Pre oblasť

  Bývalá budova evanjelickej školy v malebnej dedinke Jasenovej

  Článok si prečítalo viac ako 1476+ používateľov
  Jasenová je obec na Orave v okrese Dolný Kubín. Leží v malej kotline pod úbočím Chočských vrchov. V tejto dedinke, ktorá svoju históriu začala písať v 14. storočí - prvá písomná zmienka z roku 1320 - v súčasnosti žije o niečo viac ako 400 obyvateľov. V dávnej minulosti sa na týchto priestoroch nachádzali lesy a lúky, ktoré boli postupne pozmenené na zemianske statky. Tie prerástli v osadu a potom v malebnú dedinku, v ktorej sa nachádza niekoľko významných a zaujímavých stavieb. Najvýraznejší je evanjelický kostol z roku 1836. Nájdete tu aj pôvodné oravské domy z 19. storočia.

  Bývalá budova evanjelickej školy 

  Budova jednotriednej evanjelickej ľudovej školy, ktorá stojí v centrálnej časti obce, na úbočí vrchu Stráň, neďaleko rodného domu Martina Kukučína, je široko-ďaleko najstaršou budovou. Jej vznik významnou mierou prispel k rozvoju vzdelanosti a k obrodeniu duchovného aj náboženského života. Objekt má historickú hodnotu, je svedectvom o evanjelickom školstve na týchto priestoroch. V škole sa v minulosti konali aj celoobecné zhromaždenia a slúžili náboženské obrady. Budova má aj architektonickú hodnotu - je dobovým pamätníkom typických budov ľudových škôl 18. a 19. storočia stavaných na Slovensku. Samotný objekt prešiel viacerými stavebno-historickými fázami výstavby a úpravami. 

  Pôvodná budova školy, postavená pravdepodobne v druhej polovici 18. storočia, mala drevenú zrubovú konštrukciu. V kronike cirkevného zboru prvá zmienka o učiteľovi vyučujúcom na tunajšej škole je z roku 1775, tiež sa uvádza, že renovácia tejto budovy prebiehala v roku 1798. 

  V roku 1842 bola na pôvodnom mieste postavená nová škola, jednoduchá bloková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, ktorá mala ozdobne riešené podstenie a pavlač, tiež ozdobne riešené drevené latkové zábradlie a sedlové zastrešenie s valbou. Keďže je budova situovaná na úpätí pomerne strmého svahu, polovica objektu je podpivničená. Budova bola členená na obytný trakt, v ktorom bol ubytovaný učiteľ (tvorili ho 2 izby, kuchyňa a špajza), a školský trakt. Do suterénnej časti sa vchádzalo priamo z ulice.

  Dobová fotografia budovy evanjelickej školy
  Dobová fotografia budovy evanjelickej školy

  Z tohto obdobia sa zachovalo viacero prvkov, napr. tvar a forma zaklenutia pivničných priestorov, subtílne okenné otvory s priamymi fošňovými prekladmi alebo segmentovo zaklenutými nadpražiami.

  Pivničné priestory
  Pivničné priestory

  Na prízemí na ľavej strane je umiestnená trieda so zádverím. Stropnú konštrukciu nad triedou tvoria drevené trámy 17/28 cm s rozpätím 6,58 m. Medzi trámami je doskový strop, na ktorom je hlinený násyp. V triede sú dvojité okenné otvory. Strop nad dvoma miestnosťami bytu má podobnú konštrukciu, avšak trámy majú menšie rozpätie (4,5 a 3,5 m). Na pravej strane sa nachádza spojovacia chodba, z ktorej vedie dvojramenné schodište do podkrovia.

  Začiatkom 20. storočia - v roku 1905 -  vykonaná bola výraznejšia oprava krovovej konštrukcie v južnej časti budovy, vymenená krytina na celom objekte školy, inštalované boli nové vchodové dvere, okná a čiastočne dvere v interiéri učiteľského bytu. Čiastočne bola upravená dispozícia v rámci bytu učiteľa. 

  Pribudla nová učebňa, drevená trieda bola nahradená kameňom. Nosné konštrukcie školy sú tak kombinované. Časť objektu, kde je umiestnená trieda, je na úrovni terénu a má len základy a nosné murivo. Obvodové steny tvorí kameň, ktorý je vyrovnávaný dvoma radmi tehál. 

  Druhá časť objektu je podpivničená. Drevený zrub je z oboch strán omietnutý, tvorí len obvodovú nosnú konštrukciu objektu a jednu deliacu nosnú stenu (medzi izbami). Ostatné vnútorné deliace priečky a nosné priečne steny sú murované. 

  V roku 1933 do triedy bolo položená nová dlažba, vykonané boli opravy okien a dverí a dôkladné opravy v kantorskom byte. 

  V druhej polovici 20. storočia boli realizované ďalšie úpravy, ktoré čiastočne narušili charakter a výzor objektu. Odstránené bolo ozdobne riešené zábradlie podsteny a ozdobne riešená pavlač, upravená bola veľkosť okenných otvorov v rámci učiteľského bytu (západná, východná a severná fasáda), vykonaná montáž dvojitých trojkrídlových a dvojkrídlových okien. 

  Budova evanjelickej školy bez ozdobného zábradlia
  Budova evanjelickej školy bez ozdobného zábradlia

  Na prelome 20. a 21. storočia boli realizované ďalšie utilitárne úpravy: zamurovanie otvoru, resp. prechodu medzi špajzou a chodbou v rámci školskej časti, úprava kuchyne, úprava povrchov vchodových dverí. Objekt v tom čase slúžil ako ateliér pre maliara. 

  Vlastníkom budovy je evanjelická cirkev - Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Jasenová, ktorý v roku 2017 požiadal Krajský pamiatkový úrad Žilina o posúdenie kultúrnej a spoločenskej hodnoty a významu bývalej budovy evanjelickej školy, s cieľom zápisu do pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave v spomínanom roku 2017 vyhlásil budovu školy za národnú kultúrnu pamiatku. 

  Cirkevný zbor sa snažil zachrániť a zhodnotiť túto národnú kultúrnu pamiatku a sanovať narušený stavebno-technický stav budovy. Práve preto v roku 2017 zbor znova oslovil Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorý vydal rozhodnutie a schválil navrhovaný zámer s uvedením podmienok, za ktorých možno pripravovať a vykonávať zámer obnovy.

  Budova evanjelickej školy v súčasnosti
  Budova evanjelickej školy v súčasnosti

  Vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2018 budova prešla čiastočnou obnovou, čím sa  zlepšil stavebno-technický stav tejto národnej kultúrnej pamiatky - vystužené a vyprotézované bolo nárožie krovu, osadené bolo nové debnenie a plechová šablónová krytina tmavošedej farby. Na ďalšiu etapu obnovy prostriedky boli získané z rovnakého zdroju. Podarilo sa obnoviť, resp. vymeniť deväť okien za tzv. kastlové (v priestoroch bývalej učebne boli okná zhotovené ako repliky podľa poškodených pôvodných okien), obnoviť - vymeniť štvoro dverí za nové (podľa pôvodných poškodených dvojkrídlových dverí s drevenými obložkami a svetlíkmi), obnoviť zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, vrátane drevených a kovových konštrukcií (tzv. pavlač). 

  Nákresy: Ing. arch. Dana Huráková, Ing. arch. Dana Škvarnová
  Nákresy: Ing. arch. Dana Huráková, Ing. arch. Dana Škvarnová

  V roku 2020 cirkevný zbor získal dotáciu na obnovu interiéru a fasády, výsledkom bola oprava vonkajšej fasády pôvodnou technológiou s použitím pôvodných fasádnych materiálov. Obnovené boli aj vnútorné omietky a vymenené drevené podlahy. Z vlastných zdrojov cirkevný zbor obnovil elektroinštaláciu, vodovodné a kanalizačné potrubia. Vymenená bola skriňa hlavného rozvádzača a skriňa elektromeru bola umiestená na stĺp elektrického vedenia nachádzajúceho sa vedľa objektu. 

  Cirkevný zbor však týmto svoje plány nekončí. Plánuje realizovať aj ďalšie práce týkajúce sa úpravy interiéru a exteriéru školy. Do budúcna plánujú moderným a interaktívnym spôsobom sprístupniť informácie o histórii dobového školstva na Orave, škole a mnohých významných osobnostiach, ktoré sa spájajú s históriou Jasenovej. 

  Jednou z významných osobností, ktoré sa spájajú s históriou Jasenovej, je Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr). Narodil sa v Jasenovej v roku 1860, do tejto školy najskôr chodil a neskôr (v rokoch 1879 až 1884) pôsobil ako učiteľ a kantor.   

  Martin Kukučín pôsobil na tejto škole ako učiteľ a kantor
  Martin Kukučín pôsobil na tejto škole ako učiteľ a kantor

  Pamätný dom Martina Kukučína

  Rodný dom Martina Kukučína, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce
  Rodný dom Martina Kukučína, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce

  Ak máte radi históriu a radi navštevujete historické pamiatky, navštívte aj Pamätný dom Martina Kukučína a spoznajte život tohto výnimočného slovenského spisovateľa, predstaviteľa slovenského realizmu, dramatika a lekára. Rodný dom Martina Kukučína (17. 5. 1860 Jasenová – 21. 5. 1928 Pakrac, Chorvátsko) sa podarilo zachovať predovšetkým vďaka rekonštrukcii vykonanej v roku 1960, odkedy bol sprístupnený návštevníkom. Pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína (v roku 2010) Oravské múzeum realizovalo obnovu areálu a expozície. Doplnená bola dovtedy chýbajúca literárna časť. 

  V interiéri si môžete obzrieť dobový dedinský nábytok, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce
  V interiéri si môžete obzrieť dobový dedinský nábytok, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce

  Dom, jednopodlažnú ľudovú stavbu na pôdoryse v tvare písmena L, dal postaviť spisovateľov otec Ján Bencúr v roku 1856. Je to päťpriestorová zrubová stavba. Priečelie je ukončené sedlovou šindľovou strechou s vysokou podlomenicou a vo vrchole sa nachádza bubník s hálkou. V prednej izbe a kuchyni si môžete obzrieť dobový dedinský nábytok. Dozviete sa nielen ako žili vlastníci tohto domu, ale aj obyvatelia Jasenovej na prelome 19. a 20. storočia. V hospodárskej budove a prístrešku pri vchode sú umiestnené pracovné nástroje a náradie, ktoré kedysi boli používané pri poľnohospodárskych prácach a pri zabezpečení chodu domácnosti. Všetko spolu – interiér s exteriérom - sprítomňuje prostredie, v ktorom sa narodil a vyrastal Martin Kukučín.  

  V ďalších dvoch miestnostiach môžete prostredníctvom obrazov a slova nahliadnuť do života a rozsiahlej literárnej tvorby Martina Kukučína. Sú tu niektoré vydania z jeho bohatého literárneho opusu – je autorom veľkého počtu poviedok, noviel, čŕt, rozprávok, ale aj troch divadelných hier, cestopisov a viacerých rozsiahlych románov. 

  Dom s dvorom, v ktorom sa narodil a vyrastal Martin Kukučín, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce
  Dom s dvorom, v ktorom sa narodil a vyrastal Martin Kukučín, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce

  Hneď vedľa rodného domu tohto nášho známeho spisovateľa nachádza sa park, a v ňom socha Martina Kukučína  v nadživotnej veľkosti. Jej autorom je akademický sochár Ján Kulich.    

  Park vedľa rodného domu Martina Kukučína, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce
  Park vedľa rodného domu Martina Kukučína, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce
  Socha Martina Kukučína v nadživotnej veľkosti, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce
  Socha Martina Kukučína v nadživotnej veľkosti, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce

  Samozrejme, Martin Kukučín nie je jedinou veľkou osobnosťou spájajúcou sa s menom obce. V tejto malebnej dedinke sa narodili alebo tu pôsobili ďalšie významné osobnosti, napr. fyzik Ivan Branislav Zoch, herec Ján Jamnický, básnik, historik a verejný predstaviteľ Štefan Krčméry a mnohí ďalší.

  Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol v Jasenovej, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce
  Evanjelický kostol v Jasenovej, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce

  V úvode sme spomenuli, že najvýraznejšou stavbou v obci je evanjelický kostol. Je to jednoloďová klasicistická stavba z roku 1836, ktorá má segmentové ukončenie presbytéria. Veža je súčasťou hmoty kostola. Vyrastá z priečelia vo forme rizalitu. Členená je nárožnými bosážami a ukončená barokovou helmicou s laternou. Fasády kostola sú hladké, okná polkruhovo ukončené. V interiéri má kostol z troch strán emporu. Z roku výstavby kostola je aj oltár s obrazom Poslednej večere, približne v tom období vznikla aj kazateľnica a krstiteľnica, zo začiatku 19. storočia je organ a zvon.   

  Dobákovský neoklasicistický kaštieľ

  Potomkovia Pivkovcov vlastnia túto stavbu dodnes, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce
  Potomkovia Pivkovcov vlastnia túto stavbu dodnes, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce

  Tento kaštieľ dali v prvej polovici 19. storočia postaviť Dobákovci. Neskôr ho predali Pivkovcom, ich potomkovia vlastnia túto stavbu dodnes. Je to jednopodlažná klasicistická dvojtraktová stavba. Predstavaný trojosový stĺpový portikus je ukončený trojuholníkovým štítom s tympanónom. V okolí kaštieľa sa nachádza pomerne veľký park. Hoci je táto pamiatka relatívne dobre zachovaná, verejnosti je neprístupná. 

  Jasenová - pohľad z dronu, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce
  Jasenová - pohľad z dronu, zdroj: Jasenová, oficiálne webové sídlo obce

  Dedinka Jasenová je opravdivou perlou Oravy. Nachádza sa v prekrásnej prírode. Jej obyvatelia si s úctou a hrdosťou spomínajú na významné osobnosti.

  Navštívte Jasenovú, nakuknite do minulosti prostredníctvom unikátnych pamiatok a krásnej architektúry, zažite tu príjemnú atmosféru!

  Zdroje - text a fotografie:

  • titulná fotografia - budova bývalej evanjelickej školy v Jasenovej, text o budove bývalej evanjelickej školy v Jasenovej a fotky - Mgr. Ján Gallo
  • ďalšie texty a fotografie - Jasenová, oficiálne webové sídlo obce
  1476
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Architekt, architektúra?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené