Pre oblasť
  AGROKOMPLEX - NÁBYTOK A BÝVANIE

  Múzeum Jána Mathého vo vile v Košiciach, kde umelec žil aj tvoril

  Článok si prečítalo viac ako 2305+ používateľov
  Mesto Košice leží v Košickej kotline v širokom údolí rieky Hornád. Na západe je ohraničené výbežkami pohoria Slovenské rudohorie. Počiatky osídlenia tohto územia môžeme sledovať už od konca staršej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o južnom predmestí je z roku 1230. Košice sú prvým európskym mestom, ktoré získalo vlastnú erbovú listinu. V roku 1369 ju panovník Ľudovít Veľký udelil po prvýkrát právnickej osobe – mestu Košice. V súčasnosti je toto mesto, nachádzajúce sa vo východnej časti našej krajiny, neďaleko hraníc s Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom, druhé najväčšie mesto Slovenska, po Bratislave. Je sídlom Košického samosprávneho kraja. Samotné mesto sa člení na 22 mestských častí.

  Košice sú mesto s dôležitou hospodárskou aglomeráciou, križovatkou dopravných trás, k čomu prispieva železničný uzol a medzinárodné letisko. Dóm sv. Alžbety je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. V tomto meste bola v roku 1872 založená najstaršia stredná škola v strednej Európe – Stredná priemyselná škola strojnícka. 

  Historické jadro je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Umelecky a historicky najhodnotnejšie objekty sa nachádzajú okolo pôvodného stredovekého námestia – dnes Hlavnej ulice. Medzi významné pamiatky patria už spomínaný Dóm sv. Alžbety, Kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, Župný dom, Historická radnica, početné paláce (Andrášiho palác, Biskupský palác, Jakabov palác, Hadík-Barkócziho palác...), Mestské hradby, početné chrámové objekty a ďalšie historické pamiatky. Z napočítaných stavieb zo starých čias, ktoré tvoria historické jadro, zostalo málo. Rekonštrukciami, ktoré v meste prebiehajú, sa mestu vracia historický nádych a neoceniteľná krása. 

  V meste sú aj novodobé pamätníky a v jeho okolí početné výletné miesta.  

  V tomto článku nebudeme hovoriť o žiadnej historickej stavbe z dávnych čias. Vašu pozornosť chceme upriamiť na rodinný dom s ateliérom, v ktorom žil a tvoril košický sochár Ján Mathé. Ide o dom vystavaný medzi rodinnými domami v Čermeli, blízko štadióna Lokomotívy, v mestskej časti Sever na Horolezeckej ulici číslo 1. Projekt, ktorý vypracoval architekt Michal Baník v rokoch 1974 až 1975, bol realizovaný v rokoch 1975 až 1983.   

  O akú stavbu vlastne ide? Vila Mathé je funkcionalistická stavba z 80. rokov minulého storočia, ktorá bola v roku 2017 zapísaná v Registri modernej architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied ako vrcholné architektonické dielo a ukážka nielen minimalistickej architektúry weimarskej školy Bauhaus v slovenskom prostredí, ale aj vplyvu škandinávskej architektúry. V tomto registri sa uvádza: 

  „Rodinný dom sochára Jána Mathého a jeho manželky lekárky Evy je ojedinelým príkladom intenzívneho angažovania sa stavebníka v procese vzniku architektonického diela. Umelecké nadanie sochára a inklinácia jeho manželky k architektúre sa tu premietli do konzistentnej výpovede na tému obytného a pracovného priestoru umelca. Priestorový rámec rodinného domu Mathéovcov tvorí jednoduchý hranol daný pravouhlou sústavou nosných stien. V rámci tejto v podstate triviálnej konštrukčnej schémy vznikla veľkorysá priestorová koncepcia dvoch samostatných svetov, otvoreného sveta každodennosti, nasmerovaného do južnej záhrady, a uzavretého sveta umeleckej tvorby, obráteného na sever. Oba svety pritom spája rovnaký duch striedmosti, rovnaká materialita a farebnosť (svetlý dub a buk, keramika a textílie farby slonovej kosti a biela omietka). Formálna striedmosť až prísnosť rodinného domu Evy a Jána Mathéovcov kontrastuje s okolitou pitoresknou zástavbou. Jeho jedinečnosť podčiarkujú aj pásové okná, veľké presklenia na prízemí či neobvykle jednoduchá záhrada a oplotenie z pohľadového betónu. Rodinný dom Mathéovcov postavili v čase, ktorý by sme mohli nazvať renesanciou rodinného domu umelca v slovenskom prostredí. Na začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia vzniklo viacero pozoruhodných rodinných domov výtvarníkov či architektov, ktorými u nás vyvrcholilo neskoromodernistické uvažovanie o bývaní. Práve týmto suverénnym autorským výpovediam je košický dom dôstojným partnerom.“

  V zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok je táto nehnuteľnosť zapísaná od roku 2019. 

  Z iniciatívy manželky tohto košického rodáka vzišiel zámer vytvoriť z ich domova Múzeum vila ateliér Mathé. Práve z toho dôvodu túto národnú kultúrnu pamiatku – vilu s ateliérom a celou pozostalosťou sochára európskeho významu Jána Mathého – jeho manželka Eva Mathéová darovala mestu Košice. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rodinného domu je hodnotný mobiliár, vrátane 400 sôch, takmer 3000 kresieb, bohatej knižnice s takmer 1 300 publikáciami zameranými na výtvarné umenie a gramofónových platní.   

  Súčasťou daru nie je len samotný dom, ale aj diela Jána Mathého
  Súčasťou daru nie je len samotný dom, ale aj diela Jána Mathého

  Mesto sa zaviazalo uchovať tento majetok a zabezpečiť jeho prezentáciu pre verejnosť. Ateliér bude plniť funkciu výstavnej miestnosti, a tak budú mať nadšenci umenia možnosť spoznávať tvorbu tohto košického majstra v oveľa intímnejšom prostredí – v dome, v ktorom roky tvoril a žil v spoločnej domácnosti s manželkou.

  Nedávno uplynulo 100 rokov od narodenia tohto velikána. Je preto symbolické, že tento dar mestu je nielen hmotným, ale predovšetkým duchovným odkazom, z ktorého budú čerpať ďalšie generácie mladých košických autorov. Z národnej kultúrnej pamiatky sa stane múzeum tohto sochára ako vzácne ocenenie jeho celoživotnej sochárskej tvorby a zachovanie jeho umeleckého posolstva. Svojimi sochami neopisoval, neznázorňoval, ale vyjadroval, abstrahoval podstatu života. Týmto činom sa jeho výtvarné umenie vytvorené v Košiciach na Slovensku otvára Európe i celému svetu.    

  Kto vlastne bol Ján Mathé? Bol predovšetkým Košičan. Narodil sa v Košiciach 14. júna 1922, 90 rokov žil a tvoril najmä v Košiciach, kde aj zomrel 5. júna 2012. V rokoch 1945 až 1950 študoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe u Otakara Španiela. Bol prvým akademicky vzdelaným sochárom východoslovenského regiónu a jedna z kľúčových postáv povojnového sochárstva na Slovensku. Spolupracoval s architektmi v rámci výstavby nových sídlisk v Košiciach, kde mal možnosť realizovať svoju tvorbu monumentálnych rozmerov. Doteraz verejnosť mala príležitosť vidieť diela jedného z najvýraznejších slovenských sochárov takmer výlučne v uliciach Košíc, na viacerých sídliskách. Jeho umelecký prínos bol veľkolepý. Zo dvadsať často surrealistických Mathého diel zdobí obytné súbory na Severe, Terase, na sídlisku Nad jazerom, súsošie Stojaca rodina na Považskej ulici, Vzlet pred budovou školy v Seni, Odpočívajúca rodina na Mieri, Češúca sa, ktorá symbolicky znázorňuje manželku sochára pani Evičku pred Poliklinikou Sever alebo Biomorfná hmota, Rozlet, Klíčenie či Zrod života sú ukážkou moderny, ktorá vo voľnom priestore nemá na Slovensku obdobu. Medzi základné témy jeho tvorby patrí ľudský život, uvažovanie o jeho zrode, hodnote a ochrane. Odkaz Jána Mathého bude aj pre nasledujúce generácie nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. 

  Darovacia zmluva, ktorú podpísala manželka tohto významného sochára s mestom Košice zahŕňa aj určité podmienky, okrem iného, že mesto Košice bude pri zriaďovaní a prevádzkovaní múzea postupovať v súčinnosti s darkyňou ako aj Slovenskou národnou galériou. Mesto sa zaviazalo zabezpečiť ochranu predmetov kultúrnej hodnoty a ich odbornú prezentáciu a zhodnocovanie. V prípade potreby reštaurátorského alebo konzervátorského zásahu je mesto oprávnené požiadať na takýto odborný výkon externý subjekt, napríklad Východoslovenskú galériu, Východoslovenské múzeum. V múzeu bude zriadená stála expozícia umeleckých diel sochára Jána Mathého. Zároveň má mesto Košice venovať pozornosť ochrane sôch tohto sochára, umiestnených na verejnom priestranstve na území mesta Košice.

  Priestory sú svetlé, veľkoryso koncipované. Interiér celého domu, mobiliár, je v súlade s princípom jednoduchosti. 
  Priestory sú svetlé, veľkoryso koncipované. Interiér celého domu, mobiliár, je v súlade s princípom jednoduchosti. 

  Do mozaiky bohatej histórie a súčasného života tohto mesta pribudne ďalší kamienok v podobe múzea – vily s ateliérom sochára Jána Mathého.

  Ak radi cestujete a spoznávate nové mestá, kraje, historické zaujímavosti a prírodné krásy, vyrazte na dobrodružnú výpravu do tohto mesta a jeho okolia. Môžete tu objavovať menej navštevované, ale o to zaujímavejšie miesta. Ak máte radi hrady, jaskyne alebo dych berúce výhľady, to všetko ponúka okolie Košíc. 

  Neváhajte, Košice môžete navštíviť v ktoromkoľvek ročnom období.

  Zdroje:

  • Mesto Košice
  • Register architektury
  • Košice v skratke
  • Korzár Košice
  • Aktuality.sk
  2305
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené