Pre oblasť

  Vodovodné potrubie: inštalácia alebo výmena vodoinštalácií

  Článok si prečítalo viac ako 1586+ používateľov
  V minulosti sa potrubia pre vodovodné inštalácie vyrábali predovšetkým z pozinkovaného železa alebo iných kovov. Dnes sa najčastejšie používa plastové vodovodné potrubie. Sú obľúbenou voľbou pre vodovodné potrubia vďaka nízkej cene, životnosti, ľahkej inštalácii a odolnosti voči korózii.
  Odborný článok 1586
  vodovodne potrubie
  Máme 1413 realizátorov v oblasti Vodár:

  1. Vodovodné potrubie: medené alebo kovové

  Kovové rúry boli kedysi najobľúbenejšou voľbou pre vodovodné systémy. Najčastejšie sa používali medené a pozinkované. Meď je lepšou voľbou, pretože je odolná voči korózii, odoláva vysokému tlaku a teplote a neovplyvňuje vôňu ani chuť vody. To je dôvod, prečo sa meď používa hlavne na potrubia ústredného kúrenia. Pozinkované železo je lacnejší variant, ale je menej odolné voči hrdzaveniu a má obmedzenú životnosť. Kovové rúry sú odolné, ale sú náchylné na trhanie a praskanie a ich inštalácia je náročnejšia ako inštalácia plastových rúr, pretože sa nedajú ohýbať.

  2. Plastové vodovodné potrubie

  Kovové rúry sú často nahradené plastovými, ktoré majú viac pozitívnych vlastností. Plastové rúry odolávajú vyššiemu teplotnému zaťaženiu. Pre plastové rúry je príznačná dlhšia životnosť, nízke náklady na údržbu, jednoduchšia montáž, dobre sa ohýbajú. Okrem toho pri použití rúry rovnakého priemeru na prepravu tej istej kvapaliny (vody) je odpor plastovej rúry menší ako odpor pozinkovanej rúry a liatinovej rúrky. V neposlednom rade pri plastových rúrach nehrozí korózia a sú odolné aj voči kyselinám a zásadám.

  Potrubia vodovodných sietí sú dnes prevažne z plastových rúr. Potrubím väčšinou vyrobeným z tvrdého polyvinylchloridu (PVC) preteká voda s teplotou do 20 °C. Pre vodu ohriatu na vyššie teploty sa najčastejšie používajú chlórované polyvinylchloridové rúry (PVC-C).

  Mnohovrstevné rúry (PEX) vyrobené zo sieťovaného polyetylénu je možné použiť aj pre vodovodné inštalácie rodinných domov, pretože špeciálne vystužený polyetylén zabraňuje prenikaniu kyslíka do vody. Vodoinštalácie pre verejné vodovodné siete sú väčšinou vyrobené z polyetylénu. Plastové rúrky môžu byť tiež vyrobené z vrstiev rôznych materiálov, v takom prípade sú kombinované pozitívne vlastnosti týchto materiálov.

  2.1. Nevýhody plastového vodovodného potrubia

  • Citlivosť na slnečné žiarenie – plastové vodovodné potrubie je citlivé na slnečné žiarenie, ktoré môže spôsobiť praskanie materiálu. Preto je potrebné ho chrániť pred slnečným žiarením.
  • Obmedzená pevnosť – plastové vodovodné potrubie je menej pevné ako kovové, preto by sa malo inštalovať opatrne a nemalo by byť vystavené veľkému zaťaženiu. Pri inštalácii plastového vodovodného potrubia je potrebné počítať s tým, že v dôsledku ohýbania sa môžu objaviť drobné trhliny alebo praskliny, ktoré je ťažké odhaliť.
  • Vplyv na životné prostredie - plastové vodovodné potrubie je vyrobené zo surovín, ktorých rozklad v prírode môže trvať dlho. Vzhľadom na túto neekologickosť, po skončení životnosti plastového potrubia by mala byť zabezpečená správna likvidácia a recyklácia.
  Plastové vodovodné potrubie je obľúbené predovšetkým vďaka nízkej cene, trvanlivosti, jednoduchej inštalácii a odolnosti voči korózii
  Plastové vodovodné potrubie je obľúbené predovšetkým vďaka nízkej cene, trvanlivosti, jednoduchej inštalácii a odolnosti voči korózii

  2.2. Inštalácia plastového vodovodného potrubia

  1. Príprava povrchu - Pred inštaláciou je potrebné pripraviť povrchy, na ktoré sa budú plastové rúry inštalovať. Povrch musí byť čistý, rovný a suchý.
  2. Rezanie plastových rúr – plastové rúry je možné rezať pomocou pílového kotúča alebo rezačky plastu. Pred rezaním treba označiť presné miesto rezu.
  3. Montáž spojok - Na spájanie plastových rúr sa používajú špeciálne spojky, ktoré sa umiestňujú na konce rúr. Pred montážou spojok je potrebné skontrolovať, či sú potrubia správne umiestnené a zmerané.
  4. Tesnenie - Keď sú plastové rúry správne nainštalované, treba ich utesniť tmelom alebo pomocou pásky. Tým sa zabráni úniku vody z vodovodného potrubia.
  5. Testovanie - Pred použitím vodovodnej inštalácie je potrebné skontrolovať, či nedochádza k úniku vody. Kontrola sa vykonáva pomocou špeciálnych testovacích zariadení.

  Odborná rada zo spoločnosti Energy Servicio s.r.o

  1. Prečo využiť služby profesionálneho vodoinštalatéra a neopravovať veci vo vlastnej réžii?

  Práca vodoinštalatéra je viazaná remeselná činnosť, ktorá vyžaduje okrem skúseností a praxe aj oprávnenie na vykonávanie práce (vodoinštalatérstvo).

  Pri objednaní inštalatéra by ste mali byť opatrní komu dôverujete. Mali by ste brať do úvahy odborné znalosti a skúsenosti inštalatéra pri riešení problémov s inštaláciou. To by pomohlo zistiť, či má profesionálny inštalatér povolenie, vybavenie a nástroje potrebné na vykonanie tejto práce. V ideálnom prípade, keď sa stretávate s utrácaním peňazí za zbytočné inštalatérske práce, urobte si čas a zvážte všetky výhody objednania profesionálneho inštalatéra.

  Dôvodom prečo si ľudia prenajímajú profesionálnych inštalatérov je, že chcú mať istotu s vodovodným potrubím a všetko spojené s vodou v dome. Očakáva sa, že dobrý inštalatér bude poistený a je skutočný vodár. To znamená, že inštalatér je zodpovedný za kedykoľvek v čase, keď príde k poškodeniu vodovodného systému vášho domu bez ohľadu na to, či ste si sami nainštalovali systém, alebo či ste si najali zmluvného partnera. Buďte si istí, že profi inštalatéri sa o všetko postarajú.

  Prečo profi inštalatérov? Pretože môžu poskytnúť odborné poradenstvo v rôznych otázkach týkajúcich sa vodného systému v domácnosti. Náznakom týchto problémov sú netesnosti, prasknutie potrubia/fitingu, oprava kohútika, upchatie odtoku, pretekajúca toaleta a ďalšie. Mali by ste zavolať inštalatérov a nechať ich vyriešiť akékoľvek problémy, pokiaľ si objednáte tých najlepších.

  Profi inštalatéri, ktorí majú bohaté skúsenosti s inštaláciou vodovodných systémov môžu zaistiť, aby váš vodný systém fungoval optimálne. To znamená, že už nebudete musieť volať inštalatérov, aby ste vyriešili problémy s netesnosťami a máte u nich aj pravidelný servis do budúcna.

  Každý profesionálny vodár má nielen odborné vzdelanie a prax, ale je pravidelne školený každé 2 roky v spoločnostiach, ktoré dodávajú výrobky pre inštalačné systémy, moduly sanity, vodovodné batérie a pod. pričom získavajú certifikáty a tým sú oprávnení predlžiť záruku výrobkov ako napr. vodovodné batérie a pod. pri odbornej montáži o ďalších 5-8 rokov.

  Vo vlastnej réžii opravovať si vodoinštaláciu a práce s tým spojené, ako aj menšie opravy, oprava WC, výmena batérie, ventilov a pod. sa určite NEODPORÚČA, nakoľko neodborná práca sa časom prejaví poruchou. V konečnom dôsledku to bude drahšie, v lepšom prípade bez škôd a poistných udalostí.

  Pravidelne sa stretávame s otázkou: "Viem si vymeniť ventil, vodovodnú batériu sám? Budú mi montovať stolári zástenu nad pracovnú dosku: stačí len povoliť šrób?"

  Odpoveď je jasná: Áno, pokiaľ poznáte riziká a následky a nebudete musieť volať o pár týždňov. Nestačí len pozrieť par videí na internete, ale aj zvážiť riziko najčastejšej poistnej udalosti a to vytopením vás a aj susedov. Poisťovňa je oprávnená krátiť, alebo neuznať poistné plnenie zapríčinené neodbornou inštaláciou. Škoda väčšieho rozsahu pri neodbornej inštalácii bez povolenia na činnosť vodoinštalatérstvo je aj trestná činnosť.

  2. Čo patrí do pracovnej náplne inštalatéra - vodára?

  Vodár je remeselník špecializovaný na vodovodné zariadenia, zdravotechniku. Špecializuje sa na montáž a údržbu vodovodných a kanalizačných systémov.

  Medzi základné práce patrí:

  -Inštalácia a oprava potrubia, kohútikov, ventilov

  -Monitoring potrubia

  -Tlaková skúška

  -Montáž drezu, vodovodnej batérie, ventilov, sifónov

  -Montáž sanity

  -Zapojenie umývačky riadu, práčky, drviču odpadu

  -Inštalácia a oprava WC

  -Čistenie potrubia

  -Inštalácia filtrácie vody

  -Kompletná havarijná a poruchová služba

  3. Ako uľahčiť inštalatérovi prácu?

  Pri objednaní služby vodára je žiadúce pred samotnou inštaláciou komunikovať, dohodnúť postup, druh a značku materiálu, ktorý je vyhovujúci na danú inštaláciu, nákup výrobkov...Taktiež je žiadúce vodárovi pri práci nepomáhať "nezavadzať" :) Skúsenému vyučenému vodárovi môžete plne dôverovať s kvalitne odvedenou prácou. 

  Pri menšich prácach ako je oprava sifónu, výmena batérie, umývačky riadu je vhodné pripraviť miesto, vypratať uložené veci.

  Odbornú radu poskytol pán M. Nemeth zo spoločnosti Energy Servicio s.r.o

  3. Vodovodné potrubie - izolácia

  Bez ohľadu na materiál, z ktorého sú rúry vyrobené, musia byť správne izolované. Pri vhodnom type a hrúbke izolácie sa zabráni ohrevu studenej vody alebo ochladzovaniu teplej vody.

  Informácie o cenách sú dostupné v našej kalkulačke.

  Odborný článok 1586
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Vodár?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1413 realizátorov v oblasti Vodár:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené