Pre oblasť

  Drenáž okolo domu  

  Článok si prečítalo viac ako 2464+ používateľov
  Drenáž vo všeobecnosti znamená odstraňovanie vody a vysúšanie pôdy. V stavebníctve je voda, ktorá prichádza do kontaktu so stavebnými materiálmi, veľkým problémom a môže spôsobiť veľa neželaných zmien na stavbe. Oprava škôd spôsobených neexistujúcim alebo zle vybudovaným drenážnym systémom môže stáť veľa. 
  Odborný článok 2464
  drenaz
  Máme 1669 realizátorov v oblasti Výkopové práce:

  1. Ako vyhotoviť drenážny systém?

  Okolo základov stavby je zvyčajne potrebné vyhotoviť drenážny systém, ktorý je určený pre odvodňovanie pôdy a oblastí okolo budov. Odvádzanie dažďovej vody sa začína na streche, pomocou žľabov, cez ktoré sa voda zvyčajne dostáva do šácht a jám v pôde, odkiaľ odteká do podzemných vôd. Je potrebné zabezpečiť dodatočný drenážny systém, ktorý zabráni stagnácii dažďovej vody okolo domu. Drenážne rúry sa zvyčajne umiestňujú vo vzdialenosti 0,5 až 1 m od stien budovy, približne v rovnakej hĺbke ako základy. Pred samotnou výstavbou budovy sa okolo miesta základov vykope kanál na inštaláciu drenážnych rúr, ktorý musí byť hlbší ako projektovaný spodný okraj základov. Potom sa na dne kanála vytvorí lôžko a položí sa drenážna geotextília; na ňu sa pod určitým uhlom položia drenážne rúry, aby voda prirodzene odtekala.

  Drenážna geotextília slúži na to, aby sa do potrubia nedostala zemina a malé častice.

  Drenážne rúry sú prevažne vyrobené z PVC alebo PE, môžu byť rebrované alebo hladké, s priemerom 5 až 20 cm, v závislosti od objektu a množstva vody, ktoré treba odviesť. Nakoniec sa drenážne rúry vo výkope zasypú štrkom.

  Súčasťou drenážneho systému každého domu sú revízne šachty, ktoré sú zvyčajne umiestnené na každom rohu domu. Po dokončení a pripojení drenážneho systému bude voda nerušene odtekať od domu prirodzeným spádom do kanalizácie alebo samostatnej dažďovej nádrže, z ktorej je možné neskôr vodu odčerpať a využiť na polievanie alebo ako technickú (úžitkovú) voda.

  2. Dodatočné zhotovenie drenáže a opravy

  Drenáž, resp. drenážny systém je možné vyhotoviť aj pre už existujúce stavby, postup je podobný ako pri novostavbe, je však väčšinou drahší. Najprv je potrebné odstrániť existujúcu dlažbu okolo budovy alebo ozelenenie. Potom treba vykopať kanál, ktorý je široký asi 0,5 m a hlboký 1 m, hĺbka výkopu závisí od hĺbky základov. Problém vzniká v prípadoch, keď nie je možné zeminu vykopať až po základy. Zvyšok procesu vyhotovenia drenážneho systému je úplne rovnaký ako pri novostavbe.

  3. Drenáž - cena

  Cena drenážneho systému sa pohybuje od 12 do 20 EUR/m vrátane materiálu a práce, pri novostavbe. Pri starších budovách je viacero faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výšku nákladov, všetko treba dojednať s realizátormi prác. Informácie o cenách sú dostupné v našej kalkulačke

  Ak potrebujete pomoc pri realizácii týchto prác, pošlite nám dopyt alebo položte otázku

  Odborný článok 2464
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Výkopové práce?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1669 realizátorov v oblasti Výkopové práce:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené