Pre oblasť

  Vedeli ste to? 10 zaujímavých faktov o obnoviteľných zdrojoch energie

  Energetická kríza – problém, o ktorom svetová verejnosť v posledných rokoch stále hovorí, vedie k čoraz väčšiemu využívaniu obnoviteľných, čistých zdrojov energie. Narastajúce environmentálne problémy postihujúce celé ľudstvo tiež spôsobili, že čoraz väčšie percento svetovej populácie využíva obnoviteľné zdroje energie na zníženie svojej uhlíkovej stopy. Obnoviteľné zdroje energie však nie sú novinkou, ich využitie siaha ďaleko do histórie a využívali sa už pred objavením fosílnych palív. Spomenieme niektoré zaujímavé fakty o obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré ste možno nevedeli.
  Odborný článok 218
  obnovitelne zdroje energie
  Máme 879 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  1. Využívanie geotermálnej energie bolo známe už za čias starých Rimanov. Využívali ju na svoje kúpele. Najstarší príklad využitia geotermálnej energie na diaľkové vykurovanie siaha do dávnej minulosti, konkrétne do stredoveku. V termálnych kúpeľoch v strednom Francúzsku sa už v 14. storočí používali drevené rúry na prepravu teplej vody.

  2. Slávny fyzik Albert Einstein dostal v roku 1921 Nobelovu cenu na základe objavu fotoelektrického javu. Dnes je na ňom založené fungovanie fotovoltaických panelov pri využívaní solárnej energie.

  3. Island je prvou krajinou na svete, ktorej ekonomika je založená na technológiách čistej energie. Energiu vyrábajú len z obnoviteľných zdrojov – 75 percent tvorí energia získaná z vodných elektrární, kým 25 percent pochádza z geotermálnych zdrojov.

  4. Viete, kde sa nachádzajú najstaršie veterné mlyny na svete? Veterné mlyny, ktorých vek sa odhaduje na viac ako tisíc rokov a používajú sa dodnes, sa nachádzajú na severovýchode Iránu, v okolí mesta Nashtifan. Postavené sú z hliny, slamy a dreva. Ich výška je 20 metrov a odolali vetru s rýchlosťou 33 m/s.

  Prvé veterné turbíny postavili koncom 19. storočia, okrem iných aj Charles Francis Brush v Clevelande v štáte Ohio v roku 1888
  Prvé veterné turbíny postavili koncom 19. storočia, okrem iných aj Charles Francis Brush v Clevelande v štáte Ohio v roku 1888

  5. Tzv. „veterné dynamo“ postavil Charles Francis Brush v Clevelande v štáte Ohio už v roku 1888 a pomocou neho zásoboval svoju domácnosť elektrinou.

  6. O rastúcej popularite výstavby fotovoltaických elektrární svedčia nasledujúce čísla: náklady na inštaláciu fotovoltaických panelov a príslušenstva sú dnes až o 90 percent nižšie ako pred desaťročím. Celosvetovo vzrástol aj výkon fotovoltaických elektrární v rovnakom období zo 40 GW na 578 GW.

  Náklady na inštaláciu fotovoltaických panelov a príslušenstva sú dnes až o 90 percent nižšie ako pred desaťročím
  Náklady na inštaláciu fotovoltaických panelov a príslušenstva sú dnes až o 90 percent nižšie ako pred desaťročím

  7. Priehrada Tri rokliny, ktorá sa nachádza v Číne, je najväčšou a najvýkonnejšou vodnou elektrárňou na svete. Toto vodné dielo s inštalovaným výkonom 22,5 GW je postavené na rieke Jang-c-ťiang.

  8. Na Slovensku v okrese Senica (Trnavský kraj) funguje veterný park Cerová, v okrese Myjava sa nachádza veterná elektráreň Ostrý Vrch. V súčasnosti sa pripravujú ďalšie projekty veterných elektrární s velikánskou kapacitou.

  9. Vodné elektrárne využívajú hydroenergetický potenciál našich vodných tokov na výrobu elektrickej energie. Je to trvalo sa obnovujúci, a preto nevyčerpateľný primárny energetický zdroj – na rozdiel od všetkých druhov fosílnych palív.

  10. Významným potenciálom obnoviteľných zdrojov energie je aj biomasa - biologicky rozložiteľná zložka výrobku alebo zvyšku rastlinných a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva alebo biologicky rozložiteľná zložka priemyselného a komunálneho odpadu. Je to uhlíkovo neutrálny obnoviteľný zdroj energie, ktorý je nepretržite dostupný v ekosystémoch.

  Odborný článok 218
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 879 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené