Pre oblasť
  Architektúra
  obľúbený
  slovenska-narodna-kniznica-martin-budova-exterier.jpg

  Budova Slovenskej národnej knižnice v Martine

  Martin (do roku 1951 Turčiansky Svätý Martin) je okresné mesto na severe Slovenska, v  Žilinskom kraji. Je historické centrum Turca. Prvá písomná zmienka o tomto meste je z roku 1284 – „villa sancti Martini“, ktorá lokalitu nazvala podľa kostola zasväteného sv. Martinovi, biskupovi z francúzskeho Tours. Hoci Martin nie je príliš veľkej rozlohy, predsa je  významným kultúrno-historicko-spoločenským mestom. Výnimočný status v rámci Slovenskej republiky mesto získalo predovšetkým vďaka dôležitým akciám, ktoré tvorili novodobé dejiny celého národa a formujúceho sa štátu. V roku 1861 mesto Martin bolo  centrom boja za kultúrnu identitu Slovákov. Od roku 1863, po prijatí Memoranda slovenského národa, stalo sa sídlom Matice slovenskej, neskôr aj kultúrnym centrom slovenského národa. V meste sú početné kultúrne pamiatky, významné budovy, niektoré z nich sú považované za národné kultúrne pamiatky celoštátneho významu.

  Z kultúrnych pamiatok spomenieme: Národný cintorín (miesto posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života), bývalý Župný dom z roku 1740 (dominanta Námestia SNP, po rozsiahlejšej rekonštrukcii v roku 1983 je v budove umiestnená Turčianska galéria so stálou expozíciou Výtvarné umenie Turca od gotiky po 20. storočie), Dom Živeny, Prvá budova Matice slovenskej, Slovenské národné múzeum, Dom Jozefa Cígera Hronského, Dom Jozefa Škultétyho... V meste sú aj početné múzeá (patria pod správu Slovenského národného múzea) a galérie.

  Matica slovenská – Slovenská národná knižnica Martin, zdroj: Archív Matice slovenskej
  Matica slovenská – Slovenská národná knižnica Martin, zdroj: Archív Matice slovenskej

  Dominantou mesta Martin je tretia budova Matice slovenskej, umiestnená na vyvýšenom mieste Hostihory, na východnom okraji mesta. Pôvodne bola táto budova hlavným sídlom Matice slovenskej a sídlom väčšiny odborných pracovísk a zbierok Matice slovenskej. 

  Od roku 2005, po delimitácii majetku medzi Maticou slovenskou (ktorá znova sídli v druhej matičnej budove) a Slovenskou národnou knižnicou, budova slúži pre potreby Slovenskej národnej knižnice. Odlúčenie uvedených inštitúcií bolo vykonané na základe knižničného zákona. 

  Keď ide o výstavbu tejto budovy, v rokoch 1961 až 1962 sa na novostavbu budovy Matice slovenskej (podľa zákona z roku 1954 bola Matica slovenská národnou knižnicou a knihovedným ústavom) uskutočnila súťaž na ideový návrh. Základný kameň budovy bol položený v auguste 1963 pri príležitosti 100. výročia založenia Matice slovenskej. Na výstavbu bol použitý víťazný projekt Dušana Kuzmu a Antona Cimmermana. Projekt sa začal realizovať v roku 1964. Budova Matice slovenskej sa pomerne dlho stavala. Otvorená bola a na používanie odovzdaná až 30. augusta 1975. 

  Bočné pohľady, Matica slovenská – Slovenská národná knižnica Martin, zdroj: Archív Matice slovenskej
  Bočné pohľady, Matica slovenská – Slovenská národná knižnica Martin, zdroj: Archív Matice slovenskej

  Jedným zo spomínaných dvoch autorov projektu tretej budovy Matice slovenskej (v súčasnosti budovy SNK) je profesor Dušan Kuzma, ktorý patrí k najvýznamnejším slovenským osobnostiam umenia a architektúry 20. storočia. Je autorom Pamätníka a múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (o múzeu sme písali v jednom z prvých  článkov, ktoré sme venovali architektonickým skvostom jednotlivých miest na Slovensku), zakladateľ Katedry architektúry na Vysokej škole výtvarných umení. Symbolické je aj toto jeho dielo, budova Slovenskej národnej knižnice. Niektoré stavebné diely, ktoré na budove použil, v ľuďoch evokujú otvorenú knihu, iné pripomínajú masívne police. 

  Pôdorys prízemia, Matica slovenská – Slovenská národná knižnica Martin, zdroj: Archív Matice slovenskej
  Pôdorys prízemia, Matica slovenská – Slovenská národná knižnica Martin, zdroj: Archív Matice slovenskej

  Hmotová kompozícia vychádzala zo schémy, ktorá sa často používala v 60. rokoch – využíva kontrast horizontálnej podnože s dvoma átriami a z podnože vychádzajúcej vertikálnej hmoty. 

  Budova SNK je 42 metrov vysoká a 110 metrov dlhá. V pôdoryse má tvar osmičky a stredovú výškovú časť. Z toho vyplýva, že budova sa skladá z dvoch častí. Nižšia časť má 3 podlažia. Vyššia časť má 15 podlaží, vrátane dvoch suterénnych. Zastavaná plocha: 5832 m2, úžitková plocha: 27 000 m2. Postavená bola technológiou zdvíhaných stropov. Obložená je betónovými fasádnymi obkladmi. 

  Zo stránky architektonicko-dispozičnej ide o dvojátriovú budovu. Jedno átrium má funkciu okrasného priestoru – pri hlavnom vstupe sa nachádza rozmernejšie reprezentačné átrium, druhé menšie átrium má charakter utilitárny. Podnož, spodná časť, je dispozičným päťtraktom. Okrem átrií sú tu situované aj výstavné priestory, katalógy, študovne, čitárne, prednášková sála, zasadačka, príslušenstvo, administratíva, dielne, kuchyňa. Vo výškovej časti sú sklady pre niekoľko miliónov zväzkov kníh.

  Na výstavbu objektu boli použité v čase jeho vzniku nové konštrukčné technológie a materiály. Obklad spodnej dlhej hmoty je vyhotovený z ryhovaných betónových platní. Vo výškovej časti je použitá nezvyčajná štruktúra slnolamov, ktoré nie sú len módnou záležitosťou, ich úlohou je chrániť uložené knižné fondy. Konštrukčnou novinkou sú aj železobetónové zdvíhané stropy popri monolitickom komunikačnom jadre výškovej časti. Metóda zdvíhaných stropov bola v čase výstavby tejto budovy veľmi progresívna, vďaka tomu sa knižnica stala prvou budovou v Československu, ktorá bola postavená touto jedinečnou technikou. Okná sú vyrobené z hliníka. 

  Interiéry sú dielom Vojtecha Vilhana a Gabriely Cimmermannovej. Prevládajú biele, oranžové a modré farby v kombinácii s antikorovým obkladom stĺpov.
  Interiéry sú dielom Vojtecha Vilhana a Gabriely Cimmermannovej. Prevládajú biele, oranžové a modré farby v kombinácii s antikorovým obkladom stĺpov.

  Na vnútornej a vonkajšej výzdobe sa podieľali viacerí významní slovenskí výtvarníci

  Národný umelec Jozef Kostka je autorom sochy Pochodeň (symbolika ženy s pochodňou), ktorú vypracoval z klasického bronzu. Socha je vysoká 3,5 m  a umiestnená je pred budovou vpravo od hlavného vchodu. 

  Architekt Dušan Kuzma navrhol aj dekoratívnu betónovú stenu pri opornom múre vľavo od hlavného vchodu, na ktorej je bronzovými písmenami realizované štvorveršie Pavla Országha Hviezdoslava. 

  Národný umelec Vincent Hložník so synom je autorom nízkeho reliéfu na priečelí budovy nad hlavným vchodom z betónových panelov. 

  Akademický sochár Vladimír Kopánek je autorom piatich drevených plastík v priestorovej kompozícii, ktoré vychádzajú z tradície ľudového umenia umiestnených v átriu. 

  Václav Cíger vytvoril sklenenú plastiku (75 cm × 75 cm × 25 cm) – optické  sklo na podstavci z nehrdzavejúcej ocele uprostred vestibulu na prízemí. 

  Národný umelec Fraňo Štefunko je autorom búst významných dejateľov (Štefan Moyses, Karol Kuzmány, Ján Francisci-Rimavský, Viliam Paulíny-Tóth, Jozef Škultéty a iní). Busty sú na mramorových podstavcoch pred študovňami na prvom poschodí. 

  Akademický maliar Milan Laluha je autorom veľkej olejomaľby pod názvom Slovensko, umiestnenej na stene pred vchodom do veľkej konferenčnej sály na prvom poschodí. 

  Akademická maliarka Elena Bellušová vytvorila biely sadrový reliéf pretkávaný zlatom – Zlatá niť Matice slovenskej, ktorý sa nachádza vo veľkej konferenčnej sále na prvom poschodí. 

  Priestor pred budovou Slovenskej národnej knižnice zdobia prednedávnom revitalizované prístupové schodiská. História samotných schodov obložených žulovým obkladom siaha do roku 1983 až 1985, kedy boli postavené. Po rekonštrukcii schodisko je vybavené samostatným stredovým osvetlením, ktoré sa spína nezávisle od pôvodného osvetlenia. Dokončené boli sadové a terénne úpravy. 

  Projektová dokumentácia opravy počítala s pôvodným rozvrhnutím schodiska. Namiesto kosodreviny vysadené boli nízke opadavé listnatáče a tráva. Stredový pás vyplnili riečne okruhliaky, ktoré vytvárajú dojem rieky. Romantickú atmosféru umocňuje osvetlenie kamennej rieky. Podesty sa zmenili na distingvované oddychové plochy s lavičkami, ktoré zdobia vygravírované citáty slávnych. 

  Slovenská národná knižnica poskytuje všetky typy knižnično-informačných služieb, slúži ako moderná vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia určená všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. Zhromažďuje knižničné, literárnoarchívne a literárnomuzeálne zbierky. Fondy a zbierky Slovenskej národnej knižnice obsahujú niekoľko  miliónov jednotiek, na ich uloženie slúži 72 km regálov. V zbierkach Archívu literatúry a umenia je vyše 2 miliónov dokumentov. Sú tu aj tisíce muzeálnych jednotiek. Knižnica je konzervačnou knižnicou a depozitnou knižnicou Slovenskej republiky, prednostne zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty

  Knižnica koordinuje rozvoj  knižničného systému Slovenskej republiky a zabezpečuje modernizáciu poskytovaných knižničných a informačných služieb. Priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Slovenská národná knižnica bola zapojená do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska, digitálny obsah, ktorý vznikol, je sprístupnený na portáli Slovakiana. Projekt bol zameraný na rozsiahlu digitalizáciu knižničných a archívnych fondov, ochranu písomného kultúrneho dedičstva (papiera) pred nevyhnutnou degradáciou.

  V súčasnosti je budova knižnice ako sídlo odborných a administratívnych organizačných útvarov vlastníctvom Slovenskej republiky, spravovaná je Slovenskou národnou knižnicou. 

  Ak máte záujem  o exkurziu do Slovenskej národnej knižnice, je to možné, termín návštevy je však potrebné vopred dohodnúť. Z výkladu počas exkurzie sa dozviete o poslaní Slovenskej knižnice, stručnom prehľade jej histórie, poskytovaných službách a samozrejme umožnia vám prehliadku priestorov, v ktorých poskytujú služby používateľom. Z budovy Slovenskej národnej knižnice sa zamestnancom knižnice a jej návštevníkom ponúka nádherný výhľad na okolité hory, na Malú Fatru. Okrem teplárenského komína vyššieho miesta totiž v Martine niet.  

  Je veľa miest, ktoré sa v tomto meste oplatí vidieť. Milovníkom architektúry a národnej histórie odporúčame obhliadku centra mesta a návštevy početných kultúrnych pamiatok miest, kde sa písali naše národné dejiny. Milovníkom ľudovej architektúry odporúčame prehliadku Múzea slovenskej dediny na južnom okraji mesta v mestskej časti Jahodnícke háje. Ak sa chystáte na dovolenku, obľúbeným miestom oddychu je Chata na Martinských holiach, odkiaľ možno podnikať výlety na rôzne strany.  

  Neváhajte, navštívte mesto Martin, určite neobanujete. 

  Zdroje:

  https://www.martin.sk/

  https://www.snk.sk/sk/navstivte-nas/sidelna-budova-snk.html

  https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_budova_Matice_slovenskej

  https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_kni%C5%BEnica

  https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Slovenska_narodna_kniznica_Martin.jpg

  Archív Matice slovenskej, Matica slovenská – Slovenská národná knižnica Martin, Architektonická štúdia – autor: Dušan Kuzma, Anton Cimmerman, Názov zbierky: Mapy, plány a technická dokumentácia, Signatúra:  III. budova MS

  Publikácia: Matica slovenská – sprievodca, Matica slovenská 1988

  336
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA?

 • Architekt, architektúra Bánovce nad Bebravou
 • Architekt, architektúra Banská Bystrica
 • Architekt, architektúra Bardejov
 • Architekt, architektúra Bratislava
 • Architekt, architektúra Brezno
 • Architekt, architektúra Bytča
 • Architekt, architektúra Čadca
 • Architekt, architektúra Detva
 • Architekt, architektúra Dolný Kubín
 • Architekt, architektúra Dunajská Streda
 • Architekt, architektúra Galanta
 • Architekt, architektúra Gelnica
 • Architekt, architektúra Hlohovec
 • Architekt, architektúra Humenné
 • Architekt, architektúra Ilava
 • Architekt, architektúra Kežmarok
 • Architekt, architektúra Komárno
 • Architekt, architektúra Košice
 • Architekt, architektúra Krupina
 • Architekt, architektúra Kysucké Nové Mesto
 • Architekt, architektúra Levice
 • Architekt, architektúra Levoča
 • Architekt, architektúra Liptovský Mikuláš
 • Architekt, architektúra Lučenec
 • Architekt, architektúra Malacky
 • Architekt, architektúra Martin
 • Architekt, architektúra Medzilaborce
 • Architekt, architektúra Michalovce
 • Architekt, architektúra Myjava
 • Architekt, architektúra Námestovo
 • Architekt, architektúra Nitra
 • Architekt, architektúra Nové Mesto nad Váhom
 • Architekt, architektúra Nové Zámky
 • Architekt, architektúra Partizánske
 • Architekt, architektúra Pezinok
 • Architekt, architektúra Piešťany
 • Architekt, architektúra Poltár
 • Architekt, architektúra Poprad
 • Architekt, architektúra Považská Bystrica
 • Architekt, architektúra Prešov
 • Architekt, architektúra Prievidza
 • Architekt, architektúra Púchov
 • Architekt, architektúra Revúca
 • Architekt, architektúra Rimavská Sobota
 • Architekt, architektúra Rožňava
 • Architekt, architektúra Ružomberok
 • Architekt, architektúra Sabinov
 • Architekt, architektúra Šaľa
 • Architekt, architektúra Senec
 • Architekt, architektúra Senica
 • Architekt, architektúra Skalica
 • Architekt, architektúra Snina
 • Architekt, architektúra Sobrance
 • Architekt, architektúra Spišská Nová Ves
 • Architekt, architektúra Stará Ľubovňa
 • Architekt, architektúra Stropkov
 • Architekt, architektúra Svidník
 • Architekt, architektúra Topoľčany
 • Architekt, architektúra Trebišov
 • Architekt, architektúra Trenčín
 • Architekt, architektúra Trnava
 • Architekt, architektúra Turčianske Teplice
 • Architekt, architektúra Tvrdošín
 • Architekt, architektúra Veľký Krtíš
 • Architekt, architektúra Vranov nad Topľou
 • Architekt, architektúra Žarnovica
 • Architekt, architektúra Žiar nad Hronom
 • Architekt, architektúra Žilina
 • Architekt, architektúra Zlaté Moravce
 • Architekt, architektúra Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené