Pre oblasť

  Okolie domu: úprava okolia domu (dvora)

  Článok si prečítalo viac ako 842+ používateľov
  Terénne úpravy sú veľmi dôležitou súčasťou celkového priestorového riešenia vonkajšieho prostredia v danej lokalite a majú pozitívny vplyv na ľudí vo vašom okolí. Preto hovoríme, že terénne úpravy sú posledným článkom v reťazi, ktorý dopĺňa architektúru budovy a robí ju ešte silnejšou. Povieme si niečo o základných princípoch úpravy vonkajšieho prostredia, vďaka ktorým okolie vášho domu bude vyzerať celkom inak.
  Odborný článok 842
  uprava okolia domu
  Máme 252 realizátorov v oblasti Záhradný architekt:

  1. Terénne úpravy okolo domu sa začínajú spolu s jeho výstavbou

  Terénne úpravy domu by mali byť súčasťou komplexného projektu výstavby každej budovy. Stavba je tou časťou projektu, v ktorej sa naše želania získať funkčné a ekonomicky dostupné bývanie premietajú do reality. Druhou časťou projektu je úprava okolia domu, ktorá sa začína po poslednej fáze výstavby budovy a je výsledným prvkom celej estetickej kompozície. Okolie domu, ako aj samotná budova, musí byť funkčné a atraktívne.

  2. Čo je vlastne upravené okolie, upravený dvor?

  Čo všetko spadá pod pojem okolie domu? Toto slovo pokrýva absolútne všetok obsah, ktorý obklopuje obytnú budovu na pozemku a funkčne ju dopĺňa. Prostredie možno chápať ako systém logických, funkčných obsahových prepojení, ktoré oživia lokalitu a ponúkajú používateľom rôzne vonkajšie aktivity. Ide vlastne o úpravu záhrady a dvora. Dom je obklopený príjazdovou cestou, spevnenými plochami, garážou, plotom, osvetlením, terasou, altánkom, kvetinovými záhonmi, zeleninovou záhradou, ovocným sadom, trávnikom, pieskoviskom pre deti, skalkami, vodnými prvkami a podobne. Existuje veľa prvkov, ktoré tvoria plán úpravy okolia domu. Čo si vyberiete pre svoj dvor, závisí predovšetkým od vášho vkusu, potrieb, túžob a možností, ale aj od toho, čo sa dá skutočne realizovať.

  Terénne úpravy zahŕňajú plánovanie oddychovej zóny
  Terénne úpravy zahŕňajú plánovanie oddychovej zóny

  3. Záhradný architekt a terénne úpravy

  Na úpravu dvora nie je nevyhnutne potrebný odborník, takže si tieto práce môžete urobiť aj sami. Určite je dobré zapísať alebo nakresliť všetky svoje nápady a priania a ukázať ich zhotoviteľom určitých diel. Ťažšie práce (napr. kladenie dlažobných kociek a betónových dosiek) treba prenechať profesionálnym zhotoviteľom, zatiaľ čo iné, jednoduchšie a ľahšie úlohy potrebné na úpravu okolia domu, si môžete ľahko urobiť sami. Ďalším prístupom, ktorý určite umožňuje komplexnejšie a účelnejšie usporiadanie, je zapojenie odborníka, záhradného architekta, ktorý sa profesionálne venuje úprave voľných priestorov, vie poradiť a komplexne navrhnúť terénne úpravy, najlepším spôsobom, efektívne a rýchlo, berúc do úvahy všetky dôležité faktory.

  Odborná rada zo spoločnosti ZÁHRADEČKA

  1. Prečo by sme mali spolupracovať s odborníkom, keď ide o úpravu dvora a záhrady?

  V prvom rade je potrebné si položiť otázku aký má riešený priestor plniť účel.

  Pokiaľ je Vašou predstavou vysadiť po obvode pozemku tuje a vysiať trávnik bez integrácie závlahy, odborníka nepotrebujete, lebo väčšina ľudí si s tým dokáže poradiť svojpomocne.

  Častokrát sa však stretávame so situáciou, že na pomerne malom kúsku „zeme“ si túžite realizovať svoje sny a chceli by ste mať napríklad priestor pre pestovanie, oddychovú zónu, herné prvky, romantické zákutia, vodné prvky a podobne. Vtedy je vhodné si zavolať na pomoc odborníka s praktickými skúsenosťami, ktorý pozná aktuálne trendy, dostupné možnosti na trhu a poradí Vám už pri prvom stretnutí u Vás na pozemku a následne podľa Vašich požiadaviek a predstáv vypracuje prvotnú štúdiu.

  Iný scenár je, že si klient kúpil dom s pozemkom a nemá konkrétnu predstavu o úprave okolia domu. Záhradný architekt Vás aj v takomto prípade vie nasmerovať vhodnými otázkami k tomu aby sa pripravil podklad pre už spomínanú prvotnú štúdiu.

  Je potrebné povedať aj to, že každý pozemok so sebou prináša isté vlastnosti ale aj obmedzenia, ktoré je potrebné pri vypracovaní návrhu zohľadniť ako je napríklad orientácia voči svetovým stranám, svahovitosť, typ a vlastnosti pôdy, zdravotný stav existujúcich drevín a podobne. Skúsený záhradný architekt Vám pomôže problémy a komplikácie na pozemku vyriešiť a využiť vo Váš prospech.

  2. Podľa Vašich skúseností, aká je dlhá doba od prvého kontaktu s klientom a dohody o tom čo chce, do samého začiatku realizácie?

  Prvý kontakt je konzultácia u Vás na pozemku, ktorá zahŕňa prieskum terénu, základné zameranie a rozhovor o Vašich predstavách. Prvá konzultácia trvá bežne cca 1-2 hodiny. Doba vypracovania štúdie závisí aj od rozlohy pozemku, náročnosti terénu a množstva prvkov, ktoré by ste chceli v záhrade mať. Mimo sezóny (november až február) je možné dodanie štúdie aj do týždňa. Počas sezóny sa doba dodania môže natiahnuť až na mesiac, keďže je projektov viac a pracuje sa aj v teréne. Po vypracovaní štúdie nasleduje druhá konzultácia u zákazníka, kde sa spíšu pripomienky a dohodnú sa zmeny, ktoré sa zapracujú do návrhu. Po definitívnom schválení návrhu sa do 2 týždňov vypracuje projektová dokumentácia, ktorá slúži ako realizačný projekt.

  Každý projekt má individuálne požiadavky a niekedy sa celý proces môže natiahnuť aj na viac mesiacov ak sa znovu otvárajú rovnaké otázky alebo sa musí vymyslieť komplikovanejší prvok na mieru. Čo však vedie k skráteniu času je klient, ktorý má jasnú a nemennú predstavu v tom čo chce.

  3. Koľko stojí úprava dvora a záhrady a od čoho závisí?

  Nedá sa úplne presne zadefinovať cena za úpravu riešeného priestoru, keďže, tak ako doba dodania závisí od rozlohy pozemku, náročnosti terénu a množstva prvkov, ktoré sa budú realizovať.

  Táto otázka sa dá najlepšie zodpovedať po vypracovaní realizačného projektu, ktorý môžete zaslať viacerým realizátorom na získanie cenovej ponuky na realizáciu. Už pri samotnej tvorbe návrhu je možné voľbou použitých materiálov, prvkov a ich rozmiestnením určiť koľko bude približná cena realizácie. Napríklad ak má klient konkrétnu požiadavku o výslednej cene realizácie s istou presnosťou je to možné pri návrhu docieliť.

  Naša firma ponúka aj možnosť etapizácie realizácie čo vedie k rozloženiu nákladov v čase – niektorí klienti vedia oceniť aj takúto možnosť ak sa projekt realizuje niekoľko rokov, ale už po prvých úpravách je možné využívať dvor nielen ako „blatovisko za domom s kopou štrku“. Je možné už v návrhu počítať s budúcimi, finančne náročnejšími, prvkami ako napríklad vybudovanie sauny, letnej kuchyne, bazéna a pod.

  Pani Ing. Monika Gážiová, spoločnosť ZÁHRADEČKA

  4. Základné kroky úpravy okolia domu

  V zásade neexistujú významné rozdiely, keď ide o terénne úpravy, je však pochopiteľné, že každé miesto je špecifické a jedinečné. Úlohou záhradného architekta je v spolupráci s klientom zistiť všetky výhody a nevýhody samotného terénu a vyťažiť z neho to najlepšie. Zdanlivo nepodstatné maličkosti dokážu zmeniť okolie vášho domu – samozrejme k lepšiemu. Nepísaným pravidlom pre úpravu okolia je vždy začať s väčšími a náročnejšími  (stavebnými) prácami a nakoniec uvažovať o najmenších detailoch. Z tejto skutočnosti vyplýva, že úprava okolia domu sa nijako výrazne nelíši od stavby domu a plánovania priestoru, pretože v obidvoch prípadoch je rozhodujúce plánovanie, po ktorom nasledujú väčšie a náročnejšie stavebné práce.

  Odporúčame vám zostaviť zoznam všetkých prvkov, ktoré by mala obsahovať úprava okolia vášho domu
  Odporúčame vám zostaviť zoznam všetkých prvkov, ktoré by mala obsahovať úprava okolia vášho domu

  4.1. Okolie domu: analýza polohy

  Analýza polohy je prvým dôležitým krokom pri úprave okolia domu. Určujeme výhody a nevýhody, snažíme sa ich čo najviac pochopiť a využiť v náš prospech. Každá poloha a  okolie domu je zvláštne a jedinečné a predstavuje výzvu pre architekta aj majiteľa. V skutočnosti okolie domu často naznačuje jeho úpravu, len ho treba „počúvať“.

  4.2. Plánovanie a úprava okolia

  Po obhliadke a analýze miesta (polohy) záhradný architekt na základe želania klienta pripraví návrh úpravy okolia, ktorý sa počas rozhovorov ďalej mení a dopĺňa. Práce sa môžu začať až keď sa obe strany dohodnú na všetkých detailoch a klient je spokojný s víziou a koncepciou   architekta o úprave okolia domu.

  4.3. Začiatok prác na úprave okolia domu

  Začiatok prác spravidla zahrnuje väčšie výkopové a zemné práce, akými sú napríklad úprava prístupovej cesty (kladenie dlažby alebo asfaltovanie), vytvorenie chodníkov, oplotenie, výkop jamy pre jazierko alebo bazén. Patrí sem aj úprava obývacej časti záhrady – terasa, letná kuchyňa a tiež vybudovanie prístrešku pre auto. Aby všetko dopadlo podľa vašich predstáv, navrhujeme, aby ste všetky počiatočné a náročné stavebné práce prenechali profesionálnym zhotoviteľom.

  4.4. Úprava okolia domu: záhrady a dvora

  Keď je dokončená fáza hlavných stavebných prác a už máte predstavu ako bude vyzerať vaše vysnívané miesto, nasledujú dokončovacie práce a detaily, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou úpravy okolia domu. Medzi ne patrí výsadba stromov, kríkov, popínavých rastlín, úprava zeleninovej záhrady, úprava terasy, osvetlenie, výsadba trávnika, zdobenie skalkami atď. Sú to práce, od ktorých bude závisieť konečný vzhľad dvora a ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnia to, ako sa v takom prostredí budete cítiť. Pri výbere druhu stromov a inej vegetácie vám poradí záhradný architekt podľa vášho želania.  Každý dvor je krajší s kvetmi, ktoré hýria pestrými farbami

  Každý dvor je krajší s kvetmi, ktoré hýria pestrými farbami
  Každý dvor je krajší s kvetmi, ktoré hýria pestrými farbami
  Odborný článok 842
  Autor: Daibau casopis
  Máme 252 realizátorov v oblasti Záhradný architekt:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 252 realizátorov v oblasti Záhradný architekt:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 252 realizátorov v oblasti Záhradný architekt
  8.7
  0

  KLAČANSKÝ, s.r.o.


  10
  3

  Prestavaj.sk s. r. o.


  9.9
  0

  BIOKONZULT plus s.r.o.


  10
  1

  Troja záhrady s.r.o.


  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ZÁHRADNÝ ARCHITEKT?

 • Záhradný architekt Bratislava
 • Záhradný architekt Banská Bystrica
 • Záhradný architekt Košice
 • Záhradný architekt Nitra
 • Záhradný architekt Prešov
 • Záhradný architekt Žilina
 • Záhradný architekt Bardejov
 • Záhradný architekt Humenné
 • Záhradný architekt Komárno
 • Záhradný architekt Levice
 • Záhradný architekt Liptovský Mikuláš
 • Záhradný architekt Lučenec
 • Záhradný architekt Martin
 • Záhradný architekt Michalovce
 • Záhradný architekt Nové Zámky
 • Záhradný architekt Piešťany
 • Záhradný architekt Poprad
 • Záhradný architekt Považská Bystrica
 • Záhradný architekt Prievidza
 • Záhradný architekt Ružomberok
 • Záhradný architekt Spišská Nová Ves
 • Záhradný architekt Topoľčany
 • Záhradný architekt Trenčín
 • Záhradný architekt Trnava
 • Záhradný architekt Zvolen
 • Záhradný architekt Bánovce nad Bebravou
 • Záhradný architekt Brezno
 • Záhradný architekt Bytča
 • Záhradný architekt Čadca
 • Záhradný architekt Detva
 • Záhradný architekt Dolný Kubín
 • Záhradný architekt Dunajská Streda
 • Záhradný architekt Galanta
 • Záhradný architekt Gelnica
 • Záhradný architekt Hlohovec
 • Záhradný architekt Ilava
 • Záhradný architekt Kežmarok
 • Záhradný architekt Krupina
 • Záhradný architekt Kysucké Nové Mesto
 • Záhradný architekt Levoča
 • Záhradný architekt Malacky
 • Záhradný architekt Medzilaborce
 • Záhradný architekt Myjava
 • Záhradný architekt Námestovo
 • Záhradný architekt Nové Mesto nad Váhom
 • Záhradný architekt Partizánske
 • Záhradný architekt Pezinok
 • Záhradný architekt Poltár
 • Záhradný architekt Púchov
 • Záhradný architekt Revúca
 • Záhradný architekt Rimavská Sobota
 • Záhradný architekt Rožňava
 • Záhradný architekt Sabinov
 • Záhradný architekt Šaľa
 • Záhradný architekt Senec
 • Záhradný architekt Senica
 • Záhradný architekt Skalica
 • Záhradný architekt Snina
 • Záhradný architekt Sobrance
 • Záhradný architekt Stará Ľubovňa
 • Záhradný architekt Stropkov
 • Záhradný architekt Svidník
 • Záhradný architekt Trebišov
 • Záhradný architekt Turčianske Teplice
 • Záhradný architekt Tvrdošín
 • Záhradný architekt Veľký Krtíš
 • Záhradný architekt Vranov nad Topľou
 • Záhradný architekt Žarnovica
 • Záhradný architekt Žiar nad Hronom
 • Záhradný architekt Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené