Pre oblasť
  Dobré skutky vytvárajú hrdinov!

  Bazény – výstavba i cena

  Článok už pomohol 1686+ používateľom
  Leto je obdobím, keď sa všetci veľmi radi ochladia a uvoľnia v bazéne. Bazény sa považujú za štýlový doplnok domu a záhrady, aj keď sa dá povedať, že je to jedno z najpríjemnejších miest na voľný čas. Na trhu je nespočetné množstvo rôznych druhov a modelov, ktoré sa líšia predovšetkým materiálmi, ktorých je rovnako veľa ako konštrukcií. Rozlišujeme bazény betónové, polystyrénové a polyesterové, murované a prefabrikované (montované) – jedným slovom, okrem prírodných aj umelé – na plávanie alebo jazierka. V tomto texte sme sa zaoberali tým, čo potrebujete vedieť, ak sa rozhodnete bazén stavať – ​​plánovaním, materiálmi a samozrejme cenami.
  Odborný článok 1686
  betonovy-bazen.png
  Máme 164 realizátorov v oblasti Bazény, wellness:

  1. Betónové bazény

  Betónové bazény, ako už názov napovedá, sú tie, ktoré sú vyrobené z betónu – buď z betónových tvárnic, alebo vylievaním pomocou debnenia. Stavba betónového bazéna si vyžaduje výkop a prípravu stavebnej jamy a vybudovanie betónovej základovej dosky.

  Výkop stavebnej jamy, základová doska

  Betónový bazén je zabudovaný do zeme, takže pred začatím prác treba vykopať a zaistiť stavebnú jamu, a urobiť základ, na ktorom bude bazén stáť. Výstavba dna bazéna je prvým krokom a najväčšiu pozornosť treba venovať inštalácii vhodných odtokov. Podlahové vpusty betónového bazéna ako aj ďalšie prvky (fontány, spätné potrubia a pod.) musia byť umiestnené presne na miestach určených projektom, a potom sa môže začať betónovanie podlahovej dosky.

  Stavba stien bazéna

  Platí pravidlo, že pri stavbe stien bazéna sa najskôr vyhotoví vnútorné debnenie, do ktorého sa pripevní potrubie a komponenty vybavenia bazéna. Debnenie musí byť vyrobené z materiálu, ktorý sa dá vŕtať kvôli položeniu potrubí, preto sa nikdy neodporúča použitie PVC alebo kovu. Na spojoch podlahovej dosky a stien kladie sa dilatačný pás a silikón, ktoré bránia prieniku vody z bazéna. Po dokončení všetkých potrebných vnútorných inštalácií nasleduje betónovanie stien bazéna. Nakoniec, keď betón úplne stuhne, sa vykoná demontáž dreveného debnenia.

  Inštalácia potrubí, hydroizolácia a tepelná izolácia

  Po odstránení debnenia sa okolo bazéna nainštalujú vonkajšie inštalácie, prostredníctvom  ktorých funguje bazénová technika. Všetky zvislé potrubia musia byť správne chránené a zaistené. Z vonkajšej strany je inštalovaná ďalšia hydroizolácia, na ktorú sa inštaluje vodotesná tepelná izolácia (XPS).

  Hydroizolácia a dokončovacia vrstva z vnútornej strany

  Najskôr sa na vnútornú stranu bazéna nanesie hydroizolačná vrstva cez vodotesnú cementovú hmotu. Odporúča sa, aby to bola jedna z trvale elastických hmôt, ktorá zaisťuje vodotesnosť aj v prípade, že sa v materiáli vyskytne malá trhlina alebo v prípade menších otrasov betónovej podlahovej dosky a stien bazéna. Ako dokončovacia vrstva na vnútornej strane bazéna sa najčastejšie používajú lepené keramické dlaždice. Dlaždice musia spĺňať špeciálne normy pre bazény a musia byť vodotesné. Ako dokončovacia vrstva sa však často používajú mozaiky alebo kamenné obklady. Na lepenie keramiky je najlepšie tzv. epoxidové lepidlo, ktoré je úplne odolné voči všetkým hodnotám pH bazénovej vody. Niekedy sa ako finálna vrstva použije špeciálna PVC bazénová fólia, ktorá je zároveň hydroizolačnou vrstvou. Takáto fólia môže mať rôzne vzory, môžete sa rozhodnúť pre imitáciu mozaiky, kameňa, mramoru a podobne.

  Odborná rada zo spoločnosti EGEA plus s.r.o.

  1. Kedy je najvhodnejšie obdobie na začatie stavby záhradného bazéna?

  Spoločnosť EGEA plus realizuje výstavbu betónových bazénov s ťažkou bazénovou fóliou, teda ide o stavbu. Realizácia bazéna je možná v podstate kedykoľvek ak to poveternostné podmienky dovoľujú. Samozrejme ten, kto plánuje výstavbu bazéna musí mať aj svoju predstavu o svojom bazéne a na základe jeho predstavy nájdeme najvhodnejšie riešenie. Ideálnym termínom pre murovaný betónovaný bazén je jeseň v kalendárnom roku, kedy sa zrealizuje stavebná časť bazéna a na jar nasledujúceho roka sa doinštaluje technológia, fólia prípadne zastrešenie. Teleso bude vyzreté a eliminuje sa riziko poškodenia citlivých častí technológie a fólie počas mrazov. Realizácia bazéna ako takého od výkopových prác po odovzdanie bazéna do úžívania za bežných okolnosti a priazni počasia trvá cca 3 týždne.

  Bazen TOP.jpg
  Realizácia bazéna - spoločnosť EGEA plus s.r.o.

  2. Potrebujem na stavbu bazéna aj stavebné povolenie?

  Ten kto zvažuje výstavbu bazéna by sa mal vedieť aj o zákonných povinnostiach, ktoré je treba dodržať, aby jeho bazén nebol čiernou stavbou. V takomto prípade rozdeľujeme dielo na: do 25 m2 a nad 25 m2. Pri bazéne do 25 m2 vzniká občanovi oznamovacia povinnosť na miestne príslušnom stavebnom úrade. Takýto úkon sa volá „Ohlásenie drobnej stavby“. Ohlasovaciu povinnosť má pri diele do týchto rozmerov občan pred začatím diela. Pri bazéne nad 25 m2 sa jedná o stavbu, ktorá už vyžaduje stavebné povolenie a teda komplet projektovú dokumentáciu.

  3. Ako sa mám starať o vodu v bazéne?

  Býva niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody v bazéne. Na začiatku by sa mal každý, kto bazén chce, rozhodnúť či by chcel v bazéne slanú (morskú) vodu alebo sladkú vodu. Na slanú aj sladkú úpravu vody je rozdielna technológia. Ak si zákazník zvolí jednu z týchto variant tak má vo svojom bazéne automatiku dávkovania PH a chlóru a tým nie je potrebné aby do dávkovania zasahoval. Jediné čo užívateľ bazénu v tomto prípade robí je čistenie hladiny sieťkou, prípadné občasné vysávanie bazéna od hrubých nečistôt. Bazén môže byť funkčný aj bez automatického dávkovania, kde sa už užívateľ musí starať o kvalitu vody a teda kontrolovať si vo vode PH a hodnotu chlóru.

  Napustite vodu (hladina by mala dosahovať do úrovne stredu skimmera) a potom skontrolujte a upravte jej tvrdosť. Následne je nutné skontrolovať a prípadne upraviť hodnotu alkality a pH. V ďalšom kroku ošetrite bazénovú vodu chlórovým prípravkom ako je chlór šok (detailné informácie o dávkovaní nájdete na etikete výrobku) a vodu nepretržite filtrujte 24 hodín. Nezabudnite pravidelne kontrolovať priechodnosť pieskovej filtrácie (podľa manometra pieskovej filtrácie). Prípravok Chlór šok účinne pôsobí pomocou voľného chlóru, ktorý zničí všetky zárodky rias a baktérií.

  Sezónne parametre vody:

  *    Tvrdosť: nie viacej ako 18°N
  *    pH: v rozmedzí  7,0 – 7,4
  *    Alkalita: v rozmedzí 80 – 120 ppm
  *    Voľný chlór: v rozmedzí 0,3 – 0,6 mg/l
  *    Aktívny kyslík: v rozmedzí 4 – 20 mg/l
  *    Podľa zistených parametrov testerom už len dopĺňate chémiu potrebnú na úpravu vody aby ste dosiahli hodnoty uvedené vyššie.

  Meranie je možné vykonať testermi, ktoré sú bežne dostupné v predajniach bazénovej chémie. Užívateľ si môže eliminovať aj tvorbu rias vo vode rôznymi technologickými procesmi ako napr. UV lampou alebo ozónom kde sa eliminuje používanie chlóru a teda voda je šetrnejšia k pokožke.

  Pán Peter Repiský, spoločnosť EGEA plus s.r.o.

  2. Bazén z polystyrénových tvárnic

  Podobne ako pri výstavbe betónového bazéna, aj pri bazéne z polystyrénových tvárnic je potrebné vykopať a špeciálne pripraviť stavebnú jamu a potom urobiť betónovú dosku. Až potom sa môžu vyhotoviť steny z polystyrénu.

  Vyhotovenie stien z polystyrénu a rozvody potrubia

  Vybudovanie bazéna z polystyrénových tvárnic je nepochybne lepšie, keď už nič iné, tak z hľadiska nákladov. Takéto stavby môžu navyše realizovať aj ľudia, ktorí nie sú profesionálmi. Pri stavbe bazéna sa každý druh tvárnice umiestňuje osobitne, je potrebné dbať iba na správne umiestnenie inštalácií a vedení. Výhodou polystyrénových tvárnic je, že sa na vonkajšiu stranu bazéna nemusí klásť žiadna dodatočná tepelná izolácia. Okrem toho, s tvárnicami sa rýchlo dá pracovať, samy osebe sú tepelnou izoláciou, nie je potrebné inštalovať ani odstraňovať debnenie a dokončovacie práce sú minimálne opravy a vyhladenie stien. Keď sú postavené steny, okolo bazéna sa umiestňuje potrubie a všetka bazénová technika.

  Hydroizolácia bazéna

  Na hydroizoláciu bazéna z polystyrénových tvárnic sa najčastejšie používa špeciálna PVC fólia s hrúbkou asi 1,5 mm. Bazén môže byť pokrytý fóliou za deň alebo dva, strihanie, kladenie a zváranie fólie však musíte nechať na odborníka. Ak je obloženie bazéna fóliou vykonané správne, bude pôsobiť ako nepriepustný vak. Na pripevnenie fólie okolo okrajov bazéna sa používajú špeciálne fixátory (upevňovače) a na steny tesne pod fóliou je nalepená špeciálna ochranná plsť.polystyrenove-tvarnice.png

  3. Koľko stoja bazény?  

  Najlacnejšie sú samostatne stojace, montované bazény, a najdrahšie betónové.

  Betónové bazény

  Orientačná cena betónového bazéna na mieru, so železobetónovou škrupinou obdĺžnikového tvaru, vrátane stavebných prác (výkop, betónovanie dna a stien a inštalácia vybavenia a zariadení), kontroly dodávateľov bazénovej techniky, montáž nepriepustných hmôt a tesnenie, hydroizolácie a keramických prác, je asi 1000 EUR/m2.

  Bazény z polystyrénových tvárnic

  Murovaný bazén z polystyrénu spolu s materiálom – polystyrénovými tvárnicami, fóliou, filtrami a iným vybavením – vrátane montáže, stavebných prác a vyhotovenia betónovej dosky, vodovodnej prípojky a kopania kanálov, stojí asi 270 EUR/m2. Táto orientačná cena platí pre polystyrénový bazén 8 × 4 × 1,5 m spolu so stavebnými prácami, montážou, pripojením vody a kanalizácie.

  Montované (polyesterové) bazény

  Orientačná cena montovaného polyesterového bazéna okrúhleho tvaru vrátane montáže, stavebných prác a betonáže, pripojenia vody a kopania kanálov je okolo 200 EUR/m2. Táto približná cena platí pre bazén 8 × 4 × 1,5 m.

  Samostatne stojaci bazén

  Orientačná cena oválnych samostatne stojacich bazénov a bazénovej techniky, vodovodnej prípojky, bez prípravy trávnika je cca 180 EUR/m2.

  Prírodné bazény – kúpacie jazierka

  Cena kúpacieho jazierka (okolo 35 m2, kúpacia zóna o veľkosti 3 m × 6 m),  výkopové a stavebné práce, spolu s technologickou časťou, sa pohybuje okolo 13 000 EUR. 

  Ak vás zaujíma presná cena, opíšte čo by ste chceli, nakreslíte náčrt a pošlite dopyt našim overeným dodávateľom bazénov.

   

   

  Odborný článok 1686
  Autor: Daibau casopis
  Máme 164 realizátorov v oblasti Bazény, wellness:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 164 realizátorov v oblasti Bazény, wellness:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 164 realizátorov v oblasti Bazény, wellness
  9
  0

  HIMAS, s.r.o.


  9.5
  0

  DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

  Pezinok
  9.8
  0

  Aquamarine Spa s.r.o.

  Bratislava
  10
  0

  Art Bau s.r.o.

  Nitra
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI BAZÉNY, WELLNESS?

 • Bazény, wellness Bánovce nad Bebravou
 • Bazény, wellness Banská Bystrica
 • Bazény, wellness Bardejov
 • Bazény, wellness Bratislava
 • Bazény, wellness Brezno
 • Bazény, wellness Bytča
 • Bazény, wellness Čadca
 • Bazény, wellness Detva
 • Bazény, wellness Dolný Kubín
 • Bazény, wellness Dunajská Streda
 • Bazény, wellness Galanta
 • Bazény, wellness Gelnica
 • Bazény, wellness Hlohovec
 • Bazény, wellness Humenné
 • Bazény, wellness Ilava
 • Bazény, wellness Kežmarok
 • Bazény, wellness Komárno
 • Bazény, wellness Košice
 • Bazény, wellness Krupina
 • Bazény, wellness Kysucké Nové Mesto
 • Bazény, wellness Levice
 • Bazény, wellness Levoča
 • Bazény, wellness Liptovský Mikuláš
 • Bazény, wellness Lučenec
 • Bazény, wellness Malacky
 • Bazény, wellness Martin
 • Bazény, wellness Medzilaborce
 • Bazény, wellness Michalovce
 • Bazény, wellness Myjava
 • Bazény, wellness Námestovo
 • Bazény, wellness Nitra
 • Bazény, wellness Nové Mesto nad Váhom
 • Bazény, wellness Nové Zámky
 • Bazény, wellness Partizánske
 • Bazény, wellness Pezinok
 • Bazény, wellness Piešťany
 • Bazény, wellness Poltár
 • Bazény, wellness Poprad
 • Bazény, wellness Považská Bystrica
 • Bazény, wellness Prešov
 • Bazény, wellness Prievidza
 • Bazény, wellness Púchov
 • Bazény, wellness Revúca
 • Bazény, wellness Rimavská Sobota
 • Bazény, wellness Rožňava
 • Bazény, wellness Ružomberok
 • Bazény, wellness Sabinov
 • Bazény, wellness Šaľa
 • Bazény, wellness Senec
 • Bazény, wellness Senica
 • Bazény, wellness Skalica
 • Bazény, wellness Snina
 • Bazény, wellness Sobrance
 • Bazény, wellness Spišská Nová Ves
 • Bazény, wellness Stará Ľubovňa
 • Bazény, wellness Stropkov
 • Bazény, wellness Svidník
 • Bazény, wellness Topoľčany
 • Bazény, wellness Trebišov
 • Bazény, wellness Trenčín
 • Bazény, wellness Trnava
 • Bazény, wellness Turčianske Teplice
 • Bazény, wellness Tvrdošín
 • Bazény, wellness Veľký Krtíš
 • Bazény, wellness Vranov nad Topľou
 • Bazény, wellness Žarnovica
 • Bazény, wellness Žiar nad Hronom
 • Bazény, wellness Žilina
 • Bazény, wellness Zlaté Moravce
 • Bazény, wellness Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené