Pre oblasť

  Pozemková kniha

  Článok už pomohol 3984+ používateľom
  Pozemková kniha je verejná listina určená na zápis a zverejnenie údajov o právach k nehnuteľnostiam a právnych úkonoch, ktoré s nimi súvisia. Do pozemkovej knihy sa zapisujú všetky skutočné práva k nehnuteľnostiam: vlastnícke práva, hypotéky, pozemkový dlh, služobnosť, vecné bremeno a právo stavby. Poskytuje podrobný prehľad nehnuteľností. Zápis do pozemkovej knihy je povinný pre všetky nehnuteľnosti. Do pozemkovej knihy môžete nahliadnuť aj online.
  Odborný článok 3984
  pozemkova-kniha.png
  Máme 57 realizátorov v oblasti Legalizácia stavby:

  1. Zápis do pozemkovej knihy

  Podľa zákona musia byť všetky nehnuteľnosti zapísané v pozemkovej knihe (katastri nehnuteľností). Súčasťou pozemkovej knihy je hlavná kniha, do ktorej sa zapisujú údaje o nehnuteľnostiach, ktoré popisujú práva, ktoré vlastníci nehnuteľností majú, a právne skutočnosti súvisiace s nehnuteľnosťami. Okrem toho sa v katastri nehnuteľností nachádza súbor dokumentov, ktoré sú potrebné na zápis do hlavnej knihy.

  2. Pozemková kniha: prehľad parciel, nehnuteľností a vlastníckych práv

  Do pozemkovej knihy sa zapisujú údaje o nehnuteľnostiach. Uvádza sa tam vlastnícke právo, hypotéky a možné dlhy v tvare ornej pôdy (pozemku). V pozemkovej knihe sa uvádza právo služobnosti, právo vecného bremena a právo stavby.

  2.1. Vlastnícke práva

  Vlastníctvo je základné právo na niečo, čo môžete vlastniť, používať a nakladať s ním v medziach zákona. Vlastnícke právo je opísané v zákone o majetkovo-právnych vzťahoch. Vlastníctvo k nehnuteľnosti môžete získať právnym úkonom, dedením alebo rozhodnutím štátneho orgánu. Na získanie vlastníckeho práva je najskôr potrebné vykonať zápis do pozemkovej knihy. Vlastníctvo možno získať aj na základe osobitného práva stanoveného zákonom. Vlastnícke práva možno rozdeliť aj na niekoľko osôb,  je to spoluvlastníctvo, spoluvlastnícke právo.

  2.2. Hypotéka – záložné právo na nehnuteľnosť

  Hypotéka, záloh (záložné právo) na nehnuteľnosť je právnym prostriedkom, pomocou ktorého sa zabezpečuje poskytnutá pohľadávka (pôžička, úver, ktorú poskytuje veriteľ, zvyčajne banka) a jej príslušenstvo (úroky, poplatky) v prípade, že dlžník hypotekárny úver nespláca. V prípade nesplácania hypotéky môže veriteľ požadovať splatenie hypotéky, čím dôjde k predaju nehnuteľnosti. Zapísaním hypotéky do pozemkovej knihy veriteľ zabezpečí poradie splácania pohľadávok. 

  2.3. Pozemkový dlh

  Pozemkový dlh je písomný dokument, ktorý obsahuje informácie o zabezpečení nesplatenej časti kúpnej ceny konkrétnej nehnuteľnosti. Takýto dokument môže byť predmetom pôžičky alebo predaja, a mal by byť osvedčený notárom alebo súdom.

  2.4. Služobnosť – právny predchodca inštitútu „vecné bremená“

  Právnym predchodcom inštitútu „vecné bremená“ sú „služobnosti“ a „reálne bremená“.  Súčasná právna úprava vecných bremien vychádza zo skorších právnych predpisov, hlavne zák. č.141/1950 Zb. „stredný občiansky zákonník“, ktorý zjednotil pôvodné právne inštitúty ako „služobnosť“ a „reálne bremeno“ do inštitútu „vecné bremeno“.  „Služobnosť“ – právo, ktoré vlastníka veci zaväzovalo, aby pre panujúcu podstatu niečo znášal alebo aby niečo nekonal, čo by inak mohol. Základným rysom je „pasivita“ vlastníka.  „Reálne bremeno“ – právo, ktoré vlastníka zaväzovalo pre panujúcu podstatu niečo konať, poskytovať určité plnenie (peňažné, nepeňažné). Základným rysom je „aktivita“ vlastníka.  Služobnosti sa delili na pozemkové (poľné, domové, nepravidelné, zákonité) – boli zriadené na lepšie a účelnejšie využitie pozemku a osobné (právo užívania, právo používania) – boli zriadené na užívanie nejakej veci, užívanie, požívanie a bývanie.

  2.5. Vecné bremeno

  Vecné bremeno je právo, na základe ktorého zodpovedáte za budúce výhody alebo služby. Vecné bremeno sa zapisuje do pozemkovej knihy právnym úkonom.

  2.6. Právo stavby 

  Právo stavby je právny inštitút, ktorý umožňuje legálne stavať na pozemku aj nevlastníkovi. Právo stavby nemožno zriadiť na dobu dlhšiu ako 99 rokov. Ak nositeľ práva stavby poruší zmluvy, vlastník môže žiadať zánik práva stavby,  pričom musí zaplatiť určité odškodné.

  3. Obligačné (záväzkové) práva

  Okrem práv vlastníka do pozemkovej knihy sa zapisujú aj niektoré obligačné (záväzkové) práva, napr. právo zákazu odcudzenia, vecné bremeno a predkupné právo, ak vzniklo na základe právneho úkonu. Pozemková kniha obsahuje aj informácie o dôverných a nájomných právach a osobitných právach na používanie verejných úkonov. 

  4. Výpis z pozemkovej knihy

  Orgán určený zákonom rozhoduje a určuje zápis do pozemkovej knihy. Zápisy do pozemkovej knihy sú verejné a za určitých podmienok sú aj všetky dokumenty verejné, takže je možné bezplatné nahliadnutie do pozemkovej knihy. Ak si však chcete údaje vziať domov, musíte podľa cenníka zaplatiť za overený výpis z pozemkovej knihy.

  5. Elektronická pozemková kniha

  Elektronická pozemková kniha je prístupná na internete, na stránke Katastrálny portál  Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

  Odborný článok 3984
  Autor: Daibau casopis
  Máme 57 realizátorov v oblasti Legalizácia stavby:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 57 realizátorov v oblasti Legalizácia stavby:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 57 realizátorov v oblasti Legalizácia stavby
  8.7
  0

  KOSI s.r.o.


  10
  1

  STOA architekti,s.r.o.


  8.7
  0

  Metrostav Slovakia a.s.


  8.8
  0

  Peter Horvath - StaVmat


  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI LEGALIZÁCIA STAVBY?

 • Legalizácia stavby Bratislava
 • Legalizácia stavby Banská Bystrica
 • Legalizácia stavby Košice
 • Legalizácia stavby Nitra
 • Legalizácia stavby Prešov
 • Legalizácia stavby Žilina
 • Legalizácia stavby Bardejov
 • Legalizácia stavby Humenné
 • Legalizácia stavby Komárno
 • Legalizácia stavby Levice
 • Legalizácia stavby Liptovský Mikuláš
 • Legalizácia stavby Lučenec
 • Legalizácia stavby Martin
 • Legalizácia stavby Michalovce
 • Legalizácia stavby Nové Zámky
 • Legalizácia stavby Piešťany
 • Legalizácia stavby Poprad
 • Legalizácia stavby Považská Bystrica
 • Legalizácia stavby Prievidza
 • Legalizácia stavby Ružomberok
 • Legalizácia stavby Spišská Nová Ves
 • Legalizácia stavby Topoľčany
 • Legalizácia stavby Trenčín
 • Legalizácia stavby Trnava
 • Legalizácia stavby Zvolen
 • Legalizácia stavby Bánovce nad Bebravou
 • Legalizácia stavby Brezno
 • Legalizácia stavby Bytča
 • Legalizácia stavby Čadca
 • Legalizácia stavby Detva
 • Legalizácia stavby Dolný Kubín
 • Legalizácia stavby Dunajská Streda
 • Legalizácia stavby Galanta
 • Legalizácia stavby Gelnica
 • Legalizácia stavby Hlohovec
 • Legalizácia stavby Ilava
 • Legalizácia stavby Kežmarok
 • Legalizácia stavby Krupina
 • Legalizácia stavby Kysucké Nové Mesto
 • Legalizácia stavby Levoča
 • Legalizácia stavby Malacky
 • Legalizácia stavby Medzilaborce
 • Legalizácia stavby Myjava
 • Legalizácia stavby Námestovo
 • Legalizácia stavby Nové Mesto nad Váhom
 • Legalizácia stavby Partizánske
 • Legalizácia stavby Pezinok
 • Legalizácia stavby Poltár
 • Legalizácia stavby Púchov
 • Legalizácia stavby Revúca
 • Legalizácia stavby Rimavská Sobota
 • Legalizácia stavby Rožňava
 • Legalizácia stavby Sabinov
 • Legalizácia stavby Šaľa
 • Legalizácia stavby Senec
 • Legalizácia stavby Senica
 • Legalizácia stavby Skalica
 • Legalizácia stavby Snina
 • Legalizácia stavby Sobrance
 • Legalizácia stavby Stará Ľubovňa
 • Legalizácia stavby Stropkov
 • Legalizácia stavby Svidník
 • Legalizácia stavby Trebišov
 • Legalizácia stavby Turčianske Teplice
 • Legalizácia stavby Tvrdošín
 • Legalizácia stavby Veľký Krtíš
 • Legalizácia stavby Vranov nad Topľou
 • Legalizácia stavby Žarnovica
 • Legalizácia stavby Žiar nad Hronom
 • Legalizácia stavby Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené