Pre oblasť

  Stavenisková tabuľa (informačná tabuľa stavby) a oznámenie o začatí stavebných prác

  Článok už pomohol 2219+ používateľom
  Podľa zákona musí byť každé stavenisko pred začiatkom stavebných prác označené tabuľou. Označenie staveniska má na starosti stavebník, teda investor a tabuľa musí byť umiestnená na viditeľnom mieste, na pravej strane od vstupu na stavenisko. Stavenisková tabuľa (informačná tabuľa stavby) je povinná pre všetky stavby, pre ktoré je vydané stavebné povolenie, či už ide o novú stavbu, rekonštrukciu budovy, dodatočnú stavbu alebo zbúranie stavby. V niektorých prípadoch (nie vo všetkých) je tiež potrebné vybaviť oznámenie o začatí stavebných prác!
  Odborný článok 2219
  prihlasenie-staveniska.jpg
  Máme 307 realizátorov v oblasti Riadenie projektu a stavebný dozor:

  1. Oznámenie o „začatí stavebných prác“

  1.1. Kedy je potrebné oznámenie o „začatí stavebných prác“?

  Stavebník, teda investor, musí vo väčšine prípadov pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie „o začatí stavebných prác“. To je potrebné v prípadoch, ak:
  1. plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo
  2. ak rozsah plánovaných prác prekročí 500 dní.
  V súlade s tým stavebník pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie „o začatí stavebných prác“, ktoré v prípade zmeny aktualizuje.

  1.2. Ako sa vybavuje oznámenie o začatí stavebných prác?

  Registrácia staveniska, resp. vybavenie oznámenia o začatí stavebných prác, môže sa vykonať vyhľadaním formulára cez internet (napr. Príloha č. 1, k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z. z. – Oznámenie) a jeho vyplnením. Formulár sa potom pošle poštou alebo sa odovzdá osobne na príslušný orgán. Ak bola žiadosť o stavenisko úspešne podaná alebo ste zadali neúplný formulár, zistíte to spätnou informáciou.     

  Oznámenie o „začatí stavebných prác“ je nevyhnutné pre všetky objekty, ktoré bude stavať väčší počet robotníkov v dlhšom období
  Oznámenie o „začatí stavebných prác“ je nevyhnutné pre všetky objekty, ktoré bude stavať väčší počet robotníkov v dlhšom období

  2. Stavenisková tabuľa (informačná tabuľa stavby)

  2.1. Čo je stavenisková tabuľa?

  Stavenisková tabuľa (informačná tabuľa stavby) je tabuľa, ktorá musí byť vypracovaná v súlade so zákonom a zavesená na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko. Je to jeden z najzákladnejších prvkov, ktoré musí mať každé stavenisko pred začatím akýchkoľvek stavebných alebo remeselných prác na ňom. Je to tabuľa, na ktorej sú na jednom mieste všetky informácie o objekte a všetkých aktéroch podieľajúcich sa na stavbe.

  2.2. Kto má povinnosť umiestniť uvedenú tabuľu?

  Podľa pravidiel za vyhotovenie a umiestnenie tabule je zodpovedný stavebník, teda investor. Zhotoviteľ preto neinštaluje staveniskovú tabuľu podľa vlastného uváženia, ale na príkaz investora. Investor sa samozrejme môže dohodnúť so zhotoviteľom, aby stavenisko označil samotný zhotoviteľ, v súlade s predpismi.

  2.3. Čo obsahuje stavenisková tabuľa?

  Stavenisková tabuľa (informačná tabuľa stavby) musí obsahovať nasledujúce údaje o stavbe: označenie stavby (názov a účel budovy – nová stavba, prístavba, nadstavba, rekonštrukcia, zmena účelu budovy, dodatočná stavba alebo zbúranie budovy); stavebné povolenie – dátum vydania a názov orgánu, ktorý stavebné povolenie vydal, všetky  zmeny a doplnky); meno stavebníka – investora resp. adresu staveniska; názov firmy realizujúcej stavbu (zhotoviteľ),  meno zodpovedného stavbyvedúceho, poprípade meno stavebného dozoru a termín realizácie (začatia a ukončenia stavby).   

  V prípade výstavby náročného objektu je potrebné okrem spomenutých údajov uviesť aj meno a sídlo audítora, ktorý vykonal audit projektu na získanie stavebného povolenia a meno, priezvisko a adresu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku. Na tabuli sú zvyčajne aj telefónne čísla, kontakty na zodpovedné osoby, ktoré v prípade potreby volajú súkromné ​​alebo úradné osoby.   

  Na staveniskovej tabuli stavby musia byť všetky zákonom stanovené údaje
  Na staveniskovej tabuli stavby musia byť všetky zákonom stanovené údaje

  3. Kedy nie je potrebná stavenisková tabuľa?

  Nie vždy je nevyhnutná stavenisková tabuľa, ale stavenisko vždy musí byť označené (oplotené) a vždy musí poskytnúť základné informácie. Existuje niekoľko výnimiek, pre ktoré sa takáto tabuľa nevyžaduje, pretože nie je potrebné osobitne označovať stavenisko. To platí v prípade: ak je stavba svojpomocná alebo ak ide o stavenisko jednoduchých stavieb, na ktoré je potrebné získať stavebné povolenie. 

  Aj keď sa tieto dva prípady považujú za výnimky, keď sa stavenisková tabuľa nevyžaduje, stavenisko treba ešte nejako označiť. Na označenie stačí list papiera A4, ktorý obsahuje dôležité údaje o stavbe. Papier musí byť chránený pred poveternostnými vplyvmi napr. plastovou fóliou, pripevnený na viditeľné miesto pri vchode na stavenisko. Podľa zákona o výstavbe objektov vo vlastnej réžii môže jednotlivec za pomoci priateľov, príbuzných a primeraného odborného dozoru stavať iba objekty určitých veľkostí. Patria sem budovy s maximálnou úžitkovou plochou 250 m2, ako napríklad rodinný dom so suterénom, prízemím a podkrovím. V týchto prípadoch stačí na označenie staveniska hárok A4 a tabuľa sa nevyžaduje.  

  POZOR! V prípade, že objekt na základe zmluvy bude stavať konkrétny zhotoviteľ – stavebná spoločnosť, stavenisková tabuľa je nevyhnutná, a to aj napriek tomu, že ide v podstate o súkromný objekt!

  4. Tvar a rozmery staveniskovej tabule

  Samotná tabuľa nemôže mať ľubovoľné rozmery alebo tvary, ale je predpísaná zákonom. Je však na investorovi, to znamená, keď si najme výrobu tabule, ako sa skombinuje a usporiada text, ktorý musí obsahovať. Investori si väčšinou objednávajú tabule z grafických dielní alebo spoločností a objednávajú si buď tie podľa hotových modelov alebo podľa vlastnej predstavy. Ak takúto povinnosť nemáte, vytlačte oznámenie tak, aby bolo čitateľné a zrozumiteľné.

  5. Koľko stojí stavenisková tabuľa?

  Za staveniskovú tabuľu (informačnú tabuľu staveniska) treba vyčleniť okolo 100 EUR, v závislosti od jej veľkosti, údajov, ktoré obsahuje, a samozrejme, grafických požiadaviek.

  Ak potrebujete pomoc s vyhotovením staveniskovej tabule, obráťte sa na Daibau, pošlite nám dopyt alebo položte otázku.

  Odborný článok 2219
  Autor: Daibau casopis
  Máme 307 realizátorov v oblasti Riadenie projektu a stavebný dozor:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 307 realizátorov v oblasti Riadenie projektu a stavebný dozor:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 307 realizátorov v oblasti Riadenie projektu a stavebný dozor
  8.6
  0

  Ing. arch. Rudolf Fraštia


  10
  1

  HM projekt s. r. o.


  8.6
  0

  IPS Plus, s. r. o.


  8.6
  0

  Ing. Ivan Puškáš


  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI RIADENIE PROJEKTU A STAVEBNÝ DOZOR?

 • Riadenie projektu a stavebný dozor Bratislava
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Banská Bystrica
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Košice
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Nitra
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Prešov
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Žilina
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Bardejov
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Humenné
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Komárno
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Levice
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Liptovský Mikuláš
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Lučenec
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Martin
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Michalovce
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Nové Zámky
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Piešťany
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Poprad
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Považská Bystrica
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Prievidza
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Ružomberok
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Spišská Nová Ves
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Topoľčany
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Trenčín
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Trnava
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Zvolen
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Bánovce nad Bebravou
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Brezno
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Bytča
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Čadca
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Detva
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Dolný Kubín
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Dunajská Streda
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Galanta
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Gelnica
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Hlohovec
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Ilava
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Kežmarok
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Krupina
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Kysucké Nové Mesto
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Levoča
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Malacky
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Medzilaborce
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Myjava
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Námestovo
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Nové Mesto nad Váhom
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Partizánske
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Pezinok
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Poltár
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Púchov
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Revúca
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Rimavská Sobota
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Rožňava
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Sabinov
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Šaľa
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Senec
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Senica
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Skalica
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Snina
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Sobrance
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Stará Ľubovňa
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Stropkov
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Svidník
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Trebišov
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Turčianske Teplice
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Tvrdošín
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Veľký Krtíš
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Vranov nad Topľou
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Žarnovica
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Žiar nad Hronom
 • Riadenie projektu a stavebný dozor Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené