Pre oblasť

  Tepelné čerpadlo – koľko stojí a ktoré zvoliť?

  Článok si prečítalo viac ako 6673+ používateľov
  V dobe čoraz nákladnejších zdrojov energie sa stávajú viac populárnejšie alternatívne zdroje vykurovania, ktoré menej zaťažujú životné prostredie a tiež rodinný rozpočet. Prvou podmienkou efektívnych úspor pri vykurovaní je samozrejme dobrá montáž a primeraná tepelná izolácia budovy. Napriek tomu je vo väčšine prípadov stále potrebné občasné dokurovanie, najmä v zime. Tepelné čerpadlá využívajú voľnú energiu z prostredia, pretože využívajú rozdiel v teplote okolia. Tepelné čerpadlo využíva zdroje energie, ako je zem, podzemná voda alebo vonkajší vzduch. Úspora vykurovania môže dosiahnuť až 75 % a jedinými prevádzkovými nákladmi je elektrická energia, ktorú čerpadlo potrebuje na prevádzku.
  Odborný článok 6673
  tepelne cerpadlo
  Máme 875 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  1. Tepelné čerpadlo na vykurovanie môže pracovať rôznymi spôsobmi

  Podľa prevádzkového režimu poznáme tepelné čerpadlá voda-voda, zem-voda a vzduch-voda. Číslo, ktoré nám hovorí, aké efektívne je čerpadlo, je COP – výkonové číslo – pomer vstupnej a výstupnej energie. Čím vyššie je výkonové číslo, tým efektívnejšie je tepelné čerpadlo. Pri  tepelných čerpadlách vzduch-voda COP sa pohybuje medzi 3,4 a 4; pri čerpadlách  voda-voda COP sa pohybuje medzi 5,2 a 6,2, a pri čerpadlách zem-voda COP sa pohybuje medzi 4,4 a 5.

  1.1 Tepelného čerpadlo voda-voda

  Najefektívnejšie sú tepelné čerpadlá voda-voda, ak máte k dispozícii vlastný zdroj vody, potom sa určite rozhodnite pre systém ako je tento. COP sa pohybuje medzi 5,2 a 6,2.

  1.2 Tepelné čerpadlo zem-voda

  Na druhom mieste sú tepelné čerpadlá zem-voda, na rozvody potrubí potrebujete dostatočne veľkú plochu pozemku, ktorá je asi 2x väčšia ako vykurovacia plocha budovy. COP sa pohybuje medzi 4,4 a 5.

  1.3 Tepelné čerpadlo vzduch-voda

  Najbežnejšou voľbou je tepelné čerpadlo vzduch-voda, pretože nevyžaduje ani vodný zdroj, ani veľké plochy. Pri výbere sú tiež dôležité poveternostné podmienky, čerpadlá môžu pracovať na priemernej teplote, ktorá sa môže pohybovať medzi -20 ° C a +35 ° C. Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda sa COP pohybuje medzi 3,4 a 4.

  1.4 Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

  Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú veľmi podobné klimatizáciám, lebo sa dajú použiť na chladenie i ohrev vzduchu. Takéto tepelné čerpadlo extrahuje teplo zo vzduchu a jeho veľkou výhodou je, že dokáže pracovať aj pri teplotách až do -25 °C.

  Vnútorná jednotka tepelného čerpadla
  Vnútorná jednotka tepelného čerpadla nepotrebuje veľa miesta

  2. Tepelné čerpadlo pre ústredné kúrenie

  2.1 Tepelné čerpadlo na vykurovanie radiátormi, cena montáže

  Takéto tepelné čerpadlo musí pracovať pri vyššej teplote požadovanej pre vykurovanie pomocou radiátorov. Z tohto dôvodu je potrebné vysokoteplotné tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo s jedným kompresorom nie je schopné udržiavať takú vysokú teplotu, takže rozdiel sa ohrieva elektrickým ohrievačom, čo je zrejmé z konečného účtu za kúrenie. Preto sa odporúčajú dvojkompresorové tepelné čerpadlá na vykurovacie radiátory. Vďaka dvom kompresorom sa dosahuje požadovaná vysoká teplota, spotrebuje sa menej elektriny a tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi majú tiež dlhšiu životnosť. Cena vysokoteplotného tepelného čerpadla spolu s montážou je 7 000 EUR a viac.

  2.2 Tepelné čerpadlo pre podlahové kúrenie, cena montáže

  Tepelné čerpadlá majú vyššiu účinnosť pri nižších teplotách, takže sú ideálne kombinované s podlahovým kúrením. Pretože miestnosti s podlahovým kúrením vykurujú veľkú plochu, je to možné pri nižšej teplote vykurovacieho média, ktorá sa pohybuje okolo 30 – 35 °C. Všetky nízkoteplotné tepelné čerpadlá sa používajú v kombinácii s podlahovým kúrením. Šetria sa tak investície do tepelného čerpadla, ako aj náklady na vykurovanie. Cena nízkoteplotného tepelného čerpadla spolu s inštaláciou je 5500 EUR a viac.

  Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
  Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla

  3. Test tepelných čerpadiel – koľko ušetríte na kúrení?

  Otázkou pred investíciou do tepelného čerpadla je, či sa systém vyplatí. Vezmime si napríklad dobre izolovaný rodinný dom s obytnou plochou 180 m2 a priemernou ročnou spotrebou energie 55 kWh/m2. Takýto dom potrebuje na vykurovanie 9 900 kWh. Cena kWh za vykurovací olej sa pohybuje okolo 0,10 EUR/kW/h, takže za kúrenie by ste zaplatili 990 EUR. Plyn je 0,07 EUR/kWh, takže za kúrenie by ste zaplatili 693 EUR. Náklady na tepelné čerpadlo sú 0,04 EUR/kWh, takže za vykurovanie by ste zaplatili 396 EUR. Vypočítali sme teda, že investícia vo výške 6 000 EUR by sa mohla vrátiť za 9 - 17 rokov, ak by sa menil vykurovací systém, pri novom systéme ešte skôr. Ak vezmeme do úvahy životnosť tepelných čerpadiel, ktorá by mala byť 25 rokov, môžeme odhadnúť, že investícia má zmysel.

  Odborná rada zo spoločnosti AUXILIO s.r.o.

  1. Mám si kúpiť tepelné čerpadlo (TČ), alebo mám aj iné možnosti?

  Samozrejme iné možnosti sú – napr. plynový kotol (je potrebná plyn. prípojka), elektrický kotol, krbová vložka, kotol na drevo, kotol na uhlie, solárny systém… Tepelné čerpadlo nám dáva komfort, bezstarostnosť, lacnú sadzbu za všetku spotrebovanú elektrickú energiu, nielen vykurovanie. Tepelné čerpadlo spotrebováva o 2/3 menej elektrickej energie ako elektrokotol – to znamená, že aj zdražovanie elektrickej energie sa Vás dotkne len 1/3.

  2. Aký typ tepelného čerpadla mám zvoliť?

  Tepelné čerpadla sa vyrábajú predovšetkým v troch typoch:

  • vzduch-voda
  • zem-voda
  • voda-voda

  Priama odpoveď na otázku, ktorý typ zvoliť, neexistuje. Vždy to záleži od možnosti, ktoré daný projekt poskytuje. Môžeme ale povedať, že podmienky na Slovensku nám umožňujú zvoliť TČ vzduch-voda kedykoľvek, pričom je to riešenie s najnižšou investíciou a spravidla aj návratnosťou.

  3. Čo je to výkonové čislo COP?

  Výkonové číslo COP je základným parametrom ukazujúcim "účinnosť" tepelného čerpadla. Je to pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou. Čím je COP vyšší, tým je prevádzka lacnejšia.

  4. Kde je inštalácia tepelného čerpadla najlepšia?

  V súčasnosti sa tepelné čerpadlá uplatňujú najviac v novostavbách rodinných domov, ale aj v rekonštruovaných objektoch, ďalej v menších prevádzkach, pre bazény a pod. V týchto inštaláciach predstavujú hlavný zdroj energie pre vykurovanie a ohrev TUV. Dôležitym faktorom rozhodnutia sa pre tepelné čerpadlo sú energetické úspory, pričom prinášajú finančnú úsporu. V perspektíve neustáleho zdražovania energií a rastu inflácie, znamená voľba TČ výhodnú investíciu.

  5. Je možné kombinovať vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie v jednom systéme?

  Áno, ale teplota vody musí byť taká, aby zodpovedala potrebnej teplote pre radiátory a teplota v podlahovke musí byť znížená na vhodnú úroveň cez zmiešavací ventil.

  6. Nie je tepelné čerpadlo drahé? – Vyplatí sa kúpa?

  Technologický pokrok mal za následok výrazné zlacnenie systémov, vďaka čomu sa návratnosť investícií pri použití na rodinnom dome znížila na cca 7 – 8 rokov. Pri využití v komerčných a priemyslových prevádzkach, alebo pri nasadení v panelových a bytových domoch je návratnosť TČ rádovo niekoľko rokov. Vzhľadom ku každoročnému zdražovaniu energii o niekoľko % sa návratnosť TČ skracuje. Dodávatelia elektrickej energie ponúkajú špecialne tarify, pri ktorých je cena elektrickej energie nižšia, čo je ďalšia úspora.

  7. Je výhodnejšia technológia zem-voda alebo vzduch-voda?

  Predaj vzduchových tepelných čerpadiel na rozdiel od zemných rýchlo rastie v celej Europe. Tepelné čerpadla  zem-voda majú síce vyššiu účinnosť, ale náklady na zemné práce tento typ TČ predražujú a tým predlžujú dobu návratnosti. Vzduchové tepelné čerpadla sú lacnejšie, lepšie sa inštalujú a ponúkajú rýchlejšiu návratnosť prostriedkov.

  8. Aké úspory predstavujú tepelné čerpadlá?

  Ide o úspory primárnej energie – úspory emisií CO2 – čo znamená znižovanie uhlíkovej stopy. Znižovanie uhlíkovej stopy je nutný celosvetový trend – ochrana klímy pred rýchlym otepľovaním.

  9. S akým tepelným čerpadlom vzduch-voda ušetríme na prevádzke najviac?

  Rozhodne je to tepelné čerpadlo s riadeným výkonom. Vysvetlenie – je to TČ, ktoré je vybavené frekvenčným meničom, ktorý riadi otáčky chladiaceho kompresora a tým pádom tepelný výkon TČ. Tento typ TČ pracuje podľa žiadanej spotreby objektu.

  10. Na akú tepelnú pohodu chceme vykurovať svoj dom?

  Je to zásadná otázka, nakoľko užívateľ spravidla požaduje pre komfort bývania teplotu 22 °C – 23 °C. Norma však pre výpočet tepelných strát objektu počíta s teplotou 20 °C. Jeden stupeň tepelnej pohody nad rámec vypočítanej hodnoty vyžaduje cca 6 % energie navyše. Túto skutočnosť je potrebné prekonzultovať s projektantom na začiatku – potreba správne určiť tepelnú stratu objektu.

  11. Kde je vhodné umiestniť vonkajšiu jednotku vzduch-voda?

  Vonkajšia jednotka TČ má byť umiestnená pri stene objektu, aby nedochádzalo k nadmernému ofukovaniu vonkajším vzduchom, prípadne zaviatiu snehom. Ďalej je potrebné dbať na dodržanie hladiny hluku, vzhľadom k susednému pozemku – domu. Je potrebné vyžiadať si doklad o hladine hluku.

  12. Porovnávam porovnateľné ponuky na tepelné čerpadlá?

  Pri porovnávaní cien tepelných čerpadiel je potrebné v prvom rade porovnať ich technické parametre pre vlastný vykurovací system. Iné parametere TČ sú, keď vykurujeme objekt radiátormi, kde je požadovaná teplota vykurovacej vody 55 °C a iné parametre vykazuje TČ, keď vykurujeme objekt podlahovým vykurovaním, kde je požadovaná teplota vykurovacej vody 35 °C. Vo vzťahu k uvedenému je potrebné porovnať výkon (P) porovnávaných TČ a vykurovací faktor (COP), resp. sezónný vykurovací factor (SCOP). Veľmi dôležitým parametrom pri vonkajších TČ vzduch-voda je parameter hluku – snaha, aby bol čo najnižší!

  13. Zásobník na úžitkovú vodu (TUV), aký má mať objem?

  Nakoľko TČ vie zabezpečiť vykurovanie, chladenie a ohrev TUV, je otázka objemu zásobníka opodstatnená. Prax ukazuje, že pri hospodárnom nakladaní s teplou vodou pre štvorčlennú rodinu postačuje 200 l zásobník. Pokiaľ sú však vyššie požiadavky na TUV, doporučuje sa 300 l zásobník. Väčší objem zásobníka umožní ohrev úžitkovej vody na nižšiu teplotu, napr. namiesto 55 °C na 48 °C, čím sa dosiahnu nižšie náklady na samotný ohrev úžitkovej vody. Týmto sa vytvára aj cesta k maximálnemu využitiu prípadného solárneho využitia do budúcna, prípadne aj ihneď.

  14. Aký výkon má mať moje tepelné čerpadlo?

  Výkon tepelného čerpadla v prvom rade závisí od tepelných strát objektu a tie závisia aj od oblasti, kde sa daný objekt nachádza. Napr. či je to výpočtová oblast -12 °C, alebo -15 °C atď. Ďalej, na akú teplotu chceme objekt vykurovať. Či sa uvažuje s ohrevom TUV a pre koľko osôb. Či sa uvažuje aj s ohrevom bazéna atď. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby všetky podmienky zohľadnil projektant a určil výkon TČ.

  15. Aká je životnosť TČ?

  Životnosť tepelného čerpadla je daná predovšetkým životnosťou kompresora, ktorá je závislá predovšetkým od počtu štartov kompresora. Toto je možné ovplyvniť správnym návrhom TČ a systému vykurovania. V tomto prípade majú výhodu frekvenčne riadené TČ, ktoré regulujú otáčky kompresora poďla potreby, čím sa predlžuje jeho životnosť. Vo všeobecnosti je životnosť tepelného čerpadla cca 20 rokov.

  16. Vieme porovnať ročnú cenu za vykurovanie pri jednotlivých druhoch vykurovania?

  Pre rodinný dom, s vykurovanou plochou 150 m2, štvorčlennou rodinou, sú ročné náklady na vykurovanie a ohrev TUV cca nasledovné :

  - elektrokotol: 1.100 eur,

  - plyn. kondenz. kotol: 540 eur,

  - kotol na drev. pelety: 640 eur,

  - tepelné čerpadlo: 330 eur.

  Spracoval pán Ing. Milan Kolesár, spoločnosť AUXILIO s.r.o.

  4. Akú nádrž na vodu zvoliť?

  Zásobník vody alebo akumulátor tepla umožňuje efektívnejšie vykurovanie budovy, pretože v ňom môžete akumulovať prebytočné teplo, keď vykurovacie zariadenie nie je v prevádzke. Tisíclitrový zásobník ohriaty na 80 °C dokáže podlahovým kúrením samostatne vykurovať celú obytnú budovu ďalších šesť hodín. Ako zvoliť správnu veľkosť nádrže? Presnú veľkosť vypočítava odborník, ale je nepísané pravidlo, že je potrebných asi 55 litrov na kW menovitého výkonu tepelného čerpadla alebo iného vykurovacieho zariadenia. K dispozícii je niekoľko typov zásobníkov: zásobník na vodu bez výmenníka, zásobník na vodu s výmenníkom, ktorý je možné kombinovať so solárnymi panelmi, a zásobník na teplo s dvoma výmenníkmi, ku ktorým je možné pripojiť niekoľko rôznych vykurovacích zariadení. Zásobník tepla môže mať aj vlastný vstavaný ohrievač, ktorý funguje podobne ako ohrievač vody. Ak máte ústredné kúrenie s radiátormi, určite pouvažujte nad používaním tejto nádrže.

  5. Tepelné čerpadlo – cena

  Ceny tepelných čerpadiel môžu byť veľmi odlišné. Je logické namontovať tepelné čerpadlo do dobre izolovanej budovy s ročnou spotrebou energie pod 50kWh/m2, ale môže byť inštalované aj do menej hospodárnych budov. Koľko teda stojí tepelné čerpadlo? Cena závisí od kvality tepelného čerpadla, účinnosti (COP) a samozrejme od zvoleného systému. Cena systému tepelných čerpadiel voda-voda alebo zem-voda je najvyššia a pohybuje sa od 10 000 do 15 000 eur bez investícií do rozvodov, podlahového alebo radiátorového kúrenia. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je lacnejšie, za dodávku a montáž tepelného čerpadla s priemerným výkonom 8 kW, ktoré postačuje na dobre izolovaný rodinný dom, si pripravte čiastku od 6 000 EUR. Aká je úspora tepla? Trojitá!

  Tepelné čerpadlo v skrini
  Tepelné čerpadlo v skrini, keď v dome nieto kotolňa

  6. Dotácie na tepelné čerpadlo

  Keďže ide o ekologický zdroj energie, investície podporuje aj ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II. Môžete získať návratnosť až 25 % investície! Viac o podmienkach a spôsoboch získavania finančných prostriedkov v minuloročnej výzve sme rozobrali v jednom z predchádzajúcich článkov.

  Niektorí z najznámejších výrobcov tepelných čerpadiel sú: Aircon, Kronoterm, Gorenje, Viessman, Dimplex, Vaillant atď.

  Odborný článok 6673
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 875 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené