Pre oblasť

  Úprava terénu, úprava dvora

  Článok si prečítalo viac ako 2707+ používateľov
  Keď ide o dnešných investorov, často úprave dvorov a životného prostredia nevenujú náležitú pozornosť, takže okolie veľkého počtu nových budov dlho po tom, čo sú prakticky ukončené všetky stavebné a remeselné práce, zostáva neupravené. Tak ako si proces výstavby objektov vyžaduje presnú koncepciu, je potrebné aj pre úpravu terénu a okolia domu vytvoriť jasný a komplexný plán, ak chcete mať všetko vyriešené čo najskôr. Na dosiahnutie uspokojivého výsledku je preto potrebné komplexné ideové riešenie úpravy okolia budov a domov.
  Odborný článok 2707
  uprava okolia domu
  Máme 289 realizátorov v oblasti Záhradný architekt:

  1. Úprava dvora

  Pozemok, na ktorom plánujete vystavať dom alebo pozemok s už existujúcim domom, ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodli kúpiť, aby ste si užili čerstvý vzduch a strávili väčšinu krásnych a teplých dní vonku. Samozrejme, treba mať na zreteli, že bude potrebné vykonať i úpravu dvora a okolia domu. Terénne úpravy zahŕňajú dláždenie chodníkov a prístupových ciest, vyhotovenie terasy alebo verandy, schodov, zriadenie záhradného plotu, pergoly alebo letnej kuchyne a v poslednej fáze samozrejme úpravu zelených plôch a záhrady. V tomto texte sa venujeme otázkam a témam krajinnej architektúry.

  2. Ako upraviť dvor?

  2.1. Ako sa plánuje úprava dvora?

  Podkladom pre komplexnú terénnu úpravu okolia domu je dobre rozpracovaná koncepcia a plán, na základe ktorého sa všetko dokončuje pomerne rýchlo, často súčasne s dokončením stavby domu. Pri ideovom riešení je potrebné už na začiatku brať do úvahy prepojenie (súvislosť) medzi interiérom domu a jeho exteriérom. Treba sa zamerať na dôležité spojenia medzi domom a dvorom, výsledkom ktorých bude komplexné a kvalitné usporiadanie priestoru, v ktorom sa budete môcť nerušene pohybovať a užívať si. Záhrada v žiadnom prípade nie je priestorom úplne oddeleným od domu, preto by sa mala jej úprava riadiť logikou a dizajnom domu.

  2.2. Dvor a jeho časti

  Dobre by bolo úpravu dvora rozdeliť na niekoľko častí, niekoľko fáz, aby ste v konečnom dôsledku dosiahli požadované výsledky. Terasa alebo veranda je prvý prvok, ktorý má zmysel plánovať hneď vedľa priameho východu z obývacej izby alebo jedálne. Po nej môže nasledovať letná kuchyňa, ktorá by mala byť v bezprostrednej blízkosti vnútornej kuchyne, potom zeleninová záhrada alebo záhrada. Prístup k automobilom, t. j. parkovisko alebo garáž, by mal byť úplne oddelený od záhrady a časti dvora, ktorá je miestom stretnutí a oddychu. Tým sa dosiahne bezpečnosť rodiny a hostí. Je dôležité, aby okolie domu bolo plánované a koncipované podľa vášho životného štýlu a voľného času; majte na zreteli, že dvor je niečo, čo nebudete môcť každý rok úplne zmeniť – musíte prihliadať na to, že ide o dlhodobé riešenie.

  Pred začatím projektovania a realizácie je pre každého investora, a tak i pre vás, dôležité finančné zhodnotenie investície, pretože iba na základe presného vyčíslenia nákladov môžete vedieť, či k realizácii môže alebo nemôže dôjsť a či investícia bude zrealizovaná celá naraz alebo po etapách. Úpravu okolia možno vykonávať počas celého roka, hoci je potrebné vyhnúť sa nízkym teplotám a mrazu, ktoré sťažujú prácu. Úprava sa zvyčajne začína na jeseň, aby ste počas zimy mali dostatok času na vytvorenie nákresov všetkého, čo chcete dosiahnuť, a v súlade s rozpočtom môžete vykonávať akékoľvek zmeny. Zároveň sa informujte a vyhľadajte zhotoviteľov; keď na základe ponúk, referencií a odporúčaní nájdete najvhodnejšieho, budete vedieť, čo ďalej. S príchodom jari sa môžete pustiť do zemných prác. Keď ide o výsadbu stromov a kríkov, na jar je najvhodnejšie vykonávať takéto práce a preto sa všetko plánuje a robí najneskôr do konca marca. 

  2.3. Kompletné terénne úpravy

  Povedali by sme, že iba komplexná terénna úprava prináša finančnú a časovú úsporu. Vďaka starostlivému plánovaniu priestoru je možné pracovať nepretržite vo fázach na jednotlivých častiach, treba určiť postupnosť prác tak, ako majú nasledovať po sebe. Výstavba domu si vyžaduje plánovanie potrebných výkopov, nádrží na vodu, záhradného osvetlenia, podlahového vykurovania garáže a podobne. Týmto spôsobom plánovania a práce sa vyhnete zbytočným prácam a vyšším výdavkom. Samozrejme, vždy sa môžu vyskytnúť nejaké neplánované problémy alebo dodatočné práce, ale to najdôležitejšie – druh a rozmiestnenie inštalácií je možné vždy predvídať a mať ich tak pod kontrolou.

  Odborná rada zo spoločnosti MARDIZ

  1. Prečo by sme mali spolupracovať s krajinným architektom alebo odborníkom na dizajn, keď ide o úpravu dvora a záhrady?

  Ak ide o úpravu dvora alebo záhrady, mali by sme vždy osloviť krajinného architekta, alebo takého odborníka, ktorý má vo svojom portfóliu referencie z danej oblasti. To znamená, že jeho portfólio prác neobsahuje len zaujímavé a kreatívne návrhy ale aj kvalitné realizácie. Dôvodov prečo by sa mal klient rozhodnúť pre takúto spoluprácu je viacero. Prvý dôvod je ten, že architekt vidí vždy priestor inak ako klient, ktorý je už priestorom v ktorom žije tak povediac pohltený a nedokáže si predstaviť čo všetko mu môže priestor ponúknuť - teda aké sú možnosti jeho využitia. Toto všetko by mal architekt klientovi predostrieť v návrhu a následne vedieť tento návrh aj zrealizovať. Druhým dôvodom je ten, že dobrý architekt je vždy aj dobrým poslucháčom a vie sa vo väčšine prípadov vcítiť do predstáv klienta, ktorý vie čo chce a vie čo sa mu páči a následne mu, tak dokáže dať jeho predstavu na papier.

  2. Ako si vybrať záhradného architekta?

  Klient by mal vždy hľadať takého architekta, ktorý je komplexným odborníkom. To znamená, že vie nielen tvoriť zaujímavé návrhy, ale vie ich aj zrealizovať. Často sa v praxi stretávam s klientmi, ktorí síce dostali od architekta kreatívny návrh, plný dizajnových vychytávok, ale bol to žiaľ len návrh na papieri, ktorý nebol zrealizovateľný. Preto by som poradila klientom hľadať takého odborníka, ktorý má v portfóliu realizácie s dôrazom na detail, prevedenie a celkový koncept a celistvosť realizácie  v náväznosti na ďalšie prvky stavebnej architektúry či už domu, alebo verejného priestoru pri ktorom je záhradné dielo realizované.

  3. Podľa Vaších skúseností, aka je dlhá doba od prvého kontaktu s klientom a dohody o tom čo chce, do samého začiatku realizácie?

  Táto doba je rôzna v závislosti od zložitosti a objemu navrhovaného diela. A tiež časovej a pracovnej vyťaženosti architekta ako aj klienta. Za ideálnych podmienok, keď hovoríme o klasickej rodinnej záhrade, tak táto doba sa pohybuje približne okolo 1 mesiaca. Tvorba návrhu trvá od prvého kontaktu s klientom približne 2 týždne. Následne v ďalšom týždni sa návrh konzultuje a upravuje. Zapracujú sa zmeny, dokončia sa všetky podklady pre realizáciu. Nasleduje vypracovanie rozpočtu realizácie a cenovej ponuky realizácie na základe výkazu výmer, ktorý vypracuje architekt. Potom už len ostáva odsúhlasenie CP klientom a dohoda o termíne realizácie.

  Pani Ing. Mária Modrovičová, spoločnosť MARDIZ

  3. Odborníci na úpravu exteriérov

  Plánovanie a terénne úpravy si môžete vyriešiť aj sami, ale s týmto druhom výziev má skúsenosti len málokto. Aj keď mnohí majú dokonca veľmi presné predstavy o tom, aký by mal byť výsledok, vždy sa odporúča najať si odborníkov hneď na začiatku, vo fáze konsolidovania ideí. Odborník vám pomôže prispôsobiť to, čo chcete, podľa toho, čo je možné, v súlade so situáciou v teréne a financiami.

  Terénnym úpravám a úpravám dvorov venuje sa odborník – záhradný architekt alebo exteriérový dizajnér, ktorý v tejto oblasti urobí potrebné plány. Najlepšie nápady sa najefektívnejšie získavajú na tvári miesta v spolupráci s investorom, pretože komunikácia a vzájomné porozumenie sú najdôležitejšie pre úspešnú realizáciu celého projektu. Pri príprave materiálov, výkresov a modelov je nevyhnutná spoločná práca, pretože uspokojivé riešenia možno dosiahnuť iba vzájomnou veľmi dobrou spoluprácou. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať vhodnému výberu materiálov, ktoré by mali byť v súlade s koncepčným základom, štýlom a vzhľadom domu.

  Iná je situácia, keď sa rozhodnete všetky stavebné a remeselné práce vykonať sami. Navrhujeme, aby ste sa pred začatím prác určite poradili s odborníkom, najmä v súvislosti s náročnejšími stavebnými prácami (prípojky na vodovod, plyn a elektrickú sieť), pretože amatérske chyby vás môžu stáť veľa peňazí.

  Upravený dvor vás jednoducho láka, aby ste sa v ňom zdržiavali čo najdlhšie
  Upravený dvor vás jednoducho láka, aby ste sa v ňom zdržiavali čo najdlhšie

  4. Najčastejšie chyby pri terénnych úpravách

  Úprava terénu nie je ľahká úloha, inak by krajinná architektúra nebola vedou. Medzi chyby, ktoré sa často prejavia až po niekoľkých rokoch a pri vykonávaní prác z dôvodu neskúsenosti alebo neznalosti sa prehliadajú, patria zle rozmiestnené elektroinštalácie, príliš husté alebo zle umiestnené výsadby, nevhodne usporiadané prvky a podobne. Všetky tieto chyby sú hlavne výsledkom terénnej úpravy realizovanej v jednotlivých  fázach. Pôvodne vypracovaný koncepčný plán úpravy zaručuje adekvátny výsledok. Jednou z najčastejších chýb je zlé umiestnenie častí a prvkov, takže sa môžete ocitnúť v situácii, ktorej ste sa chceli práve vyhnúť – chceli ste napríklad súkromie a obmedzený pohľad z ulice do dvora, alebo ste umiestnili zelenú verandu alebo terasu na opačnej strane domu.

  5. Úprava dvora – cena

  Koľko stojí úprava dvora a záhrady? Kompletná úprava vonkajšieho okolia domu prispieva k finančným a časovým úsporám. Prostredníctvom starostlivo vypracovaného návrhu krajinnej úpravy, už vo fáze projektovania domu, sa môžu predvídať potrebné výkopy, plánovať zásobník na vodu, elektroinštalácia osvetlenia záhrady, prípadné podlahové vykurovanie parkoviska, úprava záhradného altánku a záhonov, výsadba stromov, zavlažovací systém a ďalšie. Táto metóda umožňuje vyhnúť sa zbytočným alebo nepotrebným výkopom, ktoré by mohli predstavovať dodatočné náklady. 

  Krajinný architekt vám vypracuje plán krajinnej úpravy za 300 až  1000 EUR. Okrem výsadby rastlín, sú do plánu zahrnuté aj prípojky a rozvody pre dažďovú vodu a splaškovú vodu, kanály, kryty a žľaby. V cene projektu sú zahrnuté betónové schody a oporné múry, dláždenie a pokládka obrubníkov.

  Cena plánu úpravy záhrady je okolo 600 €. Projekt obsahuje výsadbu, vydláždenie okolia, cesty a plán krajinnej úpravy v mierke 1:100.

  Na presné stanovenie ceny zašlite dopyt našim skúseným záhradným architektom, a tak dostanete viacero ponúk, medzi ktorými si budete môcť vybrať.

  Odborný článok 2707
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Záhradný architekt?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 289 realizátorov v oblasti Záhradný architekt:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené