Pre oblasť
  AGROKOMPLEX - NÁBYTOK A BÝVANIE

  Odborne inštalovaný bleskozvod chráni objekt pred následkami úderu blesku

  Článok si prečítalo viac ako 1090+ používateľov
  Bleskozvod je zariadenie vyrobené z vysoko vodivých kovov. Jeho úlohou je odvádzať nadmerné elektrické napätie, ktoré vzniká pri bleskoch, po vonkajšej stene budovy do zeme. Ak blesk vnikne do budovy, väčšinou v nej zničí všetky elektrické spotrebiče, ktoré sú v momente jeho prieniku zapojené. Dokonca, je prítomné aj nebezpečenstvo vzniku požiaru.
  Odborný článok 1090
  bleskozvod
  Máme 1164 realizátorov v oblasti Bleskozvody:

  1. Bleskozvod 

  Úder blesku je vlastne elektrickým výbojom. Vzniká v búrkových mrakoch, ktoré sú  obrovské generátory statickej elektriny. Kladne nabité častice búrkového mraku sa oddeľujú od záporne nabitých, ktoré zostávajú uprostred tohto mraku. Medzi nimi vzniká obrovské napätie. Elektrostatický výboj je taký mohutný, že vzniká v priebehu niekoľkých tisícin sekundy teplota až 33 000 °C. 

  Ak výboje vznikajú medzi mrakmi, môžeme vidieť ožiarenú oblohu. Ak však k výbojom dochádza medzi mrakmi a zemským povrchom, tu hrozí nebezpečenstvo a prípadné škody spôsobené úderom blesku.

  Inštalácia ochrany pred bleskom je určená na ochranu budovy pred priamym úderom blesku, mechanickým poškodením alebo požiarom. Len primerane rozmiestnené prvky inštalácie bleskozvodu okolo budovy umožnia odviesť prúd v prípade priameho úderu blesku.

  V Európe bleskozvod v roku 1754 prvýkrát inštaloval Prokop Diviš, Česi ho považujú za jeho vynálezcu. Predsa však vynájdenie bleskozvodu bolo oficiálne prisúdené americkému vedcovi a politikovi Benjaminov Franklinovi. 

  2. Čo ponúkajú správne nainštalované bleskozvody?

  2.1. Účinná ochrana pred priamym úderom blesku

  Správne nainštalované vysokokvalitné inštalácie bleskozvodov spoľahlivo odvádzajú prúd v prípade priameho úderu blesku. Zabezpečujú tak úplnú ochranu objektu a všetkého, čo sa v ňom nachádza.

  2.2. Dobrý dizajn je základom inštalácie ochrany pred bleskom

  Najdôležitejšie je kompletne naplánovať celý systém, od analýzy prostredia, vhodnosti objektu až po plán montáže bleskozvodu. Dôležité je aj správne uzemnenie a výber správnych materiálov.

  2.3. Produkt, ktorý je sotva viditeľný, ale účinný

  Okrem účinnosti, v niektorých prípadoch je dôležitý aj konečný vzhľad. Pri správnom plánovaní inštalácia bleskozvodu môže byť celkom nenápadná.

  2.4. Spoľahlivé vedomosti získané z dlhoročných skúseností

  Po stáročia ľudia získavali poznatky o tom, ako chrániť seba a majetok pred údermi blesku. Tieto poznatky sa využívajú pri ďalšom vývoji a realizácii spoľahlivej ochrany pred priamym úderom blesku. Odborníci v tejto oblasti využívajú moderné prístupy pri riešení najzložitejších a najnáročnejších projektov.

  2.5. Spoľahlivá ochrana

  Prúdy, ktoré vznikajú pri údere blesku, sú mimoriadne silné (môžu byť viac ako 200 000 A). Takýto silný prúd môže ľahko spôsobiť požiar alebo priame poškodenie budovy. Ako sme už uviedli, úder blesku je vlastne elektrický výboj. Bleskozvod poskytne účinnú ochranu všade tam, kde sa takýto úder očakáva, ak je správne inštalovaný a dimenzovaný. Je to jediné riešenie pre spoľahlivú a rýchlu dodávku elektriny do zeme.

  Bleskozvod
  Bleskozvod

   

  Odborná rada zo spoločnosti BoltLine s.r.o.

  1. Ako bleskozvod funguje a prečo sa oplatí zainvestovať do bleskozvodu?

  Princíp funkcie bleskozvodu sa dá popísať jednoducho: bleskozvod zachytí blesk smerujúci do chráneného priestoru a pomocou špeciálnych vodičov a uzemnenia ho zvedie do zeme. Samozrejme, problematika bleskozvodov je omnoho rozsiahlejšia a preto výrazne odporúčame nepokúšať sa o inštaláciu typu „urobím si sám“. Žiaľ, videli sme mnoho prípadov zle zrealizovaného bleskozvodu, kde ani jeho prítomnosť nezabránila poškodeniu budovy.

  A tu sa dostávame aj k odpovedi na druhú časť otázky, či sa oplatí investícia do bleskozvodu. Samozrejme áno, a dôvod je veľmi jednoduchý a jasný, bleskozvod chráni ľudí alebo zvieratá v budove. A ak Vás nepresvedčil tento dôvod, tak skúsime zhodnotiť ekonomickú stránku. Cena bleskozvodu je niekoľkonásobne nižšia ako škody, ktoré spôsobí aj ten najmenší blesk. Už len cena strechy je niekoľko desiatok tisíc eur a k tomu si pripočítajte cenu poškodených elektrických zariadení, stien budovy a podobne.

  2. Prečo je dôležité uzemnenie?

  Ak by bol bleskozvod neuzemnený alebo uzemnený neefektívne, tak by bol prakticky nepotrebný a v niektorých prípadoch aj nebezpečný. Často sa môže zdať, že najdôležitejšou časťou je zachytávacia sústava, ale bez riadneho uzemnenia, ktoré vyhovuje platnej norme, je akákoľvek časť bleskozvodu zbytočná. Preto sa po zriadení uzemňovacej sústavy kontroluje odpor uzemnenia pomocou špeciálneho revízneho prístroja.

  Aj keď je táto časť bleskozvodu skrytá pod povrchom, správnosť jej vyhotovenia je rovnako dôležitá ako pri nadzemných častiach bleskozvodu.

  3. Z čoho sa skladá bleskozvod a aké typy bleskozvodu existujú?

  Existujú dva typy bleskozvodov: klasický (pasívny) a aktívny bleskozvod. Aktívny bleskozvod je historicky mladší, odlišuje sa spôsobom zachytenia blesku. Jeho výrobcovia lákajú na vyššiu spoľahlivosť či potrebu menšieho množstva materiálu a zachytávacích tyčí. Tieto tvrdenia však nepotvrdila žiadna štúdia ani výskum, dokonca existuje podozrenie, že sú menej bezpečné ako klasické. Slovensko a ani žiaden európsky štát okrem Francúzska, nemá platnú normu na projektovanie a inštalovanie aktívnych bleskozvodov, nakoľko nebola potvrdená ich opisovaná funkčnosť. Preto naša firma realizuje výlučne klasické bleskozvody, ktoré sú rokmi overené, spoľahlivé a normou akceptované.

  Bleskozvod tvoria tri základne časti: zachytávacia sústava, sústava zvodov a už spomínané uzemnenie. Z názvov je nám jasné, akú úlohu jednotlivé časti zohrávajú. Spolu tieto časti zachytia bleskový prúd, ktorý je následne pomocou zvodov zvedený do zeme cez uzemňovaciu sústavu.

  Je dôležité spomenúť, že bleskozvod je len jednou časťou tzv. systému ochrany pred bleskom (ang. skratka LPS). Ďalšou mimoriadne dôležitou časťou systému ochrany sú prepäťové ochrany. Tie chránia jednotlivé el. obvody a zariadenia na nich napojené pred prepätím, ktoré vzniká pri údere blesku.

  Pán Samuel Kravec, spoločnosť BoltLine, s.r.o.

  Realizácia bleskozvodu, spoločnosť BoltLine, s.r.o.
  Realizácia bleskozvodu, spoločnosť BoltLine, s.r.o.

  3. Montáž vždy treba prenechať odborníkom

  Montáž vždy treba prenechať odborníkom, ktorí dôkladne poznajú všetky normy a predpisy v oblasti ochrany pred bleskom a ktorí majú potrebné znalosti a skúsenosti súvisiace aj s montážou bleskozvodu na stavbu. Systém navrhnutý odborníkmi bude často výhodnejší, pretože vám môžu ponúknuť najoptimálnejšie riešenie bez inštalácie nadbytočných komponentov.

  Neriskujte úder blesku do vášho domu alebo iného objektu! Zabezpečte jeho správnu ochranu, aby ste predišli mechanickému poškodeniu alebo požiaru.
  Odborný článok 1090
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Bleskozvody?

  Máme 1164 realizátorov v oblasti Bleskozvody:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 1164 realizátorov v oblasti Bleskozvody
  9.4
  0

  UNIA - BAU s. r. o


  10
  5

  HM projekt s. r. o.


  9.1
  0

  ELMO Energo s.r.o.


  8.6
  0

  Ján Psotka - stavebné práce


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené