Pre oblasť
  Časopis > Architektúra > Geodet

  Geodet

  Tipy

  Regulácia hraníc pozemkov
  Tipy
  Geodet

  Regulácia hraníc pozemkov

  Každá parcela (ohraničený pozemok na stavanie alebo obrábanie), ktorú niekto vlastní, má svoje hranice, ktoré oddeľujú pozemok od susedných pozemkov, iných nehnuteľností. Parcela je pozemok geometricky vymedzený v katastri nehnuteľností (v minulosti známy pod názvom pozemková kniha, pozemkový kataster) a označený parcelovým číslom. V praxi, resp. v prírode sú hranice vlastne virtuálne čiary alebo ...

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  ČLÁNKY A TIPY GEODET

  Kataster nehnuteľností
  Tipy
  Geodet

  Kataster nehnuteľností

  Pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú evidované v informačnom systéme katastra. Zápisy v pozemkovej knihe sa prestali vykonávať v roku 1964, predsa pozemkovú knihu pracovníci katastra a súdu dodnes využívajú na zisťovanie vlastníkov pozemkov. Nehnuteľnosti sa zapisujú do príslušného katastra. ...

  PODROBNÉ
  Geodetické služby

  Geodetické služby

  PODROBNÉ
  Geodetický elaborát

  Geodetický elaborát

  ČO REALIZÁTORI MUSIA VEDIEŤ O: GEODET

  1
  Viete, o ktoré katastrálne územie a číslo parcely ide?
  2
  Potrebujete vykonať parceláciu, úpravu hraníc pozemku, geodetické snímky alebo niečo iné?
  9.2
  0

  GEOMAD s.r.o.

  Vlkanovská 23/3
  9.4
  0

  GEOsys s.r.o.

  Rezedová 25/B
  10
  2

  Kelbel s.r.o

  Južná Trieda 4B
  9.2
  0

  GEODETICS s.r.o.

  Hanojská 2543/1
  9.2
  0

  IGES, s.r.o.

  ul. Dr. Bodického 13
  8.6
  0

  GEO - PRE, s.r.o.

  Kremnická 669/11
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI GEODET?

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené