Pre oblasť
  Veľká väčšina ľudí si myslí, že architekti vypracúvajú iba dokumentáciu potrebnú pre stavebné povolenie. Nie je to však ich prvoradá činnosť. Architekti sa vo svojej činnosti zameriavajú na návrh priestoru, návrh budovy na mieru, racionálne usporiadanie priestorov, vytvorenie bývania podľa želaní, potrieb a samozrejme možností zákazníkov.
  Odborný článok 15
  architektonicke-sluzby.jpg
  Máme 412 realizátorov v oblasti Architekt, architektúra:

  Ak plánujete stavbu domu, rekonštrukciu alebo zmenu interiéru, budete potrebovať odborníka, ktorý bude vedieť načrtnúť nápad, urobiť plán a výkresy a tiež vás prevedie administratívnymi postupmi pri kompletizovaní potrebnej dokumentácie. Nepotrebujete architekta iba ako experta, ktorý vám pomôže rýchlo a efektívne splniť právne požiadavky. Dobrý odborník vám poradí ako získať kvalitné a zmysluplné riešenie, pohodlné bývanie pre celú rodinu, vhodné pre vaše potreby, ktoré bude zároveň neškodné pre prírodné prostredie.

  V tomto článku spomenieme niektoré z mnohopočetných služieb poskytovaných architektmi. 

  1. Architektonický návrh  

  Pod architektonickým návrhom (architektonickou štúdiou), ktorý vypracúva architekt, sa rozumie prvotné premietnutie zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Vďaka nemu klient získa predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, tiež o základných finančných parametroch jej zhotovenia. Cieľom tohto návrhu je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.

  2. Dokumentácia na územné konanie 

  Na základe tejto dokumentácie stavebný úrad rozhodne o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Táto dokumentácia je dostatočným podkladom na rozhodnutie stavebného úradu. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.   

  3. Projekt pre stavebné povolenie

  Tento projekt má stavebnému úradu poskytnúť podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Vyplýva z neho jednoznačná urbanistická, architektonická, výtvarná, priestorová, dispozično-prevádzková, konštrukčná a materiálová charakteristiku stavby, nevyhnutná na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.

  4. Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby

  Je to tendrová dokumentácia, ktorá jednoznačne určuje predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. V rámci výberového konania tento podklad je smernicou pre jednotlivým uchádzačov na vypracovanie porovnateľných ponúk a následné uzatvorenie s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby. Ak si klient nežiadal vypracovanie tendrovej dokumentácie pred spracovaním projektu na uskutočnenie stavby, ako podklad na výber zhotoviteľa môže použiť ukončený projekt na uskutočnenie stavby. Cieľom dokumentácie na výber zhotoviteľa je zabezpečiť budúcemu zhotoviteľovi stavby dostatočné podklady, aby bol schopný dielo oceniť a mohol pripraviť návrh zmluvy na realizáciu diela.

  5. Projekt na uskutočnenie stavby (realizačná dokumentácia)

  Účelom tohto projektu je rozpracovať projektovú dokumentáciu, ktorú overil  stavebný úrad a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby. Vzťahuje sa to predovšetkým na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt musí byť tak vypracovaný, aby bol dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. Táto dokumentácia by mala byť vytvorená tak, aby zhotoviteľ vedel celé dielo zrealizovať.

  6. Projekt interiéru

  Bez ohľadu na to, či ide o architektonický návrh, projekt k žiadosti o získanie stavebného povolenia alebo akýkoľvek iný projekt, vždy je dôležitý dôsledný proces, výsledkom ktorého bude kvalitné a úspešné dokončenie prác. To isté platí pre projekt interiéru, ktorý pozostáva z jednotlivých krokov, ktoré by mali viesť k požadovanej realizácii.

  Účelom tohto projektu je rozpracovať finálny interiérový návrh do všetkých detailov, tak aby bol interiér realizovateľný podľa návrhu architekta a klienta. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel zrealizovať. Architekti a interiéroví dizajnéri sa zaoberajú vypracovaním návrhom interiérov rodinných domov, bytových a nebytových priestorov, ale aj ich kompletnou realizáciou. Vznikne tak interiér, v ktorom sa zákazníci budú cítiť komfortne a spokojne.

  7. Návrh a výroba nábytku

  Ďalšia architektonická služba, ktorú mnohé architektonické kancelárie a štúdiá ponúkajú je návrh, výroba a montáž nábytku podľa vopred dohodnutých predstáv klienta s architektom. Súčasťou tejto činnosti sú konzultácie s klientom, návrhy a technické výkresy nábytku. V skutočnosti ide o spoluprácu architektov a interiérových dizajnérov so stolárskymi dielňami, ktoré pre ich klientov vyrábajú nábytok. Uľahčí sa tým zákazníkovi hľadanie iných subdodávateľov, vyjde sa mu v ústrety, splnia sa všetky jeho požiadavky, ku ktorým jednoznačne patrí aj zariadenie interiéru, výroba a montáž nábytku (na mieru) do novostavby,  domu alebo bytu, ktorý bol rekonštruovaný, prípadne obchodného a iného priestoru.

  Ak plánujete výstavbu domu, rekonštrukciu bytu alebo nejakého iného priestoru, a potrebujete architekta na vypracovanie projektovej dokumentácie, zariadenie interiéru alebo potrebujete  nejaké iné architektonické služby, môžete nás kontaktovať na daibau.sk. Na našej webovej stránke nájdete ďalšie tipy týkajúce sa tejto témy.

  Informácie o cenách nájdete v našej kalkulačke.

  Odborný článok 15
  Autor: Daibau casopis
  Máme 412 realizátorov v oblasti Architekt, architektúra:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 412 realizátorov v oblasti Architekt, architektúra:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 412 realizátorov v oblasti Architekt, architektúra
  10
  1

  Kelbel s.r.o

  Košice
  10
  0

  REAL FLOOR, spol. s r.o.

  Leopoldov
  8.8
  0

  REFISTAV - TRADE s.r.o.

  Košice
  8.7
  0

  Tama architekti

  Bratislava
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA?

 • Architekt, architektúra Bánovce nad Bebravou
 • Architekt, architektúra Banská Bystrica
 • Architekt, architektúra Bardejov
 • Architekt, architektúra Bratislava
 • Architekt, architektúra Brezno
 • Architekt, architektúra Bytča
 • Architekt, architektúra Čadca
 • Architekt, architektúra Detva
 • Architekt, architektúra Dolný Kubín
 • Architekt, architektúra Dunajská Streda
 • Architekt, architektúra Galanta
 • Architekt, architektúra Gelnica
 • Architekt, architektúra Hlohovec
 • Architekt, architektúra Humenné
 • Architekt, architektúra Ilava
 • Architekt, architektúra Kežmarok
 • Architekt, architektúra Komárno
 • Architekt, architektúra Košice
 • Architekt, architektúra Krupina
 • Architekt, architektúra Kysucké Nové Mesto
 • Architekt, architektúra Levice
 • Architekt, architektúra Levoča
 • Architekt, architektúra Liptovský Mikuláš
 • Architekt, architektúra Lučenec
 • Architekt, architektúra Malacky
 • Architekt, architektúra Martin
 • Architekt, architektúra Medzilaborce
 • Architekt, architektúra Michalovce
 • Architekt, architektúra Myjava
 • Architekt, architektúra Námestovo
 • Architekt, architektúra Nitra
 • Architekt, architektúra Nové Mesto nad Váhom
 • Architekt, architektúra Nové Zámky
 • Architekt, architektúra Partizánske
 • Architekt, architektúra Pezinok
 • Architekt, architektúra Piešťany
 • Architekt, architektúra Poltár
 • Architekt, architektúra Poprad
 • Architekt, architektúra Považská Bystrica
 • Architekt, architektúra Prešov
 • Architekt, architektúra Prievidza
 • Architekt, architektúra Púchov
 • Architekt, architektúra Revúca
 • Architekt, architektúra Rimavská Sobota
 • Architekt, architektúra Rožňava
 • Architekt, architektúra Ružomberok
 • Architekt, architektúra Sabinov
 • Architekt, architektúra Šaľa
 • Architekt, architektúra Senec
 • Architekt, architektúra Senica
 • Architekt, architektúra Skalica
 • Architekt, architektúra Snina
 • Architekt, architektúra Sobrance
 • Architekt, architektúra Spišská Nová Ves
 • Architekt, architektúra Stará Ľubovňa
 • Architekt, architektúra Stropkov
 • Architekt, architektúra Svidník
 • Architekt, architektúra Topoľčany
 • Architekt, architektúra Trebišov
 • Architekt, architektúra Trenčín
 • Architekt, architektúra Trnava
 • Architekt, architektúra Turčianske Teplice
 • Architekt, architektúra Tvrdošín
 • Architekt, architektúra Veľký Krtíš
 • Architekt, architektúra Vranov nad Topľou
 • Architekt, architektúra Žarnovica
 • Architekt, architektúra Žiar nad Hronom
 • Architekt, architektúra Žilina
 • Architekt, architektúra Zlaté Moravce
 • Architekt, architektúra Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené