Pre oblasť
  Časopis > Architektúra > Geodet

  Geodet

  Tipy

  Komasácia
  Tipy
  Geodet

  Komasácia

  Komasácia pozemkov je pozemková úprava, pod ktorou sa rozumie sceľovanie rozdrobených a rozptýlených pozemkov toho istého vlastníka podľa druhov pozemkov a ich kvality (bonity) do väčších celkov. Výsledkom komasácie je ekonomickejšie hospodárenie poľnohospodárskych subjektov, vlastníkov pozemkov.

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  ČLÁNKY A TIPY GEODET

  Vyrovnanie hranice
  Tipy
  Geodet

  Vyrovnanie hranice

  Vyrovnanie hranice je úkon, pri ktorom sa kľukatý priebeh hranice dvoch susediacich pozemkov, zapísaný v katastri, nahrádza, ak je to možné, priamym priebehom hranice tak, aby sa nezmenili výmery týchto pozemkov. Vlastníci susedných pozemkov by sa mali dohodnúť na vyrovnaní hranice alebo časti hranice. Platí pravidlo, že pri vyrovnaní hraníc sa plocha menšieho pozemku nesmie meniť o viac ako 500 ...

  PODROBNÉ
  Geometrický plán (geodetický elaborát)
  PODROBNÉ
  Geodetické služby

  Geodetické služby

  PODROBNÉ
  Geodetický elaborát

  Geodetický elaborát

  ČO REALIZÁTORI MUSIA VEDIEŤ O: GEODET

  1
  Viete, o ktoré katastrálne územie a číslo parcely ide?
  2
  Potrebujete vykonať parceláciu, úpravu hraníc pozemku, geodetické snímky alebo niečo iné?
  8.6
  0

  GEO - PRE, s.r.o.

  Kremnická 669/11
  8.7
  0

  QSGE s.r.o.

  Račianska 79
  10
  1

  Geodex s.r.o.

  Staré Ihrisko 7
  8.8
  0

  BMA, spol. s r.o.

  Radlinského
  8.7
  0

  Geodetické práce - Peter Kokles

  Dolinky 1338/14
  9.2
  0

  GEOLINE s.r.o.

  Nábrežie mládeže 11
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI GEODET?

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené