách v oblasti územného plánovania, ktoré zahŕňa urbanizmus, v spolupráci so spolupracovníkmi v oblasti dopravného inžinierstva, komunálnej infraštruktúry, geodézie a informačných systémov. V procese prípravy územného plánu v naozaj podrobných detailoch zapojení sú aj tzv. externí spolupracovníci v oblasti geografie, demografie, sociológie, ekonómie, biológie, komunikácie a ochrany životného prostredia.

  Moderný urbanizmus sa usiluje o trvalo udržateľný rozvoj a koncentráciu miest
  Moderný urbanizmus sa usiluje o trvalo udržateľný rozvoj a koncentráciu miest

  3. Urbanistické projekty

  Územné plánovanie je komplexný systém zaoberajúci sa všetkými aspektmi nášho prostredia (stavba sídiel, dopravná a technická infraštruktúra, prvky vytvárajúce prírodné zložky životného prostredia). Medzi činnosti v oblasti urbanizmu patrí príprava územných plánov, územnoplánovacích podkladov a urbanistických štúdií. Základné nástroje územného plánovania sú územné plány obcí, zón a regiónov. Územné plánovanie má predovšetkým regulačnú úlohu. Územnoplánovacie podklady sú dokumenty a súbory údajov vypracované na účel územného plánovania, ktoré slúžia na vypracovanie návrhu územného plánu alebo na zistenie potrieb a rozsahu aktualizácie územného plánu. Urbanistické štúdie riešia koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

  4. Moderný urbanizmus a výzvy

  Moderný urbanizmus čelí mnohým výzvam a pravdepodobne najväčšou výzvou je vyvážený udržateľný rozvoj a pokrok. Urbanizmus musí na jednej strane podporovať obnovu a revitalizáciu historických centier miest a na druhej strane umožňovať rozvoj mnohých nových aktivít. Urbanizmus musí tiež reagovať na výzvy moderného sveta, ako je starnutie obyvateľstva, zmena pracovných a sociálnych režimov, environmentálna kríza a znižovanie znečistenia životného prostredia a v posledných rokoch výrazný nedostatok bývania a migrácia z tretieho sveta do rozvinutejších krajín. Západné krajiny sú dobrým príkladom, keď ide o proces modernizácie. Problémom moderných miest, s ktorým musí urbanizmus zápasiť, je revitalizácia a reorganizácia bývalých priemyselných oblastí, ktoré sú opustené a chátrajú. V posledných desaťročiach sme zaznamenali trend zahusťovania sídlisk v mestských častiach alebo rozširovania miest smerom dovnútra namiesto smerom von.

  Odborný článok 183
  Autor: Daibau casopis
  Máme 138 realizátorov v oblasti Urbanizmus a územné plánovanie:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  ODPORUČENÍ POSKYTOVATELIA V OBLASTI URBANIZMUS A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
  8.7
  0

  JURANI&TOMA ARCHITEKTI s.r.o.

  Panská 15, 81101 Bratislava
  8.7
  0

  KOSI s.r.o.

  Rožňavská 5303/4, 82104 Bratislava
  8.7
  0

  CNC design, v.o.s.

  Ševčenkova 20, 85102 Bratislava
  8.7
  0

  Ing. David Švrčina

  Hviezdoslavov 913, 93041 Hviezdoslavov
  8.7
  0

  ARCH TRADE, s.r.o.

  Priehradná 2292/14, 03601 Martin
  8.7
  0

  Architektonický ateliér Juraj Smieško s.r.o.

  Čapajevova 4893/6, 08001 Prešov
  Máme 138 realizátorov v oblasti Urbanizmus a územné plánovanie:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI URBANIZMUS A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE?

 • Urbanizmus a územné plánovanie Bánovce nad Bebravou
 • Urbanizmus a územné plánovanie Banská Bystrica
 • Urbanizmus a územné plánovanie Bardejov
 • Urbanizmus a územné plánovanie Bratislava
 • Urbanizmus a územné plánovanie Brezno
 • Urbanizmus a územné plánovanie Bytča
 • Urbanizmus a územné plánovanie Čadca
 • Urbanizmus a územné plánovanie Detva
 • Urbanizmus a územné plánovanie Dolný Kubín
 • Urbanizmus a územné plánovanie Dunajská Streda
 • Urbanizmus a územné plánovanie Galanta
 • Urbanizmus a územné plánovanie Gelnica
 • Urbanizmus a územné plánovanie Hlohovec
 • Urbanizmus a územné plánovanie Humenné
 • Urbanizmus a územné plánovanie Ilava
 • Urbanizmus a územné plánovanie Kežmarok
 • Urbanizmus a územné plánovanie Komárno
 • Urbanizmus a územné plánovanie Košice
 • Urbanizmus a územné plánovanie Krupina
 • Urbanizmus a územné plánovanie Kysucké Nové Mesto
 • Urbanizmus a územné plánovanie Levice
 • Urbanizmus a územné plánovanie Levoča
 • Urbanizmus a územné plánovanie Liptovský Mikuláš
 • Urbanizmus a územné plánovanie Lučenec
 • Urbanizmus a územné plánovanie Malacky
 • Urbanizmus a územné plánovanie Martin
 • Urbanizmus a územné plánovanie Medzilaborce
 • Urbanizmus a územné plánovanie Michalovce
 • Urbanizmus a územné plánovanie Myjava
 • Urbanizmus a územné plánovanie Námestovo
 • Urbanizmus a územné plánovanie Nitra
 • Urbanizmus a územné plánovanie Nové Mesto nad Váhom
 • Urbanizmus a územné plánovanie Nové Zámky
 • Urbanizmus a územné plánovanie Partizánske
 • Urbanizmus a územné plánovanie Pezinok
 • Urbanizmus a územné plánovanie Piešťany
 • Urbanizmus a územné plánovanie Poltár
 • Urbanizmus a územné plánovanie Poprad
 • Urbanizmus a územné plánovanie Považská Bystrica
 • Urbanizmus a územné plánovanie Prešov
 • Urbanizmus a územné plánovanie Prievidza
 • Urbanizmus a územné plánovanie Púchov
 • Urbanizmus a územné plánovanie Revúca
 • Urbanizmus a územné plánovanie Rimavská Sobota
 • Urbanizmus a územné plánovanie Rožňava
 • Urbanizmus a územné plánovanie Ružomberok
 • Urbanizmus a územné plánovanie Sabinov
 • Urbanizmus a územné plánovanie Šaľa
 • Urbanizmus a územné plánovanie Senec
 • Urbanizmus a územné plánovanie Senica
 • Urbanizmus a územné plánovanie Skalica
 • Urbanizmus a územné plánovanie Snina
 • Urbanizmus a územné plánovanie Sobrance
 • Urbanizmus a územné plánovanie Spišská Nová Ves
 • Urbanizmus a územné plánovanie Stará Ľubovňa
 • Urbanizmus a územné plánovanie Stropkov
 • Urbanizmus a územné plánovanie Svidník
 • Urbanizmus a územné plánovanie Topoľčany
 • Urbanizmus a územné plánovanie Trebišov
 • Urbanizmus a územné plánovanie Trenčín
 • Urbanizmus a územné plánovanie Trnava
 • Urbanizmus a územné plánovanie Turčianske Teplice
 • Urbanizmus a územné plánovanie Tvrdošín
 • Urbanizmus a územné plánovanie Veľký Krtíš
 • Urbanizmus a územné plánovanie Vranov nad Topľou
 • Urbanizmus a územné plánovanie Žarnovica
 • Urbanizmus a územné plánovanie Žiar nad Hronom
 • Urbanizmus a územné plánovanie Žilina
 • Urbanizmus a územné plánovanie Zlaté Moravce
 • Urbanizmus a územné plánovanie Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  KONTAKTY

  Dopyty: 00421 233 329 745
  Firmy: 00421 233 329 745

  REGIONÁLNE STRÁNKY

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 DaiBau, všetky práva vyhradené