Pre oblasť

  Tepelné čerpadlá – koľko stoja a ktoré zvoliť?

  Článok si prečítalo viac ako 3138+ používateľov
  V dobe čoraz nákladnejších zdrojov energie sa stávajú viac populárnejšie alternatívne zdroje vykurovania, ktoré menej zaťažujú životné prostredie a tiež rodinný rozpočet. Prvou podmienkou efektívnych úspor pri vykurovaní je samozrejme dobrá montáž a primeraná tepelná izolácia budovy. Napriek tomu je vo väčšine prípadov stále potrebné občasné dokurovanie, najmä v zime. Tepelné čerpadlá využívajú voľnú energiu z prostredia, pretože využívajú rozdiel v teplote okolia. Tepelné čerpadlo využíva zdroje energie, ako je zem, podzemná voda alebo vonkajší vzduch. Úspora vykurovania môže dosiahnuť až 75 % a jedinými prevádzkovými nákladmi je elektrická energia, ktorú čerpadlo potrebuje na prevádzku.
  Odborný článok 3138
  tepelne cerpadlo
  Máme 695 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  1. Tepelné čerpadlo na vykurovanie môže pracovať rôznymi spôsobmi

  Podľa prevádzkového režimu poznáme tepelné čerpadlá voda-voda, zem-voda a vzduch-voda. Číslo, ktoré nám hovorí, aké efektívne je čerpadlo, je COP – výkonové číslo – pomer vstupnej a výstupnej energie. Čím vyššie je výkonové číslo, tým efektívnejšie je tepelné čerpadlo. Pri  tepelných čerpadlách vzduch-voda COP sa pohybuje medzi 3,4 a 4; pri čerpadlách  voda-voda COP sa pohybuje medzi 5,2 a 6,2, a pri čerpadlách zem-voda COP sa pohybuje medzi 4,4 a 5.

  1.1 Tepelného čerpadlo voda-voda

  Najefektívnejšie sú tepelné čerpadlá voda-voda, ak máte k dispozícii vlastný zdroj vody, potom sa určite rozhodnite pre systém ako je tento. COP sa pohybuje medzi 5,2 a 6,2.

  1.2 Tepelné čerpadlo zem-voda

  Na druhom mieste sú tepelné čerpadlá zem-voda, na rozvody potrubí potrebujete dostatočne veľkú plochu pozemku, ktorá je asi 2x väčšia ako vykurovacia plocha budovy. COP sa pohybuje medzi 4,4 a 5.

  1.3 Tepelné čerpadlo vzduch-voda

  Najbežnejšou voľbou je tepelné čerpadlo vzduch-voda, pretože nevyžaduje ani vodný zdroj, ani veľké plochy. Pri výbere sú tiež dôležité poveternostné podmienky, čerpadlá môžu pracovať na priemernej teplote, ktorá sa môže pohybovať medzi -20 ° C a +35 ° C. Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda sa COP pohybuje medzi 3,4 a 4.

  1.4 Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

  Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú veľmi podobné klimatizáciám, lebo sa dajú použiť na chladenie i ohrev vzduchu. Takéto tepelné čerpadlo extrahuje teplo zo vzduchu a jeho veľkou výhodou je, že dokáže pracovať aj pri teplotách až do -25 °C.

  Tepelné čerpadlo nepotrebuje veľa miesta
  Tepelné čerpadlo nepotrebuje veľa miesta

  2. Tepelné čerpadlo pre ústredné kúrenie

  2.1 Tepelné čerpadlá na vykurovanie radiátormi, cena montáže

  Takéto tepelné čerpadlo musí pracovať pri vyššej teplote požadovanej pre vykurovanie pomocou radiátorov. Z tohto dôvodu je potrebné vysokoteplotné tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo s jedným kompresorom nie je schopné udržiavať takú vysokú teplotu, takže rozdiel sa ohrieva elektrickým ohrievačom, čo je zrejmé z konečného účtu za kúrenie. Preto sa odporúčajú dvojkompresorové tepelné čerpadlá na vykurovacie radiátory. Vďaka dvom kompresorom sa dosahuje požadovaná vysoká teplota, spotrebuje sa menej elektriny a tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi majú tiež dlhšiu životnosť. Cena vysokoteplotného tepelného čerpadla spolu s montážou sa pohybuje od 7 000 EUR.

  2.2 Tepelné čerpadlo pre podlahové kúrenie, cena montáže

  Tepelné čerpadlá majú vyššiu účinnosť pri nižších teplotách, takže sú ideálne kombinované s podlahovým kúrením. Pretože miestnosti s podlahovým kúrením vykurujú veľkú plochu, je to možné pri nižšej teplote vykurovacieho média, ktorá sa pohybuje okolo 30 – 35 °C. Všetky nízkoteplotné tepelné čerpadlá sa používajú v kombinácii s podlahovým kúrením. Šetria sa tak investície do tepelného čerpadla, ako aj náklady na vykurovanie. Cena nízkoteplotného tepelného čerpadla spolu s inštaláciou je od 5500 EUR a viac.

  Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
  Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla

  3. Test tepelných čerpadiel – koľko ušetríte na kúrení?

  Otázkou pred investíciou do tepelného čerpadla je, či sa systém vyplatí. Vezmime si napríklad dobre izolovaný rodinný dom s obytnou plochou 180 m2 a priemernou ročnou spotrebou energie 55 kWh/m2. Takýto dom potrebuje na vykurovanie 9 900 kWh. Cena kWh za vykurovací olej sa pohybuje okolo 0,10 EUR/kW/h, takže za kúrenie by ste zaplatili 990 EUR. Plyn je 0,07 EUR/kWh, takže za kúrenie by ste zaplatili 693 EUR. Náklady na tepelné čerpadlo sú 0,04 EUR/kWh, takže za vykurovanie by ste zaplatili 396 EUR. Vypočítali sme teda, že investícia vo výške 6 000 EUR by sa mohla vrátiť za 9 - 17 rokov, ak by sa menil vykurovací systém, pri novom systéme ešte skôr. Ak vezmeme do úvahy životnosť tepelných čerpadiel, ktorá by mala byť 25 rokov, môžeme odhadnúť, že investícia má zmysel.

  Odborná rada zo spoločnosti AUXILIO s.r.o.

  1. Mám si kúpiť tepelné čerpadlo (TČ), alebo mám aj iné možnosti?

  Samozrejme iné možnosti sú – napr. plynový kotol (je potrebná plyn. prípojka), el. kotol, krbová vložka, kotol na drevo, kotol na uhlie  atď., solárny systém… Tepelné čerpadlo nám dáva comfort, bezstarostnosť, lacnú sadzbu za všetku spotrebovanú el. energiu, nielen  vykurovanie. Tepelné čerpadlo spotrebováva o 2/3 menej el. en. ako elektrokotol – to znamená, že aj zdražovanie el. energie sa Vás dotkne len 1/3.

  2. Aký typ tepelného čerpadla mám zvoliť?

  Tepelné čerpadla sa vyrábajú predovšetkým v troch typoch:

  * vzduch-voda

  * zem-voda

  * voda-voda

  Priama odpoveď na otázku ktorý typ zvoliť neexistuje. Vždy to záleži od možnosti, ktoré daný project poskytuje. Môžeme ale povedať, že podmienky na Slovensku nám umožňujú zvoliť  TČ  vzduch-voda kedykoľvek, pričom je to riešenie s najnižšou investíciou a spravidla aj návratnosťou.

  3. Čo je to výkonové čislo COP?

  Výkonové číslo COP je základným parametron  ukazujúcim “účinnosť” tepelného čerpadla. Je to pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou. Čím je COP vyšší, tým je prevádzka lacnejšia.

  4. Kde je inštalácia tepelného čerpadla najlepšia?

  V súčasnosti sa tepelné čerpadla uplatňujú najviac u novostavieb RD, ale aj u rekonštruovaných objektov, ďalej v menších prevádzkach, u bazénov a pod. V týchto inštaláciach predstavujú hlavný zdroj energie pre vykurovanie a ohrev TUV. Dôležitym faktorom rozhodnutia sa pre tepelné čerpadlo sú energetické úspory, pričom prinášajú finančnú úsporu. V perspektive neustáleho zdražovania energii a rastu inflácie, znamená voľba TČ výhodnú investíciu.

  5. Je možné kombinovať vykurovacie telesa a podlahové vykurovanie v jednom systéme?

  Áno, ale teplota vody musí byť taká, aby zodpovedala potrebnej teplote pre radiátory a teplota v podlahovke musí byť znížená na vhodnú úroveň cez zmiešavací ventil.

  6. Nie je tepelné čerpadlo drahé? – Vyplatí sa kúpa?

  Technologický pokrok mal za následok výrazné zlacnenie systémov, vďaka čomu sa návratnosť investícii pri použití na rodinnom dome znížila na cca 7 – 8 rokov. Pri využití v komerčných a priemyslových prevádzkach, alebo pri nasadení v panelových a bytových domoch je návratnosť TČ rádovo niekoľko rokov. Vzhľadom ku každoročnému zdražovaniu energii o niekoľko % sa návratnosť TČ skrácuje. Dodávatelia el.en. ponúkajú špecialne tarify, pri ktorých je cena el. en. nižšia, čo je ďalšia úspora.

  7. Je výhodnejšia technológia  zem-voda, alebo  vzduch-voda?

  Predaj vzduchových tepelných čerpadiel na rozdiel od zemných rýchlo rastie v celej Europe. Tepelné čerpadla  zem-voda  majú síce vyššiu účinnosť, ale náklady na zemné práce tento typ TČ predražujú a tým predlžujú dobu návratnosti. Vzduchové tepelné čerpadla sú lacnejšie, lepšie sa inštalujú a ponúkajú rýchlejšiu návratnosť prostriedkov.

  8. Aké úspory predstavujú tepelné čerpadla?

  Jedná sa o úspory primárnej energie – úspory emisii CO2 – čo znamená znížovanie uhlikovej stopy. Znižovanie uhlikovej stopy je nutný celosvetový trend – ochrana klímy pred rýchlym otepľovaním.

  9. S akým tepelným čerpadlom  vzduch-voda  ušetrím na prevádzke najviac?

  Rozhodne je to tepelné čerpadlo s riadeným výkonom. Vysvetlenie – je to TČ, ktoré je vybavené frekvenčným meničom, ktorý riadi otáčky chladiaceho kompresora a tým pádom tepelný výkon TČ. Tento typ TČ  pracuje podľa žiadanej spotreby objektu.

  10. Na akú tepelnú pohodu chceme vykurovať svoj dom?

  Je to zásadná otázka, nakoľko užívateľ spravidla požaduje pre comfort bývania teplotu 22°C – 23°C. Norma však pre výpočet tepelných strát objektu počíta s teplotou 20°C. Jeden stupeň tepelnej pohody nad rámec vypočítanej hodnoty vyžaduje cca 6% energii navyše. Túto skutočnosť je potrebné prekonzultovať s projektantom na začiatku – potreba správne určiť tepelnú stratu objektu.

  11. Kde je vhodné umiestniť vonkajšiu jednotku  vzduch-voda?

  Vonkajšia jednotka TČ má byť umiestnená pri stene objektu, aby nedochádzalo k nadmernému ofukovaniu vonkajším vzduchom, prípadne zaviatiu snehom. Ďalej je potrebné dbať na dodržanie hladiny hluku, vzhľadom k susednému pozemku – domu. Je potrebné vyžiadať si doklad o hladine hluku.

  12. Porovnávam porovnateľné ponuky na tepelné čerpadla?

  Pri porovnávaní cien tepelných čerpadiel je potrebné v prvom rade porovnať ich technické parametre pre vlastný vykurovací system. Iné parametere TČ sú, keď vykurujem objekt radiátormi, kde je požadovaná teplota vykurovacej vody 55°C a iné parametre vykazuje TČ keď vykurujeme objekt podlahovým vykurovaním, kde je požadovaná teplota vykurovacej vody 35°C. Vo vzťahu k uvedenému je potrebné porovnať výkon (P) porovnávaných TČ a vykurovací faktor (COP), resp. sezónný vykurovací factor (SCOP). Veľmi dôležitým parametrom pri vonkajších TČ  vzduch-voda  je parameter hluku – snaha, aby bol čo najnižší!

  13. Zásobník na užitkovú vodu (TUV), aký má mať objem?

  Nakoľko TČ vie zabezpečiť vykurovanie, chladenie a ohrev TUV, je otázka objemu zásobníka opodstatnená. Prax ukazuje, že pri hospodárnom nakladaní s teplou vodou pre štvorčlennú rodinu postačuje 200 l zásobník. Pokiaľ sú však vyššie požiadávky na TUV, doporučuje sa 300 l zásobník. Väčší objem zásobníka umožní ohrev užitkovej vody na nižšiu teplotu, napr. namiesto 55°C na 48°C, čím sa dosiahnu nižšie náklady  na samotný ohrev užitkovej vody. Týmto sa vytvára aj cesta k maximálnemu využitiu prípadného solárneho využitia do budúcna, prípadne aj ihneď.

  14. Aký výkon má mať moje tepelné čerpadlo?

  Výkon tepelného čerpadla v prvom rade závisí od tepelných strát objektu a tie závisia aj od oblasti, kde sa daný objekt nachádza. Napr. či je to výpočtová oblast -12°C, alebo -15°C atď. Ďalej, na akú teplotu chceme object vykurovať. Či sa uvažuje s ohrevom TUV a pre koľko osôb. Či sa uvažuje aj s ohrevom bazéna atď. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby všetky podmienky zohľadnil projektant a určil výkon TČ.

  15. Aká je životnosť TČ?

  Životnosť tepelného čerpadla je daná predovšetkým životnosťou kompresora, ktorá je závislá predovšetkým od počtu štartov kompresora. Toto je možné ovplyvniť správnym návrhom TČ a systému vykurovania. V tomto prípade majú výhodu frekvenčne riadené TČ, ktoré regulujú otáčky kompresora poďla potreby, čím sa predlžuje jeho životnosť. Vo všeobecnosti je životnosť tepelného čerpadla cca 20 rokov.

  16. Vieme porovnať ročnú cenu za vykurovanie pri jednotlivých druhoch vykurovania?

  Pre rodinný dom, s vykurovanou plochou 150 m2, štvorčlennou rodinou, sú ročné náklady na vykurovanie a ohrev TUV cca nasledovné :

  -Elektrokotol: 1.100 Eur

  -Plyn. kondenz. kotol: 540 Eur

  -Kotol na drev. pelety: 640 Eur

  -Tepelné čerpadlo: 330 Eur

  Spracoval pán Ing. Milan Kolesár, spoločnosť AUXILIO s.r.o.

  4. Akú nádrž na vodu zvoliť?

  Zásobník vody alebo akumulátor tepla umožňuje efektívnejšie vykurovanie budovy, pretože v ňom môžete akumulovať prebytočné teplo, keď vykurovacie zariadenie nie je v prevádzke. Tisíclitrový zásobník ohriaty na 80 °C dokáže podlahovým kúrením samostatne vykurovať celú obytnú budovu ďalších šesť hodín. Ako zvoliť správnu veľkosť nádrže? Presnú veľkosť vypočítava odborník, ale je nepísané pravidlo, že je potrebných asi 55 litrov na kW menovitého výkonu tepelného čerpadla alebo iného vykurovacieho zariadenia. K dispozícii je niekoľko typov zásobníkov: zásobník na vodu bez výmenníka, zásobník na vodu s výmenníkom, ktorý je možné kombinovať so solárnymi panelmi, a zásobník na teplo s dvoma výmenníkmi, ku ktorým je možné pripojiť niekoľko rôznych vykurovacích zariadení. Zásobník tepla môže mať aj vlastný vstavaný ohrievač, ktorý funguje podobne ako ohrievač vody. Ak máte ústredné kúrenie s radiátormi, určite pouvažujte nad používaním tejto nádrže.

  5. Tepelné čerpadlá – cenník

  Ceny tepelných čerpadiel môžu byť veľmi odlišné. Je logické namontovať tepelné čerpadlo do dobre izolovanej budovy s ročnou spotrebou energie pod 50kWh/m2, ale môže byť inštalované aj do menej hospodárnych budov. Koľko teda stojí tepelné čerpadlo? Cena závisí od kvality tepelného čerpadla, účinnosti (COP) a samozrejme od zvoleného systému. Cena systému tepelných čerpadiel voda-voda alebo zem-voda je najvyššia a pohybuje sa od 10 000 do 15 000 eur bez investícií do rozvodov, podlahového alebo radiátorového kúrenia. Cena tepelného čerpadla vzduch-voda je oveľa nižšia. Za dodávku a montáž tepelného čerpadla s priemerným výkonom 8 kW, ktoré postačuje na dobre izolovaný rodinný dom, si pripravte čiastku od 6 000 EUR. Aká je úspora tepla? Trojitá!

  Nemáte kotolňu? Tepelné čerpadlo môžete schovať aj priamo v šatníku!
  Nemáte kotolňu? Tepelné čerpadlo môžete schovať aj priamo v šatníku!

  6. Dotácie na tepelné čerpadlo

  Keďže ide o ekologický zdroj energie, investície podporuje aj ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II. Môžete získať návratnosť až 25 % investície! Viac o podmienkach a spôsoboch získavania finančných prostriedkov v minuloročnej výzve sme rozobrali v jednom z predchádzajúcich článkov.

  Niektorí z najznámejších výrobcov tepelných čerpadiel sú: Aircon, Kronoterm, Gorenje, Viessman, Dimplex, Vaillant atď.

  Ak potrebujete namontovať tepelné čerpadlo, kontaktujte DaiBau, kde vám tiež môžeme poradiť.

  Odborný článok 3138
  Autor: Daibau casopis
  Máme 695 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 695 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 695 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo
  8.6
  0

  KLÍMA LIPTOV s.r.o.


  8.7
  0

  Peter Ladniak


  8.8
  0

  Peter Ladič All Fine


  9.2
  4

  MYROSTAV s.r.o


  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI TEPELNÉ ČERPADLO?

 • Tepelné čerpadlo Bratislava
 • Tepelné čerpadlo Banská Bystrica
 • Tepelné čerpadlo Košice
 • Tepelné čerpadlo Nitra
 • Tepelné čerpadlo Prešov
 • Tepelné čerpadlo Žilina
 • Tepelné čerpadlo Bardejov
 • Tepelné čerpadlo Humenné
 • Tepelné čerpadlo Komárno
 • Tepelné čerpadlo Levice
 • Tepelné čerpadlo Liptovský Mikuláš
 • Tepelné čerpadlo Lučenec
 • Tepelné čerpadlo Martin
 • Tepelné čerpadlo Michalovce
 • Tepelné čerpadlo Nové Zámky
 • Tepelné čerpadlo Piešťany
 • Tepelné čerpadlo Poprad
 • Tepelné čerpadlo Považská Bystrica
 • Tepelné čerpadlo Prievidza
 • Tepelné čerpadlo Ružomberok
 • Tepelné čerpadlo Spišská Nová Ves
 • Tepelné čerpadlo Topoľčany
 • Tepelné čerpadlo Trenčín
 • Tepelné čerpadlo Trnava
 • Tepelné čerpadlo Zvolen
 • Tepelné čerpadlo Bánovce nad Bebravou
 • Tepelné čerpadlo Brezno
 • Tepelné čerpadlo Bytča
 • Tepelné čerpadlo Čadca
 • Tepelné čerpadlo Detva
 • Tepelné čerpadlo Dolný Kubín
 • Tepelné čerpadlo Dunajská Streda
 • Tepelné čerpadlo Galanta
 • Tepelné čerpadlo Gelnica
 • Tepelné čerpadlo Hlohovec
 • Tepelné čerpadlo Ilava
 • Tepelné čerpadlo Kežmarok
 • Tepelné čerpadlo Krupina
 • Tepelné čerpadlo Kysucké Nové Mesto
 • Tepelné čerpadlo Levoča
 • Tepelné čerpadlo Malacky
 • Tepelné čerpadlo Medzilaborce
 • Tepelné čerpadlo Myjava
 • Tepelné čerpadlo Námestovo
 • Tepelné čerpadlo Nové Mesto nad Váhom
 • Tepelné čerpadlo Partizánske
 • Tepelné čerpadlo Pezinok
 • Tepelné čerpadlo Poltár
 • Tepelné čerpadlo Púchov
 • Tepelné čerpadlo Revúca
 • Tepelné čerpadlo Rimavská Sobota
 • Tepelné čerpadlo Rožňava
 • Tepelné čerpadlo Sabinov
 • Tepelné čerpadlo Šaľa
 • Tepelné čerpadlo Senec
 • Tepelné čerpadlo Senica
 • Tepelné čerpadlo Skalica
 • Tepelné čerpadlo Snina
 • Tepelné čerpadlo Sobrance
 • Tepelné čerpadlo Stará Ľubovňa
 • Tepelné čerpadlo Stropkov
 • Tepelné čerpadlo Svidník
 • Tepelné čerpadlo Trebišov
 • Tepelné čerpadlo Turčianske Teplice
 • Tepelné čerpadlo Tvrdošín
 • Tepelné čerpadlo Veľký Krtíš
 • Tepelné čerpadlo Vranov nad Topľou
 • Tepelné čerpadlo Žarnovica
 • Tepelné čerpadlo Žiar nad Hronom
 • Tepelné čerpadlo Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené