Pre oblasť

  Zelená strecha

  Článok si prečítalo viac ako 1368+ používateľov
  Zelené strechy zastavanej a zastrešenej ploche ponúkajú nové možnosti využitia a realizácie. Okrem toho sú pôsobivým estetickým prvkom domu. Pochádzajú z čias Babylonu. Semiramidine visuté záhrady sú považované za prvú známu zelenú strechu, v súčasnosti sa tento skvost právom označuje za jeden zo siedmich divov sveta. V Európe sa vegetačné strechy začali vyskytovať najmä v severských krajinách, v súčasnosti sa tešia neustále narastajúcej popularite po celom svete hlavne kvôli svojmu ekologickému a ekonomickému rozmeru. Dnes majú veľký význam nie len pre modernú architektúru a moderného človeka, ale aj pre vplyv na rozvoj biodiverzity v mestách a na zvyšovanie environmentálneho povedomia. Tieto strechy poskytujú ďalší priestor pre pobyt v prírode a môžu sa využívať aj ako záhradka na pestovanie kvetín a rôznych jedlých rastlín.
  Odborný článok 1368
  zelena strecha
  Máme 322 realizátorov v oblasti Zelená strecha:

  1. Čo sú vlastne zelené strechy?

  Zelené strechy sú novou technológiou zelenej výstavby. Ide o vegetačnú vrstvu, rastliny vysadené na streche. Najvhodnejšia je realizácia strešnej záhrady na plochých typoch striech, hoci je možná aj na pultových a sedlových strechách. Realizácia si vyžaduje špeciálne konštrukčné postupy a materiály. Vegetačnú strechu tvorí niekoľko vrstiev: ochranná plstená vrstva, drenáž, hydroakumulačná vrstva, filtračná vrstva, tepelná izolácia, vyživujúci substrát pre zelené strechy. Najvrchnejšou viditeľnou vrstvou sú samozrejme rastliny vyrastajúce zo substrátu. 

  Prostredníctvom evapotranspirácie (vyparovania vody z vegetácie) sa na zelených strechách ochladzuje povrch a znižuje teplo zo vzduchu. Preto povrch, pod ktorým sa zelená strecha nachádza, môže byť chladnejší ako okolitý vzduch. Na druhej strane bežná strecha dokáže zvýšiť teplotu okolitého vzduchu o niekoľko desiatok stupňov. 

  Zelené strechy sú dokonalým riešením na vytvorenie zelenej plochy na akomkoľvek type povrchu, môžu sa aplikovať na rôzne typy budov: bytové a nebytové budovy, priemyselné, vzdelávacie a verejné budovy, súkromné ​​domy a iné typy budov. Šikmá zelená strecha svojou väčšou viditeľnosťou určite upúta väčšiu pozornosť. V porovnaní s plochými strechami zadržiavajú šikmé zelené strechy menej vody. Keď ide o realizáciu zelených striech, technické vlastnosti sa budú líšiť v závislosti od regiónu, klímy a dizajnu zelenej strechy. 

  2. Typy zelených striech

  2.1. Extenzívne zelené strechy 

  Extenzívne zelené strechy majú plytkú vrstvu zeminy, zvyčajne 7 až 10 cm. Na streche sa môžu pestovať machy, rôzne bylinky, liečivé rastliny a trávy, tiež iná vegetácia, ktorá si vyžaduje malú alebo žiadnu údržbu. Sú najjednoduchším typom zelených striech. Tento typ zelenej strechy poskytuje atraktívnu ochranu vodotesnej membráne a výrazne znižuje odtok vody. Po dokončení zelenú strechu je potrebné kontrolovať raz alebo dvakrát ročne. Pre správny rast rastlín je potrebné hnojenie raz ročne, na jeseň alebo skoro na jar. Zavlažovací systém sa nevyžaduje, pokiaľ nie sú prítomné nezvyčajne dlhé obdobia sucha. 

  2.2. Intenzívne zelené strechy 

  Intenzívne zelené strechy majú hrubšiu vrstvu pôdy (15 cm a viac) a rôznorodejší výber  rastlín, ktoré možno pestovať, od trávnikov až po okrasné kríky a menšie stromy. Typ výsadby určí potrebnú hĺbku pôdy, potrebu zavlažovacieho systému a úroveň údržby. Na tento typ zelenej strechy je zvyčajne zabezpečený pravidelný prístup, takže projekt zahŕňa spevnené plochy, steny a dokonca aj vodné prvky.

  3. Rozdelenie zelených striech podľa prístupnosti

  3.1. Nepochôdzna zelená strecha 

  Sú to strechy bežne neprístupné, často z okolia neviditeľné. Vegetačné súvrstvie slúži predovšetkým na hydroakumuláciu zrážkovej vody a prispieva k tepelnej ochrane objektu. Keďže strechu nemožno využívať, plynie z toho aj požiadavka na nízku cenu a minimálne nároky na údržbu. Riešením je extenzívna zelená strecha so suchomilnou vegetáciou alebo kombinácia s výsadbou odolných trvaliek a minimálnou údržbou.

  3.2. Pochôdzna zelená strecha

  Tento typ strechy je prístupný príležitostne, iba pre obmedzený okruh osôb. Keďže zelená strecha plní okrem iného aj estetickú funkciu, podľa miery jej využitia je potrebné nájsť vhodný kompromis medzi vzhľadom, nárokmi na údržbu a cenou. Riešením je extenzívna,  polointenzívna, intenzívna zelená strecha, prípadne kombinácia variantov.

  3.3. Pobytová zelená strecha

  Tento typ zelených striech je bežne prístupný, určený na pobyt osôb a pre verejnú prevádzku. Vhodným riešením je intenzívna zelená strecha, napr. s trávnikmi, výsadbami trvaliek a drevín a s pravidelnou údržbou. Polointenzívny alebo extenzívny variant je pre pobytovú zelenú strechu nevhodný, resp. možno ho použiť za predpokladu dôsledného zamedzenia vstupu ľudí a zvierat do vegetačných plôch.

  Odborná rada zo spoločnosti APRO Záhradné centrum s.r.o.

  1. Prečo budovať vegetačnú strechu, aké sú jej výhody?

  V prvom rade by sme radi poukázali na to, že vegetačné strechy tu boli už niekoľko sto rokov pred nami. Sem môžeme zaradiť napríklad Semiramidine visuté záhrady v niekdajšom meste Babylon zo 7. storočia pred n. l., mimochodom jeden zo siedmich divov sveta. "Nad pivničnými klenbami sa nachádzala hlavná terasovitá stavba. Každá terasa bola o 5 metrov vyššie ako predchádzajúca. Dláždili ju 5,45 m dlhé a 1,35 m široké kamenné platne. Niektoré platne ešte zaliali asfaltom premiešaným s tŕstím, na dosky uložili dvojitú vrstvu pálených tehál a medzery medzi nimi vyplnili sadrou. Na tehly prišla vrstva olova, ktorá izolovala od vlhka. Okrem toho nanosili trojmetrovú vrstvu zeme, na ktorej neskôr vyrástli aj vysoké stromy. Tento kolos mal veľmi dobre premyslený systém zavlažovania. Pod záhradami sa nachádzala hlboká studňa, ktorá čerpala vodu z neďalekého Eufratu. Voda sa priviedla na najvyššiu terasu a odtiaľ sa rozlievala na ostatné. Visuté záhrady kráľovnej Semiramis v Babylone boli teda sériou arkádovitých terás, postavených do tvaru pyramídy a akousi chladivou, zelenou oázou uprostred horúcej púšte.

  Tak ako v tom čase potrebovali ľudia vytvoriť príjemné prostredie pre život, tak aj v dnešnej dobe sa spoločnosť zaoberá bojom s klimatickou krízou. Veľké prehrievanie miest, globálne otepľovanie, znečistenie ovzdušia alebo zlé hospodárenie s vodou, aj to sú dôvody, prečo sa snažíme čoraz viac priniesť do miest späť priestor prírode. Budovanie zelených striech je jedným z nástrojov, slúžiacim ako náplasť na rany, ktoré človek prírode spôsobil.

  Vegetáciou na strechách rôznych budov vieme docieliť nasledovné:

  - zadržiavanie vody a zníženie záťaže na mestské klimatizácie,

  - zníženie prehrievania miest (odborníci udávajú rozdiel teplôt medzi vegetačnou a nevegetačnou strechou až 30 °C),

  - priaznivo ovplyvňujú klímu v mestách,

  - dokážu absorbovať viacero látok znečisťujúcich životné prostredie,

  - prispievajú k zvýšeniu fotosyntézy v mestách,

  - vytvárajú nový priestor pre flóru a faunu.

  2. Aké máme typy zelených striech a ako si vybrať správny typ zelenej strechy?

  Zelené strechy môžeme rozdeliť na dva typy a to:

  - Extenzívne, ktoré sa navrhujú najmä na miesta s minimálnym alebo žiadnym prístupom a na miesta s nízkou nosnosťou striech od 80 - 250 kg/m2. Na tento typ striech sa využíva vegetácia, ktorá dokáže zvládnuť extrémne podmienky, akými sú vysoké teploty, malá vrstva substrátu od 50 - 200 mm, nižšia vodná kapacita. Medzi takúto vegetáciu môžeme zaradiť rôzne sukulentné rastliny, trávy, byliny, ale najmä rozchodníky, ktoré vieme dodať ako sadenice, alebo v celých zapestovaných rozchodníkových kobercoch pre okamžitý efekt zelenej strechy.

  - Intenzívne, pod ktorými si môžeme doslova predstaviť záhradu resp. park, ktorý vieme preniesť priamo na strechu. Typickým príkladom je zelená strecha na autobusovej stanici Mlynské Nivy v Bratislave, ktorú naša spoločnosť realizovala. Tieto strechy sú navrhnuté pre aktívne využívanie a na rôzne účely. Vieme tu vysadiť široké spektrum stromov, kríkov, trvaliek, založiť trávniky s automatickou závlahou. Taktiež vieme modelovať terén rôznymi hrúbkami substrátu. Pri intenzívnych zelených strechách sa tieto hrúbky pohybujú od 200 - 1 800 mm. Veľmi dôležité pri tomto type striech je dodržiavať pravidelnú údržbu a starostlivosť  o zeleň.

  3. Ktoré rastliny použiť pre zelenú strechu a aká je údržba zelenej strechy?

  Všetko záleží od výberu typu strechy. Ako sme písali už v predchádzajúcej otázke. Dnešná technológia a vývoj nám umožňuje zrealizovať strechu nerozoznateľnú od typickej záhrady pri rodinnom dome alebo parku v meste. Používajú sa okrasné, ale aj ovocné dreviny. Vieme tu vysadiť rastliny od nenáročných sukulentov, rozchodníkov, rôznych druhy trvaliek, kríkov až po veľké stromy.

  Ing. Ján Andrejko, spoločnosť APRO Záhradné centrum s. r. o.

  4. Výhody zelených striech

  Zníženie spotreby elektrickej energie: Zelené strechy dokážu ušetriť energiu potrebnú na vykurovanie a chladenie budov takým spôsobom, že keď sú zelené strechy mokré, absorbujú a akumulujú veľké množstvo tepla, čo znižuje kolísanie teploty. Vrstvy zelenej strechy po vyschnutí pôsobia ako izolanty, ktoré znižujú tok tepla strechou, čím sa znižuje energia potrebná na chladenie interiéru budovy. V zimnom období tieto izolačné účinky znamenajú, že sa z budovy uvoľňuje menej tepla, čo znižuje potrebu vykurovania. Zelená strešná vegetácia v letnom období znižuje teplotu strechy a okolitého vzduchu a tým znižuje potrebu energie na chladenie.

  Zníženie znečistenia ovzdušia a skleníkového efektu: Vegetácia znižuje znečistenie ovzdušia a skleníkový efekt. Znížená spotreba elektrickej energie budov so zelenými strechami tiež znižuje znečistenie ovzdušia a skleníkové efekty spojené s výrobou energie. Navyše, zelené strechy ovplyvňujú pomalšiu tvorbu prízemného ozónu znižovaním teploty vzduchu. Tiež dokážu odstraňovať častice a plynné znečisťujúce látky (oxid siričitý SO2, oxid uhoľnatý CO...). Výskumy ukázali, že 93 m² zelenej strechy dokáže odstrániť asi 40 kg častíc zo vzduchu za jeden rok, čím sa vytvorí kyslík a z atmosféry sa odstráni oxid uhličitý CO2. 40 kg častíc je približne emisia častíc z 15 osobných áut jazdiacich počas jedného roka.

  Regulácia dažďovej vody a kvality vody: Zelené strechy ovplyvňujú zníženie a spomalenie odtoku dažďovej vody v mestských oblastiach. Rastliny a substrát zelených striech, ale aj štandardné zelené plochy absorbujú vodu, ktorá by inak odtiekla. Množstvo nasiakavosti závisí predovšetkým od hĺbky podkladu ako aj sklonu strechy. Štúdie ukazujú, že extenzívna zelená strecha dokáže uložiť 50 až 100 % zrážok v závislosti od hĺbky substrátu, hustoty vegetácie, intenzity prehánok a frekvencie lokálnych zrážok. Intenzívna zelená strecha s hlbšou vrstvou substrátu dokáže za podobných podmienok uložiť viac zrážok ako extenzívna zelená strecha.

  Zlepšenie zdravia a pohodlia obyvateľov: Znížením prestupu tepla cez strechu budovy zlepšujú zelené strechy komfort bývania a znižujú slnečný úpal spojený s horúčavami. Zlepšenie komfortu bývania môže mať pozitívny vplyv na zdravie osôb najmä v neklimatizovaných zariadeniach.

  Zlepšenie kvality života: Zelené strechy môžu poskytnúť mnoho rovnakých výhod ako iná využiteľná zeleň. Ľudia vo vyšších obytných budovách si môžu vychutnať pohľady na nižšie budovy so strešnými záhradami. Pokiaľ ide o intenzívne zelené strechy (zelené strechy intenzívneho využívania), tie predstavujú ďalší nový doplnkový zelený priestor na oddych a relax.

  5. Vrstvy zelenej strechy

  Koreňovzdorná vrstva: chráni konštrukciu strešného plášťa proti narušeniu koreňmi rastlín. Môže to byť hydroizolácia strechy odolná proti prerastaniu. Ak hydroizolácia nemá potrebné vlastnosti, ochrana proti koreňom musí byť zaistená doplnkovou koreňovzdornou fóliou.

  Separačná vrstva: oddeľuje od seba vrstvy, ktoré by sa mohli vzájomne negatívne (napr. chemicky) ovplyvňovať. Spravidla ide o geotextíliu, PE fóliu alebo iný vhodný materiál.

  Ochranná vrstva: chráni hydroizoláciu proti mechanickému poškodeniu (napr. geotextília s plošnou hmotnosťou minimálne 300 g∙m-2)

  Drenážna vrstva: odvádza prebytočnú dažďovú vodu a chráni rastliny pred premokrením. Môže to byť drenážny násyp, nopová fólia alebo iný vhodný materiál s dostatočnou priepustnosťou vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Vhodnosť materiálu záleží na konkrétnej aplikácii. 

  Hydroakumulačná vrstva: zadržiava vodu pre rastliny a spomaľuje jej odtok. Používa sa tam, kde vegetačná vrstva nemá dostatočnú kapacitu pojať a udržať vodu pre rastliny. Môže byť tvorená napr. doskami z minerálnych vlákien, hydroakumulačnou textíliou (PE, PES), nopovou fóliou so zvýšenou hydroakumulačnou schopnosťou, hydroakumulačnými substrátmi a pod.

  Filtračná vrstva: zabraňuje vyplavovaniu jemných častíc zo substrátu a zanášaniu drenážnej vrstvy a odtokového potrubia. Umožňuje rýchly prestup prebytočnej vody zo substrátu do drenážnej vrstvy. Môže byť použitá geotextília s plošnou hmotnosťou do 200 g/m2.

  Vegetačná vrstva: je prostredím, v ktorom rastliny korenia a ktoré ich zásobuje vodou, vzduchom a živinami. Podieľa sa na zadržiavaní a spomaľovaní odtoku dažďových zrážok. Má zásadný vplyv na výsledný stav a vzhľad vegetácie. Tvorí ju spravidla strešný substrát. 

  6. Technické požiadavky

  Pokiaľ ide o technické požiadavky, ktoré je potrebné splniť pri realizácii vegetačnej strechy, potrebná je dostatočná únosnosť nosnej konštrukcie strešného plášťa, hydroizolácia strechy odolná proti prerastaniu koreňov rastlín, dostatočná pevnosť tepelnej izolácie v tlaku (pri strechách s tepelnou izoláciou), kvalitná parozábrana a splnenie tepelno-technických požiadaviek (napr. vplyv využitia interiéru pod strechou). Je potrebné vždy zvážiť a následne overiť technickým výpočtom výber vhodných výrobkov, najmä materiálové prevedenie hydroizolácie, druh a hrúbku tepelnej izolácie, druh parozábrany, prípadne ďalších vrstiev a niekedy aj nosnej konštrukcie strechy. 

  7. Spôsob založenia vegetácie

  Vegetácia zelenej strechy je biologicky aktívna vrstva so súborom rastlín použitých na vytvorenie strešnej záhrady. Môže byť založená výsevom semien, použitím odrezkov, pokládkou predpestovaných trávnikov, výsadbou trvaliek, kríkov, stromov alebo to môže byť kombinácia uvedených spôsobov. Výber druhov vegetácie musí zodpovedať podmienkam stanovišťa (klimatické a poveternostné vplyvy a faktory špecifické pre budovu) a predpokladanej intenzite údržby.

  8. Dotácie na zelené strechy

  Vytvorenie „zelenej oázy“ v meste vôbec nie je lacné, hoci o benefitoch, ktoré vegetačné strechy prinášajú, niet pochybností. V podmienkach meniacej sa klímy, zelené strechy sú podporované fondami EÚ alebo lokálnymi dotáciami. Naša krajina je v oblasti rozvoja zelených striech na začiatku cesty, je potrebné zelenej infraštruktúre prikladať čoraz väčší význam. 

  Ak máte záujem o realizáciu zelenej strechy, môžete nás kontaktovať na daibau.sk alebo nám poslať dopyt. Na našich stránkach nájdete ďalšie tipy týkajúce sa tejto témy, ale aj zhotoviteľov, s ktorými spolupracujeme. Tí v súlade s vaším dopytom pripravia vhodnú ponuku.

  Informácie o cenách sú dostupné v našej kalkulačke.

  Odborný článok 1368
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zelená strecha?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 322 realizátorov v oblasti Zelená strecha:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené