Pre oblasť

  Športová hala v Zlatar Bistrici | NOP Studio

  V periférnych chorvátskych mestách, ale aj inde, sú športové haly centrami – ohniskami spoločenského života. Často sú športové haly vystavané v areáli škôl a zahŕňajú široké spektrum aktivít, od samotného športu, cez rôzne trhy, večierky a oslavy až po významné kultúrne a politické diania. Športové haly v menších obciach a mestách patria medzi najväčšie verejné budovy. Väčšinou však chýba ambiciózna architektúra, ich objemy sú zvyčajne riešené rutinne a pragmaticky. Architekti z architektonického štúdia NOP Studio tento „zvyk“ zrušili a pristúpili k projektu športovej haly v Zlatar Bistrici ako k urbanisticky dôležitej úlohe, ktorá má posilniť lokálnu urbánnu identitu.

  Výber a text v chorvátčine: Maroje Mrduljaš

  Športová hala v Zlatar Bistrici bola postavená hneď vedľa budovy základnej školy, s ktorou tvorí funkčný, ale aj urbanistický celok. Nová hala bola postavená na mieste starej, ktorá vyhorela, a ňou sa uzatvára školské námestie umiestnené diagonálne voči hlavnej ceste, chránené od premávky, ktoré napomáha k zabezpečeniu intímnejšieho charakteru.

  Športová hala a základná škola v Zlatar Bistrici; foto: Bosnić, Dorotić
  Športová hala a základná škola v Zlatar Bistrici; foto: Bosnić, Dorotić

  Hneď vedľa námestia je skromný vidiecky statok, takže v tom prostredí sa sympaticky prelína život vzdelávacej inštitúcie s úplne vidieckymi scénami. Hala je situovaná presne tam, kde je nerovný terén, takže slúži ako prepojenie medzi školským námestím na kopci a zadnou, nižšou časťou pozemku školy so športovým ihriskom a parkoviskom. Práve táto topografická a urbanistická poloha výrazne ovplyvnila priestorovú koncepciu haly.

  Prepojenie školského námestia so športovou halou; foto: Bosnić, Dorotić
  Prepojenie školského námestia so športovou halou; foto: Bosnić, Dorotić

  Architekti z tohto architektonického štúdia pristúpili k téme športovej haly s ideou o jej spoločenskej úlohe a dignite, pričom nezabudli na prepojenie so školou a jej spoločenskou dynamikou. Projekt sa snaží vyvážiť spoločenskú prestíž úlohy s podporou menej formálnych, ničím nerušených podujatí. Myšlienka úplného otvorenia haly smerom k námestiu a vytvorenie priestorovej kontinuity verejného priestoru a tribún haly je kľúčová pre jej realizáciu. Objem haly vo vzťahu k námestiu má harmonický formát a zvýraznené horizontálne proporcie. Vďaka denivelácii objem nie je príliš vysoký a pekne zapadá do siluety budovy školy.

  Otvorenosť športovej haly smerom k námestiu; foto: Bosnić, Dorotić
  Otvorenosť športovej haly smerom k námestiu; foto: Bosnić, Dorotić

  Horná časť priečelia je z translucentného polykarbonátu a prízemie je kompletne presklené, takže všetky aktivity v športovej hale sú viditeľné z námestia.

  Presklené prízemie športovej haly; foto: Bosnić, Dorotić
  Presklené prízemie športovej haly; foto: Bosnić, Dorotić

  V noci je športová hala ako veľká mestská laterna osvetľujúca námestie.

  Svetelné efekty športovej haly v noci; foto: Bosnić, Dorotić
  Svetelné efekty športovej haly v noci; foto: Bosnić, Dorotić

  Architekti tribúny nepovažovali za technický problém, interpretovali ich ako rozšírenie verejného priestoru. Preto sú haly fixné, sú súčasťou interiérovej krajiny a fungujú ako veľké mestské schodisko, cez ktoré námestie kaskádovo prechádza do haly. Nejde však len o monumentálne urbanistické riešenie. Tribúny sú celé obložené drevom, takže počas prestávok slúžia na hranie a zábavu školákov. Samotná športová hala sleduje logiku verejného priestoru, rovnaký prípad je aj s exteriérom haly: obklopuje ju systém schodísk a peších rámp, ktoré spájajú námestie, parkovisko a športoviská.

  Veľké parkovisko pri športovej hale; foto: Bosnić, Dorotić
  Veľké parkovisko pri športovej hale; foto: Bosnić, Dorotić

  Vzhľadom na to, že veľa žiakov prichádza do školy z blízkych miest automobilom alebo organizovanou dopravou, pešia promenáda je dôležitou súčasťou každodenného života školy, pretože prispieva k sieti verejných priestranstiev v centre Zlatar Bistrice.

  Spolu s priestorovou konfiguráciou architekti predefinovali aj niektoré formálne konvencie športovej haly. Keď ide o samotný štandardný objem, autori nevstúpili do polemiky, ale vzťah k priečeliu je inovatívny po formálnej aj konštrukčnej stránke. Bežným prístupom k dizajnu priečelia je umiestnenie sklenených rovín do najvyšších častí.

  Horná časť priečelia je vyrobená z translucentného polykarbonátu; foto: Bosnić, Dorotić
  Horná časť priečelia je vyrobená z translucentného polykarbonátu; foto: Bosnić, Dorotić

  Západné priečelie je riešené ako niekoľko rovnobežných rovín, ktoré sa oddeľujú od mysliteľnej vertikály steny, aby odspodu prenikalo svetlo do interiéru. Osvetlenie v interiéri je tak nepriame a rozptýlené a absencia priamych slnečných lúčov dopadajúcich na sklo a následné vstupujúcich do priestoru znižuje prehrievanie v teplejších mesiacoch.

  Západné priečelie prepúšťa svetlo do interiéru odspodu; foto: Bosnić, Dorotić
  Západné priečelie prepúšťa svetlo do interiéru odspodu; foto: Bosnić, Dorotić

  Všetky priečelia športovej haly sú vyrobené zo špeciálne tvarovaných a prefabrikovaných sendvičových panelov s pohľadovým betónom. Do betónu je pridaný čierny pigment a použité bolo aj zelené kamenivo, čím sa získali zaujímavé tóny a textúry. Na západnom priečelí sú panely úplne hladké a ich farba sa mení v závislosti od atmosférických podmienok, na štítoch sú použité panely s drsnejším povrchom, kde je výraznejšie zelené kamenivo. Celá nosná konštrukcia je prefabrikovaný výrobok: nosné stĺpy a vystužujúce nosníky sú betónové, strešná konštrukcia je realizovaná ako lamelový drevený rošt. Logiku konštruktívneho systému dopĺňajú precízne navrhnuté prvky klimatizácie a osvetlenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou architektúry.

  Osvetlenie športovej haly; foto: Bosnić, Dorotić
  Osvetlenie športovej haly; foto: Bosnić, Dorotić
  Klimatizácia a osvetlenie v športovej šatni a kúpeľni; foto: Bosnić, Dorotić
  Klimatizácia a osvetlenie v športovej šatni a kúpeľni; foto: Bosnić, Dorotić

  Veľká verejná investícia, športová hala v Zlatar Bistrici nezostala len pri uspokojovaní pragmatických požiadaviek, ale vpísala novú a súčasnú architektonickú kultúru do malého periférneho prostredia.

  Kombinácia súčasnej architektúry a prostredia; foto: Bosnić, Dorotić
  Kombinácia súčasnej architektúry a prostredia; foto: Bosnić, Dorotić

  Projektanti zostali verní svojim ideám, a preto sa im podarilo dosiahnuť, aby miestna komunita prijala inú architektúru. Tým dokázali, že aj pre menšie prostredia môžu a mali by  platiť rovnaké ambície ako pre mestské centrá.

  Údaje o projekte:

  Lokalita: Zlatar Bistrica (Chorvátsko)
  Rok vypracovania projektu: 2017
  Rok realizácie: 2021
  Klient: Základná škola Zlatar Bistrica
  Fotografie: Bosnić, Dorotić


  Fotogaléria:

  Plán lokality
  Plán lokality
  Prízemie
  Prízemie
  Horná časť
  Horná časť
  Časť A a severná vyvýšenina
  Časť A a severná vyvýšenina
  208
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA?

 • Architekt, architektúra Bratislava
 • Architekt, architektúra Banská Bystrica
 • Architekt, architektúra Košice
 • Architekt, architektúra Nitra
 • Architekt, architektúra Prešov
 • Architekt, architektúra Žilina
 • Architekt, architektúra Bardejov
 • Architekt, architektúra Humenné
 • Architekt, architektúra Komárno
 • Architekt, architektúra Levice
 • Architekt, architektúra Liptovský Mikuláš
 • Architekt, architektúra Lučenec
 • Architekt, architektúra Martin
 • Architekt, architektúra Michalovce
 • Architekt, architektúra Nové Zámky
 • Architekt, architektúra Piešťany
 • Architekt, architektúra Poprad
 • Architekt, architektúra Považská Bystrica
 • Architekt, architektúra Prievidza
 • Architekt, architektúra Ružomberok
 • Architekt, architektúra Spišská Nová Ves
 • Architekt, architektúra Topoľčany
 • Architekt, architektúra Trenčín
 • Architekt, architektúra Trnava
 • Architekt, architektúra Zvolen
 • Architekt, architektúra Bánovce nad Bebravou
 • Architekt, architektúra Brezno
 • Architekt, architektúra Bytča
 • Architekt, architektúra Čadca
 • Architekt, architektúra Detva
 • Architekt, architektúra Dolný Kubín
 • Architekt, architektúra Dunajská Streda
 • Architekt, architektúra Galanta
 • Architekt, architektúra Gelnica
 • Architekt, architektúra Hlohovec
 • Architekt, architektúra Ilava
 • Architekt, architektúra Kežmarok
 • Architekt, architektúra Krupina
 • Architekt, architektúra Kysucké Nové Mesto
 • Architekt, architektúra Levoča
 • Architekt, architektúra Malacky
 • Architekt, architektúra Medzilaborce
 • Architekt, architektúra Myjava
 • Architekt, architektúra Námestovo
 • Architekt, architektúra Nové Mesto nad Váhom
 • Architekt, architektúra Partizánske
 • Architekt, architektúra Pezinok
 • Architekt, architektúra Poltár
 • Architekt, architektúra Púchov
 • Architekt, architektúra Revúca
 • Architekt, architektúra Rimavská Sobota
 • Architekt, architektúra Rožňava
 • Architekt, architektúra Sabinov
 • Architekt, architektúra Šaľa
 • Architekt, architektúra Senec
 • Architekt, architektúra Senica
 • Architekt, architektúra Skalica
 • Architekt, architektúra Snina
 • Architekt, architektúra Sobrance
 • Architekt, architektúra Stará Ľubovňa
 • Architekt, architektúra Stropkov
 • Architekt, architektúra Svidník
 • Architekt, architektúra Trebišov
 • Architekt, architektúra Turčianske Teplice
 • Architekt, architektúra Tvrdošín
 • Architekt, architektúra Veľký Krtíš
 • Architekt, architektúra Vranov nad Topľou
 • Architekt, architektúra Žarnovica
 • Architekt, architektúra Žiar nad Hronom
 • Architekt, architektúra Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené