Pre oblasť

  Fotovoltaika pre rodinný dom

  Článok si prečítalo viac ako 2410+ používateľov
  Fotovoltaika sa využíva na výrobu elektrickej energie. Pokiaľ ide o rodinný dom, domáca fotovoltaická elektráreň umožňuje uspokojiť všetky potreby jednej domácnosti tým, že je energeticky sebestačná, spôsobom, ktorý je nezávadný pre prírodné prostredie, a na druhej strane je nákladovo efektívna. V našom článku sa dozviete, ako môžete zabezpečiť fotovoltaickú elektráreň pre svoj príbytok.
  Odborný článok 2410
  domaca slnecna elektraren
  Máme 525 realizátorov v oblasti Fotovoltaika:

  1. Slnečná energia

  Pre život potrebujeme energiu: chemickú pre potraviny a výživu, tepelnú energiu pre kúrenie a v modernom svete elektrickú energiu, ktorá je viacúčelová a takmer nenahraditeľná, pre všetky ostatné potreby. Čím väčšie sú potreby energie, tým väčší je tlak na prírodné prostredie. Naša planéta má obmedzené zdroje, a preto je veľmi dôležité ako ich míňame. Jediným, skutočne sebaobnovujúcim, v skutočnosti nevyčerpateľným zdrojom, je slnečná energia. Okrem fotosyntézy, poskytovania tepla a pôsobenia vetrov a vĺn, je najefektívnejší spôsob využitia tejto energie prostredníctvom fotovoltaických článkov. S rozvojom špecifickej technológie a jej čoraz väčším využívaním ceny fotovoltaických zariadení rýchlo klesajú a viacej nie sú privilégiou iba zámožných a excentrických. Preto je evidentný nárast počtu menších a väčších fotovoltaických elektrární.

  2. Zásobovanie elektrickým prúdom

  Malé fotovoltaické elektrárne plne vyhovujú potrebám elektriny v domácnosti. Aby bola „mikro“ elektrárňou, nesmie byť silnejšia ako 11 kVA. Takto vyrobenú elektrinu môžete použiť pre vlastné potreby, uskladniť ju v batériách alebo prebytky presmerovať na verejnú sieť a niečo aj zarobiť. V noci a za oblačného počasia rovnakým spôsobom odoberáte elektrinu z verejnej elektrickej siete.

  Montáž solárnej elektrárne je rýchla a ľahká
  Montáž fotovoltaickej elektrárne je rýchla a ľahká

  Odborná rada zo spoločnosti Smart Energy Power s.r.o.

  1. Čo sú fotovoltické panely, ako fungujú?

  Fotovoltické panely, tiež nazývané solárne panely, sú zariadenia, ktoré konvertujú slnečnú energiu priamo na elektrickú energiu. Tieto panely využívajú efekt fotovoltiky, ktorý spočíva v konverzii svetla na elektrický prúd.

  Niekoľko panelov zapojených do série vytvorí tzv. "string" alebo aj "sériový reťazec". Vytváranie sériových reťazcov z fotovoltických panelov má niekoľko výhod. Keď sú panely zapojené do série, napätie sa sčíta a to môže umožniť vyššiu účinnosť prenosu energie na dlhšie vzdialenosti. Taktiež umožňuje optimalizovať systém pre určité požiadavky na napätie.

  Avšak pri zapojení panelov do série je dôležité mať na pamäti, že ak jeden panel v reťazci má zníženú produkciu energie, napríklad v dôsledku tieňovania alebo poškodenia, to môže mať vplyv na celý reťazec. V takom prípade môže celý reťazec produkovať menej energie. Preto je dôležité starostlivo plánovať a navrhnúť systém súvisiaci so zapojením panelov do série a zohľadniť potenciálne problémy, ako je nedostatok slnečného žiarenia alebo tieňovanie, ktoré by mohli ovplyvniť výkon celého systému.

  Tieto seriové reťazce sa pripájajú k meničom napätia. Meniče napätia sú elektronické zariadenia, ktoré transformujú výstupnú striedavú elektrickú energiu zo solárnych panelov do správnej formy a úrovne pre použitie v elektrickej sieti alebo pre miestne spotrebné zariadenia.

  Po prevedení slnečnej energie na elektrickú energiu pomocou fotovoltických panelov a meniča napätia je možné túto energiu využiť na napájanie hociktorého spotrebiča, ktorý potrebuje elektrickú energiu alebo je možné túto energiu odovzdať do distribučnej siete a fungovať na tzv. virtuálnej batérií.

  2. Je fotovoltaika vhodná pre podmienky v SR?

  Fotovoltaická energia je vo všeobecnosti vhodná aj pre podmienky na Slovensku. Aj keď Slovensko nie je známe ako krajina s vysokým slnečným žiarením, stále má dostatočné množstvo slnečných hodín a intenzity slnečného žiarenia na efektívne využitie fotovoltaických panelov.

  Existujú určité faktory, ktoré treba zvážiť pri hodnotení vhodnosti fotovoltaiky pre konkrétne miesto:

  a) Slnečné žiarenie: Slovensko má dostatočný počet slnečných hodín na efektívne využitie fotovoltaických panelov. Aj keď slnečné žiarenie nie je také vysoké ako v niektorých iných regiónoch sveta, moderné fotovoltaické technológie majú relatívne vysokú účinnosť, čo umožňuje produkciu elektrickej energie aj pri nižšom slnečnom žiarení.

  b) Orientácia a sklon panelov: Optimálna orientácia fotovoltaických panelov je na juh s určitým sklonom, aby získali maximálny príjem slnečného žiarenia. Pri navrhovaní inštalácie je potrebné zvážiť orientáciu a sklon panelov, aby sa dosiahol najlepší možný výkon.

  c) Klimatické podmienky: Fotovoltaické systémy sú navrhnuté tak, aby odolávali rôznym klimatickým podmienkam, vrátane teplôt, mrazov, vetra a snehu. Slovensko má zimné obdobia s chladnými teplotami a množstvom snehu, čo vyžaduje vhodné konštrukčné riešenia a údržbu panelov.

  d) Finančné a regulačné aspekty: Dôležité je zvážiť aj finančné aspekty fotovoltaiky, vrátane nákladov na inštaláciu a potenciálnych dotácií alebo iných stimulov pre obnoviteľné zdroje energie v danej krajine. Okrem toho sú dôležité aj regulačné aspekty, ako je legislatíva týkajúca sa pripojenia na elektrickú sieť a možnosti predaja prebytkovej energie.

  Celkovo je fotovoltaika v SR vhodná pre využitie slnečnej energie a jej prevod na elektrickú energiu. V súčasnosti je fotovoltaika stále populárnejšia a využívaná ako obnoviteľný zdroj energie na Slovensku, pričom sa stále vyvíjajú nové technológie a zlepšujú.

  3. Kam možno fotovoltaické panely umiestniť?

  Fotovoltaické panely možno umiestniť na rôzne miesta v závislosti od dostupného priestoru, architektúry budovy a ďalších faktorov. Tu sú niektoré možné miesta umiestnenia fotovoltaických panelov:

  1.) Stredná strecha: Ak máte budovu s plochou strednou strechou, môžete na ňu nainštalovať fotovoltaické panely. Využitie strechy je efektívne a panelom umožňuje byť dobre exponovaným na slnečné žiarenie.

  2.) Šikmá strecha: Na šikmé strechy sa fotovoltaické panely často inštalujú, či už sú to domy alebo komerčné budovy. Panelom je možné prispôsobiť sklon, aby boli čo najviac exponované na slnečné žiarenie. Pri inštalácii je potrebné zohľadniť sklon a orientáciu strechy pre dosiahnutie maximálneho výkonu.

  3.) Fasáda budovy: Ak je architektúra budovy vhodná, fotovoltaické panely môžu byť umiestnené na fasáde. Tento typ inštalácie sa nazýva fotovoltaické fasády a kombinuje energetickú výrobu s estetikou budovy.

  4.) Pozemok: Ak máte k dispozícii dostatok pozemku, môžete nainštalovať fotovoltaické panely na zemi. Táto možnosť je vhodná pre veľké solárne elektrárne a aj pre domácnosti alebo podniky s veľkým pozemkom.

  5.) Strešné konštrukcie alebo prístrešky: Fotovoltaické panely môžu byť integrované do strešných konštrukcií alebo prístreškov, ako sú terasy, parkovacie miesta alebo záhradné prístrešky. Tieto konštrukcie slúžia ako ochrana a zároveň generujú elektrickú energiu.

  Pri umiestňovaní fotovoltaických panelov je dôležité zvážiť niekoľko faktorov vrátane slnečného žiarenia, orientácie, sklonu, prístupnosti a potenciálnych prekážok, ako sú stromy alebo stavby, ktoré by mohli zatieniť panely. Je tiež dôležité overiť miestne predpisy a regulačné požiadavky týkajúce sa inštalácie fotovoltaických systémov.

  Pán Jakub Halamík, spoločnosť Smart Energy Power s.r.o.

  3. Montáž fotovoltaickej elektrárne

  Možno uvažujete o vlastnom zásobovaní elektrickou energiou, ale neviete, kde začať. Môžeme povedať, že spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výlučne týmto, vám môžu pomôcť s návrhom a realizáciou a ponúknuť kompletné plánovanie, dokumentáciu, obstaranie, montáž, údržbu a prípadne podať žiadosť o prostriedky z ekologických fondov. Fotovoltaické elektrárne sú teraz také ľahké, že ich montáž možno vykonať na každú strechu. Na tieto účely je najlepšia južná strana strechy, ktorá má sklon asi 30°, ale je možné použiť aj juhovýchodnú alebo juhozápadnú stranu strechy. Nemalo by sa zabúdať, že fotovoltaické články je možné umiestniť aj na zvislé plochy, napríklad na južnú fasádu. Treba sa len postarať o to, aby vyčnievajúce časti fasády, strechy alebo stromov nevrhali na panely tieň, pretože by sa v takom prípade zabránilo ich fungovaniu. Samotné panely fotovoltaického systému sa inštalujú veľmi rýchlo, za pár hodín. Fotovoltaická elektráreň bez väčších ťažkostí, pri správnej údržbe, môže vydržať tridsať a viac rokov.

  S fotovoltaickou elektrárňou je možné dosiahnuť značné úspory, nielen v rodinnom rozpočte, ale aj v spotrebe prírodných zdrojov.

  Odborný článok 2410
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Fotovoltaika?

  Máme 525 realizátorov v oblasti Fotovoltaika:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 525 realizátorov v oblasti Fotovoltaika
  10
  1

  B Up High s.r.o.


  9.3
  0

  Energysolar s. r. o.


  9.8
  0

  INSTALSERVIS


  10
  2

  Medica spol. sr.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené