Pre oblasť

  Zelená strecha: skvelá voľba?

  Článok si prečítalo viac ako 2306+ používateľov
  Strecha nad hlavou je oveľa viac než iba stavebný prvok, ktorý nás chráni pred poveternostnými vplyvmi. Je to tiež synonymum pre domov, pre miesto, kde sa cítime bezpečne a čerpáme energiu do nového dňa. Nedostatok miesta v mestách nie je jediným dôvodom prečo sa snažíme dobre využívať každý centimeter štvorcový a prečo sa čoraz viac jednotlivcov rozhoduje pre zelené strechy.
  Odborný článok 2306
  zelena strecha ihrisko
  Máme 305 realizátorov v oblasti Zelená strecha:

  Nová, dodatočne využiteľná plocha je najočividnejšou, ale v žiadnom prípade nie jedinou výhodou, ktorú získame so zelenou strechou. V priebehu histórie zopár odvážnych staviteľov, ktorí si zabezpečili zelenú strechu nad hlavou, urobili to z veľmi odlišných dôvodov – dosiahli však rovnako veľa rôznych výhod. Vráťme sa späť do nedávnej histórie, do 20. storočia.

  Po návrate do prírody toho, čo jej je odňaté, otvárajú sa možnosti obnovenia biodiverzity rastlinných aj živočíšnych druhov, ktoré sú na zemi ohrozené buď ľuďmi, znečistením alebo prírodnými nepriateľmi.

  Po týchto zisteniach nasledovala vlna iniciatív na zníženie tepelných ostrovov v preľudnených mestách, kde zeleň na strechách produkuje vlhkosť aj kyslík, čím sa zlepšuje kvalita vzduchu, ktorý dýchame.

  Je menej známe, že rastliny majú tiež významný vplyv na znižovanie hladiny hluku a viazanie prachu. V podmienkach, keď čoraz viac pociťujeme zmenu podnebia, keď nás zasiahnu prudké lejaky, ktoré môžu v krátkom čase vážne ohroziť určitú oblasť, zelené strechy regulujú aj odtok dažďovej vody. 

  Málokto pozná dôležité skutočnosti, že zeleň na streche chráni základné, funkčné časti strechy pred predčasným starnutím a poškodením. Znížením teplotných výkyvov a vplyvu UV žiarenia predlžuje zelená strecha životnosť hydroizolácie a tepelnej izolácie. To šetrí nielen náklady na opravy striech, ale má aj pozitívny vplyv na životné prostredie a počas celej životnosti budovy vytvára menej stavebného odpadu.

  Odborná rada zo spoločnosti MEDIDERMA spol. s r.o.

  1. Prečo budovať vegetačnú strechu, aké sú jej výhody?

  Čoraz častejšie sa pri výstavbe kladie dôraz na náhradu časti zastavanej plochy budovy, náhradnou zeleňou. Výstavba zelených striech a terás je výbornou cestou ako využiť priestor mesta a zároveň chrániť životné prostredie.

  Výhody zelených striech:

  - priaznivo ovplyvňujú klímu v mestách,
  - obmedzujú prašnosť, regulujú vlhkosť vzduchu,
  - doplnková tepelná a hluková izolácia (až -50 dB)
  - spomaľujú odtok vody pri daždi a tým znižujú záťaž kanalizácie,
  - chránia strešnú krytinu pred mechanickým poškodením a UV žiarením,
  - znižujú tepelné namáhanie strešného plášťa,
  - estetickosť.

  2. Vyžaduje si zelená strecha závlahu?

  Z hľadiska použitých druhov ozelenenia, rozlišujeme extenzívne a intenzívne vegetačné strechy. Z toho vyplýva aj nutnosť použitia závlahového systému. Ozelenenie pri extenzívnej streche je odolné a nenáročné. Patria sem hlavne machy, niektoré trávy, divoké byliny, kobercové trvalky, skalničky a rozchodníky. Zvyčajne nie je potrebné navrhovať závlahový systém. Naopak pri intenzívnej strešnej zeleni je závlaha nevyhnutná. Patria sem trávniky, kvetiny, rôzne druhy kríkov a stromov.

  3. Aký je postup pri budovaní zelenej strechy?

  Pred realizáciou skladby zelenej strechy je nevyhnutné statické posúdenie únosnosti celej strešnej skladby, keďže ide o značné zaťaženie nosnej konštrukcie. V prípade extenzívnej vegetačnej strechy treba uvažovať s únosnosťou 60 - 300 kg/m2 pri 6 až 14 cm strešného substrátu. Pri intenzívnej streche to je až do 1500 kg/m2 pri hrúbke substrátu viac ako 20 cm. Po statickom posúdení konštrukcie je prvým krokom pri budovaní zelenej strechy správne vyhotovená a funkčná hydroizolačná vrstva. V prípade obrátených alebo kombinovaných striech to je tepelná izolácia. Následne budú zhotovené jednotlivé vrstvy skladby zelenej strechy a to v tomto poradí:

  - oddeľovacia vrstva,
  - hydroakumulačná vrstva,
  - filtračná vrstva,
  - intenzívny/extenzívny substrát,
  - intenzívna/extenzívna vegetácia.

  V okolí atík, stien, šácht (technických, výťahových, kontrolných) svetlíkov a pod. sa zvyčajne vyhotovuje štrková vrstva, ktorá slúži na odrenážovanie vody zo strechy.

  Pán Ing. Miroslav Kúth, spoločnosť MEDIDERMA spol. s r.o.

  V súvislosti so zelenými strechami treba spomenúť aj pozitívny vzťah človeka k prírode, ktorý zahŕňa nielen možnosť pestovania rastlín na streche, ale poskytuje jednotlivcom aj priestor na príjemné socializovanie sa. Takéto miesto bolo obzvlášť vítané v čase, keď bol náš pohyb obmedzený v dôsledku epidémie. Obytné budovy, na ktorých je možné postaviť bezpečnú plochú strechu, sú neoceniteľné, najmä ak táto strecha zaručuje bezpečný a pohodlný pobyt. Príklad dobrej praxe je výšková budova Ibler v Záhrebe (Chorvátsko). 

  Nepoužívaná plochá strecha výškovej budovy Ibler v Záhrebe (pred rokom 2016)
  Nepoužívaná plochá strecha výškovej budovy Ibler v Záhrebe (pred rokom 2016)

  Aj keď má už 50 rokov, výšková budova Ibler je ukážkovo udržiavaná. Pred piatimi rokmi sa z iniciatívy Design District Festival v spolupráci s mladými architektonickými silami strešná plocha stala zelenou oázou, kde sa môže slobodne socializovať niekoľko samostatných skupín ľudí. Dojem intímneho priestoru na streche dotvára nedávno zrekonštruovaná pergola, a tak nečudo, že obyvatelia výškovej budovy používajú strechu veľmi aktívne aj za normálnych podmienok. Strešná záhrada sa počas epidémie stala ešte populárnejšou.

  Zelená strecha budovy Ibler v Záhrebe v roku 2020
  Zelená strecha budovy Ibler v Záhrebe v roku 2020

  Trochu neobvyklé použitie tepelnej izolácie FIBRANkps na streche výškovej budovy Ibler sa ukázalo ako dômyselné riešenie pre ľahkú výstavbu, pretože poskytuje priestor na výsadbu rastlín a zároveň chráni strechu pred vysokými a nízkymi teplotami. Kontajnery vytvárajú nápaditú scenériu, ktorá zmierňuje hranicu medzi strechou a oblohou nielen priamo, ale aj vo vzťahu k siluete mesta.

  Zhotovenie plochej strechy, najmä zelenej, je jedným z náročnejších konštrukčných prvkov budovy, o čom svedčí aj detail uvedený nižšie.

  Na rozdiel od použitia tepelnej izolácie, ktorá sa začala používať koncom 70. a začiatkom 80. rokov a v posledných rokoch sa jej použitie výrazne zvýšilo hlavne na účel zníženia spotreby energie na kúrenie a chladenie, história zelených striech siaha oveľa ďalej do minulosti. Dejiny spomínajú zelené strechy v skorších obdobiach: od babylonských visutých záhrad,  búdok severných národov, cez architektúru Bauhausu, ktorá sa zasadzuje za návrat zelených mestských oáz, až do súčasnosti, keď sa vzhľadom na výhody zelených striech usilujeme o čo najviac zelene na strechách. Táto oblasť je aj zákonom upravená. Paríž a Dubai patria k najaktívnejším mestám na svete, ktoré podporujú zelené strechy. V povestne praktickom Nemecku však merania úspechu projektu ekologizácie (terénnych úprav) v meste Offenbach preukázali, že v prvom roku po výstavbe neunikla do kanalizácie ani jedna kvapka vody z mnohých zelených striech.

  Problémy s odtokom vody zo striech sú najmä v starších mestách, kde kapacita kanalizácie nezodpovedá hustote výstavby domov a ciest. Ak v krátkom čase spadne veľké množstvo dažďov, zvyčajne dôjde k povodniam.

  Modrozelená strecha

  Pojem modrozelená strecha znamená, že ide o kombináciu dvoch technológií. Štandardné zelené strechy používajú na odvodnenie a zavlažovanie drenážnu vrstvu a technológia modrej strechy zvyšuje množstvo uskladnenej vody a riadi množstvo vypúšťanej vody. Vieme, že v miernom pásme kontinentálneho podnebia s priemernými zrážkami 600 až 800 mm/m2 za rok, jediná extenzívne zelená strecha znižuje prítok dažďa do kanalizačnej siete takmer o 50 percent. Okrem toho, že na listoch rastlín zostáva dážď a zavlažuje sa výživný substrát, z ktorého rastliny vyrastajú, sa časť zrážok zadržiava aj v drenážno-akumulačnej vrstve, ktorá môže mať vyššiu akumulačnú schopnosť ako rastliny potrebujú vodu. Voda tak zostane na streche počas silných dažďov a v slnečnom období sa pomaly odparuje buď priamo zo zeme, alebo nahromadenú vodu využívajú rastliny na svoj rast. Odborníci tento proces nazývajú transpiráciou rastlín – je to vyparovanie vody z rastlín a stromov do atmosféry, takmer všetka voda, ktorá sa dostane do koreňa rastliny sa nakoniec vyparí z jej povrchu.

  Keď ide o realizáciu plochej strechy, najdôležitejšia je hydroizolácia a odvodnenie, preto tieto práce zverte odborníkovi, chybné zhotovenie môže zapríčiniť neželané zvýšenie nákladov. Pripravili sme pre vás databázu skúsených realizátorov zelených striech, ktorým môžete poslať dopyt, a tak dostanete viacero ponúk.

  Odborný článok 2306
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zelená strecha?

  Máme 305 realizátorov v oblasti Zelená strecha:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 305 realizátorov v oblasti Zelená strecha
  8.7
  0

  ART – TERM, SPOL. S R.O.


  9.3
  0

  Global Systém, spol. s r.o.


  8.6
  0

  RUBEN,s.r.o.


  8.8
  0

  Montáže Zemplín s. r. o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené