Pre oblasť

  Strecha – jednospádová alebo dvojspádová?

  Článok si prečítalo viac ako 1467+ používateľov
  Tvar strechy je ovplyvnený mnohými faktormi, ako sú napríklad poveternostné vplyvy, kontext priestoru, priania majiteľa domu a podobne. V našej krajine dlhú tradíciu má šikmá (dvojspádová, sedlová) strecha, ktorá je v mnohých lokalitách vzhľadom na každoročné množstvo snehových zrážok najvýhodnejšia. V tomto článku sa zmienime o typoch a tvaroch striech a ich charakteristikách. 
  Odborný článok 1467
  sedlova strecha
  Máme 1303 realizátorov v oblasti Pokrývačské práce:

  1. Čo ovplyvňuje tvar strechy

  1.1. Sklon strechy závisí od želania zákazníka

  Prvým aspektom, ktorý ovplyvňuje tvar strechy a ktorý treba vyzdvihnúť, je želanie stavebníka. V ostatnom období si čoraz viac stavebníkov vyberá rôzne členité strechy. Treba však zdôrazniť, že šikmá strecha nie vždy je najvhodnejšou voľbou. V prvom rade: čím členitejší je tvar strechy, čím viac je vonkajších plôch, tým väčšie sú tepelné straty. Taktiež pri členitej streche sú spoje náročnejšie, takže možnosť zatekania strechy je oveľa väčšia. Samozrejme, voľba strechy vplýva nie len na estetickú a architektonickú stránku domu, ale aj na celkovú funkčnosť a životnosť stavby. Členitá strecha preto nie je úplne najšťastnejším riešením.  

  1.2. Poveternostné podmienky a sklon strechy

  Ďalším aspektom, ktorý ovplyvňuje členitosť strechy, sú určite poveternostné podmienky. Architektonické charakteristiky každej budovy vrátane strešnej konštrukcie nie je možné definovať nad rámec prírodných podmienok, resp. geografickej polohy územia, kde sa bude stavať. Napríklad, strecha využívaná v alpskej architektúre je zvyčaje strmšia a má väčšie odkvapy, aby voda a sneh mohli rýchlejšie stekať zo strechy. Strechy na pobreží sú zvyčajne plochejšie, najmä v dôsledku silného vetra a zníženého množstva zrážok.

  1.3. Sklon strechy je určený mikropolohou

  Okrem samotnej geografickej polohy ovplyvňuje tvar a sklon strechy aj mikropoloha. Charakteristiky architektúry sa časom prispôsobili geografickým a mikroklimatickým podmienkam, tiež historickým danostiam a tradícii. Ploché strechy sú s uhlom sklonu do 10°, šikmé strechy majú uhol sklonu do 45°, kedy je k dispozícii viacero základných typov striech, alebo ich kombinácia. Pri strmých strechách je uhol sklonu viac ako 45°, svoje opodstatnenie majú v lokalitách s vysokým úhrnom snehových zrážok. 

  2. Sedlová strecha

  2.1. Klasická sedlová strecha

  Sedlové strechy patria v našej krajine, ale aj v širšom regióne, suverénne medzi najrozšírenejšie. Klasická sedlová strecha je spojenie dvoch rovnakých strešných rovín s priamočiarym hrebeňom a s dvoma odkvapmi. Ohraničená je dvoma štítovými stenami v tvare trojuholníka. Asymetrická sedlová strecha je spojenie dvoch šikmých rovín s rôznymi dĺžkami. Sedlová strecha je obľúbená vďaka svojej konštrukčnej jednoduchosti. Keď ide o ideálny sklon sedlovej strechy, odporúča sa rešpektovať sklon v rozmedzí 35 až 45 stupňov, no nie je to pravidlom. Sklon sa odporúča prispôsobiť s ohľadom na okolie stavby, nielen z aspektu architektúry, ale aj z aspektu poveternostných podmienok v danej oblasti.  V horských oblastiach, kde často sneží, sa odporúča vyhotoviť strechu s vyšším sklonom. 

  2.2. Sklony striech

  Sedlové strechy so sklonom 50° až 55° sa považujú za strmšie, zatiaľ čo tie medzi 20° a 30° majú sklon strechy miernejší. Sklon sedlovej strechy je dôležitý z dôvodu využiteľnosti priestoru nachádzajúceho sa pod týmto sklonom. Ak chcete mať zariadené obytné podkrovie pod sedlovou strechou, sklony by mali byť medzi 20° až 45°. Ak chcete väčší uhol strechy (menší sklon a plochejšia strecha), je potrebná vyššia štítová stena. Minimálna využiteľná svetlá výška je 1,50 m. Časti priestorov nižšie ako táto čiara sa nepovažujú za užitočný obytný priestor a nie sú zahrnuté do výpočtu úžitkovej plochy budovy.

  Samozrejme, v častiach podkrovia nižších ako 1,50 cm môžete stále umiestniť určité kusy nábytku, ako je posteľ, stôl alebo zásuvkové komody, ale nemôžete sa v týchto častiach priestoru normálne pohybovať.

  2.3. Sedlová strecha a štítová stena

  Štítová stena reguluje výšku sedlovej strechy a ovplyvňuje úžitkovú plochu priestoru pod strechou. Čím vyššia je táto stena, tým vyšší bude podkrovný priestor pod strechou. Ak nebudete mať štítovú stenu, musí byť sedlová strecha strmšia; ideálne so sklonom od 20° do 35°, no treba si uvedomiť, že strmší sklon strechy znamená oveľa vyššiu strechu. Takmer všade údaj o polohe určuje prípustný absolútny uhol stavby, ktorý nesmie sedlová strecha prekročiť, preto treba presne vypočítať, v akej výške bude najvyšší bod strechy (hrebeň) vzhľadom na sklon.

  Sedlová strecha je stále najbežnejšou strechou na Slovensku
  Sedlová strecha je stále najbežnejšou strechou na Slovensku

  3. Pultová strecha

  Čoraz bežnejšie je použitie pultovej strechy, čo má zmysel vtedy, keď chce projektant maximálne využiť slnečnú stranu stavby. Tento tvar strechy umožňuje zachytiť čo najväčšie množstvo slnečnej energie a svetla a znížiť tak tepelné straty objektu. Pultová strecha má zmysel aj vtedy, ak sú všetky spálne orientované na jednu stranu fasády a na druhej strane je len chodba, priechod alebo galéria, ktorá ich spája. V opačnom prípade treba byť opatrní pri používaní pultových striech, pretože sa môže ukázať, že dom je nesúrodý a dizajnovo neatraktívny.  

  4. Viacšikmá strecha

  Pre budovy, ktoré nepotrebujú užitočnú manzardu alebo podkrovie, je vhodná viacšikmá alebo valbová strecha. Pretože má štyri strany, ktoré sa zvyčajne stretávajú v strede, môže byť tento typ šikmej strechy o niečo nižší ako sedlová strecha. Tento typ strechy je ideálny pre budovy so štvorcovým pôdorysom. Viacšikmé strechy boli kedysi veľmi obľúbené najmä na staromestských vilách so štvorcovými pôdorysmi, dnes sa však od ich používania trochu upúšťa.

  Viacšikmá – valbová strecha má najväčší zmysel, ak má dom štvorcový pôdorys
  Viacšikmá – valbová strecha má najväčší zmysel, ak má dom štvorcový pôdorys

  5. Plochá strecha

  Ploché strechy sú čoraz bežnejšie. Na verejných budovách sú zaužívané, keďže sú jednoduchšie na realizáciu, ale čoraz častejšie sa využívajú aj pri stavbe rodinných domov. Využitie plochej strechy má zmysel, ak je v súlade s kontextom priestoru a odporúča sa najmä pri mestskej výstavbe. Má zmysel najmä vtedy, keď chceme nahradiť priestor, ktorý zaberá naša budova, a zhotoviť na streche vonkajšiu terasu alebo zelenú strechu.

  Sú miesta, kde je zhotovenie plochej strechy zakázané, a tak treba postaviť stavbu so sedlovou alebo viacšikmou strechou.
  Ploché strechy sa najčastejšie spájajú s modernou architektúrou, hoci tieto dve nie sú synonymá. Aj vo veľmi modernej architektúre je prítomná sedlová strecha.
  Ploché strechy sa najčastejšie spájajú s modernou architektúrou, hoci tieto dve nie sú synonymá. Aj vo veľmi modernej architektúre je prítomná sedlová strecha.

  Ak máte záujem o zhotovenie krovu alebo rekonštrukciu strechy, alebo vás zaujíma koľko môže strecha stáť, môžete nás kontaktovať na daibau.sk alebo nám poslať dopyt. Na našich stránkach nájdete ďalšie tipy týkajúce sa tejto témy, ale aj zhotoviteľov, s ktorými spolupracujeme. Tí v súlade s vaším dopytom pripravia vhodnú ponuku.

  Odborný článok 1467
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Pokrývačské práce?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1303 realizátorov v oblasti Pokrývačské práce:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené