Pre oblasť

  Bazény – výstavba a cena

  Článok si prečítalo viac ako 3160+ používateľov
  Leto je obdobím, keď sa všetci veľmi radi ochladia a uvoľnia v bazéne. Bazény sa považujú za štýlový doplnok domu a záhrady, aj keď sa dá povedať, že je to jedno z najpríjemnejších miest na voľný čas. Na trhu je nespočetné množstvo rôznych druhov a modelov, ktoré sa líšia predovšetkým materiálmi, z ktorých sú vyrobené, a konštrukciou. Môžu byť betónové, polystyrénové a polyesterové, murované a prefabrikované (montované), prírodné aj umelé – na plávanie alebo jazierka. V tomto texte sme sa zaoberali tým, čo potrebujete vedieť, ak sa rozhodnete bazén stavať – plánovaním, materiálmi a samozrejme cenami.
  Odborný článok 3160
  bazeny
  Máme 224 realizátorov v oblasti Bazény, wellness:

  1. Aký bazén si vybrať?

  Na trhu je množstvo rôznych typov bazénov. Najbežnejší je stále betónový bazén, k dispozícii sú variácie, pokiaľ ide o veľkosť, hĺbku, materiál použitý na povrchovú úpravu (PVC fólia, keramické obklady...), no čoraz obľúbenejšie sú prírodné bazény a kúpacie jazierka. Montované bazény, ktoré boli pred desaťročím veľmi obľúbené, sú už menej zaujímavé. V nasledujúcom texte vám bližšie predstavíme charakteristiky dvoch najbežnejších typov bazénov: betónových a polystyrénových bazénov.

  2. Betónové bazény

  Betónové bazény, ako už názov napovedá, sú vyrobené z betónu – buď z betónových tvárnic, alebo vylievaním pomocou debnenia. Stavba betónového bazéna si vyžaduje výkop a prípravu stavebnej jamy a vybudovanie betónovej základovej dosky.

  3. Ako sa vyrábajú betónové bazény?

  3.1. Betónový bazén: výkop stavebnej jamy, základová doska

  Betónový bazén je zabudovaný do zeme, takže pred začatím prác treba vykopať a zaistiť stavebnú jamu, a urobiť základy, na ktorých bude bazén stáť. Výstavba dna bazéna je prvým krokom a najväčšiu pozornosť treba venovať inštalácii vhodných odtokov. Podlahové vpusty betónového bazéna ako aj ďalšie prvky (fontány, trysky, spätné potrubia a pod.) musia byť umiestnené presne na miestach určených projektom, a potom sa môže začať betónovanie podlahovej dosky.    

  3.2. Stavba stien bazéna

  Platí pravidlo, že pri stavbe stien bazéna sa najskôr vyhotoví vnútorné debnenie, do ktorého sa pripevní potrubie a ďalšie príslušenstvo bazéna. Debnenie musí byť vyrobené z materiálu, ktorý sa dá vŕtať kvôli položeniu potrubí, preto sa nikdy neodporúča použitie PVC alebo kovu. Na spojoch podlahovej dosky a stien sa kladie dilatačný pás a silikón, ktoré bránia prieniku vody z bazéna. Po dokončení všetkých potrebných vnútorných inštalácií nasleduje betónovanie stien bazéna. Nakoniec, keď betón úplne stuhne, sa vykoná demontáž dreveného debnenia.

  Betónové bazény sa ľahko obložia keramickým obkladom alebo aj PVC fóliou
  Betónové bazény sa ľahko obložia keramickým obkladom alebo aj PVC fóliou

  3.3. Inštalácia potrubí, hydroizolácia a tepelná izolácia

  Po odstránení debnenia sa okolo bazéna nainštalujú vonkajšie inštalácie, prostredníctvom ktorých funguje bazénová technika. Všetky zvislé potrubia musia byť správne chránené a zaistené. Z vonkajšej strany je inštalovaná ďalšia hydroizolácia, na ktorú sa inštaluje vodotesná tepelná izolácia (XPS).  

  3.4. Hydroizolácia a dokončovacia vrstva z vnútornej strany

  Najskôr sa na vnútornú stranu bazéna nanesie hydroizolačná vrstva na vodotesnú cementovú hmotu. Odporúča sa, aby to bola jedna z trvale elastických hmôt, ktorá zaisťuje vodotesnosť aj v prípade, že sa v materiáli vyskytnú malé trhliny alebo v prípade menších otrasov betónovej podlahovej dosky a stien bazéna. Ako dokončovacia vrstva na vnútornej strane bazéna sa najčastejšie používajú keramické dlaždice, ktoré musia spĺňať špeciálne normy pre bazény a musia byť vodotesné. Ako dokončovacia vrstva sa však často používajú mozaiky alebo kamenné obklady. Na lepenie keramiky je najlepšie tzv. epoxidové lepidlo, ktoré je úplne odolné voči všetkým hodnotám pH bazénovej vody. 

  Niekedy sa ako finálna vrstva použije špeciálna PVC bazénová fólia, ktorá je zároveň hydroizolačnou vrstvou. Takáto fólia môže mať rôzne vzory, môžete sa rozhodnúť pre imitáciu mozaiky, kameňa, mramoru a podobne.

  Odborná rada zo spoločnosti EGEA plus s.r.o.

  1. Kedy je najvhodnejšie obdobie na začatie stavby záhradného bazéna?

  Spoločnosť EGEA plus realizuje výstavbu betónových bazénov s ťažkou bazénovou fóliou, teda ide o stavbu. Realizácia bazéna je možná v podstate kedykoľvek ak to poveternostné podmienky dovoľujú. Samozrejme ten, kto plánuje výstavbu bazéna musí mať aj svoju predstavu o svojom bazéne a na základe jeho predstavy nájdeme najvhodnejšie riešenie. Ideálnym termínom pre murovaný betónovaný bazén je jeseň v kalendárnom roku, kedy sa zrealizuje stavebná časť bazéna a na jar nasledujúceho roka sa doinštaluje technológia, fólia prípadne zastrešenie. Teleso bude vyzreté a eliminuje sa riziko poškodenia citlivých častí technológie a fólie počas mrazov. Realizácia bazéna ako takého od výkopových prác po odovzdanie bazéna do úžívania za bežných okolnosti a priazni počasia trvá cca 3 týždne.

  Realizácia bazéna - spoločnosť EGEA plus s. r. o.
  Realizácia bazéna - spoločnosť EGEA plus s. r. o.

  2. Potrebujem na stavbu bazéna aj stavebné povolenie?

  Ten kto zvažuje výstavbu bazéna by sa mal vedieť aj o zákonných povinnostiach, ktoré je treba dodržať, aby jeho bazén nebol čiernou stavbou. V takomto prípade rozdeľujeme dielo na: do 25 m2 a nad 25 m2. Pri bazéne do 25 m2 vzniká občanovi oznamovacia povinnosť na miestne príslušnom stavebnom úrade. Takýto úkon sa volá „Ohlásenie drobnej stavby“. Ohlasovaciu povinnosť má pri diele do týchto rozmerov občan pred začatím diela. Pri bazéne nad 25 m2 sa jedná o stavbu, ktorá už vyžaduje stavebné povolenie a teda komplet projektovú dokumentáciu.

  3. Ako sa mám starať o vodu v bazéne?

  Býva niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody v bazéne. Na začiatku by sa mal každý, kto bazén chce, rozhodnúť či by chcel v bazéne slanú (morskú) vodu alebo sladkú vodu. Na slanú aj sladkú úpravu vody je rozdielna technológia. Ak si zákazník zvolí jednu z týchto variant tak má vo svojom bazéne automatiku dávkovania PH a chlóru a tým nie je potrebné aby do dávkovania zasahoval. Jediné čo užívateľ bazénu v tomto prípade robí je čistenie hladiny sieťkou, prípadné občasné vysávanie bazéna od hrubých nečistôt. Bazén môže byť funkčný aj bez automatického dávkovania, kde sa už užívateľ musí starať o kvalitu vody a teda kontrolovať si vo vode PH a hodnotu chlóru.

  Napustite vodu (hladina by mala dosahovať do úrovne stredu skimmera) a potom skontrolujte a upravte jej tvrdosť. Následne je nutné skontrolovať a prípadne upraviť hodnotu alkality a pH. V ďalšom kroku ošetrite bazénovú vodu chlórovým prípravkom ako je chlór šok (detailné informácie o dávkovaní nájdete na etikete výrobku) a vodu nepretržite filtrujte 24 hodín. Nezabudnite pravidelne kontrolovať priechodnosť pieskovej filtrácie (podľa manometra pieskovej filtrácie). Prípravok Chlór šok účinne pôsobí pomocou voľného chlóru, ktorý zničí všetky zárodky rias a baktérií.

  Sezónne parametre vody:

  *    Tvrdosť: nie viacej ako 18°N
  *    pH: v rozmedzí  7,0 – 7,4
  *    Alkalita: v rozmedzí 80 – 120 ppm
  *    Voľný chlór: v rozmedzí 0,3 – 0,6 mg/l
  *    Aktívny kyslík: v rozmedzí 4 – 20 mg/l
  *    Podľa zistených parametrov testerom už len dopĺňate chémiu potrebnú na úpravu vody aby ste dosiahli hodnoty uvedené vyššie.

  Meranie je možné vykonať testermi, ktoré sú bežne dostupné v predajniach bazénovej chémie. Užívateľ si môže eliminovať aj tvorbu rias vo vode rôznymi technologickými procesmi ako napr. UV lampou alebo ozónom kde sa eliminuje používanie chlóru a teda voda je šetrnejšia k pokožke.

  Pán Peter Repiský, spoločnosť EGEA plus s.r.o.

  4. Bazén z polystyrénových tvárnic

  Podobne ako pri výstavbe betónového bazéna, aj pri bazéne z polystyrénových tvárnic je potrebné vykopať a špeciálne pripraviť stavebnú jamu a potom vyhotoviť betónovú dosku. Až potom sa môžu vyhotoviť steny z polystyrénu.

  5. Vyhotovenie bazéna z polystyrénových tvárnic

  5.1. Rozvod potrubia okolo bazéna

  Vybudovanie bazéna z polystyrénových tvárnic je nepochybne lepšie, keď už nič iné, tak z hľadiska nákladov. Takéto stavby môžu navyše realizovať aj ľudia, ktorí nie sú profesionálmi. Pri stavbe bazéna sa každý druh tvárnice umiestňuje osobitne, je potrebné dbať iba na správne umiestnenie inštalácií a vedení. Výhodou polystyrénových tvárnic je, že sa na vonkajšiu stranu bazéna nemusí klásť žiadna dodatočná tepelná izolácia. Okrem toho, s tvárnicami sa rýchlo dá pracovať, samy osebe sú tepelnou izoláciou, nie je potrebné inštalovať ani odstraňovať debnenie a dokončovacie práce sú minimálne opravy a vyhladenie stien. 

  Keď sú vyhotovené steny, okolo bazéna sa umiestňuje potrubie a všetka bazénová technika.

  5.2. Hydroizolácia bazéna

  Na hydroizoláciu bazéna z polystyrénových tvárnic sa najčastejšie používa špeciálna PVC fólia s hrúbkou asi 1,5 mm, ktorá slúži ako hydroizolácia z vnútornej strany. Bazén môže byť obložený fóliou za deň alebo dva, strihanie, kladenie a zváranie fólie však musíte nechať na odborníka. Ak je obloženie bazéna fóliou vykonané správne, bude pôsobiť ako nepriepustný vak. Na pripevnenie fólie okolo okrajov bazéna sa používajú špeciálne fixátory (upevňovače) a na steny tesne pod fóliou sa lepí špeciálna ochranná plsť.

  O vlastnom bazéne sníva takmer každý majiteľ rodinného domu
  O vlastnom bazéne sníva takmer každý majiteľ rodinného domu

  6. Koľko stoja bazény?  

  Môžeme povedať, že najlacnejšie sú samostatne stojace, montované bazény a najdrahšie betónové. Betónový bazén je, napr. v porovnaní s  montovaným síce drahší, ale vyzerá lepšie, dokončovacie detaily sú krajšie, a okrem toho je aj odolnejší. Navyše umožňuje unikátne tvarovanie, čo u prefabrikátov nehrozí a môže mať oveľa väčšie rozmery. 

  6.1. Betónové bazény

  Orientačná cena za betónový bazén so železobetónovou škrupinou obdĺžnikového tvaru, vrátane stavebných prác (výkop, betónovanie dna a stien a inštalácia vybavenia a zariadení), kontroly dodávateľov bazénovej techniky, aplikácie nepriepustných hmôt a tesnenia, spolu s hydroizoláciou a keramickými dielmi, je 800 až 1200 EUR/m2.   

  6.2. Bazény z polystyrénových tvárnic

  Murovaný bazén z polystyrénu spolu s materiálom – polystyrénovými tvárnicami, fóliou, filtrami a ďalším príslušenstvom – vrátane montáže, stavebných prác a vyhotovenia betónovej dosky, vodovodnej prípojky a kopania kanálov, stojí približne 300 EUR/m2. Táto orientačná cena platí pre polystyrénový bazén s rozmermi do 8 m × 4 m × 1,5 m. 

  6.3. Montované (polyesterové) bazény

  Orientačná cena montovaného polyesterového bazéna okrúhleho tvaru vrátane montáže, stavebných prác a betonáže, vodovodnej prípojky a kanalizácie je 250 - 300 EUR/m2. Táto orientačná cena platí pre bazén s rozmermi do 8 m × 4 m × 1,5 m.  

  6.4. Samostatne stojaci bazén

  Orientačná cena oválnych samostatne stojacich bazénov spolu s bazénovou technikou, s montážou vodovodnej prípojky, bez prípravy trávnika je cca 150 – 200  EUR/m2.  

  6.5. Prírodné bazény – kúpacie jazierka

  Cena za prírodný rybník na plávanie s biologickým ponorným čerpadlom a fosfátovým filtrom, náklady za výkopové a stavebné práce a výsadbu sa pohybuje v rozmedzí od 1000 do 1400 EUR/m2.     

  Odborný článok 3160
  Autor: Daibau casopis
  Máme 224 realizátorov v oblasti Bazény, wellness:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Bazény, wellness?

  Máme 224 realizátorov v oblasti Bazény, wellness:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 224 realizátorov v oblasti Bazény, wellness
  9.6
  0

  PB ISIS, s.r.o.


  8.7
  0

  BAZÉNSERVIS, s.r.o.


  8.8
  0

  Schaffhausen spol.s.r.o


  8.8
  0

  R.Š.ELEKTROSTAV s. r. o


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené