Pre oblasť

  Zelené strechy a fasády sú trendom

  Článok si prečítalo viac ako 1030+ používateľov
  Ak bývate v meste, obohaťte svoj životný priestor o zeleň a dýchajte čistejší a kvalitnejší vzduch. Vysaďte si napríklad na balkón plazivé trvalky. Okrem zelených fasád sú v poslednej dobe čoraz populárnejšie aj zelené strechy budov, ktoré v závislosti od výberu rastlinných druhov môžu byť intenzívne a extenzívne. 
  Odborný článok 1030
  zelene strechy
  Máme 316 realizátorov v oblasti Zelená strecha:

  1. Zelené strechy

  Zelené strechy sú dokonalým riešením na vytvorenie zelenej plochy na akomkoľvek type povrchu. Existuje množstvo výhod, ktoré takéto strechy poskytujú verejnému, súkromnému, ekonomickému a sociálnemu sektoru. Jednou z výhod je estetická stránka ozelenenia, ktorá je určite delikátnejšia pri šikmých strechách ako pri tradičných plochých zelených strechách.

  Šikmá zelená strecha je viac viditeľná ako plochá zelená strecha, a tak určite upúta väčšiu pozornosť okoloidúcich. Pri návrhu zelenej strechy je sklon výhodou. Technické vlastnosti sa budú líšiť v závislosti od regiónu, klímy a dizajnu zelenej strechy. V porovnaní s plochými strechami zadržiavajú šikmé zelené strechy menej vody.

  Množstvo vlhkosti od vrchu po spodok strechy varíruje. Práve preto je optimálne rozloženie vlhkosti na šikmej streche jednou z hlavných výziev pri navrhovaní zelenej strechy. Ďalšou výzvou je zabrániť pošmyknutiu. Najkritickejším komponentom je systém, ktorý drží rastúcu vrstvu a samotnú vegetáciu na mieste, predovšetkým v raných fázach vývoja strechy. Drenážna vrstva môže byť tenšia a jednoduchšia, pretože dažďová voda rýchlejšie steká zo strechy.

  1. 1. Extenzívne zelené strechy 

  Majú plytkú, zvyčajne 7 až 10 centimetrovú vrstvu zeminy, na ktorej môžu rásť machy, bylinky a liečivé rastliny a trávy, ako aj iná vegetácia, ktorá si vyžaduje malú alebo žiadnu údržbu.

  Sú najjednoduchším typom zelených striech. Extenzívne zelené strechy poskytujú atraktívnu ochranu vodotesnej membráne a výrazne znižujú odtok vody.

  Po dokončení zelená strecha by mala byť kontrolovaná raz alebo dvakrát ročne. Pre správny rast rastlín je potrebné prihnojiť ich raz ročne, na jeseň alebo skoro na jar.

  Zavlažovací systém sa nevyžaduje, pokiaľ nie sú prítomné nezvyčajne dlhé obdobia sucha. Pravidelný prístup na extenzívnu zelenú strechu nie je potrebný.

  1.2. Intenzívne zelené strechy 

  Majú hrubšiu vrstvu pôdy, 15 cm a viac, a širšiu škálu druhov rastlín, ktoré možno pestovať, od trávnikov až po okrasné kríky a nedospelé stromy.

  Typ výsadby určí potrebnú hĺbku pôdy, potrebu zavlažovacieho systému a úroveň údržby.

  Na tento typ zelenej strechy je zvyčajne zabezpečený pravidelný prístup, takže projekt zahŕňa spevnené plochy, steny a dokonca aj vodné prvky.

  1.3. Výhody zelenej strechy

  Ekonomické úspory so zelenými strechami

  Životnosť zelenej strechy je dvojnásobná v porovnaní s konvenčnou. Znižuje náklady na odvádzanie dažďovej vody. Zelená strecha je veľmi účinná ako tepelnoizolačný prvok.

  Zvýšenie energetickej účinnosti a estetickej hodnoty budovy prostredníctvom zelených striech

  Redukované prevedenie zelene na streche zvyšuje estetickú hodnotu budovy a tým aj hodnotu samotnej budovy. Extenzívne zelené strechy znižujú dennú potrebu klimatizácie v lete o viac ako 75 %. Tienenie vonkajšieho povrchu budov má viac účinkov ako vnútorná izolácia. Ak je strecha pokrytá vegetáciou, teplota vzduchu nad vegetačnou vrstvou nepresahuje 25 °C.

  Riadenie dažďových vôd prostredníctvom zelených striech

  Na zelených strechách sa voda zadržiava v substráte, odoberajú ju rastliny a vracajú do atmosféry procesom transpirácie a evapotranspirácie. V letných mesiacoch v závislosti od druhu rastlín a hĺbky substrátu zadržia zelené strechy 70 až 90 % zrážok a v zime 25 až 40 %. Okrem zadržiavania dažďovej vody fungujú zelené strechy aj ako prirodzené čistiace filtre. Zelené strechy zvyšujú aj čas odtoku, znižuje sa tak zaťaženie kanalizačného potrubia.

  Zelené strechy zmierňujú efekty tepelných ostrovov, zlepšujú kvalitu ovzdušia

  Prostredníctvom denných cyklov evapotranspirácie môžu rastliny na horizontálnych a vertikálnych plochách v letných mesiacoch znižovať teploty a znižovať efekt tepelných ostrovov. Zelené strechy tiež pomáhajú znižovať distribúciu prachu, škodlivých látok a produkciu smogu. To môže zohrávať úlohu pri znižovaní emisií skleníkových plynov a pri prispôsobovaní vyťaženého prostredia budúcej klíme s teplejšími letami.

  Rastliny na zelených strechách pohlcujú CO2, produkujú kyslík, priaznivo pôsobia na spríjemnenie prostredia. 

  Zvýšenie hodnoty nehnuteľností

  Zelené strechy zvyšujú hodnotu budovy ako prostredníctvom estetických vlastností, ktoré ponúkajú, tak aj prostredníctvom zvýšenia hodnoty nehnuteľnosti v dôsledku zvýšených energetických vlastností budovy.

  Zvyšovanie biodiverzity pomocou zelených striech

  Zelené strechy poskytujú biotopy pre rôzne druhy rastlín, hmyzu a vtákov. Nárast biodiverzity môže pozitívne ovplyvniť tri oblasti: ekosystém, hospodárstvo a sociálnu oblasť.

  Zelené strechy ako zvuková izolácia

  Extenzívna zelená strecha dokáže znížiť vonkajší hluk o 40 dB a intenzívna zelená strecha o 46 až 50 dB. Rastliny a substrát pohlcujú zvukové vlny alebo ich odrážajú. Substrát blokuje nižšie zvukové frekvencie a rastliny blokujú vyššie zvukové frekvencie.

  Zelené strechy zabezpečujú protipožiarnu ochranu 

  V porovnaní s klasickými strechami sú zelené strechy menej horľavé, najmä ak sú dodržané normy pre stavbu zelených striech a ako také dokážu zabezpečiť protipožiarnu ochranu.

  Zelené strechy ako nové mestské priestory

  Zelené strechy môžu pomôcť dosiahnuť princípy inteligentného rastu a pozitívne ovplyvniť mestské prostredie zvýšením komfortu a zelených plôch.

  2. Zelené steny – živé vertikálne záhrady

  Zelené steny alebo živé vertikálne záhrady môžu byť vytvárané nielen v interiéri, ale aj exteriéri. Voňavé vertikálne záhrady urobili z mnohých obchodných priestorov, reštaurácií a hotelov atraktívne miesta pre príjemný pobyt. Okrem toho, že majú estetickú úlohu, zlepšujú kvalitu a zvyšujú vlhkosť vzduchu, znižujú vplyv hluku, šetria energiu a regulujú teplotu budovy. Rovnako tak môžu tieto zelené steny vytvorené z rastlín chrániť budovy pred vonkajšími vplyvmi, obohacovať vzduch o kyslík, prečisťovať ho, znižovať teplotu budovy a prostredia.

  Odborná rada zo spoločnosti Strešná záhrada s.r.o.

  1. Prečo budovať vegetačnú strechu, aké sú jej výhody?

  Zmena klímy je téma, ktorá nás straší a pociťujeme ju už aj na vlastnej koži. Nám zatiaľ iba znepríjemňuje životy, ale môže sa stať, že ak ju nezastavíme, tak naším potomkom bude znemožňovať život. Uvedomujeme si to vôbec? Budovať vegetačnú strechu znamená prispieť svojím málom k pozastaveniu klimatickej zmeny. Prečo? Pretože vegetačnou strechou aspoň sčasti nahrádzame zeleň, ktorú sme zničili stavbou. Pretože vegetačnou strechou zachytávame a vraciame do atmosféry zrážkovú vodu, ktorú sme z klasických striech púšťali do kanalizácie a odvádzali nenávratne preč. V dôsledku čoho nám už skoro vymizol malý zrážkový cyklus a už poznáme iba sucho a prívalové dažde, ktoré spôsobujú katastrofy. Vegetačnou strechou znižujeme prehrievanie stavby, lebo pre ilustráciu, na bežnej šedej streche je v lete počas slnečného dňa 65 až 85 stupňov Celzia, kým na vegetačnej iba 25, je to dosť, alebo málo? (väčšina domov s vegetačnou strechou nepotrebuje klimatizáciu). Okrem prehrievania stavby vegetačná strecha zamedzuje aj prehrievaniu svojho okolia. Bežná strecha počas slnečného dňa vyrobí až 2 kWh/m2 tepelnej energie a naopak vegetačná eliminuje okolo 0,7 kWh/m2 tepelnej energie tým, že odparuje zachytenú vodu. Vegetačná strecha aktívne zachytáva prachové častice a okrem toho dokáže pohltiť až 2 kg/m2 obávaného CO2 za rok. Vegetačná strecha podporuje biodiverzitu, rozkvitnutú rozchodníkovú strechu včielky milujú. Vegetačná strecha, alebo ako jej hovoríme my "strešná záhrada" chráni hydroizoláciu strechy pred poveternostnými vplyvmi a tým až zdvojnásobuje jej životnosť. Strešná záhrada vie vytvoriť dodatočný estetický životný priestor, alebo priestor pre pestovanie zeleniny, alebo aj ovocia. A v neposlednom rade vyzerá nádherne. Zvyšuje účinnosť fotovoltaických panelov, pretože, sa tieto neprehrievajú. To sú iba základné výhody, kvôli ktorým sa oplatí zamyslieť sa nad otázkou či vybudovať na svojom dome vegetačnú strechu. Ak chcete vedieť viac, kontaktujte odborníkov, ktorí sa vegetačným strechám venujú profesionálne, pretože v online priestore je okrem relevantných informácií aj veľa zavádzajúcich a technicky nesprávnych riešení.

  2. Aké máme typy zelených striech a ako si vybrať správny typ zelenej strechy?

  Poznáme viacero rozdelení vegetačných striech, ale také najzákladnejšie je rozdelenie na také, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu a takzvané bezúdržbové, ktoré vyžadujú minimum údržby. Intenzívne, alebo tie ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu sú strechy, na ktorých je vrstva substrátu minimálne 20 cm až do 2 m a používajú sa tam rastliny, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, napríklad trávnik, kry, stromy, kvety a je tam potrebná aj závlaha. Špeciálnym typom intenzívnych striech sú strešné farmy, ktoré slúžia na pestovanie úžitkových plodín. Strešné farmy sú u nás zatiaľ tabu, ale napríklad v USA sú zdrojom kvalitných potravín hlavne pre reštaurácie a majú veľkú perspektívu. Druhým typom sú extenzívne, takzvané bezúdržbové vegetačné strechy, ktoré stačí odservisovať jeden až dvakrát ročne. Takáto strecha má zvyčajne celkovú hrúbku vrstiev do 12 cm s vegetačnou vrstvou (substrátom alebo hydroponickou náhradou) 7 až 10 cm. Ako vegetácia je v našich podmienkach najpoužívateľnejší rozchodníky (sukulenty). Rozchodník je nenáročná suchomilná rastlina, ktorá vydrží aj veľké sucho aj pomerne silné mrazy. Často sa v projektoch stretávam aj s návrhom vegetácie machy a nízke trávy, čo osobne (a hlavne zo skúseností) považujem za nevhodné v našich podmienkach. Možno je to OK niekde na Britských ostrovoch, ale u nás sa to neosvedčilo. Extenzívna vegetačná strecha je najrozšírenejší druh zelenej strechy, lebo je cenovo najdostupnejšia, najmenej zaťažuje stavbu a pritom poskytuje skoro všetky benefity zelenej strechy.

  Ešte by som spomenul pojazdovú zelenú strechu, ktorá nachádza využitie tam, kde je potrebné, aby tadiaľ jazdili, alebo parkovali autá. Ponúka benefity zelenej strechy, tam kde doteraz kraľoval betón a asfalt aj so svojimi negatívnymi vplyvmi na prehrievanie našich miest. Výber typu zelenej strechy je závislý na tom, čo od tejto strechy investor očakáva. Pred tým ako si vyberiete typ vegetačnej strechy, odporúčam kontaktovať odborníkov, ktorí vám radi pomôžu s posúdením vašich očakávaní, upozornia vás na riziká a odprezentujú aj skryté benefity, o ktorých sa nehovorí v reklamách a hlavne vám pomôžu už v štádiu projektu navrhnúť vegetačnú strechu tak, aby fungovala a prinášala úžitok.

  3. Aké výhody majú zelené fasády a steny a prečo sú také populárne?

  Zelené vegetačné steny a fasády, takzvané vertikálne záhrady majú v podstate tie isté výhody a benefity, ako zelené vegetačné strechy, to znamená, že znižujú prehrievanie objektov, aktívne ochladzujú, chránia fasádu budovy, aktívne odparujú vodu a tým ju vracajú do prirodzeného kolobehu, zachytávajú prach, tlmia hluk, pohlcujú CO2, vyrábajú kyslík, podporujú biodiverzitu a hlavne sú estetickým prvkom, ktorý je vidieť viac ako strechu a preto sú aj také populárne. U nás sú ešte "v plienkach", hlavne kvôli neexistencii výrobcov systémov u nás ani v okolitých krajinách. To čo je dostupné sa vozí zďaleka a to spôsobuje náklady, ktoré sa premietajú do ceny. Objavujú sa už prvé lastovičky vývoja systému v našich podmienkach, preto verím, že v blízkej budúcnosti zaznamenajú vertikálne záhrady obrovský rozvoj aj kvôli podpore zelených projektov na úrovni Európskej únie. Záujemcom vieme ponúknuť profesionálne riešenie už dnes a máme k tomu na výber viacero variantov a dostatok skúseností.

  Pán Mgr. Róbert Jurko, spoločnosť Strešná záhrada s.r.o.

  3. Zelené fasády

  Treba zdôrazniť, že existuje rozdiel medzi zelenými stenami a zelenými fasádami. Zelené fasády sú typy vertikálnych zelených stien. Podstatný rozdiel je v substráte, z ktorého rastliny rastú. V prípade zelených fasád, ktoré samozrejme zakrývajú stavbu zvonku, sa substrát nachádza v spodnej časti steny (základy samotnej budovy), rastliny môžu rásť priamo z pôdy alebo zo žardiniér a podobných nádob. Rastliny používané na zelené fasády sú najčastejšie rôzne druhy popínavých, plazivých rastlín. Tieto rastliny sa šplhajú po povrchu priamo alebo po vopred nainštalovanej konštrukcii, ktorá slúži ako opora pre ich rast, a postupne pokrývajú fasádu budovy. Tento proces môže trvať niekoľko rokov, kým úplne vyrastú a získajú požadovaný tvar. To bude závisieť od výberu rastlín a klimatických podmienok, ktoré rast a vývoj rastlín ovplyvňujú.

  Okrem toho, že zelené fasády najčastejšie zdobia obytné a nebytové budovy, dávajú jedinečný vzhľad aj mnohým súkromným dvorom. 

  Nemusíte sa obávať, že by rastliny mohli narušiť a poškodiť samotnú konštrukciu stavby. S využitím techniky a vhodných rastlín sa to stať nemôže. Odborníci totiž zelené fasády plánujú tak, aby boli oddelené od konštrukcie, ktorá je špeciálne chránená proti možnému zničeniu rastlín.

  3.1. Výhody zelenej fasády

  Okrem krásneho vzhľadu majú zelené fasády množstvo výhod. Vertikálne pestovaná vegetácia prispieva k lepšej tepelnej izolácii priestoru (v zime hreje, v lete chladí) a pomáha znižovať oxid uhličitý a prašnosť, ktoré sú typické pre mestské prostredie v prísnom centre mesta. Zeleň na fasáde je aj účinnou ochranou pred zvedavými pohľadmi a znižuje hluk.

  Zeleň prispieva k tvorbe kyslíka a vytvára zdravú klímu pre život. Je dokázané, že zelená farba uvoľňuje, preto sa odporúča čo najčastejšie pobyt v prírode. Preto majú takéto stavby aj psychologický dopad na duševné zdravie ľudí. Prispievajú k zníženiu stresu a zlepšujú koncentráciu a produktivitu.

  Odborný článok 1030
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zelená strecha?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 316 realizátorov v oblasti Zelená strecha:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené