Pre oblasť
   ABC STAVEBNÍCTVA-ZÁHRADA

  Kaštieľ v Snine – v jednoduchosti je krása

  Článok si prečítalo viac ako 2221+ používateľov
  Mesto Snina leží v strednej časti doliny Cirochy pri sútoku riek Cirocha a Pčolinka. Je súčasťou Horného Zemplína a nachádza sa v najvýchodnejšej časti Prešovského kraja. Je hospodárskym a správnym centrum pre ďalších 33 obcí. Celý okres Snina na severe hraničí s Poľskom, na východe s Ukrajinou, z juhu susedí s okresom Sobrance a zo západu s okresom Humenné. Je to okres, ktorý sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenska. Je miestom, kde uvidíte drevené sakrálne stavby, ktoré tu zanechali dve svetové kultúry – rímska a byzantská. Patrí k najstarším slovenským sídliskám v okolí. Prvá písomná správa o Snine sa zachovala v listine uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou z roku 1317, ktorý ňou potvrdil darovanie viacerých dedín v hornom Zemplíne – medzi nimi aj Sniny. V písomnej zmienke z roku 1343 sa Snina spomína ako súčasť majetku Drugetovcov. Mnohí návštevníci mesta a okolia sú príjemne prekvapení, čo všetko toto mesto poskytuje a ako sa z roka na rok mení. Z malého mestečka vznikla dnešná moderná Snina.

  Mesto je obkolesené pohoriami Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy a juhovýchodne sa tiahne pohorie Vihorlat, ktoré je pozostatkom vulkanickej činnosti na tomto území. Na západe sa otvára do Cirošskej doliny.

  Snina - panoráma, zdroj: Wikipedia
  Snina - panoráma, zdroj: Wikipedia

  V súčasnosti sa na území mesta Snina nachádza niekoľko národných kultúrnych pamiatok, sú to: Klasicistický kaštieľ, Malý kaštieľ, Historický park pri kaštieli, Fontána so sochou Herkula, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie... 

  Klasicistický kaštieľ

  Počas voľných letných dní určite dobre padne nielen kúpanie sa a relaxovanie na slnku, ale aj  spoznávanie zaujímavostí a krásnych miest, medzi ktoré určite patrí aj zrekonštruovaný kaštieľ v Snine. 

  Sninský kaštieľ kedysi
  Sninský kaštieľ kedysi

  Budova klasicistického kaštieľa, ktorá stojí na miernom návrší v meste, patrí k historickým dominantám mesta. Počas svojej existencie kaštieľ zažil obdobia prepychu, stagnácie aj úpadku. Prví majitelia Sniny Drugetovci dali začiatkom 17. storočia postaviť v Snine drevenú kúriu, prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1621. Kúria patrila do rozsiahlejšieho komplexu hospodárskych budov, záhrad a pozemkov, ktoré spolu tvorili majer. Samotná kúria sa na bývanie využívala len príležitostne, najčastejšie sa v nej zdržiaval Ladislav Ziči, vnuk posledného majiteľa kúrie z rodu Drugetovcov Žigmunda Drugeta a jeho manželky Terézie Keglevičovej. Od roku 1749 (po ďalšom rozdelení majetkov medzi nástupnícke rodiny) Snina s kúriou patrila nástupníckej rodine Vandernatovcov. Pravdepodobne v roku 1781 začala Terézia Zičiová-Vandernatová, vnučka posledného mužského potomka z rodu Drugethovcov, budovať v Snine nový kamenný kaštieľ v blízkosti alebo na mieste starej drevenej kúrie. Jeho úplného dokončenia sa však nedožila.

  V roku 1788  jej syn a dedič Henrich Vandernat dal Sninu do zálohu spišskému podnikateľovi Jozefovi Rollovi a kaštieľ ostal nedostavaný. Keď sa Jozef Roll rozhodol v Snine usadiť, v roku 1799 kaštieľ od Vandernatovcov odkúpil, dostaval a premenil ho na honosné a pohodlné sídlo. 

  Kaštieľ je klasicistická dvojpodlažná dvojkrídlová budova so zrkadlovitým obdĺžnikovým pôdorysom, s ústredným hlbokým rizolitom a s plytkými bočnými rizolitmi na fasáde. V interiéri sa nachádzajú pruské a valené klenby s podpornými lunetami.

  Kaštieľ pred rekonštrukciou
  Kaštieľ pred rekonštrukciou

  Bol krásnym veľkopanským sídlom, v ktorom sa nachádzali mnohé miestnosti – spálne, jedáleň, hosťovské izby, grófske salóny, sála, kuchyňa, komora. Na nádvorie kaštieľa sa dalo prejsť priestrannou chodbou aj konským záprahom. V podzemí kaštieľa boli obrovské pivnice, veľká pec na pečenie chleba a kúpeľňa. Dodnes sa zachovali len pivnice. Súčasťou areálu kaštieľa boli v minulosti aj záhrady vo francúzskom štýle a rozsiahly anglický park, z ktorého časť sa zachovala dodnes, tisícky stromov a rastlín, ktoré doň vysadili, boli  dovezené z Nemecka a Holandska. Jozef Roll kaštieľ v Snine trvalo obýval a zveľaďoval. Jeho syn Štefan dal do fontány v parku pri kaštieli osadiť sochu Herkula. V rokoch 1873 až 1888 kaštieľ bol vlastníctvom belgického princa Filipa Eugena, ktorý dal kaštieľ zariadiť novým nábytkom a vybavením. V rokoch 1888 až 1911 kaštieľ vlastnil najprv Ľudovít Beňovský, potom jeho sestra Alžbeta a neskôr kaštieľ využíval a staral sa oň Alžbetin zať, gróf Eberhard Schaauburg-Lippe. Poslední šľachtickí majitelia kaštieľa, gróf Jozef Degenfeld z Debrecína a jeho potomkovia, kaštieľ využívali len príležitostne. Od roku 1917 bol kaštieľ s pozemkami vo vlastníctve Zemplínskeho lesného hospodárstva, účastinárskej spoločnosti so sídlom v Ružomberku. V roku 1920 bola na tieto majetky zavedená nútená správa.

  Súčasný stav kaštieľa
  Súčasný stav kaštieľa

  V povojnových rokoch budovu kaštieľa používali na rôzne účely. Od roku 1996 majiteľom kaštieľa bol súkromný podnikateľ. V roku 2010 sa kaštieľ stal vlastníctvom mesta Snina, ktoré sa pustilo do jeho rekonštrukcie. Zrekonštruovaný kaštieľ bol slávnostne sprístupnený verejnosti v roku 2013. Rekonštrukcia prinavrátila kaštieľu lesk a v celoslovenskej súťaži mu priniesla bronzový titul Stavba roka 2013.

  Obnovený sninský kaštieľ sa v roku 2013 dostal do správy Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine (MKOS), ktorej zriaďovateľom je Mestské zastupiteľstvo. Okrem kaštieľa MKOS prevádzkuje aj dom kultúry. Od začiatku svojho pôsobenia sa táto inštitúcia podieľa v organizovaní spoločenského života v tomto meste. Každoročne pripravuje početné podujatia pre širokú verejnosť, mnohé z nich sú regionálneho charakteru. 

  V súčasnosti sa na prízemí zrekonštruovaného kaštieľa nachádza muzeálna expozícia Ozveny Sniny, ktorá zachytáva ozveny období pred výstavbou kaštieľa a po nej v čase Rollovcov a ukážky dobového zariadenia kaštieľa z 19. storočia. Na poschodí sú priestory spoločenskej sály, ktoré si môžu prenajať organizácie, súkromné osoby alebo firmy na vlastné účely, a galerijné oddelenie využívané na kultúrno-umelecké aktivity.

  Obradná sieň klasicistického kaštieľa
  Obradná sieň klasicistického kaštieľa

  Vo svojich prevádzkach MKOS organizuje rôznorodé podujatia nielen pre dospelých, ale aj pre deti, napr. koncerty populárnej a vážnej hudby, divadelné predstavenia, vystúpenia tanečných súborov, vernisáže, konferencie, plesy, tanečné zábavy, bábkové divadlá, rôzne hudobno-zábavné vystúpenia, výstavy... Nadšenci histórie majú možnosť obohatiť si poznatky z regionálnych dejín prostredníctvom muzeálnej činnosti. Organizuje aj početné záujmové aktivity vo vzdelávacej, umeleckej a mimo umeleckej oblasti. Spolupracuje s materskými, základnými a strednými školami, ktoré pôsobia na území mesta, s občianskymi združeniami, miestnymi súbormi, ochotníkmi. Výsledkom tejto spolupráce je uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií a zvykov v regióne.

  Exponáty klasicistického kaštieľa
  Exponáty klasicistického kaštieľa

  Malý kaštieľ

  Ďalšia národná kultúrna pamiatka v historickom areáli mesta – Malý kaštieľ je vo vlastníctve mesta Snina a v správe Mestského kultúrneho a osvetového strediska. V roku 2022 Mesto Snina dokončilo rekonštrukciu tejto stavby aj vďaka cezhraničnej spolupráci s mestom Chust na Ukrajine. 

  Malý kaštieľ pred rekonštrukciou
  Malý kaštieľ pred rekonštrukciou

  Budova tzv. „malého kaštieľa“ pochádza z prvej  polovice 19. storočia. V minulosti slúžila ako budova pre ubytovanie služobníctva, pamiatkový úrad ju eviduje ako Dom služobníctva. V rokoch 1958 až 1970 v tejto budove pôsobila najskôr Základná hudobná škola, neskôr Ľudová škola umenia. 

  Malý kaštieľ po rekonštrukcii
  Malý kaštieľ po rekonštrukcii

  V súčasnosti je táto budova využívaná na tvorivé dielne pre deti či workshopy pre všetky vekové kategórie, pre administratívne účely MKOS a ako depozitár.    

  Historický park 

  Historický park bol neoddeliteľnou súčasťou sninského kaštieľa. Je nielen najstaršou vegetačno-architektonickou kompozíciou na území mesta Snina, ktorá bola založená na začiatku 19. storočia po dokončení výstavby kaštieľa, ale aj národnou kultúrnou pamiatkou. Zeleň pri kaštieli existovala aj v čase, keď na mieste dnešného kaštieľa stála drevená kúria, no samotný veľký park vznikol za éry Jozefa Rolla. Vtedy bola prepojená jeho horná a dolná časť a vznikol park v anglickom štýle, ktorý imitoval lesnú krajinu, mal okrasnú a oddychovú funkciu. 

  Okrem neho bol v lokalite majer vybudovaný aj malý francúzsky park, po ktorom v súčasnosti už neexistujú žiadne stopy. Pozostával z dvoch častí – pravidelnej a voľnokrajinkárskej (dva rybníky za kaštieľom, ktoré patrili pôvodne k majeru, boli spojené do jedného a stali sa súčasťou rozsiahleho kaštieľskeho parku). Pravidelná časť (znížený parter) sa nachádzala v bezprostrednom okolí kaštieľa a tzv. malého kaštieľa, so spomínanou fontánou so sochou Herkulesa a nezachované záhrady francúzskeho štýlu boli pred kaštieľom. Voľnokrajinkárska časť, nachádzajúca sa za malým kaštieľom pri rybníku, pozostávala z dvoch okruhov, ktoré boli vzájomne poprepájané viacerými chodníkmi. 

  Do priľahlého parku veľa investoval gróf Filip Eugen Coburg z Flámska (Belgicko), predovšetkým do nákupu a výsadby cudzokrajných drevín (dub červený a agát biely, ktoré svoj  pôvod majú v Severnej Amerike). Aj dnes zdobí nádvorie vzácny strom platan (viac ako 125-ročný). 

  Začiatkom 20. storočia v parku pri kaštieli gróf Schaumburg – Lippe zriadil malú zverničku – väčší ohradený lesný priestor na dochovávanie divej zveri. 

  Povojnové roky neboli práve najprajnejším obdobím pre park. Svoje miesto tu našiel športový areál a verejné kúpalisko, neskôr sa uskutočnila výstavba rekreačno-športových zariadení a nemocnice s poliklinikou. Po výstavbe nemocnice zostalo iba futbalové ihrisko, rybník za kaštieľom sa zmenil na čističku odpadových vôd a v zadnej časti vznikla mestská časť s novými domami.

  V parku boli vysadené domáce druhy drevín, ktoré sa tu prirodzene nevyskytovali: javor mliečny (Acer platanoides), jedľa biela (Abies alba), smrek obyčajný (Picea abies) a smrekovec opadavý (Larix decidua) a kroviny. Spomedzi listnatých drevín je najstarším stromom približne 300-ročný dub letný (Quercus robur) s obvodom kmeňa 451 cm, ktorý sa nachádza v areáli nemocnice.

  V parku môž nájsť tieto druhy drevín: vŕba biela, javor poľný, brest horský, jelša lepkavá, dub letný, agát biely, borovica čierna, hrab obyčajný, lipa malolistá, pagaštan konský, platan javorolistý, borovica hladká, smrek pichľavý... Veľkú plochu parku zaberali aj trávnaté porasty a plochy, na ktorých boli vysadené žlté iskerníky. Dopĺňali ho aj rôzne objekty umeleckého a odpočinkového charakteru. 

  Okrem  spomínaného parku, k historickej zeleni patrili aj aleje, napr. gaštanová a hrabová Jedna aleja viedla ku kaštieľu od Belej nad Cirochou a druhá od starého cintorína ku kalvárii. 

  Mesto sa rozhodlo, že sa pokúsi, súbežne s rekonštrukciou kaštieľa, vrátiť pôvodnú podobu aj historickému parku, ktorý je v jeho tesnej blízkosti (parková zeleň a sadovnícke úpravy, obnova jazierka, chodníkov, nové lavičky, smetné koše, informačný systém, rekonštrukcia oplotenia, verejného osvetlenia a kamerový systém). Park je vhodný na prechádzky a pasívny oddych obyvateľov mesta. 

  Železná socha Herkulesa

  Súčasťou areálu kaštieľa je fontána. Zdobí ju železní socha Herkulesa v životnej veľkosti, ktorú dal osadiť Štefan Roll. Socha zobrazuje Herkulesa - bojovníka s kyjakom v ruke v boji proti vybájenej hydre lernskej (morská príšera podobná hadovi, mala veľa hláv, ak jej niekto hlavu odsekol, namiesto nej vyrástli ďalšie dve). Od roku 1976 je fontána so sochou zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok a predstavuje nepísaný symbol mesta Sniny. Odliata bola v roku 1841 v zlievarni Rollovcov v dnešných Zemplínskych Hámroch zo šiestich kusov železa v neskoro barokovom slohu. Je dielom majstra Johana Pohla z Rakúska podľa návrhu autora, ktorý sa podpísal pri ľavej nohe Herkulesa ako W. K. Kinne F. Na kamennom obrubníku fontány sa nachádza oslavný nápis v maďarskom jazyku. Veľké písmená tvoriace tzv. chronostich skrývajú časový údaj obsahujúci letopočet odliatia sochy. Od roku 2018 je zreštaurovaná socha znova na svojom mieste. Odborník zo sochy počas prác odstránil sedem vrstiev náteru, resp. niekoľko desiatok kilogramov povrchového materiálu. Vodári nainštalovali nový výstrek z papule hydry. 

  Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

  Z národných kultúrnych pamiatok spomenieme aj kaplnku Sedembolestnej Panny Márie (kaplnka Rollovcov). Túto klasicistickú stavbu dal postaviť podnikateľ Štefan Roll na cintoríne v Snine v roku 1842. V jej spodnej časti sa nachádzala rodinná hrobka Rollovcov, ktorá bola v období 2. svetovej vojny vyrabovaná. 

  Pred kaplnkou bola kalvária s 12 zastaveniami krížovej cesty. Štyri murované zastavenia boli neskôr odstránené a zvyšných osem mestské zastupiteľstvo v roku 2012 vyhlásilo za pamätihodnosti Sniny. 

  Na území mesta sa nachádzajú ďalšie početné pamätihodnosti. Spomenieme iba niektoré. 

  Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža 

  V interiéri starej lode tohto pôvodne barokového kostola z roku 1751 sa nachádzajú vzácne fresky a maľby maliara Ignáca Roškovicsa, ktoré v roku 1950 opravoval akademický maliar Mikuláš Jordan, 3 zvony z roku 1835 a 1925, vitrážové okná z roku 1949 a pôvodné lavice. V roku 1992 bola vykonaná prístavba kostola. V kostole sa nachádzajú aj ďalšie umelecké diela, napr. socha sv. Jána Nepomuckého, plastika kríža s umučením Ježiša Krista...

  Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. kríža, zdroj: Mesto Snina
  Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. kríža, zdroj: Mesto Snina

  Gymnázium, budova bývalého Okresného národného výboru

  Budova súčasného sídla Gymnázia Snina na Študentskej ulici 4 vznikla v období socialisticko-realistického klasicizmu 50. rokov 20. storočia. Spája v sebe prvky súčasnej a klasickej architektúry. Charakterizuje ju zaujímavé priečelie s polostĺpmi, trojuholníkový tympanón a nad strechou sa týči víťazný stĺp. Objekt budovy sa od roku 1953 používal na rôzne účely (napr. svoje sídlo tu mal Okresný národný výbor). Od roku 1970 bol využívaný na vzdelávacie účely (Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Ľudová škola umenia a Gymnázium). Rekonštrukcia tejto budovy bola uskutočnená v roku 2010, zachovaný bol pôvodný jedinečný štýl budovy0. V súčasnosti budova slúži výlučne na vzdelávacie účely ako školský objekt štátneho gymnázia.

  Budova gymnázia, zdroj: Mesto Snina
  Budova gymnázia, zdroj: Mesto Snina

  Návštevníkov Sniny nelákajú iba pamiatky a pamätihodnosti, ale aj početné akcie a podujatia, pravidelne organizované v tomto meste, napr. Festival tanca, Podvihorlatský folklórny festival, Duchovný festival – Farfest, Rockový festival – Rock pod Kameňom, Eurofest Slovakia – medzinárodný festival detských a mládežníckych umeleckých súborov a sólistov, Dni mesta, Sninský jarmok, Festival duchovnej piesne, Gerbócova literárna Snina, Mikulášske trhy  a ďalšie. 

  Biokúpalisko v rekreačnej oblasti Sninské rybníky 

  Lákajú ich aj početné turistické atrakcie, spomenieme jednu z nich – biokúpalisko. Vzniklo v roku 2010 v rekreačnej oblasti Sninské rybníky z pôvodných troch bazénov. Tento prírodný kúpací biotop sa nachádza na Rybnickej ulici, približne 3 km od centra Sniny. Voda je napúšťaná z prírodného zdroja – vodného toku Bystrá, na jej čistenie sa využíva technológiu samočistenia vody pomocou rastlín. V čistiacej nádrži, do ktorej sa voda z bazéna prečerpáva, je vysadených desať druhov vodných rastlín. 

  Biokúpalisko patrí medzi novšie turistické atrakcie, zdroj: Verejnoprospešné služby
  Biokúpalisko patrí medzi novšie turistické atrakcie, zdroj: Verejnoprospešné služby

  Neďaleký amfiteáter je v letných mesiacoch dejiskom viacerých známych hudobných festivalov. Vihorlatské vrchy ponúkajú cyklotrasy a možnosti pešej turistiky. Môžete sa dostať na vrch sopečného pohoria Sninský kameň alebo k Morskému oku – najväčšiemu zahradenému sopečnému jazeru. Vihorlatský prales je od roku 2007 v zozname Slovenského prírodného dedičstva UNESCO.   

  Môžete si vychutnať turistiku v Národnom parku Poloniny, ktorý vás očarí svojou divokosťou a krásou.

  Mesto Snina - pešia zóna - centrum, zdroj: Mesto Snina
  Mesto Snina - pešia zóna - centrum, zdroj: Mesto Snina

  Neváhajte a navštívte mesto Snina, nielenže sa tu všeličo zaujímavé dozviete o ňom a jeho kultúrno-historických pamiatkach, ale sa aj dobre zabavíte alebo si oddýchnete.

  Zdroje - text a fotografie:

  • Mesto Snina
  • Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
  2221
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené