Pre oblasť

  Bezpečnostné dvere

  Článok si prečítalo viac ako 922+ používateľov
  Vchodové dvere, bezpečnostné dvere, balkónové dvere, interiérové dvere... Domov tvorí veľa prvkov, maličkostí, detailov... Bez niektorých sa zaobídete, bez niektorých nie. Jeden z prvkov, bez ktorého sa dom alebo byt nezaobíde, sú dvere. Dverami prechádzate do pohodlia vášho domova, cez dvere k vám vchádzajú návštevy. Bezpečnostné dvere slúžia na ochranu toho najcennejšieho, čo máte, vašej rodiny, vášho domova a pohodlia. V dnešnej dobe sú bezpečnostné dvere absolútnou nevyhnutnosťou. 
  Odborný článok 922
  bezpecnostne dvere
  Máme 296 realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere:

  V súčasnosti sa výstavba domu realizuje iným, modernejším spôsobom. Dnešné domy sú kvalitne zateplené, majú moderné vykurovacie systémy, vybavené sú smart technológiami. Komfort bývania je omnoho vyšší. Kvalitné bezpečnostné dvere sú tiež jedným zo štandardov modernej domácnosti. Znemožňujú zlodejom dostať sa do vášho súkromia, pripraviť vás o majetok. Okrem toho, že poskytujú ochranu proti vlámaniu, poskytujú aj ochranu proti hluku a požiaru

  Keď ide o bezpečnostné dvere, na trhu sú dostupné rôzne typy dverí, rôznych výrobcov, rôznej kvality, rôznych rozmerov, rozličnej bezpečnostnej triedy, v rôznych materiálových prevedeniach, s rozličným počtom uzamykateľných bodov. Určite nájdete dvere prispôsobené vašim potrebám a vášmu domácemu rozpočtu. Mnohí dodávatelia bezpečnostných dverí realizujú aj montáž. Pri kúpe je dôležité všímať si z akého materiálu sú dvere vyrobené, či sú odhlučnené, akej kvality je použitá výplň. 

  Čo je dôležité pri výbere bezpečnostných dverí?

  Kvalitné bezpečnostné dvere by mali mať všetky potrebné certifikáty kvality a bezpečnosti.  Bezpečnostné dvere zvyčajne patria do druhej, tretej alebo štvrtej triedy bezpečnosti. Pri kúpe si treba všímať, či bezpečnostné dvere majú nasledovné certifikáty:

  • certifikát na bezpečnostné kovanie a na bezpečnostnú triedu (vydáva Národný bezpečnostný úrad),
  • certifikát bezpečnostnej triedy odolnosti proti vlámaniu na bezpečnostné dvere a bezpečnostné kovanie (podľa STN P ENV 1627), 
  • certifikát súvisiaci s indexom zvukovej nepriezvučnosti (vydáva skúšobné laboratórium autorizované Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR),  
  • certifikát zhody o požiarnej odolnosti (vydáva spoločnosť FIRES).
  Do kvality sa oplatí investovať. Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci!

  To zvlášť platí pri bezpečnostných dverách. Cena zvyčajne zodpovedá kvalite. Dôraz treba dávať nielen na kvalitné zhotovenie, materiály, bezpečnostné, certifikované prvky, rovnako dôležitá je aj kvalitná, profesionálna montáž.

  Ak bezpečnostné dvere nebudú použité na novostavbu, ale ide o výmenu starých vchodových dverí za nové, bezpečnostné, neodporúča sa bezpečnostné dvere namontovať do starých zárubní. Pôvodná zárubňa bola určená pre pôvodné dvere. Môžete si vybrať najlepšie bezpečnostné dvere, ale ak nekúpite aj pre ne určenú zárubňu, ale necháte existujúcu, automaticky tak znižujete bezpečnosť nových dverí. Z uvedeného vyplýva, že okrem samotných bezpečnostných dverí dôležitá je aj kvalitná zárubňa a profesionálna montáž, čím sa zabezpečí zodpovedajúca kvalita a bezpečnosť.

  Pri výbere výrobcu bezpečnostných dverí, resp. dodávateľa, treba prihliadať na to, ako dlho sú prítomní na trhu (či ide o renomované firmy), aké sú ich referencie, akú záruku na svoje výrobky poskytujú, či poskytujú servis pri akejkoľvek poruche. Vhodného výrobcu, resp. dodávateľa bezpečnostných dverí môžete vyhľadať na odporúčanie známych, vyhľadávaním informácií na internete alebo azda najjednoduchším spôsobom, odoslaním dopytu prostredníctvom našej webovej stránky, úplne zdarma. 

  Mnohí výrobcovia vedia bezpečnostné vchodové dvere vyhotoviť podľa vašich potrieb. Rozmery môžu byť prispôsobené existujúcemu dvernému otvoru (šírka 60 až 90 cm), môžu mať požadovaný počet uzamykacích bodov, jednu alebo dve bezpečnostné zámky, trezorový mechanizmus, kódovanú cylindrickú vložku. Na dvere môže byť použitý tenší alebo hrubší plech, drevené obloženie... Pri objednávaní treba uviesť, či potrebujete ľavé alebo pravé dvere, závisí to od smeru ich otvárania.

  Výrobcovia, resp. dodávatelia zvyčajne ponúkajú  kompletný program vybavenia dverí a náhradných dielov.

  Dôležitý je aj počet bodov uzamykania. Vchodové dvere v bezpečnostnej triede 2 budú mať maximálne 5 bodov uzamykania, v triede 3 týchto bodov bude až 9.

  Pri výbere dverí treba prihliadať i na tepelnoizolačné vlastnosti a protihlukovú izoláciu

  Nezanedbateľná je aj odolnosť voči požiarom, tá je dôležitá napr. pre vchody do bytov, kancelárií. Odolnosť voči požiarom by mala byť minimálne 30 minút.

  Odborná rada zo spoločnosti Sb-fagus

  1. Keď ide o bezpečnostné dvere, aký je na Slovensku záujem o takýto druh dverí?

  Bezpečnostné dvere sú dnes nevyhnutnosťou, ktorá vám zabezpečí pohodlie a ochranu vášho domova a rodiny. Cez ne k sebe vpúšťate vašich priateľov a blízkych, ale nimi taktiež chránite to najcennejšie, čo máte, teda svoj domov a rodinu. Túto skutočnosť si uvedomuje stále viacej ľudí a hlavne pri rôznych rekonštrukciách bývania sa stávajú stabilným prvkom. Pri rekonštrukciách a prerábkach bytov a domov je dnes už samozrejmosťou, že sú zároveň osádzané aj bezpečnostné dvere. Ale nielen to, veľa domácností pristupuje k výmene dverí práve z hľadiska zabezpečenia svojej domácnosti a zároveň preto, lebo vedia, že nové bezpečnostné dvere prinášajú okrem pocitu bezpečia aj zvýšenie komfortu bývania znížením hluku prichádzajúceho z vonkajších priestorov a tiež môžu ušetriť zaujímavé sumy na kúrení.

  2. Ako poznáme kvalitné vchodové bezpečnostné dvere?

  Bežne sa stretávame s ponukami rôznych typov bezpečnostných dverí, kde bude obchodník tvrdiť, že jeho bezpečnostné dvere sú najlepšie, lebo majú „výnimočné“ vlastnosti oproti konkurencii. Darmo budete mať napríklad veľa výsuvných zabezpečovacích bodov, pokiaľ budú dvere z ľahko horľavého materiálu, neodhlučnené a vďaka nekvalitnej výplni by zlodej mohol dvere prekonať iným spôsobom, ako vylomením zámku.

  Čo si teda pri výbere bezpečnostných dverí všímať a treba vedieť ešte pred objednaním nových bezpečnostných dverí?

  Kvalitné bezpečnostné dvere by mali mať všetky potrebné certifikáty kvality a bezpečnosti. Ide predovšetkým o 

  - Certifikát na bezpečnostnú triedu – odolnosť proti vlámaniu, 

  - Certifikát na namontovanú bezpečnostnú vložku, ktorá nemôže mať nižšiu bezpečnostnú triedu, ako dvere  

  - Certifikát, ktorý ukazuje hodnotu Indexu zvukovej nepriezvučnosti. Tieto hodnoty majú priamy vplyv na tepelnú a zvukovú izoláciu dverí.

  Okrem certifikovaných dverí je dôležité, aby ich montovala firma so skúsenosťami a odbornosťou, čo je možné doložiť aj Licenciou na prevádzkovanie technickej služby vydanou Krajským riaditeľstvom policajného zboru v SR. Pri hľadaní takejto firmy môžu pomôcť dobré referencie od zákazníkov.

  3. Ako sa pohybujú ceny bezpečnostných dverí u nás?

  Kvalita bezpečnostných dverí je zdokumentovaná hlavne uvádzanou bezpečnostnou triedou. Pretože bezpečnostných tried je päť, tak aj ceny majú pomerne veľký rozsah. Sú firmy, ktoré ponúkajú bezpečnostné dvere aj s montážou od cca 400 EUR, ale zase sú dvere, ktoré stoja aj niekoľko tisíc EUR. Je dôležité vedieť, čo od dverí požadujem a podľa toho zvoliť aj cenovú reláciu. Vo väčšine prípadov je vhodné vybrať strednú cestu, čo pre byty predstavujú bezpečnostné dvere s potrebnými certifikátmi a aj s odbornou montážou za 600 – 1000 EUR a pre rodinné domy by to mohlo byť od 1000 do 1600 EUR. Táto cena je oproti cenám pre byty vyššia preto, lebo musia mať aj odolnosť proti poveternostným podmienkam, čo zabezpečuje UV filter a samozrejme aj kvalitnejšiu tepelnú izoláciu.

  Odbornú radu poskytol pán Štefan Benda, spoločnosť Sb-fagus 

  Bezpečnostné dvere – cena 

  Obstaranie bezpečnostných dverí sa oplatí. Ide totiž o dlhodobú investíciu do bezpečnosti a ochrany domu. Cena bezpečnostných dverí závisí od materiálu, doplnkových prvkov a bezpečnostného vybavenia. Pokiaľ ide o doplnkové prvky pre bezpečnostné dvere, tie môžu byť rôzne. Môže to byť vonkajšie a vnútorné opláštenie, prah, samozatvárací systém, priezor, mikrokamera...

  Odborný článok 922
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere?

  Máme 296 realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 296 realizátorov v oblasti Bezpečnostné dvere
  10
  2

  REFISTAV - TRADE s.r.o.


  9.6
  0

  ROMAKO PD, s.r.o.


  10
  3

  Mgr. Martin Andruščák - Profi-Mart


  8.8
  0

  Caribean s.r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené