Pre oblasť

  Realizačný projekt (projekt k samotnej realizácii stavby – PRS) a rozdiel medzi projektom k žiadosti

  Projekt k žiadosti o stavebné povolenie je nevyhnutný, bez neho nie je možné získať príslušné stavebné povolenie. Mnoho investorov nevie, že rovnako tak je nevyhnutný realizačný projekt, ktorý sa vypracúva k samotnej realizácii stavby. Oba projekty sú stanovené zákonom a ich správnosť sa kontroluje na samotnom stavenisku, bez nich prakticky nemožno začať s výstavbou.
  Odborný článok 387
  PZI.jpg
  Máme 412 realizátorov v oblasti Architekt, architektúra:

  1. Projekt k žiadosti o stavebné povolenie (PSP)

  Ako samotný názov napovedá, PSP potrebujeme na získanie stavebného povolenia. Tento projekt obsahuje rôzne dokumenty a návrhy, na základe ktorých príslušný stavebný úrad rozhoduje o vhodnosti (primeranosti) budúceho objektu a splnení predpokladov na vydanie stavebného povolenia.

  PSP ​​obsahuje hlavný zošit, dokument, ktorý je chrbtovou kosťou Projektu k žiadosti o získanie stavebného povolenia. Ďalšia časť je architektúra – stavebná časť obsahujúca rôzne plány a výkresy budúceho objektu, projekt statiky – obsahuje statické posúdenie stavby, ktorou zodpovedný  projektant preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie, geodetické prieskumy, protihlukovú ochranu, protipožiarnu bezpečnosť stavby atď.

  Hlavnou funkciou PSP je získanie stavebného povolenia, takže jeho obsah je tomu prispôsobený, to znamená, že ani tieto plány, ani návrhy nemôžu slúžiť ako podklad pre stavbu objektu v teréne. Projekt k žiadosti na získanie stavebného povolenia je iba dôkazom príslušnému stavebnému úradu, že sú splnené všetky formálne podmienky stavby.

  2. Projekt na realizáciu stavby  (PRS)

  Projekt na realizáciu stavby – realizačný projekt je podrobne doplnenou a rozšírenou verziou projektu k žiadosti na získanie stavebného povolenia a je možné použiť ho na stavbu objektu. Až keď je projekt na realizáciu stavby dokončený, môže sa začať stavať v teréne, pretože je tento projekt povinný na základe zákona.

  Projekt na realizáciu stavby – realizačný projekt (PRS) sa líši od projektu k stavebnému povoleniu (PSP) tým, že obsahuje plány a výkresy s podrobnými technickými riešeniami, podrobnosťami o všetkých prvkoch a podrobný rozpočet celkových nákladov stavby. Z architektonických plánov vidieť presnú skladbu stien a ďalších konštrukčných prvkov, rozmery otvorov a priestorov. Určené sú všetky materiály, ktoré budú na výstavbu objektu použité, miesta pre vykurovacie a chladiace systémy, rozvrh osvetlenia. 

  Realizačný projekt obsahuje aj plán mechanických inštalácií, statiky, elektrických inštalácií atď. Výkresy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou realizačného projektu, sú podrobnejšie ako výkresy  projektu k žiadosti o stavebné povolenie (PSP), a preto ich možno použiť na vypracovanie výkazu výmer, t. j. zoznamu prác a materiálov. Iba na základe údajov obsiahnutých v realizačnom projekte je možné zvoliť zhotoviteľa (vykonávateľov určitých stavebných prác).

  Na základe realizačného projektu je výstavba skutočne predvídateľná, kvalitná a presná. Projekt na realizáciu stavby (realizačný projekt) musí byť na stavenisku, neustále k dispozícii všetkým, minimálne v jednom vyhotovení, aby mohol stavebný dozor kontrolovať, či sa všetko vykonáva v súlade s realizačným projektom. Musí byť k dispozícii aj pre prípadné návštevy stavebného inšpektora.

  Odborný článok 387
  Autor: Daibau casopis
  Máme 412 realizátorov v oblasti Architekt, architektúra:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 412 realizátorov v oblasti Architekt, architektúra:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 412 realizátorov v oblasti Architekt, architektúra
  10
  1

  IHN

  Humenné
  9.4
  0

  STAVINTEL s.r.o.


  8.6
  0

  Atelier KM, s.r.o.

  Boleráz
  8.8
  0

  REFISTAV - TRADE s.r.o.

  Košice
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA?

 • Architekt, architektúra Bánovce nad Bebravou
 • Architekt, architektúra Banská Bystrica
 • Architekt, architektúra Bardejov
 • Architekt, architektúra Bratislava
 • Architekt, architektúra Brezno
 • Architekt, architektúra Bytča
 • Architekt, architektúra Čadca
 • Architekt, architektúra Detva
 • Architekt, architektúra Dolný Kubín
 • Architekt, architektúra Dunajská Streda
 • Architekt, architektúra Galanta
 • Architekt, architektúra Gelnica
 • Architekt, architektúra Hlohovec
 • Architekt, architektúra Humenné
 • Architekt, architektúra Ilava
 • Architekt, architektúra Kežmarok
 • Architekt, architektúra Komárno
 • Architekt, architektúra Košice
 • Architekt, architektúra Krupina
 • Architekt, architektúra Kysucké Nové Mesto
 • Architekt, architektúra Levice
 • Architekt, architektúra Levoča
 • Architekt, architektúra Liptovský Mikuláš
 • Architekt, architektúra Lučenec
 • Architekt, architektúra Malacky
 • Architekt, architektúra Martin
 • Architekt, architektúra Medzilaborce
 • Architekt, architektúra Michalovce
 • Architekt, architektúra Myjava
 • Architekt, architektúra Námestovo
 • Architekt, architektúra Nitra
 • Architekt, architektúra Nové Mesto nad Váhom
 • Architekt, architektúra Nové Zámky
 • Architekt, architektúra Partizánske
 • Architekt, architektúra Pezinok
 • Architekt, architektúra Piešťany
 • Architekt, architektúra Poltár
 • Architekt, architektúra Poprad
 • Architekt, architektúra Považská Bystrica
 • Architekt, architektúra Prešov
 • Architekt, architektúra Prievidza
 • Architekt, architektúra Púchov
 • Architekt, architektúra Revúca
 • Architekt, architektúra Rimavská Sobota
 • Architekt, architektúra Rožňava
 • Architekt, architektúra Ružomberok
 • Architekt, architektúra Sabinov
 • Architekt, architektúra Šaľa
 • Architekt, architektúra Senec
 • Architekt, architektúra Senica
 • Architekt, architektúra Skalica
 • Architekt, architektúra Snina
 • Architekt, architektúra Sobrance
 • Architekt, architektúra Spišská Nová Ves
 • Architekt, architektúra Stará Ľubovňa
 • Architekt, architektúra Stropkov
 • Architekt, architektúra Svidník
 • Architekt, architektúra Topoľčany
 • Architekt, architektúra Trebišov
 • Architekt, architektúra Trenčín
 • Architekt, architektúra Trnava
 • Architekt, architektúra Turčianske Teplice
 • Architekt, architektúra Tvrdošín
 • Architekt, architektúra Veľký Krtíš
 • Architekt, architektúra Vranov nad Topľou
 • Architekt, architektúra Žarnovica
 • Architekt, architektúra Žiar nad Hronom
 • Architekt, architektúra Žilina
 • Architekt, architektúra Zlaté Moravce
 • Architekt, architektúra Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené