Pre oblasť

  Ateliér Minerva: Trojrozmerné námestie na okraji historického jadra

  Mesto Šibenik má bohatú mestskú históriu, ktorá zahŕňa fascinujúci systém opevnení a renesančnú katedrálu. Okrem individuálnych architektonických diel zaujme najmä sieť verejných priestranstiev, ktoré sa vinú starým mestom umiestneným na svahu. Tento úctyhodný repertoár je obohatený o nekompromisne tvarované námestie Poljana nachádzajúce sa na samom okraji historického jadra mesta.

  Autor textu v chorvátskom jazyku: Maroje Mrduljaš

  Na východnom pobreží Jadranského mora je celý rad známych miest ako Dubrovník, Split a Zadar, ktoré sú dôležitou súčasťou mestskej kultúry s kontinuitou od staroveku až po súčasnosť, ako aj obľúbené turistické destinácie.

  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Ervin Husedžinović
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Ervin Husedžinović
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Marko Mihaljević
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Marko Mihaljević

  Šibenik je o niečo menej exponovaný a v kontexte histórie architektúry je pozoruhodná najmä renesančná katedrála, ktorá je syntézou priestorovej koncepcie a precíznej kamennej konštrukcie. Navrhol ju Juraj Dalmatinac. Znalci by mohli poznať aj modernistickú ikonu: bývalý Dom JNA (dnes Mestská knižnica), ktorý navrhol architekt Ivan Vitić a dokončený bol začiatkom 60. rokov 20. storočia. Dom JNA je paradigmatickým príkladom modernistickej interpolácie, objem kryštalického skla je postavený na základoch starého opevnenia.

  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Marko Mihaljević
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Marko Mihaljević

  Vedľa Mestskej knižnice sa nachádza historizujúce Mestské divadlo. Tieto dve budovy definovali Poljanu ako námestie, ktoré roky stálo architektonicky neusporiadané, hoci je to  jeden z hlavných prístupov k historickému jadru mesta. Symbolický význam námestia zvýrazňuje budova mestskej správy, ktorá nie je zarovno ulice. Hoci námestie donedávna slúžilo ako parkovisko, stále má dlhú tradíciu ako miesto konania verejných podujatí: od pretekov a koncertov až po politické zhromaždenia.

  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Ervin Husedžinović
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Ervin Husedžinović
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Ervin Husedžinović
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Ervin Husedžinović

  V roku 2011 bola vyhlásená súťaž na úpravu námestia a návrh podzemnej garáže, ktorú vyhrali Ivana Tutek a Paula Šimetin so spolupracovníkmi a do projektového tímu sa spolu s ďalšími spolupracovníkmi pridal aj dizajnérsky tím Numen/For Use. Myšlienka autoriek vychádza zo snahy rozpoznať geometrie okolitej zástavby v priestore námestia, akceptovať už existujúce trasy pohybu, ale aj presadiť námestie ako priestorový základ a infraštruktúrnu podporu rôznych podujatí.

  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Marko Mihaljević
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Marko Mihaljević
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Marko Mihaljević
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Marko Mihaljević

  Dizajnové problémy a výzvy sa zmenili na výhodu a východiskový bod pre kompozíciu. Trojposchodová podzemná garáž si nevyhnutne vyžadovala prístup pre vozidlá a chodcov. Autorky použili práve tie prístupové body ako strategické miesta, nad ktorými umiestnili šikmé plochy, ktoré sú naklonené k parteru a z neho postupne stúpajú.

  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Marko Mihaljević
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Marko Mihaljević

  Okrem toho, že plnia pragmatickú úlohu zastrešenia infraštrukturálnych prvkov, sú tieto plochy neoddeliteľnou súčasťou aktívneho priestoru námestia a využívajú sa ako javisko alebo hľadisko, alebo jednoducho ako miesto na pobyt. Takto sa plocha námestia stala zakrivenou, trojrozmernou, dynamickou. Medzi dvoma šikmými plochami dizajnéri skupiny Numen reinterpretovali koncept námestia, ako aj strechy knižnice, a navrhli trojramenné baldachýny na štíhlych stĺpoch, ktoré pripomínajú biely oceľový „oblak“. Plocha námestia je vydláždená bielym kameňom s dvoma mierne odlišnými textúrami. Geometria zmien v dlažbe vyplýva z prístavby budovy knižnice. Na celom námestí je rozmiestnená sieť samostatných bodov s prípojkami elektriny a vody, ktoré sa využívajú na zriadenie dočasných pavilónov.

  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Ervin Husedžinović
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Ervin Husedžinović

  Medzi knižnicou a samotnou garážou zostalo „údolie“, aby sa zachovali viditeľné archeologické vrstvy opevnenia. Do tohto „údolia“ zostupujú kaskády auly a voňavá záhrada, ktorá je zároveň bočným vstupom pre peších do garáže. Nad ním sa vznáša oceľový most, ktorý spája vchod do knižnice s neďalekým parkom. Nakoniec bola na okraji námestia, vedľa rušnej križovatky, umiestnená plytká kruhová fontána.

  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Ervin Husedžinović
  Námestie Poljana v Šibeniku, foto: Ervin Husedžinović

  V konečnom dôsledku sa architektky nepodriaďovali prostrediu, ale vstúpili s ním do aktívneho dialógu. Námestie Poljana vpisuje súčasnú architektonickú kultúru do citlivého historického prostredia, ktoré stavia na sieti strmých stredomorských uličiek a námestí Šibeniku. Hoci ide o rozdielnu logiku dizajnu, pre obe situácie je rozhodujúca urbanistická nejednoznačnosť, vitalita.

  Informácie o projekte:

  Autorky: Paula Šimetin, Ivana Tutek, v spolupráci s Ivou Dubovečak a Nedjeljkou Bobanović

  Lokalita projektu:

  Šibenik
  Rok začiatku realizácie projektu: 2011
  Rok dokončenia projektu: 2020
  Klient: Mesto Šibenik, Mestské parkovisko
  Mená fotografov: Ervin Husedžinović a Marko Mihaljević

   

  339
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené