Pre oblasť
  Časopis > Architektúra > Geodet

  Geodet

  Tipy

  Komasácia
  Tipy
  Geodet

  Komasácia

  Komasácia pozemkov je pozemková úprava, pod ktorou sa rozumie sceľovanie rozdrobených a rozptýlených pozemkov toho istého vlastníka podľa druhov pozemkov a ich kvality (bonity) do väčších celkov. Výsledkom komasácie je ekonomickejšie hospodárenie poľnohospodárskych subjektov, vlastníkov pozemkov.

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  ČLÁNKY A TIPY GEODET

  Geometrický plán (geodetický elaborát)
  Tipy
  Geodet

  Geometrický plán (geodetický elaborát)

  Geometrický plán je podkladom pre vypracovanie územnoplánovacích podkladov a projektovej a technickej dokumentácie, ktoré sú navyše podkladom pre právne úkony. Geometrický plán musí byť vypracovaný kvalitne, pretože je zároveň predpokladom pre kvalitne pripravenú dokumentáciu. Tento plán je základným obsahom pre získanie územnoplánovacích informácií a stavebného povolenia....

  PODROBNÉ
  Kataster nehnuteľností

  Kataster nehnuteľností

  ČO REALIZÁTORI MUSIA VEDIEŤ O: GEODET

  8.7
  0

  Geodézia Levice s.r.o.

  Ul. Ku Bratke 2908/6 , 93405 Levice
  9.5
  0

  GEODETI G5 s.r.o.

  Dukelských hrdinov 2, 98401 Lučenec
  8.6
  0

  Geodex s.r.o.

  Staré Ihrisko 7, 83102 Bratislava
  8.7
  1

  MMGEO plus s.r.o.

  Lesná 4173/32 , 94501 Komárno
  10
  1

  Juraj Kalina - GEOPROJEKT

  Fintická 8265/2A , 08006 Prešov
  9.3
  0

  ANTARA BAU, s.r.o.

  Svätoplukova 7, 90026 Slovenský Grob
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI GEODET?

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené